Innehållsförteckning: - Norrlands Yrkeshögskola

Comments

Transcription

Innehållsförteckning: - Norrlands Yrkeshögskola
Innehållsförteckning:
1.0 Projektbeskrivning
1.1 Projektmål
2.0 Projektorganisation
3.0 Information och dokumentation
3.1 Information för gruppen
3.2 Kontaktlista
3.3 Dokumentation
3.4 Slutrapport
3.5 Utvärdering och eftergranskning
4.0 Tids- och aktivitetsplan
4.1 Delmålsplanering
4.2 Tidplanering
5.0 Kvalitetssäkring
5.1 Riskbedömning/åtgärd
6.0 Resultat av jobbsökande
6.1 Jämtland
6.1.1 Bransch-Tjänsteföretag
6.1.2 Bransch-Handelsföretag
6.2 Västerbotten
6.2.1 Bransch-Tjänsteföretag
6.2.2 Bransch-Handelsföretag
6.2.3 Bransch-Industriföretag
6.3 Norrbotten
6.3.1 Bransch-Tjänsteföretag
6.3.2 Bransch-Handelsföretag
6.3.3 Bransch-Industriföretag
6.4 Västernorrland
6.4.1 Bransch-Tjänsteföretag
6.4.2 Bransch-Handelsföretag
6.4.3 Bransch-Industriföretag
6.5 Gävleborg
6.5.1 Bransch-Tjänsteföreta
6.5.2 Bransch-Handelsföretag
6.6 Västmanland
6.6.1 Bransch-Tjänsteföretag
6.6.2 Bransch-Industriföretag
7.0 Projektdagbok
7.1 Onsdagen 28/1-2015
7.2 Torsdagen 29/1-2015
7.3 Fredagen 30/1-2015
7.4 Lördagen 31/1-2015
7.5 Söndagen 1/2-2015
7.6 Måndagen 2/2-2015
7.7 Tisdagen 3/2-2015
7.8 Onsdagen 4/2-2015
8.0 Slutrapport:
8.1 Bakgrund, syfte, mål och avgränsningar:
8.2 Vilka har deltagit i projektarbetet
8.3 Arbetsfördelning:
8.4 Sammanställning och analys av slutresultatet:
9.0 Utvärdering och eftergranskning:
1.0 Projektbeskrivning
1.1 Projektmål
● Bakgrund: Norrlands Yrkeshögskola har beställt ett projekt som ett
led i vår utbildning som företagssäljare.
● Syfte: Ta reda på var lediga företagssäljarjobb finns och inom vilken
bransch.
● Mål: Identifiera och presentera 150 lediga, konkreta arbeten för en
”Företagssäljare”
● Avgränsningar: Geografiskt sett tar vi med Jämtland, Västernorrland,
Västerbotten och Norrbotten. Vi utelämnar resten av Sverige.
Yrkeskategorimässigt tar vi med sälj, projektledning och
marknadsföring. Vi utesluter säljjobb som inte kräver eftergymnasiala
studier. Branscher vi tar med är tjänste-, industri- och handelsföretag.
Vi utesluter övriga branscher.
● Metod: Vi kommer att använda oss till största del av internet och
eventuellt även personliga kontakter och sociala medier om detta
anses nödvändigt i ett senare skede.
2.0 Projektorganisation
● Beställare/uppdragsgivare: Norrlands Yrkeshögskola
● Styrgrupp: Per Bengtsson
● Projekttid: From tisdagen 27 januari 2015 tom torsdagen 5 februari
2015.
● Resursplan: Alla gruppmedlemmar behöver tillgång till dator, internet,
mail/google drive, officepaketet, facebook, och telefon. Alla
medlemmar har tillgång till detta.
● Referensgrupp/expertgrupp: Vi har möjlighet att tillgå Sophie
Löfving(Jennifers mamma), som är utbildad samt verksam
projektledare/projektchef.
● Projektledare/koordinator: Marlene Hälldal
● Projektmedarbetare: Robin Åkerlund(Västernorrland), Emil
Westerlund(Norrbotten), Jennifer Fahlén(Jämtland), Emelie
Nordin(Västerbotten).
● Organisationsschema:
Beställare- Norrlands Yrkeshögskola
Styrgrupp- Per Bengtsson
Projektledare- Marlene Hälldal
Projektmedarbetare- Robin Åkerlund, Emil Westerlund, Jennifer
Fahlén och Emelie Nordin.
3.0 Information och dokumentation
3.1 Information för gruppen:
● Information: Den gruppmedlem som vill förmedla sin information
kontaktar koordinatorn via Facebook-gruppen. Man ansvarar själv för
sitt ansvarsområde.
● Alla gruppmedlemmar ska få ta del av samma information. Även
styrgruppen kommer att få ta del av den.
● Vi kommer att att ha delmålsmöten via vår Facebook-grupp tors 29/1
kl 21.30 och sön 1/2 kl 19.00. Vi kan även kontakta varandra andra
tider via Facebook-gruppen. Informationen som kommer att
förmedlas är hur vi ligger till. På torsdagens möte stämmer vi av att
alla kommit igång. Inför söndagens möte strävar alla efter att vara
klara inom respektive ansvarsområde och vi stämmer av på mötet att
så är fallet.
● Vi beräknar att varje delmålsmöte varar i ca 30 minuter.
● Ev. frånvaro meddelas till projektledaren via sms eller telefonsamtal.
3.2 Kontaktlista
●
●
●
●
●
Marlene Hälldal
Emelie Nordin
Robin Åkerlund
Emil Westerlund
Jennifer Fahlén
070-364 42 27,
076-819 47 10,
070-379 38 62,
072-534 49 82,
073-833 67 11,
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
3.3 Dokumentation
● Alla har varsin sida i dokumentet på Google Drive där man löpande
uppdaterar. Projektledaren har ansvar för att sortera i dokumentet.
● Alla har eget ansvar för att föra personlig projektdagbok.
Projektledaren ansvarar för att sammanställa en gemensam
projektdagbok. Alla medlemmar redovisar sin dagbok på
delmålsmöten.
3.4 Slutrapport:
●
●
●
●
Bakgrund, syfte, mål och avgränsningar.
Vilka har deltagit i projektarbetet
Arbetsfördelning
Sammanställning och analys av slutresultatet.
3.5 Utvärdering och eftergranskning:
●
●
●
●
●
●
Direktivet: problem och erfarenheter
Direktivanalogen: problem och erfarenheter
Förstudien: problem och erfarenheter
Skapandet av projektbeskrivningen: problem och erfarenheter
Genomförandet: problem och erfarenheter
Generella erfarenheter av projektarbete.
4.0 Tids- och aktivitetsplan
4.1 Delmålsplanering:
● Onsdagen 28/1-15 möte med Per på eftermiddagen för att få
projektbeskrivningen kvalitetssäkrad.
● Torsdagen 29/1-15 kl 21.30 Facebook-möte.
● Söndagen 1/2-15 kl 19.00 Facebook-möte.
● Tisdagen 3/2-15 avstämningsmöte med Per kl 10.50-11.20.
● Torsdagen 5/2-15 kl 10.00 redovisning inför klassen.
4.2 Tidsplanering:
● Onsdagen 28/1-15 möte med Per på eftermiddagen för att få
projektbeskrivningen kvalitetssäkrad.
● Torsdagen 29/1-15 kl 21.30 vid Facebook-mötet ska vi ha kommit
igång inom respektive ansvarsområde.
● Fredagen 30/1-15 och lördagen 31/1-15 arbetar alla vidare med att
hitta information, dvs hitta företagssäljarjobb inom sitt geografiska
område och branscher
● Söndagen 1/2-15 kl 19.00 ska informationssökningen vara klar.
● Måndagen 2/2-15 kl 10.00 träffas alla utom Robin, som kommer
senast kl 12.00, för att sammanställa all dokumentation.
● Tisdagen 3/2-15 avstämningsmöte med Per kl 10.50-11.20.
● Tisdagen em 3/2-15 slutför vi slutrapporten och utvärderar.
● Onsdagen finns som tidsbuffert att slutföra slutrapport och
utvärdering.
● Torsdagen 5/2-15 kl 10.00 redovisning inför klassen.
5.0 Kvalitetssäkring
5.1 Riskbedömning/åtgärd:
● Om vi inte hittar tillräckligt många jobb/utöka det geografiska
området.
● Om någon är frånvarande utan att ha meddelat via
telefon/projektledaren kontaktar Per Bengtsson.
● Om någon är sjuk/fördela dennes ansvarsområde till övriga.
● Om vi inte hinner klart till tisdagen/utnyttjar onsdagen
6.0 Resultat av jobbsökande
6.1 Jämtland
6.1.1 Bransch-Tjänsteföretag
Kategori-Säljare
1. Företagssäljare - Dokumentbolaget (Östersund)
Kontakt: Hans-Olof Jonsson, Rekryteringskonsult, Kornboden.
Telefon: 063-194330 (växel)
Mailadress: [email protected]
Källa: http://vakanser.se/jobb/dokumentbolaget+soker+foretagssaljare+2/
Hämtad: 28/1-2015
2. Företagssäljare - TeliaSonera (Östersund)
Kontakt: Karin Backman
Telefon: 063-576663
Källa:http://www.teliasonera.com/sv/karriar/sok-jobb/lediga-tjanster/foretagssaljare-till-telia-iostersund-sv-1311447/
Hämtad: 28/1-2015
3. Företagssäljare (Östersund)
Företag: Project Office CRM
Kontakt: Joakim Persson
Telefon: 070-6293278
Källa:http://jobb.blocket.se/ledigt-jobb-i-jamtland/Internetmedia-Project-OfficeCRM/Företagssäljare-Project-Office-CRM/1174822
Hämtad: 29/1-2015
4. Account Manager - TDC (Östersund)
Kontakt: Charlotta Cedermark, Novare Propell
Telefon: 073-5233004
Mailadress: [email protected]
Källa: https://www.jobylon.se/jobb/account-manager-874462
Hämtad: 28/1-2015
5. Team Manager - GoExcellent (Östersund)
Kontakt: Sofia Stenqvist, HR Business Partner
Mailadress: [email protected]
Kontakt: Marie Kvarnlöf, Operation Manager
Telefon: 08-50104000
Källa:http://www.arbetsformedlingen.se/4.38a41afd11d99fbdb65800016.html?url=123388378%2FStandard%2FPlatsannonser%2FVisaFritextAnnonser.aspx%3Fids%3D6168195
%26q%3Ds%2528sn%2528%25C3%2596stersund%2529sida%25281%2529ar%252820%252
9%2529&sv.url=12.38a41afd11d99fbdb65800021
Hämtad: 30/1-2015
6. Vice Affärschef - FOREX Bank (Östersund)
Kontakt: Mikael Mellström
Telefon: 070-6789428
Mailadress: [email protected]
Källa:http://www.arbetsformedlingen.se/4.38a41afd11d99fbdb65800016.html?url=123388378%2FStandard%2FPlatsannonser%2FVisaFritextAnnonser.aspx%3Fids%3D6150595
%26q%3Ds%2528sn%2528%25C3%2596stersund%2529sida%25284%2529ar%252820%252
9%2529&sv.url=12.38a41afd11d99fbdb65800021
Hämtad: 30/1-2015
7. Företagssäljare - OSD Säljpartner (Östersund)
Kontakt: Bruno Bernhardsson
Telefon: 076-8298325
Mailadress: [email protected]
Källa:http://www.arbetsformedlingen.se/4.38a41afd11d99fbdb65800016.html?url=123388378%2FStandard%2FPlatsannonser%2FVisaFritextAnnonser.aspx%3Fids%3D1033516
5%26q%3Ds%2528sn%2528%25C3%2596stersund%2529sida%25287%2529ar%252820%25
29%2529&sv.url=12.38a41afd11d99fbdb65800021
Hämtad: 30/1-2015
6.1.2 Bransch-Handelsföretag
Kategori-Säljare
8. Butikschef (Östersund)
Företag: Ica Maxi Special
Kontakt: Mikael Blom, Retail Talent Manager
Telefon: 073-3621371
Mailadress: [email protected]
Källa:http://www.arbetsformedlingen.se/4.38a41afd11d99fbdb65800016.html?url=123388378%2FStandard%2FPlatsannonser%2FVisaFritextAnnonser.aspx%3Fids%3D6167820
%26q%3Ds%2528sn%2528%25C3%2596stersund%2529sida%25285%2529ar%252820%252
9%2529&sv.url=12.38a41afd11d99fbdb65800021
Hämtad: 30/1-2015
9. Regionsäljare - Beijer Byggmaterial (Östersund)
Kontakt: [email protected]
Information: Henrik Berglund, 070-2404758. Pär-Ola Persson, 076-8035089
Källa:http://www.beijerbygg.se/store/privat/om-beijer/lediga-tjanster/regionsäljare-till-östersundåre-regionsäljare-till-östersund-åre#.VKnUAMXgHa8
Hämtad: 28/1-2015
10. Försäljningschef Sverige - SCA Timber Supply Skandinavian (Ragunda)
Kontakt: Marcus Henningsson
Telefon: 060-193990
Källa:http://www.arbetsformedlingen.se/4.38a41afd11d99fbdb65800016.html?url=123388378%2FStandard%2FPlatsannonser%2FVisaFritextAnnonser.aspx%3Fids%3D1033750
9%26q%3Ds%2528sn%2528Sca%2BTimber%2Bsupply%2529sida%25281%2529ar%252820
%2529%2529&sv.url=12.38a41afd11d99fbdb65800021
Hämtad: 29/1-2015
6.2 Västerbotten
6.2.1 Bransch-Tjänsteföretag
Kategori-Säljare
11. Företagssäljare – TeliaSonera (Umeå)
Kontakt: Ola Pettersson
Telefon: 070-377 53 49
Rekryteringskonsult, ManPower
Källa:http://www.jobbaextra.se/lediga-jobb/annons-965371/foretagssaljare-till-telia-i-umea
Hämtad: den 28/1-2015
12. Säljande Team Leader – Viasat (Umeå)
Kontakt: Sofia Bergvind
Telefon: 0736991812
Mail: [email protected]
Källa:http://www.arbetsformedlingen.se/4.1799db4911df80d2fa9800024.html?id=2624334
Hämtad: 28/1-2015
13. Säljare – Mockfjärds Fönstermästaren (Skellefteå)
Kontakt: Torgny Tilstam
Telefon: 076-306 73 01
Mail: [email protected]
Källa:http://jobb.blocket.se/ledigt-jobb-i-hela-sverige/Mockfj%C3%A4rdsF%C3%B6nsterm%C3%A4staren-AB/M%C3%A5linriktad-s%C3%A4ljare-tillSkellefte%C3%A5/1178394?fl=1
Hämtad: 28/1-2015
14. Säljande Konsultchef – Proffice (Skellefteå)
Kontakt: Susanne Ekwurtzel
Telefon: 073 343 40 19
Mail: [email protected]
Källa:http://jobb.blocket.se/ledigt-jobb-i-hela-sverige/Proffice-Sverige/S%C3%A4ljandeKonsultchef/1177620?fl=1
Hämtad: 28/1-2015
15. Account Manager – Konsultia AB (Umeå)
Kontakt: Martin Ene
Telefon: 072-517 26 13
Mail: [email protected]
Källa:http://jobb.blocket.se/ledigt-jobb-i-hela-sverige/DialectUme%C3%A5/F%C3%B6retagss%C3%A4ljare/1175236?fl=1
Hämtad: 28/1-2015
16. Account Manager – Proffice Sverige AB (Umeå)
Kontakt: Susanne Ekwurtzel
Telefon: 0733-434019
Mail: [email protected]
Källa:http://jobb.blocket.se/ledigt-jobb-i-hela-sverige/Proffice-Sverige/AccountManager/1173081?fl=1
Hämtad: 28/1-2015
17. Key account manager – TV4 (Umeå)
Rekrytering: Terminalen Executive Search
Kontakt: Peder Hansson
Telefon: 0730-26 80 30
Mail: [email protected]
Källa:http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Lediga-jobb.html?url=123388378%2FStandard%2FPlatsannonser%2FVisaPlatsannonsSokDetaljerat.aspx%3Fq%3D
s%2528%2529%26ids%3D6160367%26ps%3DFI%25281%2529isr%2528True%2529o%252810%2529pgi%2528620%2529&sv.url=12.237ec53d11d47
b612d78000171
Hämtad: 28/1-2015
18. Utesäljare – Varmthem i norden AB (Umeå)
Kontakt: Jerry Lindeborg, Säljchef
Telefon: 0771-808010 (Växel) 0703934458
Mail: [email protected]
Källa:http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Lediga-jobb.html?url=123388378%2FStandard%2FPlatsannonser%2FVisaPlatsannonsSokDetaljerat.aspx%3Fq%3D
s%2528%2529%26ids%3D2623635%26ps%3DFI%25281%2529isr%2528True%2529o%252810%2529pgi%2528200%2529&sv.url=12.237ec53d11d47
b612d78000171
Hämtad: 28/1-2015
19. Utesäljare - Zitius Service Delivery AB (Umeå)
Mail: [email protected]
Källa:http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Lediga-jobb.html?url=123388378%2FStandard%2FPlatsannonser%2FVisaPlatsannonsSokDetaljerat.aspx%3Fq%3D
s%2528%2529%26ids%3D2622088%26ps%3DFI%25281%2529isr%2528True%2529o%252810%2529pgi%25281340%2529&sv.url=12.237ec53d11d4
7b612d78000171
Hämtad: 28/1-2015
20. Distriktschef Norrland - Dentsply Ih Ab (Umeå)
Kontakt: Nicklas Rohdin
Telefon: 031-3764591, mobil: 0767-901978
Mail: [email protected]
Källa:http://vakanser.se/jobb/distriktschef+norrland/
Hämtad: 28/1-2015
21. Säljchef – Norrlandsporten (Umeå)
Ansökan: http://www.norrlandsporten.nu/vacancies/view/115
http://vakanser.se/jobb/saljande+saljchef+11/
Hämtad: 28/1-2015
22. Account Manager – Ricoh Sverige AB (Umeå)
Rekrytering: Adecco Sweden AB
Kontakt: Olof Lundberg
Mail: [email protected]
Källa:http://vakanser.se/jobb/account+manager+1139/
Hämtad: 28/1-2015
23. Tjänstesäljare - Terminalen Executive Search (Umeå)
Kontakt:Peder Hansson
Telefon: 0730-26 80 30
Mail: [email protected]
Källa:http://vakanser.se/jobb/terminalen+executive+search++tjanstesaljare+med+regionalt+markn/
Hämtad: 28/1-2015
24. Account Manager - Ricoh IT Partner Skellefteå (Skellefteå)
Kontakt: Niclas Gåhlin
Telefon: 0910-58 59 31
Mail: nic[email protected]
Källa:http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Lediga-jobb.html?url=123388378%2FStandard%2FPlatsannonser%2FVisaPlatsannonsSokDetaljerat.aspx%3Fq%3D
s%2528%2529a%2528100%2529%26ids%3D10336870%26ps%3Disr%2528True%2529FI%25
28-1%2529pgi%25282000%2529&sv.url=12.237ec53d11d47b612d78000171
Hämtad: 28/1-2015
25. Regionschef - ELEGA OY (Umeå)
Kontakt: Asko Kallioniemi
Telefon: 0708363009
Mail: [email protected]
Källa:http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Lediga-jobb.html?url=123388378%2FStandard%2FPlatsannonser%2FVisaPlatsannonsViaArbetsort.aspx%3Fq%3Ds
%2528ld%2528199%2529l%252824%2529yo%25285%2529%2529i%252820%2529a%25282
0%2529sp%252865%2529sr%25281%2529%26ids%3D2623999%26o%3D24%26k%3D0%26
ps%3Dlan%252824%2529&sv.url=12.237ec53d11d47b612d78000171
Hämtad: 29/1-2015
26. Innesäljare – Norran (Skellefteå)
Rekrytering: Manpower
Kontakt: Elisabeth Sandin
Telefon: 0920-247063
Mail: [email protected]
Källa:http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Lediga-jobb.html?url=123388378%2FStandard%2FPlatsannonser%2FVisaPlatsannonsViaArbetsort.aspx%3Fq%3Ds
%2528ld%2528199%2529l%252824%2529yo%25285%2529%2529i%252820%2529a%25282
0%2529sp%252865%2529sr%25281%2529%26ids%3D6159445%26o%3D24%26k%3D0%26
ps%3Dlan%252824%2529&sv.url=12.237ec53d11d47b612d78000171
Hämtad: 29/1-2015
27. Mediasäljare – DIGITAL POSTER SWEDEN AB (Umeå)
Kontakt: Joakim Cederquist
Telefon: 070-6124824
Mail: [email protected]
Källa:http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Lediga-jobb.html?url=123388378%2FStandard%2FPlatsannonser%2FVisaPlatsannonsViaArbetsort.aspx%3Fq%3Ds
%2528ld%2528199%2529l%252824%2529yo%25285%2529%2529i%252840%2529a%25282
0%2529sp%252865%2529sr%25281%2529%26ids%3D2620103%26o%3D24%26k%3D0%26
ps%3Dlan%252824%2529&sv.url=12.237ec53d11d47b612d78000171
Hämtad: 29/1-2015
28. Vice Affärschef – Forex Bank (Umeå)
Kontakt: Peter Blomqvist
Telefon: 070-865 00 41
Källa:http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Lediga-jobb.html?url=123388378%2FStandard%2FPlatsannonser%2FVisaPlatsannonsViaArbetsort.aspx%3Fq%3Ds
%2528ld%2528199%2529l%252824%2529yo%25285%2529%2529i%252860%2529a%25282
0%2529sp%252865%2529sr%25281%2529%26ids%3D6150861%26o%3D24%26k%3D0%26
ps%3Dlan%252824%2529&sv.url=12.237ec53d11d47b612d78000171
Hämtad: 29/1-2015
29. Team Leader – Transcom Umeå (Umeå)
Kontakt: Katarina Henriksson
Telefon: 070-462 50 30
Mail: [email protected]
Källa:http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Lediga-jobb.html?url=123388378%2FStandard%2FPlatsannonser%2FVisaPlatsannonsViaArbetsort.aspx%3Fq%3Ds
%2528ld%2528199%2529l%252824%2529yo%25285%2529%2529i%252860%2529a%25282
0%2529sp%252865%2529sr%25281%2529%26ids%3D2617338%26o%3D24%26k%3D0%26
ps%3Dlan%252824%2529&sv.url=12.237ec53d11d47b612d78000171
Hämtad: 29/1-2015
30. Mediasäljare - RDS Förlag AB (Umeå)
Mail: [email protected]
Källa:http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Lediga-jobb.html?url=123388378%2FStandard%2FPlatsannonser%2FVisaPlatsannonsViaArbetsort.aspx%3Fq%3Ds
%2528ld%2528199%2529l%252824%2529yo%25285%2529%2529i%252860%2529a%25282
0%2529sp%252865%2529sr%25281%2529%26ids%3D6144269%26o%3D24%26k%3D0%26
ps%3Dlan%252824%2529&sv.url=12.237ec53d11d47b612d78000171
Hämtad: 29/1-2015
31. Account Manager - InfraSight Labs (Umeå)
Rekrytering: SalesOnly Sverige AB
Kontakt: Tobias Falck
Telefon: 0735216528
Källa:http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Lediga-jobb.html?url=123388378%2FStandard%2FPlatsannonser%2FVisaPlatsannonsViaArbetsort.aspx%3Fq%3Ds
%2528ld%2528199%2529l%252824%2529yo%25285%2529%2529i%252880%2529a%25282
0%2529sp%252865%2529sr%25281%2529%26ids%3D6140709%26o%3D24%26k%3D0%26
ps%3Dlan%252824%2529&sv.url=12.237ec53d11d47b612d78000171
Hämtad: 29/1-2015
32. Försäkringssäljare – Vardia Försäkring (Skellefteå)
Kontakt: Miriam Hessel
Telefon: 073-021 64 31
Mail: [email protected]
Källa:http://www.arbetsformedlingen.se/4.1799db4911df80d2fa9800024.html?id=6167914
Hämtad: 31/1-2015
33. Salesrepresentative – Mynewdesk (Umeå)
Kontakt: Andreaz Karlsson
Mailadress: [email protected]
Källa:http://www.stepstone.se/jobb--Salesrepresentative-Umea-Umea-MyNewsdesk-AB-257005-inline.html?cid=msearche_careerjet_ABC_AJobs
Hämtad: den 28/1-2015
34. Team Leader – Viasat (Skellefteå)
Kontakt: Madeleine Leo
Telefon: 073-699 25 43
Källa:http://www.metrojobb.se/jobad/294863-teamleader?utm_source=Jobbsafari&utm_medium=CPC
Hämtad: 31/1-2015
35. Företagssäljare – Dialect Umeå (Umeå)
Mail: [email protected]
Källa:http://jobb.blocket.se/ledigt-jobb-i-hela-sverige/DialectUme%C3%A5/F%C3%B6retagss%C3%A4ljare/1175236?fl=1
Hämtad: 31/1-2015
36. Säljare – TeleCenter i Bygdeå AB (Umeå)
Mail: [email protected]
Källa:http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Lediga-jobb.html?url=123388378%2FStandard%2FPlatsannonser%2FVisaPlatsannonsViaArbetsort.aspx%3Fq%3Ds
%2528ld%2528199%2529l%252824%2529yo%25285%2529%2529i%252820%2529a%25282
0%2529sp%252865%2529sr%25281%2529%26ids%3D2623058%26o%3D24%26k%3D0%26
ps%3Dlan%252824%2529&sv.url=12.237ec53d11d47b612d78000171
Hämtad: 1/2-2015
37. Försäkringsrådgivare/Försäkringssäljare - Länsförsäkringar Västerbotten (Umeå)
Kontakt: Heléne Kock-Larsen
Telefon: 090-10 90 38
Mail: [email protected]
Källa:http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Lediga-jobb.html?url=123388378%2FStandard%2FPlatsannonser%2FVisaPlatsannonsViaArbetsort.aspx%3Fq%3Ds
%2528ld%2528199%2529l%252824%2529yo%25281%2529%2529a%252820%2529sp%2528
65%2529sr%25281%2529%26ids%3D6162227%26o%3D24%26k%3D0%26ps%3Dlan%25282
4%2529&sv.url=12.237ec53d11d47b612d78000171
Hämtad: 1/2-2015
Kategori–Marknadsföring
38. Produktchef – Academic Work (Umeå)
Kontakt: Linnéa Hernvall
Telefon: 070-9919674
Källa:http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Lediga-jobb.html?url=123388378%2FStandard%2FPlatsannonser%2FVisaPlatsannonsViaArbetsort.aspx%3Fq%3Ds
%2528ld%2528199%2529l%252824%2529yo%25285%2529%2529i%252840%2529a%25282
0%2529sp%252865%2529sr%25281%2529%26ids%3D6157188%26o%3D24%26k%3D0%26
ps%3Dlan%252824%2529&sv.url=12.237ec53d11d47b612d78000171
Hämtad: 29/1-2015
39. Marknadsförsäljare – Millbert Event AB (Umeå)
Kontakt: Robert Holtz
Telefon: 0705-600054
Källa:http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Lediga-jobb.html?url=123388378%2FStandard%2FPlatsannonser%2FVisaPlatsannonsViaArbetsort.aspx%3Fq%3Ds
%2528ld%2528199%2529l%252824%2529yo%25285%2529%2529i%252860%2529a%25282
0%2529sp%252865%2529sr%25281%2529%26ids%3D6149287%26o%3D24%26k%3D0%26
ps%3Dlan%252824%2529&sv.url=12.237ec53d11d47b612d78000171
Hämtad 29/1-2015
40. Säljkonsult - Elite Salesforce AB
Kontakt: Johanna Carsbrant
Telefon: 08- 32 65 36 / 0705 44 50 01
Mail: [email protected]
Källa:http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Lediga-jobb.html?url=123388378%2FStandard%2FPlatsannonser%2FVisaPlatsannonsViaArbetsort.aspx%3Fq%3Ds
%2528ld%2528199%2529l%252824%2529yo%25285%2529%2529i%252880%2529a%25282
0%2529sp%252865%2529sr%25281%2529%26ids%3D10331284%26o%3D24%26k%3D0%2
6ps%3Dlan%252824%2529&sv.url=12.237ec53d11d47b612d78000171
Hämtad: 1/2-2015
6.2.2 Bransch-Handelsföretag
Kategori-Säljare
41.Key Account Manager – TIMO Office (Umeå)
Mail: [email protected]
Källa:http://jobb.blocket.se/ledigt-jobb-i-hela-sverige/Timo-Office/S%C3%A4ljareUme%C3%A5/1172939?fl=1
Hämtad: 28/1-2015
42.Senior Proffssäljare – Beijer Byggmaterial AB (Umeå)
Rekrytering: Vedea rekrytering
Kontakt: Åsa Holmström
Telefon: 072-050 52 80
http://jobb.blocket.se/ledigt-jobb-i-hela-sverige/Beijer-Byggmaterial-AB/SENIORAPROFFSS%C3%84LJARE/1177008?fl=1
Hämtad: 28/1-2015
43. Försäljningschef – Beijer Byggmaterial AB (Umeå)
Rekrytering: Vedea rekrytering
Kontakt: Åsa Holmström
Telefon: 072-050 52 80
Källa:http://jobb.blocket.se/ledigt-jobb-i-hela-sverige/Beijer-Byggmaterial-AB/BYGGKUNNIGF%C3%96RS%C3%84LJNINGSCHEF-KAM/1177007?fl=1
Hämtad: 28/1-2015
44. Säljare – Greenchem AB (Umeå)
Mail: 076-037 55 89
Källa:http://vakanser.se/jobb/vi+soker+en+saljare+i+umea/
Hämtad: 28/1-2015
45. Mediasäljare – Display i Umeå AB (Umeå)
Kontakt: Andreas Lind
Telefon: 090711500 (växel) 090711506 (direkt)
Mail:[email protected]
http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Lediga-jobb.html?url=123388378%2FStandard%2FPlatsannonser%2FVisaPlatsannonsViaArbetsort.aspx%3Fq%3Ds
%2528ld%2528199%2529l%252824%2529yo%25285%2529%2529i%252820%2529a%25282
0%2529sp%252865%2529sr%25281%2529%26ids%3D2623235%26o%3D24%26k%3D0%26
ps%3Dlan%252824%2529&sv.url=12.237ec53d11d47b612d78000171
Hämtad: 29/1-2015
46. Regionsansvarig Fältsäljare – ADINQ (Umeå)
Rekrytering: Oddwork Sweden AB
Mail: [email protected]
http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Lediga-jobb.html?url=123388378%2FStandard%2FPlatsannonser%2FVisaPlatsannonsViaArbetsort.aspx%3Fq%3Ds
%2528ld%2528199%2529l%252824%2529yo%25285%2529%2529i%252840%2529a%25282
0%2529sp%252865%2529sr%25281%2529%26ids%3D6154636%26o%3D24%26k%3D0%26
ps%3Dlan%252824%2529&sv.url=12.237ec53d11d47b612d78000171
Hämtad: 29/1-2015
47. Distrikssäljare – Oras (Umeå)
Rekrytering: SalesOnly Sverige AB
Kontakt: Marica Blomqvist
Telefon: 076- 000 18 57
Källa:http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Lediga-jobb.html?url=123388378%2FStandard%2FPlatsannonser%2FVisaPlatsannonsViaArbetsort.aspx%3Fq%3Ds
%2528ld%2528199%2529l%252824%2529yo%25285%2529%2529i%252860%2529a%25282
0%2529sp%252865%2529sr%25281%2529%26ids%3D6149046%26o%3D24%26k%3D0%26
ps%3Dlan%252824%2529&sv.url=12.237ec53d11d47b612d78000171
Hämtad: 29/1-2015
48. Butikschef (Vilhelmina)
Rekrytering: Jobbsökarna i Västerbotten
Kontakt: Erika Andersson
Telefon: 010-487 20 44
Mail: [email protected]
Källa:http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Lediga-jobb.html?url=123388378%2FStandard%2FPlatsannonser%2FVisaPlatsannonsViaArbetsort.aspx%3Fq%3Ds
%2528ld%2528199%2529l%252824%2529yo%25285%2529%2529i%252880%2529a%25282
0%2529sp%252865%2529sr%25281%2529%26ids%3D10332382%26o%3D24%26k%3D0%2
6ps%3Dlan%252824%2529&sv.url=12.237ec53d11d47b612d78000171
Hämtad: 29/1-2015
49. Butikschef – JYSK (Skellefteå)
Kontakt: Joacim Thorin
Telefon: 0910-729884
Källa:http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Lediga-jobb.html?url=123388378%2FStandard%2FPlatsannonser%2FVisaPlatsannonsViaArbetsort.aspx%3Fq%3Ds
%2528ld%2528199%2529l%252824%2529yo%252820%2529%2529a%252820%2529sp%252
865%2529sr%25281%2529%26ids%3D10336197%26o%3D24%26k%3D0%26ps%3Dlan%252
824%2529&sv.url=12.237ec53d11d47b612d78000171
Hämtad: 29/1-2015
50. Distriktschef – Svedbergs (Norrland)
Rekrytering: Säljpoolen
Kontakt: Camilla Jacobsson
Telefon: + 46 707 50 03 85
Källa:http://annonsoversikt.monster.se/Distriktschef-till-Svedbergs-jobb-Ume%C3%A5V%C3%A4sterbottens-l%C3%A4n-Sverige-145383828.aspx?jobPosition=13
Hämtad: 30/1-2015
51. Distriktssäljare - Candles Scandinavia AB (Skellefteå)
Kontakt: Cenk Yavas
Telefon: 070-354 62 62
Mail: [email protected]
Källa:http://jobb.blocket.se/ledigt-jobb-i-hela-sverige/Candles-ScandinaviaAB/F%C3%A4lts%C3%A4ljare-till-Candles-Scandinavia-AB/1170920?fl=1
Hämtad: 31/1-2015
52. Säljare – Sale Nordic AB (Umeå)
Kontakt: Katarina Crohns
Mail: [email protected]
Källa:http://jobb.blocket.se/ledigt-jobb-i-hela-sverige/Sale-Nordic-AB/S%C3%A4ljare-tillMedMera-Bank-/1179420?fl=1
Hämtad: 31/1-2015
53. Butikschef – Levi’s Store Umeå
Källa:http://www.careerbuilder.se/jobb/detaljhandel-butik/ume%c3%a5/butikschef-levi's-storeume%c3%a5,utopia/j3f01x6yvwvyb31v8lj/?APath=2.21.0.0.0&sc_cmp1=js_SE_JobRes_14&IPath=JRKCV
Hämtad: 31/1-2015
54. Innesäljare – DIGITAL POSTER SWEDEN AB
Kontakt: Joakim Cederquist
Telefon: 070-612 48 74
Källa:http://www.arbetsformedlingen.se/4.1799db4911df80d2fa9800024.html?id=2630043
Hämtad: 31/1-2015
55. Butikssäljare – NewYorker (Umeå)
Kontakt: Josefin Hallencreutz
Mail: [email protected]
Källa:http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Lediga-jobb.html?url=123388378%2FStandard%2FPlatsannonser%2FVisaPlatsannonsViaArbetsort.aspx%3Fq%3Ds
%2528ld%2528199%2529l%252824%2529yo%25285%2529%2529i%252840%2529a%25282
0%2529sp%252865%2529sr%25281%2529%26ids%3D6156185%26o%3D24%26k%3D0%26
ps%3Dlan%252824%2529&sv.url=12.237ec53d11d47b612d78000171
Hämtad: 1/2-2015
56. Butikschef – Kjell & Company Elektronik AB
Telefon: 040-6802500
Mail: [email protected]
Källa:http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Lediga-jobb.html?url=123388378%2FStandard%2FPlatsannonser%2FVisaPlatsannonsViaArbetsort.aspx%3Fq%3Ds
%2528ld%2528199%2529l%252824%2529yo%252820%2529%2529a%252820%2529sp%252
865%2529sr%25281%2529%26ids%3D2629591%26o%3D24%26k%3D0%26ps%3Dlan%2528
24%2529&sv.url=12.237ec53d11d47b612d78000171
Hämtad: 1/2-2015
6.2.3 Bransch-Industriföretag
Kategori-Säljare
57. Säljare – Würth Industri Sverige AB (Umeå)
Rekrytering: Säljpoolen
Kontakt: Per Asplund
Telefon: 031 - 704 51 92 Källa:http://jobb.blocket.se/ledigt-jobb-i-hela-sverige/W-rth-IndustriSverige-AB/S%C3%A4ljare/1176682?fl=1
Hämtad: 28/1-2015
58. Innesäljare – Ahlsell Sverige AB (Umeå)
Kontakt: Anders Sandberg
Telefon: 090-7861050
Källa:http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Lediga-jobb.html?url=123388378%2FStandard%2FPlatsannonser%2FVisaPlatsannonsViaArbetsort.aspx%3Fq%3Ds
%2528ld%2528199%2529l%252824%2529yo%25285%2529%2529i%252820%2529a%25282
0%2529sp%252865%2529sr%25281%2529%26ids%3D6159554%26o%3D24%26k%3D0%26
ps%3Dlan%252824%2529&sv.url=12.237ec53d11d47b612d78000171
Hämtad: 29/1-2015
59. Key Account Manager - Trelleborg Ersmark AB (Skellefteå)
Kontakt: Peter Åström
Telefon: 070 563 09 43
Källa:http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Lediga-jobb.html?url=123388378%2FStandard%2FPlatsannonser%2FVisaPlatsannonsViaArbetsort.aspx%3Fq%3Ds
%2528ld%2528199%2529l%252824%2529yo%25285%2529%2529i%252860%2529a%25282
0%2529sp%252865%2529sr%25281%2529%26ids%3D2615019%26o%3D24%26k%3D0%26
ps%3Dlan%252824%2529&sv.url=12.237ec53d11d47b612d78000171
Hämtad: 29/1-2015
6.3 Norrbotten
6.3.1 Bransch-Tjänsteföretag
Kategori-Säljare
60. Account manager - ADinQ (Luleå)
Kontakt: Ecaterina Cavieres
Telefon: 08-506 524 17 (Monster)
Källa:http://annonsoversikt.monster.se/Getjob.aspx?JobID=143337874&WT.mc_n=CareerjetSE
Hämtad: 28/1-2015
61. Account Manager - Vop Media Production KB (Luleå)
Kontakt: Fredik Ericsson
Telefon 070-047 654 06
Källa:http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Lediga-jobb/Platsbankenarbetsort.html?url=123388378%2FStandard%2FPlatsannonser%2FVisaPlatsannonsViaArbetsort.aspx%3Fids%3D
2625048%26o%3D25%26k%3D0&sv.url=12.5c31f22411dd2c5931280001445
Hämtad: 30/1-2015
62. Säljare - Varmthem i Norden AB (Luleå)
Kontakt: Simon Stenlund, Säljchef
Telefon: 0771-80 80 10 Kontor - 076 80 27 335
Källa:http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Lediga-jobb/Platsbankenarbetsort.html?url=123388378%2FStandard%2FPlatsannonser%2FVisaPlatsannonsViaArbetsort.aspx%3Fids%3D
2623631%26o%3D25%26k%3D0&sv.url=12.5c31f22411dd2c5931280001445
Hämtad: 30/1-2015
63. Säljare - Ricoh (Luleå)
Kontakt Henna Carnudd
Telefon: 08-598 980 10 Support / 070.315 39 96 Rekryteringskonsult
Källa:http://www.careerbuilder.se/se/jobseeker/jobs/jobdetails.aspx?SiteID=int_sevmj&Job_DID
=J3H6K872THQXPY256T0
Hämtad: 30/1-2015
64. Företagssäljare - Elitphoto.se (Luleå)
Kontakt Jessica Petterson
Email: [email protected]litphoto.se
Källa:http://www.jobbaextra.se/lediga-jobb/annons-953183/foretagssaljare-sokes-nytt-team
Hämtad: 28/1-2015
65. Företagssäljare - Vardia (Luleå)
Kontakt: Lena Håkansson
Email: [email protected]
Källa:http://www.jobbaextra.se/lediga-jobb/annons-953183/foretagssaljare-till-vardia-lulea
Hämtad: 28/1-2015
66. Säljare - Canal Digital Kabel AB (Piteå)
Rekrytering: GoExcellent
Kontakt: Marcus Ericsson
Telefon: +46 8 5010 4000
Email: [email protected]
Källa:http://se.indeed.com/viewjob?jk=f18a052b3209d6c4&q=S%C3%A4ljare&l=Norrbottens+l
%C3%A4n&tk=19d38pm6m16u1701
Hämtad: 28/1-2015
67. Säljare - Stanley Security (Norrbotten)
Kontakt: Johan Olsson
Telefon: 010-458 84 70
Email: [email protected]
Källa:https://web1.mwtalent.com/i004/niscayahse/se/vacdetail.aspx?commadseqno=436&postb
ack%20=%20vacancies.aspx&AspxAutoDetectCookieSupport=1
Hämtad: 28/1-2015
68. Canal Digital - Galant Communications AB (Piteå)
Kontakt: Marcus Johansson
Telefon: 072-729 00 83
Email: [email protected]
Källa:http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Lediga-jobb.html?url=123388378%2FStandard%2FPlatsannonser%2FVisaPlatsannonsSokDetaljerat.aspx%3Fq%3D
s%2528%2529a%2528100%2529%26ids%3D10338270%26ps%3Disr%2528True%2529FI%25
28-1%2529pgi%2528600%2529&sv.url=12.237ec53d11d47b612d78000171
Hämtad: 28/1-2015
Kategori-Marknadsföring
69. Sameslöjdskonsulent - Sameslöjdstiftelsen Sami Duodji (Jokkmokk)
Kontakt: Ingemar Israelsson, Mari-Ann Nutti
Telefon: Ingemar - 070-34 36 530, Mari-Ann - 070-59 12 893
Email: [email protected]
Källa:http://www.arbetsformedlingen.se/4.1799db4911df80d2fa9800024.html?id=10336421
Hämtad: 30/1-2015
Kategori-Projektledning
70. Projektledare - Sigma (Luleå)
Kontakt: Åke Öberg
Telefon: 070-209 29 66
Email: [email protected]
Källa:http://www.ingenjorsjobb.se/ledigt-jobb/lulea/company/sigma-industry/projektledare-tillsigma-i-pitea-lulea-kirunagallivare/id.305ji?utm_campaign=exportfeed&utm_source=careerjet&utm_medium=xmlfeed
Hämtad: 31/1-2015
6.3.2 Bransch-Handelsföretag
Kategori-Säljare
72. Regionsansvarig fältsäljare - ADinQ (Luleå)
Kontakt: Ecaterina Cavieres
Telefon: 08-506 524 17 (Monster)
Mail: [email protected] (Frågor om tjänst, ej ansökningar)
Källa:http://annonsoversikt.monster.se/regionsansvarig-f%C3%A4lts%C3%A4ljares%C3%B6kes-till-adinq-i-lule%C3%A5-jobb-lule%C3%A5-norrbottens-l%C3%A4n-sverige144995573.aspx
Hämtad: 28/1-2015
73. Fältsäljare - P M Advertising AB (Luleå)
Kontakt: Magnus Pettersson
Telefon: 0660-769 00
Mail: [email protected]
Källa:http://www.arbetsformedlingen.se/4.1799db4911df80d2fa9800024.html?id=10333635
Hämtad: 28/1-2015
74. Merchandiser - SRB-Gruppen AB (Luleå)
Kontakt: Benny Westblom
Telefon: 08-740 000 00
Mail: [email protected]
Källa:http://www.arbetsformedlingen.se/4.1799db4911df80d2fa9800024.html?id=2629041
Hämtad: 29/1-2015
75. Merchandiser - SRB-Gruppen AB (Kiruna)
Kontakt: Benny Westblom
Telefon: 08-740 000 00
Mail: [email protected]
Källa:http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Lediga-jobb/Platsbankenarbetsort.html?url=123388378%2FStandard%2FPlatsannonser%2FVisaPlatsannonsViaArbetsort.aspx%3Fids%3D
2629040%26o%3D25%26k%3D0&sv.url=12.5c31f22411dd2c5931280001445
Hämtad: 29/1-2015
76. Merchandiser - SRB-Gruppen AB (Gällivare)
Kontakt: Benny Westblom
Telefon: 08-740 000 00
Mail: [email protected]
Källa:http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Lediga-jobb/Platsbankenarbetsort.html?url=123388378%2FStandard%2FPlatsannonser%2FVisaPlatsannonsViaArbetsort.aspx%3Fids%3D
2629036%26o%3D25%26k%3D0&sv.url=12.5c31f22411dd2c5931280001445
Hämtad: 29/1-2015
77. Försäljare - Soutukorva Golv (Luleå)
Kontakt: Stefan Lahti
Telefon: 070-36 34 321
Mail: [email protected]
Källa:http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Lediga-jobb/Platsbankenarbetsort.html?url=123388378%2FStandard%2FPlatsannonser%2FVisaPlatsannonsViaArbetsort.aspx%3Fids%3D
10337503%26o%3D25%26k%3D0&sv.url=12.5c31f22411dd2c5931280001445
Hämtad: 30/1-2015
78. Telecomsäljare - Elgiganten (Luleå)
Kontakt: Kent Nilsson
Telefon:+46 701 740 120
Mail: [email protected]
Källa:http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Lediga-jobb/Platsbankenarbetsort.html?url=123388378%2FStandard%2FPlatsannonser%2FVisaPlatsannonsViaArbetsort.aspx%3Fids%3D
6166213%26o%3D25%26k%3D0&sv.url=12.5c31f22411dd2c5931280001445
Hämtad: 30/1-2015
79. Säljchef - Jysk (Piteå)
Kontakt: Sara Nilsson
Källa:http://www.careerbuilder.se/se/jobseeker/jobs/jobdetails.aspx?SiteID=int_sevmj&Job_DID
=JHP0R366QVFQFRBRMSL
Hämtad: 30/1-2015
80. Säljare - Mockfjärds Fönstermästare AB (Piteå)
Kontakt: Stefan Kristofferson
Email: [email protected]
Hämtad: 29/1-2015
81. Säljare - Elgiganten (Haparanda)
Kontakt: Harri Putila
Telefon +46 70 17 40 149
Källa:http://el-giganten.easycruit.com/vacancy/1324343/38019?iso=se
Hämtad: 28/1-2015
6.3.3 Bransch-Industriföretag
Kategori-Säljare
71. Teknisk Fältsäljare - Gema Industri AB (Gällivare)
Kontakt: Mikael Hjelm
Telefon: 070-85 14 077
Källa:http://www.arbetsformedlingen.se/4.1799db4911df80d2fa9800024.html?id=10334613
Hämtad: 29/1-2015
6.4 Västernorrland
6.4.1 Bransch-Tjänsteföretag
Kategori-Sälj
82. Företagssäljare - Securitas Direct (Örnsköldsvik)
Kontakt: Janne Gibsten
Mobil: 0705-700435
Mail: [email protected]
Källa:http://jobb.blocket.se/ledigt-jobb-i-hela-sverige/Securitas-Direct-SverigeAB/F%C3%B6retagss%C3%A4ljare-%C3%96rnsk%C3%B6ldsvik/1174520?fl=1
Hämtad: 29/1-2015
83. Säljande Team Leader – Viasat (Sundsvall)
Kontakt: Madeleine Leo
Mobil: 073-699 25 43
Källa:http://www.metrojobb.se/jobad/294859-teamleader?utm_source=Jobbsafari&utm_medium=CPC
Hämtad: 29/1-2015
84. Key account manager - HUMANCOMFORT J&L AB (Sundsvall)
Kontakt: Mattias Nilsson
Mobil: 073-321 12 22
Mail: [email protected]
Källa:http://www.arbetsformedlingen.se/4.1799db4911df80d2fa9800024.html?id=2619867
Hämtad: 29/1-2015
85. Säljare - Mockfjärds Fönstermästaren (Sundsvall)
Kontakt: Torgny Tilstam
Mobil: 076-306 73 01
Mail: [email protected]
Källa:http://jobb.blocket.se/ledigt-jobb-i-hela-sverige/Mockfj%C3%A4rdsF%C3%B6nsterm%C3%A4staren-AB/S%C3%A4ljare-med-driv-att-bli-egenf%C3%B6retagare/1177463?fl=1
Hämtad: 29/1-2015
86. Innesäljare - STJÄRNA FYRKANT SVENSKA AB (Sundsvall)
Kontakt: Susanne Larsson
Tel: 060-166400
Mail: [email protected]
Källa:http://www.arbetsformedlingen.se/4.1799db4911df80d2fa9800024.html?id=2618799
Hämtad: 29/1-2015
87. Utesäljare - Area Sales Manager (Sundsvall och norrut)
Kontakt: Adam Bergström
Mobil: 08-505 450 76
Källa:http://www.careerbuilder.se/INTL/JobSeeker/Jobs/JobDetails.aspx?job_did=J3J70R6RHH
BWGT76J2C&siteid=int_SEjobsafaripd&show=yes
Hämtad: 29/1-2015
88. Säljledare - Sector Alarm AB (Sundsvall)
Kontakt: Helen Rubin
Mobil: 004631809533
Mail: [email protected]
Källa:http://www.arbetsformedlingen.se/4.1799db4911df80d2fa9800024.html?id=6154131
Hämtad: 29/1-2015
89. Innesäljare - Izonen AB C/o Utellus Sweden (Sundsvall)
Kontakt: Emelia Romboni
Mobil: 0736-151020
Mail: [email protected]
Källa:http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Lediga-jobb.html?url=123388378%2FStandard%2FPlatsannonser%2FVisaFritextAnnonser.aspx%3Fids%3D1033506
5%26q%3Ds%2528sn%2528Izonen%2BAB%2BC%252Fo%2BUtellus%2BSweden%2529sida
%25281%2529ar%252820%2529%2529&sv.url=12.237ec53d11d47b612d78000171
Hämtad: 29/1-2015
90. Säljande projektledare - Skandinavisk Kommunalteknik AB (Sundsvall)
Kontakt: Fredrika Schartau
Mobil: 0705107130
Källa:http://www.stepstone.se/jobb--Saeljande-projektledare-region-Norrland-Sundsvall-LuleaPitea-Umea-Signpost-AB--257502-inline.html?suid=50d64fe6-8758-49c0-9af4-b329aaa36d94
Hämtad: 30/1-2015
91. Företagssäljare - Securitas Direct (Sundsvall)
Kontakt: Janne Gibsten
Mobil: 0705-700435
Mail: [email protected]
Källa:http://jobb.blocket.se/ledigt-jobb-i-hela-sverige/Securitas-Direct-SverigeAB/F%C3%B6retagss%C3%A4ljare-Sundsvall/1179563?fl=1
Hämtad: 30/1-2015
92. Account Manager Local Sales - AllTele (Sundsvall)
Kontakt: Lisa Conradsson
Mobil: +46850311522
Källa:http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Lediga-jobb.html?url=123388378%2FStandard%2FPlatsannonser%2FVisaPlatsannonsViaArbetsort.aspx%3Fq%3Ds
%2528ld%2528199%2529l%252822%2529yo%25285%2529%2529a%252820%2529sp%2528
65%2529sr%25281%2529%26ids%3D6166005%26o%3D22%26k%3D0%26ps%3Dlan%25282
2%2529&sv.url=12.237ec53d11d47b612d78000171
Hämtad: 30/1-2015
93. Företagssäljare - TeliaSonera Store (Sundsvall)
Kontakt: Karin Ljusner
Mobil: 060-646545
Källa:http://www.metrojobb.se/jobad/287583-f%C3%B6retagss%C3%A4ljare-till-telia-i-sundsvall
Hämtad: 30/1-2015
94. Försäljning/Affärsutveckling - Svenska Dagsresor AB (Sundsvall)
Kontakt: Linda Nyberg
Mobil: 060-15 46 00
Källa:http://www.metrojobb.se/jobad/293680-%C3%B6vrigt-f%C3%B6rs%C3%A4ljningaff%C3%A4rsutveckling
Hämtad: 30/1-2015
95. Fältsäljare - Movenium AB (Västernorrland)
Kontakt: Staffan Lundell
Mobil: 0704 911 330
Källa:http://www.karriarguiden.se/faltsaljare-1613939.html
Hämtad: 30/1-2015
96. Säljare - Railway Saloon (Sundsvall)
Kontakt: Lillemor Larsson
Mobil: 070-5377105
Mail: [email protected]
Källa:http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Lediga-jobb.html?url=123388378%2FStandard%2FPlatsannonser%2FVisaPlatsannonsSokDetaljerat.aspx%3Fq%3D
s%2528%2529a%2528100%2529%26ids%3D10334985%26ps%3Disr%2528True%2529FI%25
28-1%2529pgi%2528300%2529&sv.url=12.237ec53d11d47b612d78000171
Hämtad: 30/1-2015
97. Account Manager - TDC (Sundsvall)
Kontakt: Christer Svedberg
Mobil: 08 - 519 81248
Mail: [email protected]
Källa:http://se.indeed.com/viewjob?jk=0274cde2d0faa917&q=s%C3%A4ljare&l=Sundsvall&tk=1
9cuekji616q12mg
Hämtad: 31/1-2015
98. Account Manager REO Sales - AllTele (Sundsvall)
Kontakt: Niklas Lydahl
Mobil: +46851781037
Mail: [email protected]
http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Lediga-jobb.html?url=123388378%2FStandard%2FPlatsannonser%2FVisaFritextAnnonser.aspx%3Fids%3D6166014
%26q%3Ds%2528sn%2528Account%2BManager%2529utl%25281%2529sida%25281%2529a
r%252820%2529se%25282%2529go%252822%2529%2529&sv.url=12.237ec53d11d47b612d
78000171
Hämtad: 31/1-2015
99. Platschef - Swoosh (Sundsvall)
Kontakt: Anna Persson
Mobil: 070-6098218
http://vt.lokusjobb.se/jobb/ledning-chefer/ovrigt/6924209
Hämtad: 31/1-2015
6.4.2 Bransch-Handelsföretag
Kategori-Sälj
103. Företagssäljare - Beijer Byggmaterial (Sundsvall)
Kontakt: Tomas Herkules
Mobil: 075-241 16 51, 070-311 68 94
Mail: [email protected]
Källa:http://annonsoversikt.monster.se/F%C3%B6retagss%C3%A4ljare-Sundsvall-jobbSundsvall-V%C3%A4sternorrlands-l%C3%A4n-Sverige-145402160.aspx?jobPosition=1
Hämtad: 29/1-2015
104. Försäljningschef - SCA Timber Supply Skandinavien AB (Sundsvall)
Kontakt: Marcus Henningsson
Tele: 060-19 39 90
Källa:http://www.arbetsformedlingen.se/4.1799db4911df80d2fa9800024.html?id=10337509
Hämtad: 29/1-2015
105. Fältsäljare - Candles Scandinavia AB (Västernorrland)
Kontakt: Cenk Yavas
Mobil: 070-354 62 62
Mail: [email protected]
Källa:http://www.stepstone.se/jobb--Faeltsaeljare-till-Candles-Scandinavia-AB-NorrlandCandles-Scandinavia-AB--255680-inline.html?suid=50d64fe6-8758-49c0-9af4-b329aaa36d94
Hämtad: 30/1-2015
106. Fältsäljare - AK Batteritjänst AB (Sundsvall)
Kontakt: Maria Johansson
Mobil: 026 - 66 80 60
Källa:http://jobb.blocket.se/ledigt-jobb-i-hela-sverige/AK-Batteritj%C3%A4nstAB/F%C3%A4lts%C3%A4ljare/1169530?fl=1
Hämtad: 30/1-2015
107. Säljare - Timo Office (Sundsvall)
Kontakt:
Mobil: 0708-637662
Mail: [email protected]
Källa:http://jobb.blocket.se/ledigt-jobb-i-hela-sverige/Timo-Office/S%C3%A4ljareSundsvall/1172735?fl=1
Hämtad: 30/1-2015
108. Stormarknadschef/Säljare - CoopNord (Härnösand)
Kontakt: Johannes Schönström
Mobil: 0733-995516.
Mail: [email protected]
Källa:http://jobb.blocket.se/ledigt-jobb-i-hela-sverige/CoopNord/Stormarknadschef/1176577?fl=1
Hämtad: 30/1-2015
109. Innesäljare - Dahl Sverige AB (Sundsvall)
Kontakt: Stefan Söderquist
Mobil: 090-16 75 14
Mail: [email protected]
Källa:http://www.dahl.se/wps/wcm/connect/dahl/dahl/aktuellt/lediga-tjanster/
Hämtad: 31/1-2015
110. Säljare - Industrigrossisten Proman AB (Sundsvall)
Kontakt: Anna-Karin
Mobil: 08-50525312
Mail: [email protected]
Källa:http://vt.lokusjobb.se/jobb/forsaljning-marknad-affarsutveckling/saljare/6925784
Hämtad: 31/1-2015
111. Distriktssäljare - IKAROS CLEANTECH AB (Sundsvall)
Kontakt: Darek Jensen
Mobil: 0706 48 22 25
Källa:http://jobb.blocket.se/ledigt-jobb-i-hela-sverige/Talent-ME/Distriktss%C3%A4ljare-tillIKAROS/1175265?fl=1
Hämtad: 30/1-2015
112. Utesäljare - Greenchem AB (Sollefteå)
Kontakt: Johan Malmros
Mobil: 076-037 55 89
Källa:http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Lediga-jobb.html?url=123388378%2FStandard%2FPlatsannonser%2FVisaPlatsannonsViaArbetsort.aspx%3Fq%3Ds
%2528ld%2528199%2529l%252822%2529yo%25285%2529%2529i%252820%2529a%25282
0%2529sp%252865%2529sr%25281%2529%26ids%3D2621151%26o%3D22%26k%3D0%26
ps%3Dlan%252822%2529&sv.url=12.237ec53d11d47b612d78000171
Hämtad: 30/1-2015
113. Utesäljare - Greenchem AB (Sundsvall)
Kontakt: Johan Malmros
Mobil: 076-037 55 89
Källa:http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Lediga-jobb.html?url=123388378%2FStandard%2FPlatsannonser%2FVisaPlatsannonsSokDetaljerat.aspx%3Fq%3D
s%2528%2529a%2528100%2529%26ids%3D2621156%26ps%3Disr%2528True%2529FI%252
8-1%2529pgi%25281900%2529&sv.url=12.237ec53d11d47b612d78000171
Hämtad: 30/1-2015
6.4.3 Bransch-Industriföretag
Kategori-Sälj
100. Platschef - Andritz Pulp and Paper (Örnsköldsvik)
Kontakt: Kjell Eriksson
Mobil: 0709-41 90 09
Källa:http://www.stepstone.se/jobb--Platschef-Ornskoldsvik-personal-saelj-kunder-ekonomiteknik-Andritz-AB-Ornskoldsvik-InterSelection-AB--257671-inline.html?suid=50d64fe6-875849c0-9af4-b329aaa36d94
Hämtad: 30/1-2015
101. Teknisk Säljare - SMC Pneumatics Sweden AB (Sundsvall)
Kontakt: Marie Gummerus-Zetterlund
Mobil: 070-657 80 74
Källa:http://www.saljpoolen.se/DisplayAdvert.aspx?AdvertGUID=8735d5be-d467-4d1f-a019364caf496774
Hämtad: 30/1-2015
102. Teknisk säljare – PMC Hydraulics AB (Örnsköldsvik)
Kontakt: Göran Lindgren
Mobil: 0708-151108
Källa: Örnsköldsvik Allehanda lördag 31 januari 2015
Hämtad: 31/1-2015
6.5 Gävleborg
6.5.1 Bransch-Tjänsteföretag
Kategori-Sälj
114. Account Manager - Qimtek (Ljusdal)
Kontakt: Hans Wigart
Telefon: 076-1333599
Mailadress: [email protected]
Källa: http://www.arbetsformedlingen.se/4.1799db4911df80d2fa9800024.html?id=2613446
Hämtad: 30/1-2015
115. Regionchef - Mellansvenska Handelskammaren (Gävle/Bollnäs)
Kontakt: Per-Olof Hansers
Telefon: 026-662091
Mailadress: [email protected]
Källa: http://m.monster.se/143637002
Hämtad: 30/1-2015
116. Fältsäljare - Pinevision (Gävle)
Kontakt: Johan Sjölin
Telefon: 070-3096373
Mailadress: [email protected]
Källa:http://www.arbetsformedlingen.se/4.38a41afd11d99fbdb65800016.html?url=123388378%2FStandard%2FPlatsannonser%2FVisaFritextAnnonser.aspx%3Fids%3D2613403
%26q%3Ds%2528sn%2528G%25C3%25A4vle%2529sida%25287%2529ar%252820%2529%2
529&sv.url=12.38a41afd11d99fbdb65800021
Hämtad: 30/1-2015
117. Säljare - PLAYipp (Gävle)
Kontakt: Cecilia Boström
Telefon: 072-9891036
Mailadress: [email protected]
Källa:http://www.arbetsformedlingen.se/4.38a41afd11d99fbdb65800016.html?url=123388378%2FStandard%2FPlatsannonser%2FVisaFritextAnnonser.aspx%3Fids%3D1033391
1%26q%3Ds%2528sn%2528G%25C3%25A4vle%2529sida%25288%2529ar%252820%2529%
2529&sv.url=12.38a41afd11d99fbdb65800021
Hämtad: 30/1-2015
118. Account Manager - VOP Media Production (Gävle)
Kontakt: Fredrik Ericsson, Marknadschef
Telefon: 070-4775406
Mailadress: [email protected]
Källa:http://www.arbetsformedlingen.se/4.38a41afd11d99fbdb65800016.html?url=123388378%2FStandard%2FPlatsannonser%2FVisaFritextAnnonser.aspx%3Fids%3D2625055
%26q%3Ds%2528sn%2528G%25C3%25A4vle%2529sida%252810%2529ar%252820%2529%
2529&sv.url=12.38a41afd11d99fbdb65800021
Hämtad: 30/1-2015
119. Utesäljare - Purello Sweden (Gävle)
Kontakt: [email protected]
Källa:http://www.arbetsformedlingen.se/4.38a41afd11d99fbdb65800016.html?url=123388378%2FStandard%2FPlatsannonser%2FVisaFritextAnnonser.aspx%3Fids%3D2623833
%26q%3Ds%2528sn%2528G%25C3%25A4vle%2529sida%252811%2529ar%252820%2529%
2529&sv.url=12.38a41afd11d99fbdb65800021
Hämtad: 30/1-2015
120. Säkerhetskonsult - SECTOR ALARM (Gävle)
Kontakt: Helen Rubin
Telefon: 073-3757189
Mailadress: [email protected]
Källa:http://www.arbetsformedlingen.se/4.38a41afd11d99fbdb65800016.html?url=123388378%2FStandard%2FPlatsannonser%2FVisaFritextAnnonser.aspx%3Fids%3D2619779
%26q%3Ds%2528sn%2528G%25C3%25A4vle%2529sida%252812%2529ar%252820%2529%
2529&sv.url=12.38a41afd11d99fbdb65800021
Hämtad: 30/1-2015
121. Företagssäljare - VIABLOCK (Gävle)
Kontakt: Veikko Holmberg, VD
Telefon: 026-2007055
Mailadress: [email protected]
Källa:http://www.arbetsformedlingen.se/4.38a41afd11d99fbdb65800016.html?url=123388378%2FStandard%2FPlatsannonser%2FVisaFritextAnnonser.aspx%3Fids%3D2616072
%26q%3Ds%2528sn%2528G%25C3%25A4vle%2529sida%252815%2529ar%252820%2529%
2529&sv.url=12.38a41afd11d99fbdb65800021
Hämtad: 30/1-2015
122. Företagssäljare - Framgångskonsulterna (Gävle)
Kontakt: Mats Andersson
Telefon: 070-3140343
Mailadress: [email protected]
Källa:http://www.arbetsformedlingen.se/4.38a41afd11d99fbdb65800016.html?url=123388378%2FStandard%2FPlatsannonser%2FVisaFritextAnnonser.aspx%3Fids%3D2611401
%26q%3Ds%2528sn%2528G%25C3%25A4vle%2529sida%252815%2529ar%252820%2529%
2529&sv.url=12.38a41afd11d99fbdb65800021
Hämtad: 30/1-2015
123. Distriktsansvarig Säljare (Gävle)
Kontakt: Mats Niva
Telefon: 070-5239517
Mailadress: [email protected]
Källa:http://www.arbetsformedlingen.se/4.38a41afd11d99fbdb65800016.html?url=123388378%2FStandard%2FPlatsannonser%2FVisaFritextAnnonser.aspx%3Fids%3D1033764
0%26q%3Ds%2528sn%2528G%25C3%25A4vle%2529sida%252815%2529ar%252820%2529
%2529&sv.url=12.38a41afd11d99fbdb65800021
Hämtad: 30/1-2015
124. Säljare - Svensk Webbhandel (Gävle)
Kontakt: Amanda Hedqvist
Telefon: 026-541543
Mailadress: [email protected]
Referens: 39889
Källa:http://www.arbetsformedlingen.se/4.38a41afd11d99fbdb65800016.html?url=123388378%2FStandard%2FPlatsannonser%2FVisaFritextAnnonser.aspx%3Fids%3D6152401
%26q%3Ds%2528sn%2528G%25C3%25A4vle%2529sida%252817%2529ar%252820%2529%
2529&sv.url=12.38a41afd11d99fbdb65800021
Hämtad: 30/1-2015
125. Utesäljare - Industriprofilen (Gävle)
Kontakt: Petter Lundgren, Rekryteringskonsult
Telefon: 073-3512707
Info: www.clockworkpersonal.se
Källa:http://jobb.blocket.se/ledigt-jobb-i-hela-sverige/Industriprofil/UtesäljareIndustriprofil/1173578?fl=1
Hämtad: 31/1-2015
126. Säljare - European Exposition Scandinavia (Gävle)
Kontakt: Marina Carlsson
Mailadress: [email protected]
Källa:http://se.indeed.com/viewjob?jk=d0aad0bb7337ad41&q=Säljare&l=Gävle&tk=19cultntj16v
h3p1
Hämtad: 31/1-2015
127. Marknadsområdeschef - Riksbyggen (Gävle)
Kontakt: Susanne Lindh
Telefon: 018-189725
Ansökan: http://riksbyggen.se/jobb-och-karriar/
Källa:http://web1.reachmee.com/i003/riksbyggen/se/vacdetail.aspx?commadseqno=1318&post
back=vacancies.aspx&AspxAutoDetectCookieSupport=1
Hämtad: 31/1-2015
128. Säljare - Proffsprodukter (Gävle)
Kontakt: Tom Sjötun
Ansökan: www.jobbakuten.se
Källa: http://jobbakuten.easycruit.com/vacancy/1255151/6245?iso=se
Hämtad: 31/1-2015
129. Regionsäljare - Safeaid (Gävle)
Kontakt/ansökan: http://www.safeaid.se
Källa: http://jobb.blocket.se/ledigt-jobb-i-hela-sverige/Safeaid-AB/Regionsäljare/1178831?fl=1
Hämtad: 31/-2015
Kategori-Projektledning
130. Sales Account Manager - KOMPAN Barnland (Gävle)
Kontakt: Ingvild Solheim Bobek, Mercuri Urval
Telefon: 040-6697585
Källa: http://www.mercuriurval.com/sv/Countries/Sweden/Jobb/En-annons/?ad=33199
Hämtad: 30/1-2015
6.5.2 Bransch-Handelsföretag
Kategori-Sälj
131. Butikschef - Teknikmagasinet (Gävle)
Kontakt/ansökan: teknikmagasinet.se/job
Referens: “Butikschef Gävle”
Källa:http://www.arbetsformedlingen.se/4.38a41afd11d99fbdb65800016.html?url=123388378%2FStandard%2FPlatsannonser%2FVisaFritextAnnonser.aspx%3Fids%3D2625318
%26q%3Ds%2528sn%2528G%25C3%25A4vle%2529sida%252810%2529ar%252820%2529%
2529&sv.url=12.38a41afd11d99fbdb65800021
Hämtad: 30/1-2015
132. Butikschef - SIBA (Gävle)
Kontakt/ansökan: www.siba.se
Källa:http://www.arbetsformedlingen.se/4.38a41afd11d99fbdb65800016.html?url=123388378%2FStandard%2FPlatsannonser%2FVisaFritextAnnonser.aspx%3Fids%3D2616483
%26q%3Ds%2528sn%2528G%25C3%25A4vle%2529sida%252812%2529ar%252820%2529%
2529&sv.url=12.38a41afd11d99fbdb65800021
Hämtad: 30/1-2015
6.6 Västmanland
6.6.1 Bransch-Tjänsteföretag
Kategori-Sälj
133. Konsultchef - Best Bemanning och Rekrytering i Sverige (Västerås)
Kontakt: Mårten Sporrong, VD
Telefon: 070-2181925
Ansök: www.bestbemanning.nu
Källa:http://www.arbetsformedlingen.se/4.38a41afd11d99fbdb65800016.html?url=123388378%2FStandard%2FPlatsannonser%2FVisaFritextAnnonser.aspx%3Fids%3D2629185
%26q%3Ds%2528sn%2528V%25C3%25A4ster%25C3%25A5s%2529sida%25282%2529ar%2
52820%2529%2529&sv.url=12.38a41afd11d99fbdb65800021
Hämtad: 1/2-2015
134. Team Leader - Viasat Pay Channels AB Västerås (Arboga)
Kontakt: Sofia Bergvind
Telefon: 0736991812
Mail: [email protected]
http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Lediga-jobb.html?url=123388378%2FStandard%2FPlatsannonser%2FVisaPlatsannonsViaArbetsort.aspx%3Fq%3Ds
%2528ld%2528199%2529l%252819%2529yo%252820%2529%2529a%252820%2529sp%252
865%2529sr%25281%2529%26ids%3D2629087%26o%3D19%26k%3D0%26ps%3Dlan%2528
19%2529&sv.url=12.237ec53d11d47b612d78000171
Hämtad: 1/2-2015
135. Key Account Manager till ett tjänsteföretag (Västerås)
Kontakt: Lisa Ruthberg
Mail: [email protected]
Källa:https://www.poolia.se/lediga-jobb/key-account-manager-till-ett-tjansteforetag-vasteras39887/
Hämtad: 1/2-2015
136. Konsultchef - Adecco (Västerås)
Kontakt: Mia Neander, Rekryteringskonsult
Telefon: 011-191834
Mailadress ansökan: [email protected]
Källa:http://www.arbetsformedlingen.se/4.38a41afd11d99fbdb65800016.html?url=123388378%2FStandard%2FPlatsannonser%2FVisaFritextAnnonser.aspx%3Fids%3D6165969
%26q%3Ds%2528sn%2528V%25C3%25A4ster%25C3%25A5s%2529sida%25282%2529ar%2
52820%2529%2529&sv.url=12.38a41afd11d99fbdb65800021
Hämtad: 1/2-2015
137. Säljledare/Säljcoach - EXPRESS-BILD (Västerås)
Kontakt: Per Bodlund, Personalchef
Telefon: 021-141520
Mailadress: [email protected]
Mailadress ansökan: [email protected]
Källa:http://www.arbetsformedlingen.se/4.38a41afd11d99fbdb65800016.html?url=123388378%2FStandard%2FPlatsannonser%2FVisaFritextAnnonser.aspx%3Fids%3D2624854
%26q%3Ds%2528sn%2528V%25C3%25A4ster%25C3%25A5s%2529sida%25283%2529ar%2
52820%2529%2529&sv.url=12.38a41afd11d99fbdb65800021
Hämtad: 1/2-2015
138. Team Leader - Viasat Pay Channels AB Västerås (Köping)
Kontakt: Sofia Bergvind
Telefon: 0736991812
Mail: [email protected]
http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Lediga-jobb.html?url=123388378%2FStandard%2FPlatsannonser%2FVisaPlatsannonsViaArbetsort.aspx%3Fq%3Ds
%2528ld%2528199%2529l%252819%2529yo%252820%2529%2529a%252820%2529sp%252
865%2529sr%25281%2529%26ids%3D2629086%26o%3D19%26k%3D0%26ps%3Dlan%2528
19%2529&sv.url=12.237ec53d11d47b612d78000171
Hämtad: 1/2-2015
139. Team Leader - Viasat Pay Channels AB Västerås (Fagersta)
Kontakt: Sofia Bergvin
Telefon: 0736991812
Mail: [email protected]
http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Lediga-jobb.html?url=123388378%2FStandard%2FPlatsannonser%2FVisaPlatsannonsViaArbetsort.aspx%3Fq%3Ds
%2528ld%2528199%2529l%252819%2529yo%252820%2529%2529a%252820%2529sp%252
865%2529sr%25281%2529%26ids%3D2629084%26o%3D19%26k%3D0%26ps%3Dlan%2528
19%2529&sv.url=12.237ec53d11d47b612d78000171
Hämtad: 1/2-2015
140. Team Leader - Viasat Pay Channels AB Västerås (Sala)
Kontakt: Sofia Bergvind
Telefon: 0736991812
Mail: [email protected]
http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Lediga-jobb.html?url=123388378%2FStandard%2FPlatsannonser%2FVisaPlatsannonsViaArbetsort.aspx%3Fq%3Ds
%2528ld%2528199%2529l%252819%2529yo%252820%2529%2529a%252820%2529sp%252
865%2529sr%25281%2529%26ids%3D2629079%26o%3D19%26k%3D0%26ps%3Dlan%2528
19%2529&sv.url=12.237ec53d11d47b612d78000171
Hämtad: 1/2-2015
141. Team Leader - Viasat Pay Channels AB Västerås (Norberg)
Kontakt: Sofia Bergvind
Telefon: 0736991812
Mail: [email protected]
http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Lediga-jobb.html?url=123388378%2FStandard%2FPlatsannonser%2FVisaPlatsannonsViaArbetsort.aspx%3Fq%3Ds
%2528ld%2528199%2529l%252819%2529yo%252820%2529%2529a%252820%2529sp%252
865%2529sr%25281%2529%26ids%3D2629076%26o%3D19%26k%3D0%26ps%3Dlan%2528
19%2529&sv.url=12.237ec53d11d47b612d78000171
Hämtad: 1/2-2015
142. Team Leader - Viasat Pay Channels AB Västerås (Hallstahammar)
Kontakt: Sofia Bergvind
Telefon: 0736991812
Mail: [email protected]
http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Lediga-jobb.html?url=123388378%2FStandard%2FPlatsannonser%2FVisaPlatsannonsViaArbetsort.aspx%3Fq%3Ds
%2528ld%2528199%2529l%252819%2529yo%252820%2529%2529a%252820%2529sp%252
865%2529sr%25281%2529%26ids%3D2629075%26o%3D19%26k%3D0%26ps%3Dlan%2528
19%2529&sv.url=12.237ec53d11d47b612d78000171
Hämtad: 1/2-2015
143. Team Leader - Viasat Pay Channels AB Västerås (Kungsör)
Kontakt: Sofia Bergvind
Telefon: 0736991812
Mail: [email protected]
http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Lediga-jobb.html?url=123388378%2FStandard%2FPlatsannonser%2FVisaPlatsannonsViaArbetsort.aspx%3Fq%3Ds
%2528ld%2528199%2529l%252819%2529yo%252820%2529%2529a%252820%2529sp%252
865%2529sr%25281%2529%26ids%3D2629074%26o%3D19%26k%3D0%26ps%3Dlan%2528
19%2529&sv.url=12.237ec53d11d47b612d78000171
Hämtad: 1/2-2015
144. Team Leader - Viasat Pay Channels AB Västerås (Surahammar)
Kontakt: Sofia Bergvind
Telefon: 0736991812
Mail: [email protected]
http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Lediga-jobb.html?url=123388378%2FStandard%2FPlatsannonser%2FVisaPlatsannonsViaArbetsort.aspx%3Fq%3Ds
%2528ld%2528199%2529l%252819%2529yo%252820%2529%2529a%252820%2529sp%252
865%2529sr%25281%2529%26ids%3D2629072%26o%3D19%26k%3D0%26ps%3Dlan%2528
19%2529&sv.url=12.237ec53d11d47b612d78000171
Hämtad: 1/2-2015
145. Team Leader - Viasat Pay Channels AB Västerås (Skinnskatteberg)
Kontakt: Sofia Bergvind
Telefon: 0736991812
Mail: [email protected]
http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Lediga-jobb.html?url=123388378%2FStandard%2FPlatsannonser%2FVisaPlatsannonsViaArbetsort.aspx%3Fq%3Ds
%2528ld%2528199%2529l%252819%2529yo%252820%2529%2529a%252820%2529sp%252
865%2529sr%25281%2529%26ids%3D2629070%26o%3D19%26k%3D0%26ps%3Dlan%2528
19%2529&sv.url=12.237ec53d11d47b612d78000171
Hämtad: 1/2-2015
146. Affärsområdeschef - TD Rail And Industry Consulting (Västerås)
Kontakt: Evangelos Voglis
Telefon: 021-4400821
Mailadress: [email protected]
Ansökan: www.issypersonal.se
Källa:http://www.arbetsformedlingen.se/4.38a41afd11d99fbdb65800016.html?url=123388378%2FStandard%2FPlatsannonser%2FVisaFritextAnnonser.aspx%3Fids%3D6158735
%26q%3Ds%2528sn%2528V%25C3%25A4ster%25C3%25A5s%2529sida%25285%2529ar%2
52820%2529%2529&sv.url=12.38a41afd11d99fbdb65800021
Hämtad: 1/2-2015
147. Privatmarknadschef - Sveagruppen Tidnings (Västerås)
Kontakt: Bertil Pettersson, VD
Telefon: 021-4713801
Mailadress: [email protected]
Referens ansökan: "Privatmarknadschef"
Källa:http://www.arbetsformedlingen.se/4.38a41afd11d99fbdb65800016.html?url=123388378%2FStandard%2FPlatsannonser%2FVisaFritextAnnonser.aspx%3Fids%3D1033700
5%26q%3Ds%2528sn%2528V%25C3%25A4ster%25C3%25A5s%2529sida%25286%2529ar%
252820%2529%2529&sv.url=12.38a41afd11d99fbdb65800021
Hämtad: 1/2-2015
148. Säljare till företagskunder - SILENTIUM (Västerås)
Kontakt: Eva Melander
Telefon: 021-814444
Mailadress ansökan: [email protected]
Källa:http://www.arbetsformedlingen.se/4.38a41afd11d99fbdb65800016.html?url=123388378%2FStandard%2FPlatsannonser%2FVisaFritextAnnonser.aspx%3Fids%3D2616830
%26q%3Ds%2528sn%2528V%25C3%25A4ster%25C3%25A5s%2529sida%25288%2529ar%2
52820%2529%2529&sv.url=12.38a41afd11d99fbdb65800021
Hämtad: 1/2-2015
Kategori-Projektledning
149. Uppdragsledare - Sweco Rail Region Öst (Västerås)
Kontakt: May Molin
Telefon: 08-55565017
Källa:https://www.poolia.se/lediga-jobb/uppdragsledare-till-sweco-rail-region-ost-vasteras39515/
Hämtad: 1/2-2015
6.6.2 Bransch-Industriföretag
Kategori-Sälj
150. Sales Engineer - Ramnäs Bruk AB (Ramnäs)
Kontakt: Mats Johansson på Mercuri Urval
Telefon: 019-19 68 08
Ansökan: www.mercuriurval.com refnr (SE-08925)
Källa: http://www.stepstone.se/jobb--Sales-Engineer-Ramnaes-Mercuri-Urval--257729inline.html?suid=f21e5411-05d2-4178-bd40-d0e5e70fcfb9
Hämtad: 1/2-2015
7.0 Projektdagbok
7.1 Onsdagen 28/1-15
Alla gruppmedlemmar satt på skolan och skrev ihop projektbeskrivningen.
7.2 Torsdagen 29/1-15
Emelie: Har hittat 17 lediga jobb idag, har totalt hittat 37 jobb i
Västerbottens län med våra krav av kvalifikationer. Deltagit i facebook-möte
klockan 21.30-22.20.
Robin: Har hittat 10 jobb i Västernorrland idag. Har deltagit i möte som vi
hade på Facebook. Under mötet tog vi ett beslut om att även ta med
Gävleborg för att kunna hitta 150 jobb. Imorgon fortsätter jag leta jobb i
Västernorrland.
Jennifer: Sökte flertalet jobb i Jämtlands län utan framgång. Hittade totalt 1
jobb i Jämtlands län på torsdagen. Vi hade Facebook-möte på kvällen då vi
konstaterade att vi borde utöka våra regioner och la därför till Gävleborgs
län.
Emil: Har hittat 22 lediga jobb under dagen. Deltagit i facebook-möte.
Sorterar ut dem för morgondagen för att lägga in i dokumentet.
Marlene: Har förberett underlag till att lägga in löpande information. Även
förberett en powerpointpresentation att använda på redovisningen inför
klassen.
Hela gruppen: Facebook-möte kl 21.30 där det bestämdes att ha ett till
möte innan det redan inbokade på söndagen 1/2-15 kl 19. Mötet kommer
att hållas via Facebook fredagen 30/1-15 kl 12. Detta för att säkerställa att
vi kommer att hitta 150 jobb. Vi kommer även att utöka sökområdet med
Gävleborgs län.
7.3 Fredagen 30/1-15
Emelie: Sökt nya jobb, men hittade endast 1 som uppfyller våra
kvalifikationer. Har även deltagit i Facebook-möte klockan 12.30.
Robin: Har under dagen sökt nya jobb, detta resulterade i 17st.
Sammanlagt har jag fått ihop 27 jobb men strävar mot att hitta 10 till i
Västernorrland. Om jag mot förmodan inte skulle hitta några fler så kommer
jag utöka mitt område till Västmanland – Västerås. Detta kom vi överens
om under dagens Facebookmöte som vi hade kl. 12:30.
Jennifer: Fortsatte att söka jobb i Östersund och nu även i Gävleborgslän.
Vi hade Facebook-möte vid 12:30 idag där vi kollade av hur allt flöt på. Ska
fortsätta ytterligare lite mer ikväll och leta jobb, sedan tillägnar jag stora
delar av morgondagen till att söka ännu fler.
Emil: Har sorterat och lagt in i dokumentet. Letar efter fler lediga jobb under
dagen. Deltagit i mötet idag och fortsätter med att kolla runt efter mer.
Marlene: Har kollat igenom jobben som blivit inlagda och även flyttat till
olika branscher och kategorier. Börjat fylla i ett excelark för att strukturera
upp spridningen.
Hela gruppen: Vi hade kontakt på fm idag och bestämde att skjuta upp
mötet till kl 12.30, eftersom Emelie jobbade och inte hade rast förrän då.
Facebook-möte kl 12.30. Det flyter på rätt bra för alla. Robin är lite osäker
på om han kommer att hitta tillräckligt många jobb i Västernorrland, så vid
“kris” kan han utöka med även Västmanlands län.
7.4 Lördagen 31/1-15
Emelie: Sökt jobb mellan 18.00-01.00 vilket resulterade i 7 nya jobb, har nu
totalt 45 jobb. Kontaktade även gruppen via facebook för att se hur många
jobb vi fått ihop totalt. Så att vi vet hur många fler som behöver hittas.
Robin: Under dagen har jag hittat 4 nya jobb, så sammanlagt har jag fått
ihop 31 jobb.
Jennifer: Sökte jobb i Gävleborg utan framgång. Var sedan ledig.
Emil: Har sökt jobb under dagen men inte hittat några fler. Enbart jobb som
jag redan har hittat eller icke relevant till företagssäljare.
Marlene: Jag tog en ledig dag idag.
7.5 Söndagen 1/2-15
Emelie: Sökt jobb under förmiddagen vilket resulterade i ytterliggare 7 st, är
nu uppe i totalt 52 st. Facebook-möte klockan 19 där vi hade som
målsättning att vara klar med vårt jobbsökande på 150 jobb. 19 jobb
fattades så vi bestämde oss för att utöka till Värmlands län också. Vi
hjälptes åt att hitta de 19 jobben och var snabbt i mål!
Robin: Vi hade Facebook-möte idag klockan 19:00 där vi kom överens om
att jag skulle fortsätta att söka i lokalatidningar efter jobb medans övriga i
gruppen utökade till ett nytt län - Västmanland. Till slut hittade vi våra sista
17 jobb som saknades och mötet var avslutat kl. 20:30
Jennifer: Sökt jobb i Gävleborg och Jämtland utan att hitta några fler.
Facebook-möte kl 19:00 där vi konstaterade att 19 jobb fattades. Därför
valde vi ytterligare ett län och hjälptes åt att hitta de jobb som saknades till
150 st. Informationssökningen är därmed klar.
Emil: Deltagit i Facebook-möte som var idag. Hjälpt till med att fylla ut de
jobb som saknades för att komma upp till 150. Under kvällen så kom vi till
slut upp till 150st
Marlene: Suttit och kollat igenom de inlagda jobben och flyttat en del till
andra branscher och kategorier. Facebook-möte med hela gruppen kl
19.00-20.30. Vi har nu hittat 154 st jobb!
Hela gruppen: Facebook-möte kl 19.00 där vi bestämde att utöka även
med Västmanlands län eftersom vi inte fått ihop 150 jobb. Vi satt samtidigt
och sökte och lade in jobben direkt i drive-dokumentet. Det tog inte så lång
tid förrän vi var i hamn.
7.6 Måndagen 2/2-15
Emelie: Började skolan 10.00. Finjusteringar i dokumentet gjordes, och vi
har börjat med slutrapporten.
Robin: Idag har vi i gruppen börjat med slutrapporten.
Jennifer: Jobbade hemifrån idag pga dåligt väder och trasig bil. Jag skrev
på slutrapporten - sammanfatta varför projektet genomförts, beskrivning av
uppdraget, arbetsfördelning, analys och sammanställning. Gjorde även en
PowerPoint med hjälp från Marlene, skrev anteckningar till det och började
på att skriva ett manus.
Emil: Kom till skolan senare än tänkt pga försenad buss (Runt 11.05). Satt
ner med gruppen och arbetade tillsammans med slutrapporten.
Marlene: Kom till skolan kl 10.00 när vi skulle träffas i gruppen. Började
jobba med slutrapporten.
7.7 Tisdagen 3/2-15
Emelie: Avstämningsmöte med Per kl 10.50. Konstaterade att vi låg bra till.
Jobbade vidare med slutrapport och redovisning.
Robin: Avstämningsmöte med Per kl 10.50. Konstaterade att vi låg bra till.
Jobbade vidare med slutrapport och redovisning.
Jennifer: Jobbade hemifrån pga dåligt väder och trasig bil. Skrivit på
manuset till redovisningen vi ska ha på torsdag (5/2-2015).
Emil: Avstämningsmöte med Per kl 10.50. Konstaterade att vi låg bra till.
Jobbade vidare med slutrapport och redovisning.
Marlene: Avstämningsmöte med Per kl 10.50. Konstaterade att vi låg bra
till. Jobbade vidare med slutrapport och redovisning.
7.8 Onsdagen 4/2-15
Emelie: Förberedelse inför redovisning och tentaplugg.
Robin: Förberedelse inför redovisning och tentaplugg.
Jennifer: Förberedelse inför redovisning och tentaplugg.
Emil: Förberedelse inför redovisning och tentaplugg.
Marlene: Förberedelse inför redovisning och tentaplugg.
8.0 Slutrapport:
8.1 Bakgrund, syfte, mål och avgränsningar:
Bakgrund: Norrlands Yrkeshögskola har beställt ett projekt som ett led i vår
utbildning som företagssäljare.
Syfte: Ta reda på var lediga företagssäljarjobb finns och inom vilken
bransch.
Mål: Identifiera och presentera 150 lediga, konkreta arbeten för en
”Företagssäljare”
Avgränsningar: Geografiskt sett tar vi med Jämtland, Västernorrland,
Västerbotten och Norrbotten. Vi utelämnar resten av Sverige.
Yrkeskategorimässigt tar vi med sälj, projektledning och marknadsföring. Vi
utesluter säljjobb som inte kräver eftergymnasiala studier. Branscher vi tar
med är tjänste-, industri- och handelsföretag. Vi utesluter övriga branscher.
8.2 Vilka har deltagit i projektarbetet:
Projektledare/koordinator: Marlene Hälldal. Projektmedarbetare: Robin
Åkerlund, Emil Westerlund, Jennifer Fahlén, Emelie Nordin.
8.3 Arbetsfördelning:
Vi har delat upp så att varje person har haft var sitt län att söka jobb inom
förutom Marlene som har haft uppgiften att kolla igenom det som lagts in
och flytta vissa jobb till andra branscher och kategorier. Robin
Åkerlund(Västernorrland), Emil Westerlund(Norrbotten), Jennifer
Fahlén(Jämtland), Emelie Nordin(Västerbotten). Jennifer insåg ganska
snabbt att hon även skulle söka jobb inom Gävleborgs län, eftersom det
fanns för få jobb i Jämtland. I slutskedet av sökandet utökade vi även med
Västmanlands län, för att hitta de sista jobben.
8.4 Sammanställning och analys av slutresultatet:
Uppdraget resulterade i 154 ”Företagssäljarjobb” i regionerna; Jämtland,
Västernorrland, Västerbotten, Norrbotten, Gävleborg och Västmanland,
som vi senare minskade ner till 150 jobb. Störst del av jobben tillhörde
kategorin ”sälj” och var då olika typer av säljjobb, till exempel: team leader,
säljledare, säljcoach, säljchef, butikschef, regionsäljare, samt olika typer av
säljare (account manager, utesäljare, innesäljare, fältsäljare). Exempel på
företag är: Viasat, Telia Sonera och Canal Digital, där det fanns olika typer
av säljledarjobb. De andra kategorierna fann vi också jobb i, till exempel;
Projektledare, merchandiser, uppdragsledare, konsultchef, platschef,
produktchef.
Till en början gick det bra med informationssökningen. Men i regionen
Jämtland tog jobben slut ganska kvickt. Dels berodde det på att Jämtland
inte har så många städer och befolkning, därför svårt att finna
”Företagssäljarjobb” som var lediga. Efter att ha utökat med Gävleborg
också fann vi mer jobb men ändå inte tillräckligt. I Västerbotten
konstaterade vi att det fanns flest jobb, hela 49 st inom ”Företagssäljare”.
Flesta jobben i det länet fanns i Umeå. Även i Västernorrland fanns det
mycket jobb, främst i Sundsvall. Norrbotten och Jämtland var de regioner
då det fanns färre lediga jobb. Efter att alla hittat så mycket jobb som var
möjligt som ”Företagssäljare” så fattades det 19 jobb och i Västmanland
fann vi de sista vi sökte. Vi använde oss av en metod då alla sökte
samtidigt och meddelade i vår Facebook-grupp vilka jobb vi fann. På så vis
hittade vi snabbt de sista jobben genom ett väldigt effektivt samarbete. I
efterhand kan man säga att det var den bästa metoden, snabbt och enkelt
fick vi ihop de jobb som fattades och vi valde inte samma jobb genom att
alla rapporterade till gruppen vilket jobb man hittat – så alla kunde titta och
godkänna.
9.0 Utvärdering och eftergranskning:
Direktivet: När vi fick direktivet visste vi inte om vi skulle hitta 150 jobb inom
de län som vi hade bestämt att söka inom. Därför bestämde vi redan från
början att vi kunde utöka området om så skulle vara fallet.
Direktivdialogen: Vi hade en bra kontakt med styrgruppen (Per Bengtsson)
och därför var det lätt att komma igång med projektarbetet.
Förstudien: Förstudien var redan klar när vi fick projektdirektivet.
Skapandet av projektbeskrivningen: Det tog lång tid att skapa
projektbeskrivningen, eftersom vi skulle begränsa oss till ett visst antal
områden och branscher. Vi hade ingen aning innan om hur många jobb
som skulle finnas, därför tog det nog lite väl lång tid.
Genomförandet: Gick som väntat och i viss utsträckning bättre, eftersom vi
hade lite farhågor innan att det skulle vara svårt att hitta företagssäljarjobb.
Generella erfarenheter av projektarbetet: Vi har använt oss av det vi har
lärt oss under lektionerna i praktiskt arbete. Vi hade en bra planering vad
gällde både tidsplan och vad varje medarbetare skulle göra dagligen. Det
resulterade i att vi lyckades med projektet.

Similar documents