PRODUKTBLAD CUPOLA OPTISK BRANDVARNARE

Comments

Transcription

PRODUKTBLAD CUPOLA OPTISK BRANDVARNARE
PRODUKTBLAD
CUPOLA OPTISK BRANDVARNARE - X10
CUPOLA OPTISK
BRANDVARNARE - X10
TEKNIK - OPTISK BRANDVARNARE
Är en optisk brandvarnare med inbyggt
oåtkomligt 10-års litium batteri. Helt utan batteribyte och
med 10-års garanti! Med den fotoelektriska teknologin är
Cupola optisk brandvarnare mer känslig för att upptäcka
långsamt pyrande bränder. Brandvarnaren upptäcker
branden innan den slår ut i lågor med tjock, svart rök.
Inbyggt oåtkomligt litiumbatteri
av högsta kvalite
10-års garanti - inklusive
batteriet
EN 14604:2005
Låsfunktion, kan vid behov
(valfritt) låsas fast i taket om
så önskas
En fotocell använder en ljuskälla och en ljussensor för att
mäta röktäthet. Ljuskällan är alltid på, men ljusstrålen är vinklad från ljussensorn. När rök kommer in i kammaren skingrar
rökpartiklarna en del av ljuset mot sensorn. När röktätheten
höjs sprids mer ljus mot sensorn. När mängden ljus som
sprids ut i sensorn når en förutbestämd tröskel, går enheten
i larmläge och brandvarnaren sätts igång. En optisk brandvarnare ser röken.
EGENSKAPER
- Optisk detektionsmetod, unik kammardesign med X- profil för bästa detektion
- Intelligent mikroprocessorstyrd konstruktion
- Inbyggt damm- och insektsskydd,
- Självövervakning: visuellt och akustiskt larm för fel samt smuts
- Intelligent pausfunktion: Tystar eventuellt uppkomna oönskade larm (t.ex. matos), återgår automatiskt till normalläget efter 10 minuter. Röd LED-lampa blinkar en gång varje 12:e sekund för att indikera pausläge.
- Väl synlig blinklampa (LED) indikerar korrekt funktion
- Högljudd larmsignal (85dB på 3 meters avstånd)
- Automatiskt utbyteslarm vid låg batterispänning, kan fördröjas temporärt i 10 tim.
- Enkelt montage, automatiskt vid montage
- Flera monteringsmöjligheter: skruv, självhäftande tape, kardborreband, smältlim
Certierad
tillverkare ISO 9001: 2008
Stor och bekväm test- och
Godkänd
enligt
Europastandard EN 14604: 2005
pausknapp för enkel och fullLPCB-godkännande,
nummer 971a/01 (SAX10BLL)
ständig funktionskontroll
- CE-godkännande 0832-CPD-1567 (X10i : -1568)
- Vikt: 91 g
CUPOLA OPTISK BRANDVARNARE - X10
Benämning
Artikelnr
Modell
Storlek mm
Sammankopplingsbar
Batteri
Cupola optisk brandvarnare
88418
0382-CPD-1567
H38*ø87
Nej
10-års litiumbatteri
Cupola AB Plastgatan 10 531 55 Lidköping Tel.+46(0)510-141 50 [email protected] www.cupola.se