12 - Brf Marskalken 2

Comments

Transcription

12 - Brf Marskalken 2
Marskalken 2 informerar
Dec.
2013
Nya styrelsen
Nästa styrelsemöte
Den nya styrelsen består av Ma Vene (ordf), Oskar
Hermansson (kassör/vice ordf), Susanne Torén (informa onsansvarig), Katarina Hägerkvist och Peter
Lundgren (fas ghetskontakt). Suppleanter är Hugo
Johansson (vice fas ghetsansvarig) och Margaretha
Brunström (sekreterare). Kontaktuppgi er finns på
entrétavlorna samt på vår webbplats www.marskalken2.se.
Nästa möte blir en planeringsdag - söndagen den 19
januari. Styrelsen har beslutat a även i fortsä ningen ha sina möten den sista måndagen i månaden.
I styrelsen finns ingen som är fas ghetsansvarig på
grund av a kompetens saknas. Fas ghetsförvaltning/teknisk förvaltning kommer a läggas ut på
en extern partner. Styrelsen har ha e inledande
möte med en förvaltare för a höra vad de har a
erbjuda. Vi avser även a kontakta y erligare åtminstone e annat företag som också har fas ghetsförvaltning/teknisk förvaltning.
Trappombuden
Styrelsen har för avsikt a hålla regelbundna möten
med våra trappombud för a hålla dem ajour med
vad som planeras samt a inhämta deras åsikter.
JULEN....
Julklappspapper
och annat omslag får ej slängas i sopnedkasten. Lämna i stället pappersförpackningarna i återvinningen.
Rörstammarnas status
Styrelsen beslöt a anta en offert från ÅF Industry
AB, uppdraget är a göra en utredning om rörstammarnas status i de a ingår en rörprovsanalys.
Ekonomi
Amortera eller inte? Styrelsen beslöt a låta det
rörliga lånet hos Swedbank på 5 miljoner ligga kvar
under kvartalet januari-mars 2014. Styrelsen vill
också avvakta resultatet av röranalysen innan e
beslut fa as om a amortera.
Julgranar
Dela granen i mindre delar och lägg
dessa i en säck. Säcken kan sedan lämnas
i grovsoprummet. Inga granar får slängas
på marken utanför fasƟgheten.
På kommunens webbplats
www.solna.se finns informaƟon om
uppsamlingsplatser för granar.
FasƟgheten
Susanne och Peter kommer a undersöka vad som
gäller rörande solenergi och bergvärme samt a på
hur el- och ärrvärmeförbrukningen se ut bakåt i
den (före och e er lläggsisoleringen och fönsterbytet m m).
Låssystemet
Arbetet med a byta låssystem fortsä er, men det
är inte förräns i januar/februari som låscylindrar
kommer a bytas ut. Styrelsen har förstå a det
finns många frågor om bytet av låssystem, en mer
ingående informa on kommer a delas ut i de boendes brevlådor.
Solna den 3 december
Styrelsen för Marskalken 2