Att flytta Kontek Resas databas till en annan SQL Server

Transcription

Att flytta Kontek Resas databas till en annan SQL Server
Att flytta Kontek Resas databas till en annan SQL Server
Sammanfattning
Säkerhetskopiera Kontek Resas databas. Återställ säkerhetskopian på den ”nya” SQL
Servern. Skapa det server-login på den ”nya” SQL Servern som programmet Kontek Resa
ska använda. Peka om klienterna till den ”nya” SQL Servern.
Instruktioner
Börja med att säkerhetskopiera Kontek Resas databas på den ”gamla” servern.
Återställ sedan den säkerhetskopian på den "nya" servern. På installations-CD:n för
Kontek Resa finns ett program i katalogen ”DB” som heter Resabackup.exe som du kan
använda för att säkerhetskopiera och sedan återställa Kontek Resas databas. Observera
att CD:n måste ha versionsnummer 2009.0.0 eller senare. Om CD:n är äldre kontaktar
du Konteks kundtjänst så skickar vi dig en ny.
Efter att säkerhetskopian återställts på den ”nya” SQL Servern ska du köra programmet
Resa_DbConfig.exe (finns på installations-CD:n i mappen ”DB”) för att skapa det serverlogin som programmet Kontek Resa ska använda.
När säkerhetskopian återställts på den ”nya” SQL Servern ska klientinstallationerna av
Kontek Resa kopplas mot den ”nya” SQL Servern. Starta Kontek Resa och öppna
Arkivmenyn – Inställningar – Anslutning - flik Databas. Här ändrar du Databas-server till
den ”nya” SQL Servern. När du sparat ändringen uppmanas du att starta om
programmet. Efter omstart läser programmet mot den ”nya” SQL Servern.
Detta måste upprepas på alla klienter. Alt. så kopieras inställningsfilen
(Kontek.Resa.Exe.Config) från en redan konfigurerad klient till övriga klienter.
Nedan följer en utförlig beskrivning av hur du går till väga.
Steg1- På den ”gamla” SQL Servern
Starta programmet ResaBackup.exe som finns i mappen ”Db” på installations-cd:n.
Logga in
I fältet Server - ange namnet på den SQL Server där Kontek Resas databas finns. I exemplet här nedan
finns databasen på en SQL Server-instans med namnet ”kontek”.
Säkerhetskopiera
Ange var du vill spara din säkerhetskopia/backup och tryck sedan Säkerhetskopiera.
Steg 2 – På den ”nya” SQL Servern
Starta programmet ResaBackup.exe som finns i mappen ”Db” på installations-cd:n.
I fältet Säkerhetskopiera/återställ databas – välj alternativet ”< Återställ till en ny databas >”. Ange
sedan sökvägen till säkerhetskopian du skapade i Steg 1. När du sedan trycker Återställ visas en
dialogruta där du ska ange namnet på databasen som ska återställas (normalt ”KontekResa”).
Efter att säkerhetskopian återställts visas normalt följande meddelande:
Tryck OK och avsluta ResaBackup.exe. Starta sedan Resa_DbConfig.exe (finns i mappen ”Db” på
installations-cd:n ) för att skapa det server-login programmet Kontek Resa ska använda.
Steg 3 – Peka om klienter
Konfigurationen av Kontek Resa så att klienterna kör mot den ”nya” SQL Servern görs på olika sätt
beroende på om den ”gamla” SQL Servern fortfarande är tillgänglig eller ej.
Om den ”gamla” SQL Servern inte längre är tillgänglig kommer ett felmeddelande visas nästa gång du
startar Kontek Resa. Därefter ges du möjlighet att ändra inställningarna för databasanslutningen.
Ange där namnet på den ”nya” SQL Servern i fältet Databas-server . I rutan Login - ange
användarnamn och lösenord för det server-login som skapades i Steg 2.
Om den ”gamla” SQL Servern fortfarande är tillgänglig ändrar du inställningarna för
databasanslutningen genom att starta Kontek Resa och välja Arkiv -> Inställningar -> Anslutning ->
fliken Databasanslutning. Ange där namnet på den ”nya” SQL Servern i fältet Databas-server . I rutan
Login - ange användarnamn och lösenord för det server-login som skapades i Steg 2.
Databas-inställningarna sparas i filen Kontek.Resa.exe.config som finns i applikationskatalogen. Efter
att du ändrat inställningarna på en klient kan du kopiera filen Kontek.Resa.exe.config till
applikationskatalogen på övriga klienter som kör Kontek Resa. På så vis behöver du inte ange
inställningarna mer än en gång.