150910 Kariologisk riskbedömning i det stora - Ping-Pong

Comments

Transcription

150910 Kariologisk riskbedömning i det stora - Ping-Pong
KunskapNågonKommunikatio
n
Kunskap
Att vara Någon
Kommunikation
Behövs mått som alla kan
förstå
Grad av symptom
Sjuk
1
Frisk
0 1
2
3
2
Behandling
4
3
Risk för att bli sjuk
4
Stödbehandling
Re-call
Behandling
Karies
grupp
Karies
Sjuk
Frisk
Karies
Riskvär
dering
Karies
K4
K3
K2
K1
K4
K3
K2
K1
K0
Stöd
Rampant karies
> 4 nya karies angrepp
3-4 nya kariesangrepp
1-2 nya kariesangrepp
Mkt hög risk
Hög risk
Tydlig risk
Låg risk
Mkt låg risk
Anfall
Försvar
Anfall
Försvar
est
arodontit
P
K
olera
aries
Undersökning
X XX X Å
X XX
X X XXXX T
XXXXX
XX XXXXX
X
XXXXXX
X X
XX X XX G
XXXXXXX X XXX X X XX
XÄ
X
X
X
X
XXXXXXXXX
X X XX X
X XXX R
X XXXXXXX X
X
D
via
Från
”Kundämne” ”Kund”
Stödbehandling
= Re-call JIT
Behandling
till
Medarbetare
Riskvärdering
Generellt
- Gör alltid en riskbedömning. Skriv ned den.
- Riskvärdering styr terapi/vårdplanering
-Riskvärdering kan utgöra basen för kvalitetsutveckling
Undersökningen BAS
Går ut på att ”sålla” de sjuka/förhöjd risk från de friska/låg risk
Steg 1 Screening
Allmän Anamnes/Status:
Rökning, Medicin, Allmänhälsa
Lokal Anamnes/Status:
Sjukdomserfarenhet:
Symptom (Aktiv karies eller parodontit)
Antal tänder, fyllningar, bennivå,
fickdjup, blödning
Övrigt:
Hygien Saliv Fluor Kost
Undersökning Fördjupad
Karies
Parodontit
Karieserfarenhet
Salivmängd
Buffring
Bakterieprov
Kostvanor
Plackindex
Fluorvanor
Riskytor
Innebär dessutom basen för hur behandlingen ska utformas
Karies
Stödbehandling
Behandlingsplaner
Skriftlig information
Allmän*
Specifik*
Fluorbehandling*
Den Nivågrupperade Modellen
Varje patient får en kodbeteckning
Behandlingsplaner
Re-call intervall enligt JIT
Mottagningens hälsoprofil
Nivågrupperings koden
Intakta Total ant. Kariologisk Parodontal
kod
tänder
tänder
kod
18 / 30
K2
P3
Kraftiga symptom på Parodontal sjukdom
Tydlig Karies risk (Medelålders patient? Rökare?)
Överblick - Hälsoprofilen
Evidens baserad
Vårdplanering
Kvalitetsutveckling
Motivation
Management verktyget Nivågruppering
Epidemiologi
Evidensbaserad
Bench Marking
F-kassa
Välkomstbrev
Hälsodeklaration
Undersökning
Nivågruppering
Kvalitetsutveckling
Utvärderingar
Riskanalyser
Patientinformation
Vårdgivarinformation
Behandling
Klinik Patient
Analyser
Behandlingsplan
Re-call
Stödbehandlingsplan
Delegering
Hälsoprofilen
Överblick
Patient Information
Välkomstbrev hälsodeklaration
VÄLKOMSTBREV HÄLSODEKLARATION TELEFONLAPP
Behandlingsförslag