Skövde hembygdskrets årsmöte i Fornbyn Nästa år firar Sveriges

Transcription

Skövde hembygdskrets årsmöte i Fornbyn Nästa år firar Sveriges
Skövde hembygdskrets årsmöte i Fornbyn Nästa år firar Sveriges Hembygdsförbund 100 år och 2016 är utsett till Hembygdens år. I Skövde hembygdskrets diskuteras hur man kan uppmärksamma vår hembygd. En hel del aktiviteter planeras av föreningarna i Skövde kommun för nästa år. Att uppmärksamma, föra kunskapen vidare samt informera om vårt kulturarv är hembygdsrörelsens viktigaste uppgift I Västergötland finns minst 40 000 medlemmar inom hembygdsrörelsen, men dess verksamhet uppmärksammas inte särskilt mycket inom kommuner och media. Nästa år hoppas man att allt det arbete som hembygdsföreningarna utför får extra stjärnglans. Skövde hembygdskrets, som består av 11 hembygdsföreningar, Föreningen Vallby Sörgården, Binnebergs tingshusstiftelse samt Skövde Släktforskarförening, har genomfört sitt årsmöte hos Skultorps hembygdsförening. Det är främst årsskriften Billingsbygdens utgivning och ekonomi som diskuteras. Ett arbetsutskott valdes, vari ingår Rolf Johansson, Väring, sammankallande, Ulf Johansson, Norra Billing och Monika Moberg, Skövde. Text och bild: Monika Moberg Bildtext: Guiden K G Johansson, i mitten, visar en saltströare för Ingvar Gunnarsson och Åke Jonsson, Värsås, på besök i Jonasinas stuga i Skultorps fornby.