Bengt Bellander konsultprofil SVE

Transcription

Bengt Bellander konsultprofil SVE
Konsultprofil för Bengt Bellander
1986-2006
Mekaniska verkstaden Ferm AB,
Stockholm
Började som verkstadsmekaniker. Från 1997 ansvarig för
införande av CAD-stöd. 1988-2006 Teknikchef.
1982-1986
Winroths mekaniska verkstad, Göteborg
Verkstadstekniker.
1976-1982
Pelle Petterson AB
Modellsnickare och produktionstekniker.
Född: 1948
Tel:
1968-1976
Silversmed i egen regi
Silversmed. Corpus och smycken i guld o silver.
Separatutställningar och samlingsutställningar med Nutida
svenskt silver. Repr. på Nationalmuseum m.m.
070 – 77 53 122
e-mail: [email protected]
Primär inriktning
Konceptstudier, Mekanisk konstruktion och
tillverkningsunderlag
Utbildning
Industridesign Konstfack 1968-71
Kompetensområden
• Mekanik och plåtbearbetning
• Mobila installationer
• Dokumentation
Refernsobjekt
• Mobil ledningsplats Amfibiebrigad
• Elverk 4000W, Startvagn Hkp4, Elverk 6,5kVa
(FMV)
• IAS Ledningssystem Stridsbåt 90, Adapter
Ra1512 m fordonsinstallationer (ElTel)
• WarmCloud, Babywarmer 3 (KanMed)
2005 Bengt Bellander Konstruktion o Design
Teknisk konsult, med uppdrag främst mot Försvarets
Materielverk, ElTel Networks Comunication AB, KanMed
AB.
Idé AB
Gamla Värmdövägen 6 2tr
131 37 Nacka
telefon: 08 7185090
e-post: [email protected]