LPP- Algebra och mönster

Transcription

LPP- Algebra och mönster
LOKAL PEDAGOGISK PLANERING (LPP) Algebra och mönster Åk 7 v.2 – v.7 Övergripande mål från läroplanen: Vi jobbar mot att du ska kunna använda dig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet. Syfte -­‐ ämnesspecifika förmågor som eleverna ska utveckla genom undervisningen: Du ska utveckla din förmåga att: • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier Centralt innehåll och arbetsformer: • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer. • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven. • Metoder för ekvationslösning. Du kommer att få genomgångar på de olika momenten. Du har också tillgång till inspelade genomgångar genom www.matteboken.se samt www.matteplaneten.n.nu Övning och rutinarbete sker i boken, samt på www.matteboken.se. Någon/några lektioner kommer du att få arbeta i grupp med matematiska problem. Kunskapskrav och bedömning Betyg E Betyg C Betyg A Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter i algebra med tillfredsställande resultat. Du kan redogöra för tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt. Du använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang. Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt. Du kan välja och använda i ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter i algebra med gott resultat. Du kan redogöra för tillvägagångssätt på ett i ändamålsenligt sätt. Du använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang. Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt. Du kan välja och använda i ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter i algebra med mycket gott resultat. Du kan redogöra för tillvägagångssätt på ett i ändamålsenligt och effektivt sätt. Du använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang. LOKAL PEDAGOGISK PLANERING (LPP) Planering Vecka 2 3 4 5 6 7 Avsnitt 4.1 Numeriska uttryck (s. 164 – 167) www.matteboken.se (Åk 7 – Teckna och beräkna uttryck) 4.2 Algebraiska uttryck (s. 168 – 173) 4.3 Mönster (s. 175 – 180) www.matteboken.se (Åk 7 – Uttryck med variabel) 4.3 Teckna algebraiska uttryck (s. 181 – 185) 5.4 Ekvationer (s. 187 – 194) www.matteboken.se (Åk 7 – Uttryck med variabel, Vad är en ekvation? Ekvationslösning) 5.5 Teckna ekvationer (s.195 – 199) www.matteboken.se (Åk 7 – Uttryck med variabel) Blandade uppgifter (s. 201 – 204) Diagnos 4 Träna mera Prov kapitel 4 (fredag)