arbetsmiljö INNOvationshjulet - samspel förbättrar tankesätt och

Transcription

arbetsmiljö INNOvationshjulet - samspel förbättrar tankesätt och
INNOvationshjulet för organisatorisk och social arbetsmiljö
Arbetsmiljöverket har beslutat om en ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö
(AFS 2015:4) med målet att minska den arbetsrelaterade ohälsan.
Samspel har 30 års erfarenhet från att arbeta med de delar som betonas som viktiga i
föreskriften såsom










Bemötande (13 §)
Ledar- och medarbetarrollen (7 §)
Dialog mellan chefer och medarbetare (7 o 9 §)
Samarbete och det sociala samspelet på arbetsplatsen (7 §)
Stärka teamet (7 §)
Stresshantering (6 o 12 §)
Mål för att främja en bra organisatorisk och
social arbetsmiljö (1, 7, 10 §)
Organisering av arbetet (6, 9 o 12 §)
Nya tankesätt och arbetssätt (9 §)
Prioriterade förbättringar (5 §)
Vi erbjuder nu en strategisk och nyttig
Workshop
Chef och medarbetare
tillsammans för
en bra arbetsmiljö!
Innehåll
Introduktion/informations- och kunskapsförmedling
Den nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö
Mål som främjar hälsa
Ledarskap och medarbetarskap
Roller, delaktighet och ansvar
Från grupp till TEAM
INNOvationshjulet, övningar individuellt och i grupp
- Från jag till VI
- Utbyte av idéer, kunskap och erfarenheter
- Dialog kring arbetet
- Nya tankesätt
- Förbättringar
- Nya arbetssätt
- Bemötande
- Tydlighet
- Samarbete
Antal deltagare
20-25 personer per träff för bästa pedagogiska nytta.
Prisexempel
1 workshop 12 800 kr exkl. moms och milersättning.
©samspel · www.samspel.se · [email protected] · 046 2700689 · 070 3946105

Similar documents