DAG 1 22 OKTOBER Kl 13.15 - 14.45

Transcription

DAG 1 22 OKTOBER Kl 13.15 - 14.45
DAG 1
22 OKTOBER kl 13.15 - 14.45
,
1. Behöver Sverige en nationell Life
Science agenda?
2. Finns det plats för forskarnörden på
kliniken?
Moderator: Maria Anvret,
Regional Life Science koordinator, Sahlgrenska
akademin, Göteborgs Universitet
Moderator: Peter Nilsson,
Professor och överläkare vid Akutcentrum, Skånes
universitetssjukhus
Hur kan akademi och sjukvård bidra till att lyfta
den kliniska forskningen?
Jan Andersson, Forskningsdirektör, Stockholms
läns landsting
Vad är forskningsglöd?
Kerstin Brismar, Professor, Inst. för molekylär medicin
och kirurgi, Karolinska Institutet
Infrastrukturens betydelse för Life Scienceforskning i Sverige (Prel. rubrik)
Göran Sandberg, Styrelseordförande SciLifeLab
Från läkare på landet till professor i kardiologi - om
betydelsen av föreblder och arbetsmiljö
Lars Rydén, Senior professor, Enheten för kardiologi
vid Institutionen för Medicin, Karolinska Institutet
Kliniska prövningar i Sverige – hur får vi fler
intresserade och vilka är incitamenten?
Anders Ekblom, Styrgruppsledamot, IVAprojektet ”Prövningar för Svensk Medicin”
Utmaningen i att kombinera forskning med klinisk
vardag
Bodil Ohlsson, Professor och överläkare,
Lunds Universitet
SILS - samverkan mellan Sveriges ledande Life
Science-regioner.
Maria Lönn, Projektledare för SILS (Sverige som
internationellt centrum för Life Science)
Panel
Gunnar Hansson, Professor, Avd för medicinsk kemi
och cellbiologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs
Universitet
Lars Grip, FoUU-direktör/ Bitr. Sjukhusdirektör
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
3. Kliniska prövningar i praktiken
(Detta seminariepass pågår till 16.45)
Moderator: Helena Lomberg,
Director of Clinical Operations, BCT Consulting
Ansökningar till Läkemedelsverket
Nyheter och trender
Gunilla Andrew-Nielsen, Chef för kliniska
prövningar, Läkemedelsverket
Patientrekrytering
Patientrekrytering i en föränderlig värld
Katrin Moeschlin, Director Clinical Research
MSD
Effektiv patientrekrytering till klinisk
forskning – så här har Örebro läns landsting
löst problemet.
Ulrika Landström, eHälso-strateg inom Hälsooch sjukvård, ledningskansliet, Örebro läns
landsting
Eva Norgren Holst, Avdelningschef CRS,
Clinical Research Support,
Universitetssjukhuset Örebro
Akademiska studier
Kvalitetskrav på kliniska prövningar - akademiska
studier särbehandlas inte
Helena Lomberg, Director of Clinical Operations,
BCT Consulting
Ett nordiskt monitoreringsnätverk - ett lyft för
akademiska studier
Lena Liliebladh, Sveriges representant i styrgruppen för NORM,Nordic Monitoring Network
Anette Jørgensen, Enhetschef GCP-enheten vid
Ålborg och Århus Universitetssjukhus
DAG 2
23 OKTOBER kl 10.00 - 11:30
4. Forskningspatient - en
medborgerlig rättighet?
Moderator: Lollo Eriksson,
VP - Clinical Research Services,
PAREXEL International
Svenskarnas hjärtefrågor i sjukvården är inte desamma som
politikernas
Anders Blanck, VD,
LäkemedelsIndustriFöreningen
Så tycker våra medborgare om
värdet av forskning och vårdkvalitet
Anna Nilsson Vindefjärd, Generalsekreterare, Forska!Sverige
Patientens rätt till forskning
Anders Lönnberg, Ordförande,
Diabetesorganisationen i Sverige,
Storstockholms Diabetesförening,
Landstingsledamot
5. Vilka inkluderas i klinisk
forskning, vilka lämnas
utanför?
6. Klinisk forskning Hur funkar det i småstad
och glesbygd?
Moderator: Malena Lau,
Utvecklingsledare, Kunskapscentrum
för Jämlik Vård
Moderator: Sven Kylén,
FoU-chef, Närhälsan FoU Pimärvård
Jämlik forskning och forskning på lika
vilkor?
Margareta Hammarström,
Professor, Svenska Läkaresällskapets representant i styrgruppen för
”Nationell plattform för jämlig hälsa
och vård”
Klinisk forskning och innovation en del av primärvårdens uppdrag
Irene Svenningsson, Forskningsstudiekoordinator, Närhälsan FoU
Primärvård
Klinisk forskning görs på friska 30åriga studenter
Ann Ekberg-Jansson, Verksamhetschef, FoU-chef, Angereds närsjukhus
För en friskare befolkning - Så
stöttar vi klinisk forskning i Skånes
primärvård
Emilie Stenman, Forskningskoordinator, Centrum för Primärvårdsforskning (CPF), Lunds universitet,
Region Skåne
Vem tackar ja till att delta i forskning
– erfarenheter från SCAPIS
Göran Bergström, Huvudansvarig för
SCAPIS-studien, Överläkare
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Norrlandslandstingen - framgång
och utmaning
Anna Ramnemark, Enhetschef,
Kompetenscentrum för klinisk forskning, Västerbottens läns landsting
23 OKTOBER kl 13.00 - 14.30
7. Patientdriven forskning
Moderator: Axel Wolf,
Projektledare, GPCC, Göteborgs
universitet
Cystic fibrosis research: Working as
a patient in the lab
Lauren Meiss, Forskare,
Lederhausen Center for Cystic
Fibrosis, Sahlgrenska akademin,
Göteborgs Universitet
Hur involveras patienten i klinisk
forskning och behandling?
Boel Mörck, Verksamhetschef
Reumatologi, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset
Hur kan den kliniska forskningens
kvalitet och betydelse för hälso- och
sjukvården utvärderas?
Sten Söderberg, Analytiker,
Vetenskapsrådet
8. Vårdens
innovationsklimat
Moderator: Henrik Mindedal,
Föreståndare, Medtech West
Landstingsgemensamt införande av
nya läkemedel
Jan Liliemark, Projektledare, Sveriges
Kommuner och Landsting
ACDC - ett simuleringscenter i Skövde
för forskning och utbildning i vården
Lars Sundström, Projektledare, OVIEL,
Skaraborgs sjukhus
Varför är användarinvolvering viktig?
Jonas Matthing, Forskare och
projektledare, SP Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut
Testbädd för patientnära
tjänsteinnovationer
Per Hanning, Förbättringsledare,
Landstinget i Värmland
9. Hälsoekonomi Hur mäter vi patientens
livskvalitet?
Moderator: Kristian Bolin,
Professor vid Centrum för Hälsoekonomi, Göteborgs universitet
Varför är det viktigt att mäta livskvalitet, och hur går det till?
Lars Bernfort, Projektledare, Avd. för
hälso- och sjukvårdsanalys, Centrum
för utvärdering av medicinsk
teknologi, Linköpings universitet
Hur kan vi inkludera anhörigas konsekvenser i en hälsoekonomisk analys?
Thomas Davidsson, Hälsoekonom,
Statens beredning för medicinsk
utvärdering (SBU)
Livskvalitet ur ett etiskt perspektiv
Christian Munthe, Professor, Inst. för
filosofi, lingvistik och vetenskapsteori,
Göteborgs universitet

Similar documents