Ladda ner produktblad

Comments

Transcription

Ladda ner produktblad
VIRGO
DATA
Spänning
Frekvens
Kapslingsklass
230 Vac
50 Hz
INERIS 13ATEX
0050X - 0051X, Ex II 2 G,
Ex d IIC T6 Gb, Ex II 2 D
Ex tb IIIC T80C IP66 Db
För EX-zon gas
1, 2
För EX-zon damm 21, 22
Skyddsklass
Godkänd
Läsavstånd
Klass I
CE
30 m enkelsidig
20 m dubbelsidig
UTFÖRANDEN
• Med inbyggt aggregat
och självtestsystem
• Med inbyggt CIS bus-system**
• För centralt batteri back-up
• Med eller utan piktogram
Ex-klassad!
MONTAGESÄTT STANDARD
• Dikt tak/vägg
Tillval enligt nedan eller enligt era
önskemål, ex längre pendel.
VIRGO
Nödbelysningsarmatur i ex-klassat
utförande med hög skyddsklass. Mycket
robust, vilket gör den lämplig i alla
explosionsfarliga lokaler där belysning
ska monteras. T.ex. kemisk industri,
spannmålstillverkning, lackeringshallar
etc.
FÄRGVAL
Gul
STS SJÄLVTESTSYSTEM
Test
Med inbyggt aggregat levereras
armaturen som standard med STS
självtestsystem*. HF-don är standard vid
utförande för centralt batteri back-up.
Ansluten till 230v
Fel på ljuskälla
Fel på batteri
Fel på elektronik
Plaströr i klar polykarbonat samt gavlar i
pulverlackad aluminium.
VD3
√
-CIS
√
DUBBELSIDIG
Piktogram
DUBBELSIDIG
Tillval
För CIS
bus-system
För centralt
batteri back-up
Beställningsnr
VD1-STS
Inb. aggregat
med STS
Utförande
*STS självtestsystem gör automatiskt ett
test under en minut en gång i veckan
och var 26:e vecka sker ett 60 minuters
test. Eventuella fel indikeras med tydliga
dioder på armaturens utsida. Dioderna
talar även om vad som är felaktigt; elektronik, batteri eller ljuskälla. Fellarmet
kan vidarekopplas genom en potentialfri
kontakt (beställes som tillval)
-PN-ISO -PH-ISO
-PV-ISO
-PHV-ISO
-PNN-ISO
-PN-ISO -PH-ISO
-PV-ISO
-PHV-ISO
-PNN-ISO
Ljuskälla/or ingår alltid vid leverans. Teknisk beskrivning på baksidan.
**CIS bus-system är ett centralt övervakningssystem för nödbelysningsarmaturer
med inbyggda batterier. Se flik ”Övervakningssystem”
VIRGO
Teknisk beskrivning
KABELINFÖRING
1st 19mm på långsida (kan utökas med 1st extra)
ANSLUTNING
VD1 4x2,5 mm2 överkopplingsbar vid utökning med extra kabelinföring
VD3 3x2,5 mm2 överkopplingsbar vid utökning med extra kabelinföring
LJUSKÄLLA
(Ingår vid leverans)
LED 4x1 W (Total effekt 8 W, vid centralt batterisystem.)
BATTERITYP
NiMH 7,2V 1,1 Ah
LUMINANS (Cd/m )
(Piktogrammets
belysningsstyrka.)
2
AVSTÅNDSTABELL
För att erhålla
minimum 1 lux
Kontakta Bergdahls för uppgifter.
Armaturtyp VD1/VD3
Höjd (m)
Vikttabell
3,0
4,6
11,4 4,5
10,9
VD1
3,82 kg
3,5
4,9
12,2 4,8
11,7
VD3
3,2 kg
4,0
5,0
12,8 5,0
12,4
5,0
5,2
13,8 5,2
13,5
6,0
5,2
14,5 5,3
14,3
8,0
4,6
14,9 4,7
14,9
10,0
2,6
14,2 2,6
14,3
Ljus beräknat helt utan reflektion från
vägg eller tak = verkliga värden, blir
alltid minst lika bra eller bättre jämfört
med beräknade värden. Kontakta oss
för exakta ljusberäkningar.
ALTERNATIVA
PIKTOGRAM
UTRYMNINGSPLATS
Vid order: ange - RULL före valt
piktogram (ex. VD3-RULL-PN)
455
236
2 ø 11
ø165
Vid order ange: -UTR före valt
piktogram.
140
205
MÅTT
Vid order: ange - HISS före valt
piktogram (ex. VD3-HISS-PN)
Plug 3/4 NPT or M20
FÖRVÄNTAD
LIVSLÄNGD
PE 3/4 NPT or M20
Amaturstomme
> 10
5
Elektronik
> 10
5
>4
4
> 10
5
Batteri
Ljuskälla
*Med förväntade livslängder avses den tid som komponenten normalt
förväntas fungera. Det förekommer dock att komponenten fungerar
både kortare och längre tid. Den förväntade livslängden är beräknad efter
normala omgivningsförhållanden. Exempelvis kan värme, kyla, dagsljus
(UV-ljus), vibrationer förkorta livslängden.
**Bergdahls garanti ger ny komponent om denna slutat fungera inom
angiven garantitid. Eventuell arbetskostnad ersätts ej.
www.bergdahls.com
[email protected]
Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar. u-09
Förväntad
Bergdahls AB
livslängd* (år) GARANTI **(år)

Similar documents