Välkommen till Vuxenutbildning Skövde!

Transcription

Välkommen till Vuxenutbildning Skövde!
2015-05-26
Välkommen till Vuxenutbildning Skövde!
Alla sökande som är behöriga kallas till Vuxenutbildning Skövde för att få
information och göra urvalstester.
Om du ska komplettera betyg
Kallelsen gäller även dig som i ansökan angivit att du ska komplettera betyg.
Det innebär dock inte att du är bedömd som behörig. Du måste fortfarande
komplettera din ansökan med betyg för att styrka din behörighet. Sista dagen
för komplettering är den 16 juni.
Boka tid
Du ska själv boka tid via plattformen YH-antagning, följ länken i mailet.
Vid sjukdom
Om du blir sjuk, så att du inte kan komma på din bokade testtid, är det viktigt
att du anmäler det senast samma dag som testen ska vara.
Sjukanmälan lämnas enklast via e-post till:
[email protected] eller [email protected].
Du kan också sjukanmäla dig via telefon:
0500-49 77 26 (Eva), 0500-49 77 27 (Britt) eller 0500- 49 77 00 (reception).
Testdagen
Under dagen kommer du att få information om utbildningen och tillfälle att
ställa frågor. Du ska också göra tester i svenska och data. Testet i svenska
innehåller ordkunskap och uppsatsskrivning. I uppsatsen görs bedömning av
stavning och språkriktighet. Testet i data innehåller ordbehandling och
filhantering. Testerna kommer att vara avgörande i urvalsprocessen till
utbildningen. Vi använder Ms Office 2010 på skolan.
Program och gruppindelning för testdagen finner du utanför receptionen.
Programmet beräknas till cirka 7 timmar.
För vägbeskrivning var god se vår hemsida: http://www.skovde.se
Kom i god tid, det kan vara svårt att hitta parkeringsplats vid skolan.
Varmt välkommen!
Eva Averland
Utbildningsledare
Vuxenutbildning Skövde
Wennerbergs gata 2
541 50 Skövde
0500 – 49 77 00 rec