Socionom och liknande utbildningar

Transcription

Socionom och liknande utbildningar
Socionom och liknande utbildningar
Informationen aktuell för 2015
Högskola - Exempel
Socionom EJ DISTANS
Socionom EJ DISTANS
Socionom EJ DISTANS
Beteendevetenskapligt program
Personal- och arbetslivs-programmet
EJ DISTANS
Socialpedagogiska programmet EJ
DISTANS
Fler program och fristående kurser
210 hp
210 hp
210 hp
180 hp
180 hp
Luleå, Skellefteå, Umeå (Umeå universitet)
Mittuniversitetet
Högskolan i Gävle
Mittuniversitetet
Högskolan Kristianstad
180 hp
Högskolan Väst
http://www.umu.se/utbildning/program-kurser
http://www.miun.se/utbildning
http://www.hig.se/SGSOK
http://www.miun.se/utbildning
http://www.hkr.se/sv/utbildningar/programsida/?pCo
de=sgpa1
http://www.hv.se/sv/utbildning/program?program=12
18&event=17845
studera.nu
antagning.se
Yrkeshögskola - Exempel
Socialpedagog med särskild
kompetens inom kbt och
mångkulturalitet EJ DISTANS
Fler yrkeshögskoleutbildningar
400 p (helfart Halmstad, Malmö (Sverigehälsan)
2 år)
http://www.sverigehalsan.se/yh/
https://www.yrkeshogskolan.se/