Produktblad

Transcription

Produktblad
Kontek Travel
Kontek Travel är inte bara ett av marknadens mest kompletta reseräkningsprogram.
Det kommer dessutom med en webbportal som gör det möjligt för anställda och attestansvariga att registrera och attestera reseräkningar var de än befinner sig. Med
Kontek Travel får du:
—
—
—
—
—
Enkel attestering
Säker och snabb hantering med färdiga transaktioner
Komplett och korrekt fakturaunderlag
Moduluppbyggt för bästa kundanpassning
Kontek Portal maximerar tillgängligheten mellan resenärer,
administratörer och attestansvariga.
Funktioner
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Valutahantering
Kontokortshantering
Förskottshantering
Reseanmälan
Körjournal
Nordiska traktamentsregler
Språkmodul
Projektredovisning
Faktureringsunderlag
•
•
•
•
•
•
•
•
Statistik
Rapportgenerator
Historik
Elekronisk körjournal
Behörighetssystem
Flerföretagsfunktion
Koppling till vanligaste lönesystemen
Integration med Kontek Time
Tilläggsmoduler
SERVICE
En enkel importmodul som används för att automatisera rutiner och bearbetningar, exempelvis
genom att schemalägga import av personuppgifter, import av valutakurser, överföring av
transaktioner från kortföretag, utskick av påminnelser mm.
KONTOKORTSKOPPLING
Flera kontokortsföretag erbjuder idag en tjänst
där det sker en avstämning av kontokort över
Internet. Kontek Travel kan komplettera denna
tjänst genom en funktion där användarna kan
koppla sina inhämtade kontokortstransaktioner
mot utlägg och representation i reseräkningssystemet.
NORDISKA TRAKTAMENTSREGLER
Traktamenten enligt danska, finska och norska
regler.
RESEBESTÄLLNING
Resenären kan själv beställa resa hos resebyrå,
direkt eller då beställningen har attesterats.
Preliminär kostnad kan läggas upp i resebeställningen som då följer med till den slutliga
reseräkningen.
SPRÅK
Systemets samtliga menyer, inmatningsbilder,
utskrifter mm kan översättas till valfritt språk.
Modulen levereras med engelska som grundspråk.
NORDISKA SPRÅK
Med modulen nordiska språk kan du välja
att använda systemet på danska, norska eller
svenska.
PROJEKT
Hantering och uppföljning av projektregistrering och vidarefakturering.
PORTAL
I den webbaserade applikationen Kontek
Portal kan anställda registrera och attestansvariga attestera reseräkningar via intranätet eller
internet oavsett var de befinner sig.
KOLDIOXIDUTSLÄPP
Denna funktion gör det möjligt att använda
Kontek Travel för att beräkna och redovisa koldioxidutsläpp i samband med flyg- och bilresor.
Outsourcing Resa
Om du har många anställda som reser är det smidigt att lägga ut den hanteringen till oss. Denna
tjänst är underlättar också om du har många anställda som har utlägg – vi hanterar utlägg lika
smidigt som reseräkningar. Allt fler upptäcker fördelarna med outsourcing och med oss som outsourcingpartner kan du känna dig trygg och säker.
Hör gärna av dig om du vill veta mer!
Tel: 0372-89 000
www.kontek.se

Similar documents