Välkomstbrev ASOU FM UndSäkC 2016

Comments

Transcription

Välkomstbrev ASOU FM UndSäkC 2016
VÄLKOMSTBREV
FÖRSVARSMAKTENS UNDERRÄTTELSE- OCH
SÄKERHETSCENTRUM
Datum
Beteckning
Sida 1 (3)
ASOU UndMark 2016
Hej!
Jag vill börja med att hälsa dig välkommen till den anpassade specialistofficersutbildningen i Försvarsmakten och gratulera dig till det val du har gjort.
Den anpassade specialistofficersutbildningen UndMark 2016 påbörjas vid
UndSäkC i Uppsala den 11 januari, då du och övriga ASOU-kadetter bildar
gemensam klass med de ordinarie SOU-kadetterna som just avklarat en första
termin på MHS-H.
Utbildningsåret vid FM UndSäkC kan i generella termer delas in i tre skeden:
Inledningsvis under de första femton veckorna kommer ni att utbildas mot de
förkunskapskrav som finns ställda för de kommande utbildningarna. Det här
skedet omfattar bland annat taktik, teknik och IT-stödsystem.
Därefter genomförs kursen grunder underrättelsetjänst, som utgör grundplattan
för all fortsatt underrättelseutbildning – tio veckor.
Slutligen genomför arton veckors utbildning som innehåller påbyggnadskurser
inom underrättelsetjänst.
Efter genomförd utbildning vid FM UndSäkC kommer ett generellt skede att
genomföras vid MHS H. Mer information angående det generella skedet vid
MHS H kommer att ges under 2016.
Nedan finns information som jag vill att du tar del av.
Har du några frågor så är du givetvis välkommen att ringa mig på 072-386 88 73
Väl mött 2016-01-11.
Kn Jonas Hallberg
C SOU Und 15/16
(EIS)
Postadress
Besöksadress
Telefon
Telefax
E-post, Internet
FMUndSäkC
Box 611
751 25 Uppsala
Röbovägen
018-19 60 00
018-19 60 99
[email protected]
www.forsvarsmakten.se/fmundsakc
VÄLKOMSTBREV
FÖRSVARSMAKTENS UNDERRÄTTELSE- OCH
SÄKERHETSCENTRUM
Datum
Beteckning
Resor
När Ni tackat JA till utbildningsplatsen skall ni göra er resebeställning till
Uppsala.
Ni bokar själv er resa i PRIO. Viktigt är att du väljer aktiviteten
Rekryt/offasp.resa i resebeställningsmodulen i PRIO. Ni skall använda FM
UndSäkC Kostnadsställe 50029683. Boka samt inställelseresan samt hemresa
v602. Boka även resa till och från Uppsala för v.603, därefter får ni ytterligare
styrningar angående kommande hemresor.
Normal arbetstid/studietid kommer att vara från klockan 12.30 på måndag till
klockan 11.30 på fredag. Ordinarie resdagar är måndag förmiddag samt fredag
eftermiddag. Du har rätt till en fri hemresa varje vecka, förutom vid eventuell
helgtjänst. Hemresan sker till den adress du är skriven på alternativt där du har
nära anhöriga. Som elev är du inte berättigad till en s.k. omvänd fri hemresa för
anhörig.
Boende
Logi är beställt genom FM UndSäkC försorg. Ni kommer att bo i 2personerslägenheter i RÖBO som ligger i direkt anslutning till vakten Uppsala
garnison. Avser du resa till Uppsala på söndagen före inryckningen skall du
kontakta våra adjutant, lt Torsten Revhal för att få instruktioner angående
uthämtning av nycklar till ditt boende. Möjlighet till logi finns från söndagen
vecka 602. Övriga kommer att få ut nycklar till sitt boende under måndagen den
11 januari.
Ni skall medföra TEID kort inryckningsdagen till skolan.
Preliminärt schema inryckningsdagen
2016-01-11 (måndag vecka 602):
12.30-1300 Upprop vid FM UndSäkC byggnad 04, pelarsalen.
13.00-16:30 Diverse genomgångar, utdelning datorer m.m.
Utrustning
Större delen av utbildningen vid FM UndSäkC bedrivs inomhus i lektionssal och
då bär ni M/90 alternativt M/90 lätt. Viss tjänst kommer att bedrivas utomhus.
Medför därför reglementerade förstärkningsplagg för utomhustjänst inklusive
stridssäck 2000 samt övrig stridsutrusning.
Sida 2 (3)
VÄLKOMSTBREV
FÖRSVARSMAKTENS UNDERRÄTTELSE- OCH
SÄKERHETSCENTRUM
Datum
Beteckning
Sida 3 (3)
För Er som har behov av att skicka utrustning till Halmstad skall Ni ange
nedanstående adress. Försök att samordna detta med övriga elever från
ditt förband genom att skicka utrustningen i pall.
FMLOG/SeC Uppsala
Uppsala Garnison
Godsmottagningen
753 37 Uppsala
Avsändande förband står för denna kostnad.
Övrigt
Studerande vid ASOU är inte arbetstidsreglerad. Inriktningen är att 40 timmar
studietid per vecka i genomsnitt inte skall överskridas. Med studietid avses tid
som regleras i schema. Därutöver tillkommer tid för egna förberedelser och
särskilda uppgifter. Med undantag för eventuella helgtjänster.
Inställelsetid
Plats
Kontaktpersoner
2016-01-11, 12.30 – 1300 sker upprop vid FM UndSäkC
FM UndSäkC, Röbovägen, Ärna, Byggnad 04
Kn Jonas Hallberg, tel: 072-386 88 73, [email protected]
Fj Erik Isaksson, tel: 070-882 65 44, [email protected]

Similar documents