Speakerscorner Workshop 1 Workshop 2 (Ferno

Transcription

Speakerscorner Workshop 1 Workshop 2 (Ferno
Tisdag 28 april 2015
Ballroom
09.00
Mässan och registrering öppnar
10.20
Ambulans2015 börjar på riktigt
10.30-11.15 Olyckssituationer och erfarenheter av trafiksäkerhet i ambulans.
Stein Erichsrud, Norska Statens Vegvesen och haverikommission
12.00-12.45 Fältchef - en finsk prehospital ledningsmodell.
Tom Göstas, ledande ambulanssjuksköterska vid Mariehamns Räddningstjänst
14.15-15.00 Kan samvetstress leda till utbränd ambulanspersonal?
Anna Ekwall, ambulanssjuksköterska, docent i omvårdnad
15.45-16.30 Att möta morgondagens behov av ambulanssjukvård - Hur använder vi ambulanssjuksköterskans kompetens i framtiden?
Carita Gelang, verksamhetsutvecklare Sahlgrenska Universitetssjukhuset
17.15-18.00 Tactical Ambulance - How does it work in the field? (in english)
Cedric Palmisano, stf. chef för ambulansen taktiska specialoperationer i New Orleans, USA
18.15-18.45 Hjärt- och lungräddning genom tiderna
Hjärtstopcentrum
19.00
Ambulansfesten med mat och mingel.
Prisutdelning av Årets magister och Årets Ambulanssjuksköterska.
Speakerscorner
11.25-11.50 Debatt om det trafiksäkerheten inom ambulanssjukvården i Sverige
Årets magister Nominering 1
Lägga pussel och se helhetsbilden, Camilla Engrup & Sandra Eskilsson
Årets magister Nominering 2
Att möta en suicid nära patient, Linnea Forsberg & Kristin Liljedahl
Årets magister Nominering 3
Orena ambulanser: En risk för patientens hälsa, Johnsson, Linda & Olsson, Karin
Årets magister Nominering 4
Patienters upplevelser av vårdmöten när sjuksköterskor inom ambulanssjukvården hänvisar till annat färdsätt,
Viktor Henriksson & Petter Major
Årets magister Nominering 5
Vilka är patienterna utan ambulansbehov prehospitalt? Mia Pålsson & Annie Ström
Årets magister Nominering 6
Anhörigas upplevelser av hjärtstoppsituationen, Tobias Creutz & Johan Pettersson Georgii
15.05-15.35 Debatt: Gör vi tillräckligt för våra utbrända kollegor?
16.35-17.05 Dirigering och utlarmning. SOS Alarm
Workshop 1
14.15-15.00 Nätverksträff Singelrespondernätverket
Moderator Mimmie Gylered & Euan Morin
15.05-15.35 RAS Årsmöte
16.00-17.10 Säker Traumasjukvård - Kan det leda till ett Säker Ambulansprojekt
Pelle Gustafsson, Patientförsäkringen LÖF
Workshop 2 (Ferno)
10.15-11.15 Workshop, max 12 deltagare per tillfälle
Vad kan ambulanssjukvården lära sig av militärt traumaomhändertagande?
Workshopen hålls av Svenska TCCC instruktörer som visar och låter er öva.
14.15-15.15 Workshop, max 12 deltagare per tillfälle
Vad kan ambulanssjukvården lära sig av militärt traumaomhändertagande?
Workshopen hålls av Svenska TCCC instruktörer som visar och låter er öva.
Onsdag 29 april 2015
Ballroom
09.00
Mässan och registrering öppnar
10.20
Välkomna och godmorgon
10.30-11.15 Olyckssituationer och erfarenheter av trafiksäkerhet i ambulans.
Stein Erichsrud, Norska Statens Vegvesen och haverikommission
12.00-12.45 Hur påverkar tröttheten oss i trafiken?
Anna Anund, med.dr. Statens väg- och transportforskningsinstitut
14.15-15.00 Vem får hantera läkemedel i ambulansen?
15.45-16.45 (Debatt) Är dygntjänstgöring ett hot mot patientsäkerheten?
(Peter Blom Vårdförbundet, Arbetsgivare, 3:e man) Moderator: Beatrice Palmgren
17.15-18.00 Healthcare in Danger - Hur fungerar sjukvården vid kriser och krig?
Dick Clomén, folkrättsrådgivare för Svenska Röda Korset
Tack för i år, vi ses 2017!
Speakerscorner
11.25-11.50 Debatt: Hur får transporterar vi patienterna säkrare?
12.50-13.05 Identifierng av vårdbehov hos patienter med ospecifika
symtom inom prehospital akutsjukvård.
13.10-13.25 Fortsatt egenvård ur ett prehospitalt patientsäkerhetsperspektiv
13.30-13.45 Ambulanssjuksjöterskors praktiska egenskaper i
EKG-tolkning
13.50-14.05 Prehospital personnels attitudes to pain management
Veronica Lindström
14.15-15.00 Framtidens beslutsstöd på larmcentral- Löser det
utmaningen med medborgarens ökade krav
15.05-15.35 Debatt: Är takisk ambulanssjukvård bra eller dålig?
Workshop 1
14.15-15.00 Hur ska framtidens ambulanssjukvård se ut?
Vårdförbundet / RAS
15.45-16.30 Säker Traumasjukvård - Kan det leda till ett Säker Ambulansprojekt
Pelle Gustafsson, Patientförsäkringen LÖF
Workshop 2 (Ferno)
10.15-11.15 Workshop, max 12 deltagare per tillfälle
Vad kan ambulanssjukvården lära sig av militärt traumaomhändertagande?
Workshopen hålls av Svenska TCCC instruktörer som visar och låter er öva.
14.15-15.15 Workshop, max 12 deltagare per tillfälle
Vad kan ambulanssjukvården lära sig av militärt traumaomhändertagande?
Workshopen hålls av Svenska TCCC instruktörer som visar och låter er öva.