Folksam - IF Metall

Transcription

Folksam - IF Metall
Förbättrade villkor
och lägre pris 2015
IF Metalls Sjuk och Efterlevandeförsäkring
har fått bättre villkor och lägre pris
från och med 1 januari 2015.
En del av förbättringarna i försäkringen
Ersättning vid arbetsoförmåga
 Sänkt karenstid - från 180 dagar till 90 dagar
 Förlängd utbetalningstid - från 13 månader till
18 månader (Gäller för nya sjukskrivningar)
 Ersättning lämnas från 25 % i sjukskrivningsgrad
(Gäller för nya sjukskrivningar)
Pris
 Sänkt pris - från 94 kronor/månaden
till 79 kronor/månaden
I sammarbete med
 Höjt belopp - från 120 000 kronor
till 250 000 kronor
Folksam
Sänkt kvalifikationstid - från 180 dagar till 90 dagar
Fler ersättningsbara diagnoser
Ersättning vid förlust av syn/hörsel på ett öga/öra
Skydd för medförsäkrad då medlem är under 65
men medförsäkrad är över 65
Ersättning vid dödsfall
Utbildningen genomförs
den 30/9, 7/10 och 14/10
i ABF´s lokal i Hässleholm
Medlem i facket vänder sig
till alla medlemmar, alltså
även förtroendevalda.
SISTA ANSÖKNINGSDAG
TILL AVDELNINGEN ÄR
DEN 11 SEPTEMBER 2015
Anmälan kan även göras
på medlemsportalen,
www.ifmetall.se
PENSIONSUTBILDNING
Ersättning vid vissa diagnoser




MEDLEM I FACKET
Din pension består av flera
olika delar. När du funderar
över din framtida pension
är det viktigt att du tittar på
både din allmänna pension,
tjänstepension och ev.
privat sparande.
Utbildningen är den
17 september på
Backagården i Höör
SISTA ANSÖKNINGSDAG
TILL AVDELNINGEM ÄR
DEN 13 SEPTEMBER 2015
Anmälan kan även göras
på medlemsportalen,
www.ifmetall.se
Regeringen höjer ersättningen från a-kassan
från och med den 7 september
Regeringen har beslutat att höja den maximala ersättningen från a-kassan.
De nya reglerna börjar gälla den 7 september 2015 och du som har rätt till
högre ersättning kommer att få det automatiskt.
Taket för inkomstbaserad ersättning höjs till 910 kronor per dag
Den högsta inkomstbaserade ersättningen höjs från 680 kronor till 910
kronor per dag. Höjningen innebär att du som tjänade upp till 25 025
kronor i månaden innan du blev arbetslös kan få ut 80 % av din lön från
a-kassan under de första 100 dagarna. Därefter sänks taket till 760 kronor
per dag. Den inkomstbaserade ersättningen gäller för dig som varit
medlem i en a-kassa minst 12 månader och hade arbetat tillräckligt många
timmar för att uppfylla ett arbetsvillkor när du blev arbetslös.
Det nya taket blir 760 kronor per dag även för dig som har en ersättningsnivå på 65 % av lönen.
Försäkringsskyddet blir nu alltså bättre för alla som jobbar och har en lön
på 18 700 kronor i månaden eller mer och som i övrigt uppfyller villkoren
för att få ersättning.
Taket för grundersättning höjs till 365 kronor per dag
Grundersättningen höjs från 320 kronor till 365 kronor per dag.
Grundersättningen gäller för dig som hade arbetat tillräckligt många
timmar under det senaste året för att uppfylla ett arbetsvillkor, men som
inte hade varit medlem i en a-kassa under 12 månader när du blivit
arbetslös.
Skriv en motion till vår kongress 2017
– Va med och påverka!
Vi vill att du är med och formar hur IF Metall ska utvecklas i framtiden.
Skriv ner dina tankar och funderingar, avsluta med krav du vill att
IF Metalls kongress ska besluta om.
IF Metall har kongress våren 2017, och alla medlemmar är välkomna att
föreslå inriktning och förändringar de vill se.
En motion är ett förslag till beslut. Motionen kan till exempel handla om
samhällspolitiska frågor som du tycker att IF Metall ska driva, vilka mål vi
ska sträva efter eller förslag till ändringar i våra stadgar.