HÖSTENS NATURVECKOSLUT PÅ ÖRÖ

Transcription

HÖSTENS NATURVECKOSLUT PÅ ÖRÖ
HÖSTENS NATURVECKOSLUT PÅ ÖRÖ
Upplev skärgården på
hösten. En unik
erfarenhet!
Fort ön Örö är även i
Skärgårdshavet s Nat ionalparks
måt t mätt ett betydande objekt .
Förut om den genuina
skärgårdsmiljön finner man unika
växt art er och nat urt yper som
bevarats nästan orörda under de
100 år som Örö fungerat som
milit är- och kust fort .
HÖSTENS NATURUTFLYKTER TILL YTTERSKÄRGÅRDEN
Från Örö, v id yttre hav sbandet i
Skärgårdshav et, ser man Östersjöns
obrutna horisont bakom de närliggande skären söder och sydost om
ön.
På hösten lockar Örö flyttfåglar och ett
flertal sällsynta fågelarter: man kan se
kan se den sibiriska Nötkråkan,
Bändelkorsnäbben eller Tajgasångaren
och flera andra sällsynta fågelarter.
Den morgonpigga kan också se rådjur
och v itsvanshjort. Äv en ekorren och på
v intern den v ita skogsharen hör till öns
fasta bosättning.
Mårdhundarna och räv arna har sina
lyor i stenrösena kring kanonerna.
Mårdhundarna kan v änja sig v id
människor men räv en är försiktigare.
På ön bor numera äv en uttrar och
mårdar men som försiktiga djur får man
sällan syn på dem.
Trevligt höstlov med bra inkvartering
Örö och skärgården erbjuder
minnesv ärda dagar - du har tid att
upplev a och tid att v ara den du är.
Skärgårdens orörda natur erbjuder
unika möjligheter till alla slag av
aktiv iteter, v are sig du söker kontakt
med naturen, möjlighet att koppla av
eller om du v ill göra en höstlig fiskeresa.
De v älutrustade och hemtrev liga
lägenheterna och stugorna är
försedda för året om boende.
Lägenheterna och stugorna är speciellt
lämpliga för familjer, par och grupper
när du söker inkv artering i en lugn miljö.
Stugorna är utrustade för 2-6 personer
och i inkv arteringen ingår sängkläder och
handdukar.
Förfrågningar och bokningar:
040-7773668 | [email protected]
www.örö.fi
ÖRÖS NATURVECKOSLUT UNDER HÖSTEN
Fr.o.m. 3.9 fram till december med väderreservation
LÄGEHET OCH STUGINKVARTERING
Pris från 106,-/person, när gruppen är t.ex. 4 personer
Paket 1 – Torsdag - Söndag
Avfä rd Ka s näs:
Avfä rd Örö:
Inkva rtering:
Pri s :
Inkl uderar:
Tors dag kl 11
Söndag kl 15
Lä henhet / stuga (4 – 6 s ä ngar)
424,00
Tra ns port Ka snäs – Örö - Ka snäs
Sä ngkläder och handdukar
Eget kök
förbi ndelsefartyget Stella
pri va ttransport
2 – 6 pers oner
Paket 2 – Fredag- Söndag
Avfä rd Ka s näs:
Avfä rd Örö:
Inkva rtering:
Pri s :
Inkl uderar:
Freda g kl 16
Söndag kl 15
Lä genhet / s tuga (4 – 6 s ä ngar)
450,00
Tra ns port Ka snäs – Örö - Ka snäs
Sä ngkläder och handdukar
Eget kök
pri va ttransport
pri va ttransport
2 – 6 pers oner
FAMILJE OCH GRUPPINKVARTERING I GÄSTSTUGA
Pris från 86,-/person, när gruppen är t.ex. 4 personer
Paket 3 – Torsdag- Söndag
Avfä rd Ka s näs:
Avfä rd Örö:
Inkva rtering:
Pri s :
Inkl uderar:
Tors dag kl 11
Söndag kl 15
Fa milje-/grupprum (6 s ängplatser)
344,00
Tra ns port Ka snäs – Örö - Ka snäs
Sä ngkläder och handdukar
Eget kök
förbi ndelsefartyget Stella
pri va ttransport
2 – 6 pers oner
Paketti 4 – Perjantai - Sunnuntai
Avfä rd Ka s näs:
Avfä rd Örö:
Inkva rtering:
Pri s :
Inkl uderar:





Freda g klo 16
Söndag klo 15
Fa milje-/grupprum (6 s ängplatser)
390,00
Tra ns port Ka snäs – Örö - Ka snäs
Sä ngkläder och handdukar
Eget kök
pri va ttransport
pri va ttransport
2 – 6 pers oner
Bastun kan bokas skilt
Cykel- och kajakuthyrning enligt förhandsbeställning
Guidade natur- och historiska guidningar enligt förhandsbeställning
Det är tillåtet att plocka bär och sv amp på området
Fiske är tillåtet inom ramen för lov för spinnfiske
ÖRÖN FORT, 25870 KASNÄS. Tfn 040-777 3668 | oro@tritonmarin | www.örö.fi