Veckobrev v.41 2015

Transcription

Veckobrev v.41 2015
Malmö stad
Klagshamns rektorsområde
Klagshamnsskolan och Strandskolan
VECKOBLAD v. 41 – 2015
Till elever
Veckans ordspråk: Var och en kan förändra världen genom sin makt att välja, t ex vad
du äter och hur du bor. Archie Duncanson
Hej!
Orienteringen i förra veckan gick väldigt bra och eleverna i år 5-9 visade stor skicklighet i sina
kunskaper.
I veckan blir det omröstning om vem vår skola tycker ska få World Children Prize. Våra elever i
år 6 har arbetat med mänskliga rättigheter och deras arbete kulminerar i en stor omröstning med
eleverna i år 4-6. Eleverna i år 6 kommer berätta om sitt arbete för våra 4:or. Detta är ett jättebra
exempel på vårt arbete med att göra skolan verklig och inte bara något som man gör för sakens
skull. Skola ska betyda något för varje elev. På Klagshamns rektorsområde ser våra pedagoger till
att skola blir på riktigt.
I veckan hade jag besök av en gäst och de var väldigt imponerade över våra elevers starka fokus
på studierna. Detta är något vi som arbetar och studerar på Klagshamns rektorsområde ska vara
väldigt stolta över.
Simningen är nu över för denna gång! Vi hoppas alla har lärt sig så mycket man bara kan. Vi
kommer göra en kontroll av simkunnigheten i år 6 och 9.
Nästa vecka är det dags för förskoleklassens föräldramöten. Varmt välkomna!
”På Klagshamns rektorsområde ska elever, personal och föräldrar känna stolthet över sin skola.
Ledorden kunskap, glädje, trygghet och självständig tänkande ska genomsyra verksamheten. Vi
förutsätter öppen kommunikation och goda relationer i möten med elever, personal och
föräldrar”.
Vi ses i korridorena
Pär
Rektor på Klagshamns skolområde
Allmän information
veckobrev v.41 2015
1. Föräldraföreningsmöte 20150930,
Mötesplats Klagshamn
Info av Ida på Mötesplatsen. Mötesplatsen har öppet onsdagar kl 18-21. Ida finns även här
dagtid. Verksamheten på Mötesplatsen utgår från vad ungdomarna själva vill. Denna termin
har de valt att satsa på temat att ”ha det mysigt”. Det innebär bla att de ska göra om caféet,
och de har även köpt in pyssel. Hela höstens aktiviteter är planerade, idag är det exempelvis
biljardturnering. Mötesplatsen jobbar efter olika tema, såsom integration, hur det är att vara
Besöksadress Badvägen 6 • Postadress Badvägen 6, 218 54 Malmö • Telefon 040-34 10 00
Organisationsnummer 212000-1124 • www.malmo.se • [e-post]
2 (5)
tjej. Föräldrar är välkomna att komma Mötesplatsen och leda aktiviteter efter intresse. Nu
finns det en kurs för de yngre barnen om dataprogrammering (barnhac). Tidigare har de
funnits matlagningskurs.
Det kommer vara en fritidsmässa tis kl 14-20, 24/11 på Bellevuestation. Det kommer finnas
prova-på aktiviteter ex schackklubbar, stand-up mm.
Sommaröppet fritidshem
I år har det varit sommaröppet på fritidshemmet med enbart elever från skolverksamheten.
Tidigare sommarlov har skolan haft sommaröppet ihop med förskolan. Det har diskuterats
om närvaro under sommaren, och hur närvaro/frånvaro kontrollen ska skötas.
Uppfattning i föräldraföreningen är att det har fungerat mycket bra under sommaren. Det
finns inget digitalt närvarosystem för fritidshemmet i dagsläget, bara för närvaro/frånvaro i
skolan, men man arbetar på att utveckla ett.
Frukt i skolan
På föräldramöte i åk 1, uppkom en diskussion om skolan ska köpa in frukt eller om eleven
själv ska ha med sig frukt. Skolan ska vara avgiftsfri, är det ändå ok att begära av barnen att
ska ha med sig frukt? I praktiken upplever skolan inte detta som ett bekymmer. De har även
diskuterat detta med andra skolor för hur se hur de hanterar denna fråga. Klagshamns
rektorsområde kommer att fortsätta be barnen ha med sig frukt. Det finns dock en
rekommendation att inte ha med sig nötter till skolan.
Parkeringen vid Klagshamnsskolan
Personalparkeringen norr om skolbyggnades vid Klagshamnsskolan har varit borta ett tag,
men nu har även de tre parkeringsplatserna utmed Gunnelsbovägen försvunnit, vilket
många föräldrar anser var bra då detta var en trafikfarlig parkering för de barn som gick,
cyklade till skolan den vägen. Det råder dock fortfarande visst parkeringskaos utanför
Klagshamnsskolan. Skolan vill ju helst att föräldrar ska cykla med barnen till skolan, ”Vänlig
väg till skolan”, vilket många föräldrar redan gör idag. Det diskuterades om det ska bli en
cykelparkering på gamla personalparkeringen. Det är inte bestämt vad området ska
användas till.
”Mystiska män”, skolans arbete med likabehandling
För ett tag sedan var det en man, som bjöd barnen på godis på Klagshamnsskolan. Detta
skedde mitt under lunchrasten. Det var en hantverkare som bjöd barnen på godis. Denna
incident har resulterat i en del oro bland föräldrar och frågor om vilket skyldighet skolan har
att informera om händelser likt denna, har uppkommit. Skolan hänvisar till sin
likabehandlingsplan, dvs;
Likabehandlingsplan – skolan informerar personalen om incidenter som händer och
uppmanar till extra tillsyn. Skolan konsulterar alltid polisen i denna typ av ärende.
Organisationsförändringar i Strandskolans fritidshem
Den nya ordningen gäller från och med hösten, efter önskan från föräldrar. Detta gjordes
främst för att även fånga upp de äldre barnen på fritids. En allmän uppfattning bland både
föräldrar och personal är att det är viktigt att barn i fyran går kvar i fritids. Önskan som
föräldrarna framförde, bestod i att ha mindre grupper på fritids, och att barnen ska få gå
emellan olika avdelningar. Det ska handla om att se till vad barnen vill göra. Det
3 (5)
diskuterades om info kanske ska ut till föräldrar redan i åk 2, om hur man informerar hur
fritids på Strandskolan arbetar.
Maapps – http://klagshamn.skola.malmo.se/
Klassidor (även fritids och förskoleklasser) har skapats. Här står hemuppgifter och större
inlämningar. Man går in på sina barns konto. Där finns kommunikation mellan barnet och
lärarna.
Internationellt samarbete med Sierre Leone
Arbetet fortsätter, lärare Anne Hector är tillbaka. Anne ska åka dit ner under v44 och då
kommer skolan återuppta kontakten
Ett annat samarbete är med World Children Prize där barnen i åk 4-6 deltar.
Värdegrundsdag år F-9 till våren
Dagen förra terminen var mycket lyckad och det kommer att återkomma som aktivitet i vår
också.
Matematikutveckling, genrepedagogik, ASL, Formativt arbetssätt fortsätter
Matematikarbetet fortsätter, begreppen inom matematiken är fokusområde i år. Barnen ska
ha ett samarbete med varandra, och prata matematik.
Genrepedagogik – man jobbar med språket, texter, jobbar exempelvis på muntlig
framställning. Pojkarna har gynnats av denna form av arbete
ASL – att skriva sig till läsning. – något som alla elever på Klagshamnsskolan jobbar med.
Formativt arbetssätt - Alla inom rektorsområdet jobbar om detta. Det är en
inlärningspedagogik
Strandskolan kan komma att ta emot flyktingbarn och ensamkommande barn. 630 barn
tog Malmö emot förra året, i år är det än så länge 740. Vissa skolar tar många barn, medan
Strandskolan hittills inte har tagit emot några.
Föräldraförenings frågor
Anna Englund fortsätter vara sekreterare
Jacob Söndergaard och Marina Kjems blir ny ordförande
Ska vi utse ny arbetsgrupper eller fortsätta med de vi har?
Biblioteksgrupp?
Trafikgrupp?
Är Loppis eller Byter-saker-dag av intresse?
Vid pennan
Anna Englund
2. Skolsköterskan informerar,
Information Klagshamnsskolan F-1
Föräldramöten i förskoleklasserna,
Tisdag 6 okt 18.30 Blå och Röda Falken
Onsdag 7 okt18.30 Gröna Falken
Välkomna!
4 (5)
Information Strandskolan 2-9
3. Studievägledning,
Välkomna till Strandskolan
Säger vi till Studie- och yrkesvägledare kandidaterna Lotta och Evelina som kommer att
följa mig, Julija under vecka 40-43
Studievägledning
Välkomna in till mig och boka tid för samtal om framtid, studier, yrke, prao osv.
Ni kan även maila mig om tid på [email protected] eller sms:a/ringa på
0768-528385
Denna vecka är jag på skolan Måndag8-16.30
Alla åttor och nior
Vi kommer att åka gemensamt till gymnasiemässan den 6 november. Mer info kommer.
4. Workshop för år 8 och 9,
Workshop XOXY:
Workshop A - 90 minuter
Skådespelare, lärare och elever reflekterar kring föreställningens innehåll. Samtalet
styrs i första hand av eleverna, men vi utgår också ifrån vårt material med
frågeställningar som vi arbetat fram i samband med att föreställningen skapades. Sedan
följer drama/teaterövningar kopplat till temat. Övningarna anpassas efter gruppen.
Workshop B - 90 minuter
I workshopen får eleverna testa på praktiskt fysiskt genusarbete som syftar till att verka
för jämställdhet. Genom gestaltningslekar arbetar vi tillsammans med eleverna med ett
öppet förhållningssätt till föreställningar om kön/identitet/sexualitet. Vi använder
symboler som kostym, mask och smink och varvar med diskussioner om normer kring
kön och identitet.
Måndag 5/10
8 A - workshop A
8,30-10,00 Sal C2;
Spanska år 9 är i A3
8 B - workshop A
10,30-12,00 Sal C2;
9 A - workshop A
12,30-14,00 Sal C2;
Spanska år 7 är i A1
medföljande lärare Elvira
medföljande lärare Robert
medföljande lärare Ahmed
5 (5)
Tisdag 6/10
8 A- workshop B
8,00-9,30
Sal C2;
medföljande lärare Christopher
Svenska år 7 är I bildsalen
8 B - workshop B
10,30-12,00 Sal C2
9 B - workshop A
12.30 – 14.00 Sal C2
medföljande lärare: Linus Hjelm
Läsning 7b är i bildsalen
Spanskan år 9 är i NO2
medföljande lärare: Jeff Karlsson
Onsdag 7/10
9 A - workshop B
8,30-10,00 Sal C2
medföljande lärare: Ahmed El Daba
Spanskan är i B3
9 B - workshop B
10,30-12,00 Sal C2
medföljande lärare: Johan Nordén
Roberts lektioner är i C3