Marskalken 2 informerar

Comments

Transcription

Marskalken 2 informerar
Marskalken 2 informerar
Mar
2016
Fastigheten
Ventilation
Rengöring av ventilationstrummor, samt
mätning och inställning av ventilationen
kommer att ske under slutet av mars
/början av april.
Tillträde till varje lägenhet behöver ske 2
gånger, kommer du att vara bortrest –
meddela styrelsen.
Problem med ytterdörrarna
Problemet med kärvande ytterdörrar är ett
vinterfenomen. Eventuella åtgärder tas upp
inför nästa vinter.
Samarbete med grannföreningar
Brf ”Den gyldene porten” har beslutat
genomföra stambyte, och har hållit ett
informationsmöte grannföreningarna längs
gatan.
Styrelsen kommer att med intresse följa
projektet inför framtida utvärdering av
stammarnas skick i vår fastighet.
Vill du bli trappombud?
Brandvarnare och brandskydd
Kontakt och eller synpunkter
Det är varje lägenhetsinnehavares ansvar
att se till att det finns monterade och
fungerande brandvarnare i lägenheten.
”Bra att veta”
Uppdaterat dokument kommer snart att
läggas upp på www.marskalken2.se .
I port 40A och 40B finns lediga uppdrag som
trappombud.
Är du nyfiken och intresserad, kontakta
Matti Vene (Ordförande) för mer
information eller mejla
[email protected] .
Bästa sättet att nå styrelsen eller någon i styrelsen
är via vår mailfunktion [email protected] - det
är inte alltid som vi kan svara i telefon. Via vår
mailfunktion når du flera i styrelsen samtidigt och
med det också en möjlighet att få snabbare svar.
Kanske finner du ditt svar på
www.marskalken2.se

Similar documents