Lärare och sociala medier - Skellefteå kommuns bloggar

Transcription

Lärare och sociala medier - Skellefteå kommuns bloggar
Lärare och sociala medier
- en yrkesetisk fråga
Foto: Andreas Skog
Ska man som lärare vara ”vän” med elever och föräldrar i sociala medier - eller har jag nytta av att
vara vän med elever eller föräldrar i sociala medier i mitt professionella arbete?
Robert Fahlgren, grundskollärare, adjungerad medlem i Lärarnas Yrkesetiska råd och 2:e vice ordförande i
Lärarförbundets styrelse.
Målgrupp Lärare och skolledare
När
Tisdag den 17 november 2015 kl 15.00 - 16.30, kaffe från 14.30
Var
Kontakt
Skellefteå kommun, Norrhammarskolan, Caféet
Välkomna!
Andreas Skog, MediaCenter, Region Västerbotten, 073-819 08 63
Magdalena Kågström, Skellefteå kommun, 072-2281145
Robert Fahlgren, Lärarförbundet, 072-5275955
Att lyfta elevers lärande i Matematik
och NO med stöd av IT
Foto: Andreas Skog
Alla elever har rätt till att använda digital teknik på rätt sätt i skolan för fördjupad kunskapsbildning
- hur kan undervisningen i matematik och NO utvecklas med stöd av iT?
Helena inspirerar lärare till att våga plocka in IT som en naturlig del i undevisningen och delar med sig av praktiska exempel från sin egen praktik.
Helena Kvarnsell, grundskollärare och anställd av Lärarnas riksförbund för att utveckla IT
i undervisningen. Hon har just utkommit med boken ”Digitalisering som lyfter skolan – Teori
möter praktik” skriven tillsammans med Dr Håkan Fleischer
Målgrupp Lärare och skolledare
När
Tisdag den 17 november 2015 kl 15.00-16.30
Var
Skellefteå kommun, Norrhammarskolan, matsalen
Kontakt
Andreas Skog, MediaCenter, Region Västerbotten, 073-819 08 63
Magdalena Kågström, Skellefteå kommun, 072-2281145
Helena Kvarnsell, Lärarnas riksförbund, 073-9880886
Välkomna!