Program för Hematologi användarmöte,

Comments

Transcription

Program för Hematologi användarmöte,
Sid 1(3)
Program för Hematologi
användarmöte,
Radisson Blu Arlandia Hotel, Arlanda Stockholm
5-6 mars 2015
10.00 - 11.00
Registrering och utställningsbesök
11.00 - 11.15
Välkommen
Gunnar Nordin
Moderator: Yvonne Sköldin
11.15 - 12.30
Hematologiinstrument som kan analysera annat än
blod
12.30 - 13.45
Lunch och utställningsbesök
Företagsrepresentater
Moderator: Camilla Streimer
13.45 - 14.15
Vad visar våra hematologiinstrument Kroppsvätskor med normala och maligna celler
Camilla Streimer
14.15 - 15.00
Analys av kroppsvätskor
Margit Grome
15.00 - 15.45
Kaffe och utställningsbesök
Moderator: Malgorzata Karawajczyk
15.45 - 16.15
Vad är det för skillnad mellan hematologi och
cytologi? Cytologi med patientfall
Keng – Ling Wallin
16.15 - 17.00
Quiz
Expertgruppen
19.00
Mingel och middag
2015-02-24
Sid 2(3)
6 mars 2015
Moderator: Mats Bergström
08.30 - 09.00
Konstiga saker i mikroskopet
Mats Bergström
09.00 - 09.30
Retikulerade trombocyter pro och contra?
Malgorzata
Karawajczyk
09.30 - 10.00
Retikulocyter – vilken klinisk betydelse har räkning
av retikulocyter.
Daren Buhrkuhl
10.00 - 10.15
Årets vinnare
Gunnar Nordin
10.15 -11.00
Kaffe och utställningsbesök
Moderator: Niklas Bark
11.15 - 11.30
Hematologi kontrollprogram
Yvonne Sköldin
11.30 - 12.00
Referensintervall för differentialräkning
Gunnar Nordin
12.00 - 12.45
Kan man verkligen ha så många röda?
Om erytrocytos hos barn
Stefan Jacobsson
12.45 -13.45
Lunch och utställningsbesök
13.45 - 14.00
Hur fungerar omhändertagandet av Ebolaprov på
labb?
Niklas Bark
14.00 - 14.45
Eboladiagnostik i Sverige och Guinea
Annette Kraus
14.45 -
Avslutning
2015-02-24
Sid 3(3)
Expertgruppen för Hematologi
Yvonne Sköldin
Malgorzata Karawajczyk
Mats Bergström
Camilla Streimer
Niklas Bark
Daren Buhrkuhl
Klin kem labb, Unilabs, Eskilstuna
Klinisk kemi och farmakologi, Akademiska
sjukhuset, Uppsala
Klin kem labb, Unilabs, Eskilstuna
Klinisk kemi, Region Skåne
Klinisk kemi, Karolinska Universitets sjukhuset, Stockholm
St: Görans sjukhus, Stockholm
Inbjudna föreläsare
Margit Grome
Johanna Söderlund
Rigshospitalet, Köpenhamn
Sysmex Sverige, Kungsbacka
Ingvor Olausson
Lisa Palm
Siemens Healthcare Diagnostics AB,
Upplands Väsby
Cella Vision AB, Lund
Annette Kraus
Folkhälsomyndigheten, Stockholm
Stefan Jacobsson
Laboratoriet för klinisk kemi, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset, Göteborg
Equalis, Uppsala
Keng – Ling Wallin
2015-02-24