Tillbehörsblad

Transcription

Tillbehörsblad
TILLBEHÖR VOLVO XC70
CLASSIC SIDESCUFFPLATE
Enuniktdes ignadtrös keldekors omgerdinVolvoettexklus ivareyttre.
Prismonteratfrånca6250:-(BO002)
REARSEATENTERTAINMENTMULTIMEDIASYSTEM
Tvåintegrerade8-tums peks kärmar,tvådvd-s pelare,
trådlös ahörlurarochans lutningarförexternaenheter.
TAKSPOILEREntaks poilerförhöjerdinVolvos s portiga
ochelegantalook.Äranpas s adtilldes ignenavdin
Volvo.
LASTHÅLLAREAerodynamis kochheltanpas s adtill
des ignenhos dinVolvo.Monteras enkeltpåbilens
rails .
Prismonteratfrånca19495:-(BU003)
Prismonteratfrånca5095:-(TS001)
Prisfrånca2250:-(LA001)
BARNSTOL,BÄLTESKUDDEMEDRYGGSTÖDHar
högkomfortochendes igns oms mälterinibilens
interiör.Förbarnmellan15kg-36kg.
PANORAMAKAMERAHjälperdigatts erunthörnoch
attklaratrångautfarter,ävennärs iktenärs kymd.
SPACEDESIGNTAKBOXEnmodernochaerodynamis k
takboxs omkanöppnas frånbådas idor.Finns i
s torlekarna320litereller430liter.
Prisfrånca2125:-(BS010)
Prisfrånca8995:-(BS034)
SKYDDSGALLEROCHLASTRUMSAVDELAREEtt
s kydds gallermedenlas trums avdelare.
KOMPLETTASOMMARHJUL"ERAKIR"8X19"Finns i
fyraolikautföranden.
Lastrumsavdelare,Prisfrånca2095:(SG003)
Hundgrind,Prisfrånca2995:-(SG007)
Prisfrånca23995*:-(SHPIA)
Prisfrånca7695:-(TB002)
SENSUSCONNECTEDTOUCHSurfapånätet,
navigeramedlätthet,njutavSpotify,s kapaenWiFihots pot–denhärs martapeks kärmenförvandlardin
Volvotillettmobiltmediacentermed
internetuppkoppling.
Prismonteratfrånca11995:-(RT007)
OBS!Allapriseridennaärca-priser,lokalaprisavvikelserkanförekomma.Reservationföreventuellatrycfel.Volvoförbehållersigrättenattnärsomhelständrapriser,färger,materialspecifikationerutanföregåendemeddelande.Produkterna
kandärförhaändratspåvissapunktersedantrycktillfället.Läsmeromdetaljer,teknikochtillbehörpåwww.volvocars.com/accessories
*Monteringochev.utslagsbegränsarekantillkomma.