MUNHÄLSA OCH LIVSSTIL

Transcription

MUNHÄLSA OCH LIVSSTIL
MUNHÄLSA OCH LIVSSTIL
– ta hand om din kropp och dina tänder
TandhygienistDagarna 2015
Karlstad CCC 12-14 april
Välkommen till STHFs TANDHYGIENISTDAGAR 2015 som arrangeras på Karlstad
CCC, centralt beläget intill den vackra Klarälven. Årets tema kommer fokusera på hur
livsstil påverkar såväl allmän hälsa som munhälsa. Vikten av tobakspreventivt arbete och
rökfri behandling kommer också att belysas.
Dessutom väntar en stor dentalutställning och
trevliga sociala program.
HANS ÖSTHOLM, tandvårdschef i Folktandvården Värmland talar i sitt öppningsanförande
om att Sverige har en tandvård av hög kvalitet
och att de allra flesta upplever sig ha en god
munhälsa. Ändå bör vi i tandvården ställa oss
frågan – hur vi kan skapa mer värde för våra
medborgare och patienter genom att ifrågasätta delar av det vi gör idag och börja tänka
i nya banor.
KARI ELISABETH DAHL är ph. dr. och førsteamanuensis vid Høgskolen i Hedmark Norge.
Hon kommer i en vetenskaplig presentation
tala om sin forskning som hon beskriver enligt följande ”Artiklene handler om hva som påvirker
oral helse-relatertlivskvalitet hos voksne og eldre i Norge. Og hvilken betydning oral helse-relaterte
livskvaliteten har for dagliglivet”.
JESSICA SKOOGH ERIKSSON, Odont. Dr, universitetslektor vid Tandhygienistprogrammet,
Göteborgs universitet kommer i sin presentation diskutera kring faktorer som samverkar med unga
individers parodontala hälsostatus. Jessicas forskning visar att ungdomar har en förvånansvärt
bristfällig munhygien, med höga värden av plack och gingivit. Forskningen visar också på faktorer
hos individen och omgivningen som är associerade till ungdomars munhälsobeteenden och kliniska
status. På vilket sätt kan då tandvården ha nytta av den här kunskapen och kan bättre metoder
utveklas för att motivera ungdomar till goda munhälsovanor?
ULF MATTSSON som är övertandläkare vid kliniken för käkkirurgi och sjukhustandvård i Karlstad,
kommer i sin föreläsning uppmärksamma att patienter vi möter i den kliniska vardagen kan uppvisa
olika former av slemhinneförändringar. Ibland har dessa en helt lokal orsak, men inte sällan utgör
de manifestationer av en bakomliggande sjukdom eller är kopplade till olika livsstilsfaktorer. Föreläsningen syftar till att åskådliggöra när man som kliniker bör vara observant och överväga sådan
etiologi till de observerade förändringarna.
HANNE TØNNESEN är professor och överläkare vid Kliniskt Centrum för Hälsofrämjande Vård,
Skånes universitetssjukhus i Malmö. I sin föreläsning talar hon om att rökning och riskbruk av
alkohol ofta följs av många olika sjukdomar och symptom som kan ha stor betydelse för resultatet
av behandling och operation. Det gäller bl a påverkan av immunförsvaret och sårläkning. Däremot förbättrar att sluta röka/sluta dricka snabbt dessa organfunktioner och därmed resultatet av
behandling/operation. Presentationen kommer att visa på evidensen på området.
Psykolog BARBRO HOLM IVARSSON är expert på rådgivning om tobak. Hon har på regeringens
uppdrag utvecklat en metod för ”Enkla råd om tobak på 5 minuter i tandvården” som testats i två
län. Resultaten presenteras och du får lära dig ge enkla råd om tobak. Grunderna i motiverande
samtal MI och hur metoden kan tillämpas i tandvården presenteras. Hon belyser även bland annat
e-cigaretten och berättar om en nylanserad sluta-röka-app för ungdomar Fimpaaa!
MUNHÄLSA OCH LIVSSTIL
– ta hand om din kropp och dina tänder
MÅNDAG 13 APRIL
kl 08.00 -
kl 09.00
Yvonne Nyblom
ordförande STHF
Hans Östholm
tandvårdschef
kl 10.00
kl 10.45
Kari Elisabeth Dahl
ph.dr, førsteamanuensis
Jessica Skoogh Eriksson
odont.dr, universitetslektor
kl 12.00
kl 14.00
Ulf Mattsson
docent, övertandläkare
kl 15.15
Ulf Mattsson
kl 16.00
kl 19.30
Registrering (även söndag
på Karlstad CCC kl. 15.00-18.00)
Inledning och utdelning av stipendier
Öppningsanförande”Svensk tandvård – hög kvalitet och utvecklingspotential”
Kaffe och utställningsbesök
Oral helse-relatert livskvalitet hos voksne i Norge
Unga individers munhygienstatus –
hur kan tandvården påverka?
Lunch och utställningsbesök
Munslemhinneförändringar kopplat till allmän hälsa och livsstil
Kaffe och utställningsbesök
forts.
Middag med underhållning
TISDAG 14 ARPIL
kl 09.00
Hanne Tønnesen
professor, överläkare
kl 10.15
kl 11.00
Hanne Tønnesen
Rök- och alkoholfri tandbehandling/operation
Kaffe och utställningsbesök
forts.
kl 12.00
Lunch och utställningsbesök
kl 13.30
Prisutdelning Tipspromenaden
kl 14.00
Barbro Holm Ivarsson
psykolog, författare kl 16.15
Vad ska vi ge för råd till patienter som röker och snusar – och hur kan det göras?
Avslutning
Årets utflykt, för dig som har möjlighet, går till SELMA LAGERLÖFS MÅRBACKA. Det vackra barndomshemmet får du uppleva, möblerat som det en gång blev lämnat. Guiden berättar
om livet på Mårbacka men också om den världsberömda författarinnans hela liv, som bl a fick Nobelpriset i litteratur 1909.
Nils Holgerssons underbara resa och
Gösta Berlings saga är bara två av
många kända verk.OBS! Separat
anmälan görs online.
LARS LERIN är idag en välkänd
konstnär och författare. Nyligen tilldelades han Augustpriset för årets svenska fackbok 2014. Han räknas som
en av Nordens främsta akvarellister
och har ställt ut i såväl samlings- som
separatutställningar på gallerier och
museer i Sverige, Danmark, Finland,
Frankrike, Färöarna, Island, Norge,
Tyskland, USA. Han är representerad
i kommuner, landsting och på museer
i såväl Sverige som Norge.
Årets GET TOGETHER PARTY inleds
med förfriskningar på SANDGRUND
som är Lars Lerins permanenta konsthall. Under guidad ledning får du ta
del av de fantastiska konstverken som
anknyter till en tradition av nordeuropeiskt landskapsmåleri, det är dock
få som begagnar sig av den akvarellteknik som Lerin så väl behärskar.
Kvällen fortsätter efter en kort promenad till närbelägna KARLSTAD CCC
där det serveras en mingelplanka
med lokala delikatesser, bl a från Lillängens fiskrökeri. Under lediga former får du tillfälle att möta
både nya och gamla kollegor.
MÅNDAGKVÄLLENS MIDDAG MED
UNDERHÅLLNING äger även den rum på
Karlstad CCC. Förutom god mat utlovas
en magisk kväll tillsammans med ”KING
OF QUEEN” - JOHAN BODING som
backas upp av Night of Queen Band &
Choir. Du får ta del av en show där Johan
Bodings omtalat magiska röst tillsammans
med kören gör en resa i Queens låtkartotek genom tre decennier.
ANMÄLAN SENAST 26 FEBRUARI görs
på www.tandhygienistforening.se. Här
finner du också övrig information om
avgifter, logi mm.
STOLT HUVUDSPONSOR AV
TANDHYGIENISTDAGARNA 2015

Similar documents