5 - Brf Marskalken 2

Comments

Transcription

5 - Brf Marskalken 2
Marskalken 2 informerar
Maj
2015
Bra att veta
- eller “så här gör vi” har uppdaterats och läggs inom
kort ut på vår webbplats.
Enkät om förråd
Resultatet visar på att det finns fler BRI:are som vill
ha möjlighet att hyra ett extra förråd. Däcksplatserna däremot ser ut att räcka till för närvarande.
Styrelsen funderar nu vidare på hur 46:ans lokal ska
utnyttjas på bästa sätt.
Undercentralen
Renoveringen av vår UC är i stor sett klar. Några små
justeringar återstår.
Grill
Styrelsen har beslutat att köpa in två nya klotgrillar
eftersom de gamla var så dåliga att vi slängde grillarna under städdagen. Efter att grillarna märkts upp
kommer de att stå i cykelförrådet JEV 44. Kom i håg
att grillarna (även den stora) återlämnas snarast.
Fläktrummen
Felaktigheter har upptäckts i våra fläktrum och
dessa kommer snarast att åtgärdas.
OVK
Den obligatoriska ventilationskontrollen är genomförd. När kontrollen genomfördes upptäcktes tyvärr
många felaktigheter. Flera BRI:are har gjort ombyggnationer av ventilationsanläggningar. TIlluftsställen
och frånluftsventiler har bland annat stängts igen.
Detta gör att ventilationen i vår fastighet inte fungerar som den ska och att vi inte kommer får godkänt
på OVK:n. Styrelsen diskuterar nu vilka åtgärder som
måste genomföras för att återställa till ett fungerande
ventilationssystem.
Kommande styrelsemöten
Sista styrelsemötet inför sommaren hålls den 15 juni.
Styrelsens möte efter sommaren hålls den 31 aug.
Trevlig sommar önskar vi alla boende!
Styrelsen den 26 maj 2015
Kontakt och eller synpunkter
Bästa sättet att nå styrelsen eller någon i styrelsen
är via vår mailfunktion [email protected] - det
är inte alltid som vi kan svara i telefon. Genom att
använda vår mailfunktion når du flera i styrelsen
samtidigt och med det också en möjlighet att få
snabbare svar.
Kanske finner du ditt svar på
www.marskalken2.se