Utanordning/Utlägg

Transcription

Utanordning/Utlägg
Utanordning/Utlägg
För skanning
Datum
2015-xx-xx
Betalningsmottagare
Namn
Adress
Postnr, ort
Momsregistreringsnummer/Organisationsnummer
Bankgiro/Plusgiro
Bankkonto/Personkonto 1/
Ref.kod
Förfallodag
Fakturanr/Meddelande t lev (max 25 tecken)
Övrig information (ej t mottagaren)
Belopp
Belopp exkl moms
Momsbelopp
Belopp att betala
1/ OBS. Clearingnummer ska vara 4 siffror (sparbankens femte siffra utesluts)
Totalt ska clearing- och kontonummer vara 16 siffror. Använd vid behov nollor ("0") som
utfyllnad mellan clearing- och kontonumrena så att det blir 16 siffror.
Ex: 8257001132417131
Personkonto skrivs utan bindestreck.
G:\Interna rutiner\Blanketter\Övrigt\Utlägg_BLANKETT för skanning
2015-05-12