Viktig information om brandskyddet i din bostad

Comments

Transcription

Viktig information om brandskyddet i din bostad
Bostadsrättsföreningen Värjan
Viktig information om brandskyddet och säkerheten i din bostad
BRANDSKYDDSUTRUSTNING I BRF VÄRJAN
Varje lägenhet i BRF värjan är utrustad med brandvarnare, brandsläckare och brandfilt.
Utrustningen tillhör lägenheten (fastigheten) och skall finnas på plats i samband med att du flyttar in i
din nya bostadsrätt. Om någon av dessa saknas, kontakta styrelsen omgående.
Brandvarnare
•
•
•
•
•
•
För brandvarnare gäller att bostadsrättsinnehavaren ansvarar för funktionskontroll och batteribyte.
Brandvarnare ska sitta i taket och fritt från andra föremål. Behöver du flera brandvarnare kan det
vara bra att skaffa sammankopplingsbara varnare, som tjuter samtidigt om någon av dem känner
av rök.
I en mindre lägenhet bör den sitta i hallen. Om brandrisker som till exempel rökning, levande ljus,
TV-apparat eller strykjärn förekommer i sovrummet bör brandvarnare placeras även där.
För bästa funktion ska brandvarnaren alltid sitta i taket. Det ska dessutom finnas minst 50 cm fritt
utrymme kring brandvarnaren.
Montera inte brandvarnaren nära ventilationsöppningar. Placera den inte heller i utrymmen där
den riskerar att ge ifrån sig falsklarm, t ex i köket eller badrummet. Tänk på att en stängd dörr
hindrar röken från att nå brandvarnaren och att ljudet från en brandvarnare kan vara svårt att
höra genom en stängd sovrumsdörr.
Kontrollera med jämna mellanrum att brandvarnaren fungerar. Antingen genom att trycka in en
testknapp eller genom att blåsa rök från ett ljus eller tändsticka mot brandvarnaren. Det är bra att
hitta rutiner för att komma ihåg. Räddningsverket har lanserat 1:a advent som ett lämpligt datum.
Rengör samtidigt brandvarnaren genom att dammsuga den.
Brandsläckare
Brandsläckaren är av pulvertyp som egentligen en samlingsbeteckning för en
mängd olika salter med olika släckkapacitet. Pulver är det släckmedel som har
bäst släckkapacitet per kg släckmedel. Detta är skälet till varför pulver i många
fall är förstahandsvalet när man ska välja handbrandsläckare. Pulvret leder inte
ström vilket medför att man kan släcka bränder i elektriska apparater utan att
riskera att skada sig. Den släckande beståndsdelen i pulver är huvudsakligen
ammoniumvätefosfat.
•
Bostadsrättsinnehavaren skall kontinuerligt kontrollera brandsläckaren och
skall anmäla behov av omladdning eller annan service till styrelsen.
Släckning av en brand åstadkoms genom att pulvret avbryter förbränningsprocessen. Det sker genom
kylning, kvävning och en kemisk process kallad negativ katalys. ABC-pulvret smälter dessutom och
bildar ett skyddande skikt på glödbildande material. Skiktet hindrar återantändning då luften hindras
att nå glödbildningen. När pulvret sprutas mot branden bildas ett kraftigt pulvermoln som snabbt
täcker och delvis sugs in i brandhärden. Genom pulvrets skärmbildande effekt skyddas operatören
mot strålvärme.
Varför pulversläckare?
Med sexkilos pulversläckare har även ovana personer goda förutsättningar att släcka de bränder som
kan uppstå i ett hem. Den släcker branden snabbare och säkrare än en skumsläckare och har en
Bostadsrättsföreningen Värjan
oöverträffad släckkapacitet i förhållande till sin vikt och storlek. Alla pulversläckare går dessutom att
använda i elektrisk utrustning och är relativt underhållsfria om de förvaras inomhus.
En nackdel med pulver kan vara behovet av sanering efter en släckinsats. Men ofta är saneringsbehovet som själva branden förorsakat betydligt större. Av vad som hittills är känt är pulver ofarligt
för naturen och människan, men p.g.a. de mycket finfördelade kornen i pulvermolnet kan det vara
irriterande för ögon och slemhinnor.
Lär dig använda brandsläckaren
Det är givetvis också viktigt att man innan olyckan är framme har informerat sig om hur en
handbrandsläckare fungerar och hur den skall hanteras. En handbrandsläckare bör placeras lätt
tillgänglig, till exempel. i hallen vid ytterdörren. En använd släckare, även om den inte är helt tömd,
eller en släckare vars tryckmätare står i det röda fältet lämnas för omladdning - kontakta styrelsen.
BRANDSLÄCKARE I TRAPPHUSET
I varje trapphus finns två släckare, en i
källarplanet och en på trapplanet mellan
våning tre och fyra.
Gå aldrig ut i trapphuset om det
är rök i trappan. Röken förökas
blixtsnabbt och är dödande.
Brandfilt
En brandfilt är genom sin enkla hantering det idealiska släckredskapet för
mindre bränder i hemmet. Snabbt och effektivt kväver den brand i kläder,
möbler, TV:n, eller på spisen och därför är brandfilten en viktig säkerhetsfunktion. Materialet i brandfiltar är glasfiber, som står emot temperaturer upp
till 500°C.
Brand i kläder
En person vars kläder börjar brinna drabbas ofta av panik och försöker springa iväg. Försök att snabbt
lägga ner personen på marken. Försök sedan att kväva elden med brandfilten eller vad som finns
hands, t ex en jacka, filt eller matta. Vatten och snö går också bra. Det viktigaste är att det går
snabbt. Lägg brandfilten från huvudet och nedåt så att lågorna inte slår upp mot ansiktet. Försök att
"stryka" med handen på filten från huvudet och nedåt. När elden är ordentligt släckt ska brännskadorna kylas ner med svalt, helst kroppstempererat, vatten. Kyl i cirka 10-20 minuter. Se också
efter så att det inte finns någon glöd kvar i kläderna, till exempel i fodret.
Bostadsrättsföreningen Värjan
Om det börjar brinna i dina egna kläder, lägg dig snabbt ner på marken och rulla runt. Då kvävs
elden. Försök rulla in dig i något, till exempel en rock, matta eller filt. Håll händerna för ansiktet som
skydd mot lågorna. Kyl ner eventuella brännskador med svalt vatten. Försök aldrig springa till en
dusch, brandpost eller liknande, att springa förvärrar situationen i och med att lågorna flammar upp
mer.
HEMMETS BRANDFAROR
•
•
•
•
•
Varje år inträffar flera tusen bostadsbränder som är så allvarliga att räddningstjänsten larmas.
100 människor omkommer och skador vållas för 1,1 miljarder kronor.
Småbränder och tillbud lika många. Vanliga brandorsaker i våra hem är elfel och överhettningar av olika slag. Brand i TV, diskmaskin samt torktumlare genom elfel förekommer.
Lämna aldrig Din bostad med någon maskin igång.
Kvarglömda levande ljus orsakar många onödiga bränder.
Fyra av fem bränder orsakas av den mänskliga faktorn.
Brand i kastrull eller stekpanna på spisen, s.k. torrkokning, utvecklar liksom övriga bränder en
giftig rök. Branden kan lätt spridas i en igenfettad imkanal och vidare till hela lägenheten eller
huset. Rökning orsakar många svåra bränder med personskador och dödsfall som följd.
FÖREBYGG BRAND
•
•
•
•
En brandvarnare är den viktigaste brandskyddsutrustningen i din bostad. En brandvarnare
upptäcker mycket snabbt rökutveckling och börjar tjuta med en skarp signal. Kontrollera
regelbundet brandvarnarens batteri. Tänk på att funktionen på brandvarnare börjar bli
sämre efter tio år. Byt då brandvarnare.
• Det är fastighetsägarens ansvar att det finns en brandvarnare i bostaden. Den boende ansvarar för att brandvarnaren fungerar.
Åtgärda blinkande lysrör direkt. Varje år orsakas faktiskt flera hundra bränder av felaktiga
lysrör.
Vid flertalet av de cirka 100 dödsbränder som varje år inträffar i bostäder saknas fungerande
brandvarnare.
Andra goda råd för att undvika brand
o Var försiktig med levande ljus. Sätt upp en påminnelselapp om ”Glöm ej ljusen" på
insidan av ytterdörren.
o Ta för vana att stänga av TV:n med avstängningsknappen på apparaten. Unvik att ha
TV:n i bokhylla eller på annan plats där det kan samlas och bli varmt.
o Dra ut kontakten när Du använt kaffekokaren och brödrosten.
LÄR DIG INGRIPA
Alla bränder är små i början. Det är därför viktigt att veta hur man direkt ska agera, om brand uppstår. Grundregeln är RÄDDA - VARNA - LARMA via 112 - SLÄCK.
1.
2.
3.
4.
Rädda
Varna
Larma
Släck
-
Rädda liv som är i uppenbar fara. Utrym bostaden, stäng fönster och dörrar.
Varna andra som kan hotas av branden, så att också de kan sätta sig i säkerhet.
Ring 112 från en säker plats. Möt upp Räddningstjänsten när de kommer.
Om du har tillgång till släckutrustning och bedömer att du kan släcka branden, kan
du påbörja släckningsarbetet men utsätt inte dig själv för onödiga risker.
Bostadsrättsföreningen Värjan
•
•
•
•
BRAND I GRYTA. Flytta kastrullen från kokplattan. Kväv branden med ett lock. Använd aldrig
vatten om brand uppstår i margarin, olja eller annat fett.
BRAND I TV. Börjar oftast med rökutveckling från TV:n. Dra ut kontakten, häll vatten på och
försök få ut apparaten i det fria (exempelvis på balkongen).
ANNAN BRAND. Är branden liten och Du har utrustning för att släcka, närma Dig branden i låg
ställning och spruta på brandhärden. Kryp under röken.
KAN DU INTE SLÄCKA SJÄLV: Stäng dörren till det utrymme där brand uppstått, larma
räddningstjänsten och lämna lägenheten. OBS! stäng lägenhetsdörren!
VIKTIG INFORMATION
•
Om det brinner på annan plats i fastigheten än i din egen lägenhet ska Du tänka på följande:
o Gå aldrig ut i trapphuset om det är rök i trappan. Röken förökas blixtsnabbt och är
dödande.
o Stanna kvar i lägenheten, där är du säkrast.
o Din lägenhetsdörr står emot brand i minst 30 min.
o Om Du känner oro, ring 112. Är räddningstjänsten på plats ge dig till känna via
fönster eller balkong.
o Avvakta räddningstjänstens instruktioner.
LARMA
När Du ringer 112 kommer Du till SOS-centralen. Svara på SOS-operatörens frågor så får Du den
snabbaste och bästa hjälpen. Medan en operatör frågar påbörjar en annan alarmeringen av den
närmaste brandstationen.
•
•
•
•
Var beredd att ta instruktioner av SOS-operatören.
Möt upp och visa var hjälpen behövs.
Ring gärna SOS 112 igen om Du har kompletterande uppgifter.
Var beredd på att en brand, eller en olycka kan inträffa när som helst.
Tänk igenom hur Du ska agera om Du då behöver ringa SOS 112.
CHECKLISTA BRANDSKYDD I BOSTADEN
FYLL I OCH KONTROLLERA BRANDSKYDDET I DIN BOSTAD/FASTIGHET.
•
Checklista för ökad säkerhet för Dig och Dina grannar Följ den här listan och kontrollera
brandskyddet i Din bostad och i fastigheten.
o Bostaden ska vara utrustad med minst en brandvarnare.
o Kontrollera brandvarnarens funktion. Det är ditt ansvar att brandvarnaren fungerar.
o Kontrollera brandsläckaren. Det är ditt ansvar.
o Kontrollera brandfilten - tillgänglighet
o Kontrollera el-utrustningen i lägenheten. Sladdar i kläm? Glapp i kontakter?
o Åtgärda blinkande lysrör. Elfel är en av de vanligaste brandorsakerna.
o Placera inte levande ljus på TV:n.
o TV:n ska stå fritt. Slå av TV:n med knappen på apparaten.
o Förvara tändstickor och tändare utom räckhåll för barnen.
o Dra ur kontakten när Du använt kaffekokare och brödrost.
o Förvara inte brandfarlig vara i källare eller vindsförråd.
o Se till att filter och spisfläkt är fria från fett.
Bostadsrättsföreningen Värjan
o
o
o
Sopluckorna i trapphusen ska alltid vara stängda.
Dörrar till källare och vindar ska alltid vara låsta.
Kontakta i första hand fastighetsägaren om Du tycker att det är brister i
brandskyddet. Har Du frågor är Du alltid välkommen att ringa till räddningstjänsten i
Din kommun.
OM DET BÖRJAR BRINNA
Rädda.
•
•
•
•
•
varna, larma, släck är fyra viktiga ord att komma ihåg vid en brand.
Rädda folk i fara. Varna omgivningen och larma räddningstjänsten via 112.
Försök släcka om Du har släckare eller slang, men tag inga onödiga riskerl
Om rummet fylls med rök - kryp under röken. Vid golvet finns syre.
Stäng dörren till det utrymme där det brinner.
Stanna i Din lägenhet om det brinner på annan plats i fastigheten.
Gå inte ut i trapphus med rök.
Behöver Du hjälp - ring 112.
ANLAGD BRAND
Många bränder är anlagda. Varje år anläggs i Sverige cirka 10000 bränder. Hjälp oss i kampen mot de
anlagda bränderna.
• Var vaksam på obehöriga.
• Förvara aldrig tidnings buntar, kartonger och liknade i källare och trapphus.
• Håll dörrar till källare och vindar låsta.
• Se till att sopluckorna i trappan är stängda.
• Har Du tips att lämna i samband med en brand, kontakta polisen.