VP-passet - railparts

Comments

Transcription

VP-passet - railparts
VP-passet
MÄTINSTRUMENT FÖR
SPÅR OCH VÄXEL
VP-passet finns både som digitalt och analogt helt
anpassat för svenska spår och växlar.
Med VP-passet mäter du spårvidd, lutning samt
övriga parametrar i de svenska spårväxlarna.
Det analoga passet kan även fås som delbart och
levereras i en särskild transportsäker ryggsäck.
Det digitala instrumentet finns med eller utan
internminne för datalagring och med Bluetooth
för vidare överföring till extern enhet.
Digital teknik i kombination med Bluetooth
gör arbetet i fält snabbare och smidigare. En
person utrustad med ett VP-pass kan enkelt
sköta hela processen.
Delbart analogt
Digitalt
Överföring via Smartphone
Analogt spårpass som kan delas
för enklare och säkrare transport.
Digital teknik med belyst display.
Datalagring och överföring via
Bluetooth med snabb koppling till
andra system via Smartphone.
Mätparametrar
Analogt VP-pass
Rälsförhöjning
Flänsränna (G- och H-mått)
Styrviddsmått
Avstånd mellan moträler
Spårvidd
Digitalt VP-pass
- 30 + 200 mm
30 – 82 mm
1385 – 1405
1345 – 1361
1415 – 1475
Rälsförhöjning
Flänsränna (G- och H-mått)
Styrviddsmått
Avstånd mellan moträler
Spårvidd
± 200
20 – 89
1347 – 1455
1327 – 1435
1367 – 1475
VP-passet
Analogt
Analogt delbart
Digitalt
Spårvidd
Flänsrännans spel
Styrviddsmått
Avstånd mellan
moträler
Lutning
Internminne
Blutetooth
Ryggsäck
TD Rail & Industry
Huvudkontor
TD Rail & Industry
– Parts AB
Hamngränd 6
721 30 Västerås
Sverige
Lustbergsvägen 6
781 71 Borlänge
Sverige
Tel: 021-41 15 90
email: [email protected]
www.tdrailindustry.com
Tel: 021-41 15 90
email: [email protected]
www.tdrailindustry.com
Digitalt med
Bluetooth

Similar documents