Programmet

Transcription

Programmet
 SMS Program Aktuellt 2012-­‐09-­‐07 Tisdag 4 december 08.30 -­‐ 10.00 Registrering vid IBOS: Kaffe, the och tilltugg 10.00 -­‐ 10.15 Välkommen till IBOS: SMS-­‐introduktion från tre länder med tema Tranströmer Janne Hansen, IBOS, Sidsel Brøndmo, Huseby, Arne Tömta, Hurdal, Krister Inde, Indenova. (Skandinaviska) 10.15 -­‐ 11.00 An American Approach: Vision Rehabilitation Following Acquired Brain Injury and Stroke -­‐ Lessons from US Veterans and Troops Gregory L. Goodrich (English) 11.00 -­‐ 11.15 Kort paus -­‐ frukt och dryck 11.15 -­‐11.45 NVT-­‐teamet vid IBOS: Erfarenheter och resultat från samarbete med neurologrehabilitering samt utveckling av olika insatser under det första året med NVT Gitte Thranum Haldbæk og Anne Marie Heltoft Schaarup (Dansk) 11.50 -­‐ 12.20 ”Synanamnesen” -­‐ ett utvecklings-­‐ och uppföljningsprojekt vid Karolinska Institutet inspirerat av norska tankar: hur och vad ser människor som fått stroke? Märta Berthold Lindstedt (Svenska) 12.20 13.30 Frokost/lunch 13.30 -­‐ 14.00 Synträning vid synfältsbortfall efter hjärnskada. Ett projekt vid Stockholms syncentral. Ingrid Axelsson, Catarina Andersson, Karin Regnell (Svenska) 14.00 -­‐ 14.10 Paus med förtäring 14.10 -­‐ 14.40 Kurs for personer med synsproblemer etter hjerneslag. Presentasjon av kursene på Hurdal syn-­‐ og mestringssenter. Hva skjer når 5 menn med synsfeltutfall møtes til et 3 ukers opphold? Eva Irene Nordhagen og Arne Tømta. Moderator Krister Inde. (Norsk) 14.40 -­‐ 15.50 Workshop ETT med fyra alternativ -­‐ vilken passar dig bäst? •
•
•
•
American Workshop med Gregory Goodrich Danish Workshop med NVT-­‐teamet Swedish Workshop med Syncentralen i Stockholm och Synanamnesen KI Norwegian Workshop med Hurdalcentret 15.50 -­‐ 16.00 Paus och byte av workshop 16.00 -­‐ 17.00 Workshop TVÅ -­‐ Nu kan du välja din andra workshop • American Workshop med Gregory Goodrich • Danish Workshop med NVT-­‐teamet • Swedish Workshop med Syncentralen i Stockholm och Synanamnesen KI • Norwegian Workshop med Hurdalcentret 17.00 17.10 Paus 17.10 -­‐ 17.40 Stroke mitt i vardagen och familjen. Om krisen, relationerna och ett nytt liv tillsammans. Frank Humle (Dansk) 19.00 Gemensam/felles kulturmiddag i Kongens By Onsdag 5 december 09.00 09.50 New research with positive results concerning saccadic eye movements using evidence based training programs after stroke including a presentation of the new international reading rate program iRest for low vision assessments. Föreläsningen avslutas med att du testar din egen läshastighet. Hur fort läser du? Susanne Trauzettel Klosinski (English) 09.50 -­‐ 10. 00 Paus med förtäring 10.00 -­‐ 11.30 Varför kan man köra bil med synfältsbortfall i Holland och Belgien men inte i Skandinavien? Why can persons with visual field loss and persons with low vision drive in the US, Holland and Belgium but not in Scandinavia? Föredrag och frågestund med Bart och Kjell. Bart Melis-­‐Dankers, Holland och Kjell Ohlsson, Sverige (English -­‐ Swenglish) 11.30 -­‐ 11.45 Paus 11.45 -­‐ 12.30 Medicinska och neurologiska nyheter inom behandling av stroke i det akuta stadiet och i framtiden Dorte Damgaard (Dansk) 12.30 -­‐ 13.30 Frokost/lunch 13.30 -­‐ 14.30 Att leva med synnedsättning efter stroke. Vivianne Höglund, Sverige med danska och svenska vänner om åren som gått efter stroken/slaget. (Skandinavisk) 14.30 -­‐ 14.45 Paus med förtäring 14.45 -­‐ 15.15 Use and fitting of Peli prisms: Video and Skype link to Chadwick Opticals in Vermont, USA -­‐ Very practical advice on how you fit and train the use of Peli Lenses for Hemianopia. Karen Keeney/Krister Inde (English) 15.15 -­‐ 15.45 Conclusions by Gregory Goodrich on low vision and stroke rehabilitation today and tomorrow: Evolution or Revolution -­‐ and New Opportunities! An interactive dialogue with the participants. (English) 15.45 -­‐ 16.00 Utvärdering och avslutning med danska, norska och svenska förtecken (Med reservation för ändringar)