Magnetisk flödestäthet och magnetiskt flöde

Comments

Transcription

Magnetisk flödestäthet och magnetiskt flöde
Magnetisk flödestäthet och
magnetiskt flöde
Magnetisk flödestäthet
Elektrisk
ledare
∙
Ampere’s circuital law:
I
Vakuum
B
∙ I (T, tesla)
relative
permeabilitetstalet
Ej vakuum
B
∙ I (T, tesla)
2
Magnetisk flödestäthet
I
Inuti toroiden
∙ ∙
B
R
Omkring toroiden
B
0
N: varvantalet
3
B-fältet i olika material
• Paramagnetiska( μr >1 ): svaga permanent magnetfält i
atomerna riktar i samma riktning som det yttre magnetfältet.
• Diamagnetiska( μr <1 ): Ej permanent magnetfält i atomerna.
Elektronernas rörelser påverkas vid yttremagnetfältet, vilken
resultat i en magnetfält som motverkar det yttre fältet.
• Ferromagnetiska( μr >>1 ): järn, nickel kobolt
yttre fält
4
Kraftverkan i magnetfält
∙ν
I
I
N
S
Elektriska motorer
5
Magnetiskt flöde
Ф
∙
∙
Ф
BAcosθ
Ф
θ
6
Induktion och induktans
I
Induktion
Inducerade
spänningen
B
B(t)
i
Ф (t)
e
i(t)
∙
I
Ф
B(t)
Lentz lag: spänningen som induceras motverkar
den förändring.
B(t)
B(t)
Induktion och induktans
Exempel 8.1 , exempel 8.2
Induktans
• Långsträcket spole
B
B(t)
i(t)
i
e
∙
Ф (t)
0
∙
e
Induktans
L
0
e(t)
Ф
Ф
0
(1H = 1 )
e
∙
Induktans
• Toroid
L
2
0
2
10
Roterande spole i ett
homogent magnetfält
Elektrisk generator
B
Ф
e
B
∙
∙
Ф
sin t
11

Similar documents