Näringslivspolitik för ett hållbart och konkurrenskraftigt Sverige

Transcription

Näringslivspolitik för ett hållbart och konkurrenskraftigt Sverige
Almedalen • seminarium • 29 juni kl 9.00–12.00 • länsstyrelsens trädgård, VISBY
program
Hållbarhet, välfärd och konkurrenskraft är allt mer sammanlänkade.
Politiken och näringslivet behöver gå i takt – och gemensamt skapa
de förutsättningar som krävs för att Sverige ska kunna ligga i fram­
kant när det gäller innovation och hållbarhetstänk. Hur ser sam­
spelet ut och vad behöver förändras?
Tid
Tema
Foto: Mikael Damkier/Shutterstock
Näringslivspolitik för ett
hållbart och konkurrenskraftigt Sverige
Medverkande
8.15 frukost
8.55–9.00 välkommen
Cicci Schelin Seidegård, landshövding Gotland
9.00–9.45 Näringslivspolitik för ett hållbart
Gunhild Anker Stordalen, director, EAT Initiative
Klas Eklund, seniorekonom, SEB
Annika Helker Lundström, nationell miljösamordnare,
och konkurrenskraftig Sverige
Vilka utmaningar och möjligheter finns med en
hållbar näringslivspolitik?
Regeringskansliet
Jan Kilström, vd, Green Cargo
Eva Lindström, statssekreterare, Näringsdepartementet
Anders Strålman, vd, Axfood
Moderator: Nina Ekelund, programdirektör, Hagainitiativet
9.50–10.30 Innovation och systemförändringar för
Mats Andersson, vd, AP4
Stina Billinger, planeringschef, Näringsdepartementet
ett hållbart Sverige
Vilka centrala områden kräver innovativt tänkande Erik Brandsma, generaldirektör, Energimyndigheten
Gunella Hahn, ansvarsfulla investeringar, Svenska kyrkan
och mer genomgripande systemförändringar
Lars Strannegård, professor och rektor, Handelshögskolan Stockholm
inom näringsliv och politik?
Anders Wijkman, ordförande, Romklubben
Moderator: Nina Ekelund, programdirektör, Hagainitiativet
10.35–11.15 Hållbart och konkurrenskraftigt Sverige
i en globaliserad värld
Hur står sig Sverige och svensk näringspolitik
utifrån en bredare internationell kontext?
Sofia Arkelsten, riksdagsledamot (M)
Kaj Eide, Norges ambassadör
Fredrick Federley, EU-parlamentariker (C)
Åke Iverfeldt, vd, Mistra
Johan Rabe, vd, Tetra Pak
Viveka Risberg, kanslichef, Swedwatch
Björn Stigsson, f.d. vd, WBCSD
Moderator: Lin Lerpold, chef MISUM samt t.f. Professor HHS
11.20–12.00 Näringslivspolitik för ett hållbart och
Svante Axelsson, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen
konkurrenskraftigt svenskt näringsliv 2030 Ellinor Eriksson, förbundsordförande, SSU
Kristina Persson, minister för strategi- och framtidsfrågor
Hur når vi visionen om Sverige som ledande
nation när det gäller konkurrenskraft och
hållbarhet 2030?
12.00 lunch
varmt välkommen!
Vi bjuder på frukost & lunch.
Twitter:
#SWE2030
Kl. 9.00–12.00 (frukost från 8.15)
Avslutas med lunch kl. 12.00
Länsstyrelsens trädgård, Korsgatan 4, Visby
arrangörer:
samt nordiskt samarbete (S)
Azita Shariati, vd, Sodexo
Sara Skyttedal, förbundsordförande, KDU
Lorentz Tovatt, språkrör, Grön ungdom
Rasmus Törnblom, förbundsordförande, MUF
Moderator: Johan Kuylenstierna, vd, Stockholm Environment Institute