Här - Kontorslandskap

Transcription

Här - Kontorslandskap
Forskningsseminarium och workshop om
kontor 2:a & 3:e mars, i Stockholm
Vi träffas två dagar, 2-3:e mars, i Stockholm (specifik plats meddelas inom kort).
Under dagen presenteras och diskuteras rön kring hälsa, produktivitet,
förändringsarbete, mätning, personlighet m.m. Vi kommer fokusera på olika
kontorstyper och även aktivitetesbaserade kontor. För att deltagarna ska få ut så
mycket som möjligt av dagen, kommer vi knyta ann rönen till de utmaningar som
deltagarna står inför.
Seminarium 2:a mars
Workshop 3:e mars
09.00-09.20 Dagen inleds med
frukost. Välkomna! Presentation av
dagen & deltagarna.
09.00 – 10.30 Förändringens ontologi.
Denna del fokuserar på förändringens
faser och processer med fokus på
kontorsförändringar.
09.20-09.40 Välkomna! Presentation
av dagen & deltagarna.
10.30 – 10.50 Fika
09.40-10.35 Kontorets påverkan på
hälsa och produktivitet.
10.50 – 11.50 Gästföreläsare
11.50 – 13.20 Lunch
10.35-10.45 Fika
12.30 – 14.00 Att skapa och bibehålla
en god kontorsarbetsmiljö – Fokus på
både vad och om hur? Hur kan man
10.45-12.00 Kontor och mentala
funktioner.
motverka nackdelar och förstärka de
positiva förutsättningarna i
kontorsmiljön.
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 14.15 Representanter från
värdorganisationen berättar om
kontoret och rundvandring
14:00 - 14.30 Fika
14.15 – 15.00 Personlighet och kontor.
Trivs och presterar medarbetare olika
beroende på deras personlighet och
vilken kontorstyp de jobbar i?
15.00 – 15.20 Fika
15.20 – 16.10 Aktivitetsbaserat. Här
fokuserar vi på rön kring flexibelt
14:30 – 16:00 Mätning/kartläggning
som vägvisare i
förändringsprocessen – Här kommer
vi att diskutera vad man kan mäta och
kartlägga vid en förändring för att
underlätta valet av prioriteringar och
bättre förstå behovet av olika insatser.
16:00-16:20 Summering och
avslutning
arbetssätt och diskuterar även teorier
som berör att arbeta aktivitetsbaserat.
16.10 – 16.30 Summering och
avslutning
Pris
Mängdrabatt vid grupper större än tre personer.
Fram till 9:e Fram till 1:a
januari
februari
Seminarium (Dag 1) &
workshop (Dag 2)
7 280 kr
8 400 kr
Från 2:a februari
11 200 kr
Seminarium (Dag 1)
4 550 kr
5 250 kr
7 000 kr
Workshop (Dag 2)
4 550 kr
5 250 kr
7 000 kr
Anmälan gör till [email protected] Begränsat antal platser
och principen är först till kvarn.
Plats Meddelas inom kort.
Varmt Välkomna!
Aram Seddigh
Aram Seddigh, är doktorand vid Stressforskningsinstitutet och anknuten till Handelshögskolan i
Stockholm. Med bakgrund i både psykologi och ekonomi strävar hans forskning efter att öka förståelse för
hur trivsel, hälsa och produktivitet påverkas av personlighet, kontorets fysiska layout och arbetssätt. Han
sammanför teori med praktik genom att dels sprida sina rön till organisationer i förändring dels stödja
företag när de vill skapa en attraktiv arbetsmiljö där organisationens idéer får möjlighet att växa samt
strategier och mål ges utrymme att implementeras.
0739793663
[email protected]