Lexel EIB-bussystem

Comments

Transcription

Lexel EIB-bussystem
Lexel EIB-bussystem
Världsomspännande standard för fastighetsautomation
LEX53790
BESTÄLLNINGSDOKUMENT 2002:09
Lexel EIB-bussystem
Systemkomponenter ...................................... 3
Gränssnitt/Kommunikation .............................. 6
Tryckknappar ................................................ 7
Binäringångar .............................................. 11
Rörelse-/Närvarodetektorer ............................ 12
Övriga sensorer ............................................ 13
Brytaktorer .................................................... 19
Jalusiaktorer .................................................. 21
Dimmeraktorer .............................................. 22
Övriga aktorer .............................................. 24
Tablå/Display/Indikering ................................ 25
Värmestyrning .............................................. 27
Kabel .......................................................... 27
ELL01770
Streckteckningar/bilder
Numret intill streckteckningar
eller foton används enbart
vid beställning av digitalt
bildmaterial.
Produkterna och tekniska data kan bli föremål för
förändring under broschyrens giltighetstid.
© LEXEL ELECTRIC AB, 2002.
2 EIB bus-system/MC1955SE/0209
Systemkomponenter
Utförande
Färg
Mått
A/B/C (mm)
Antal/förp
E-nr
LEX45310
Strömförsörjning
Strömförsörjningsenhet för generering av busspänning till en busslinje. Försedd med integrerad
drossel. För buffring av busspänningen vid nätspänningsbortfall kan den externa blyackumulatorn
(E17 580 26) med 12V DC anslutas till nödströmsingången. Via den integrerade laddningsomkopplaren buffrar eller laddas blyackumulatorer 6-15 Ah. Monteras på DIN-skena (EN 50022-35).
Bussanslutning via medföljande bussanslutningsklämma.
Tekniska data:
Nätspänning:
Nödströmsingång:
Utgångsspänning:
Utgångsström:
230 V AC
för blyackumulator 6-15 Ah med 12 V DC (E17 580 26)
29 V DC
320 mA DC, kortslutningssäker
320 DIN-K med
Grå
ackumulatoranslutning
5 moduler
1
17 580 25
LEX45880
Blyackumulator
Blyackumulator för anslutning till nödströmsingången på strömförsörjning 320 DIN-K (E17 580 25).
Märkspänning: 12 V DC. Kapacitet: 7,2 Ah.
12 V DC
Svart
94x150x65
1
17 580 26
LEX45320
Strömförsörjning
Strömförsörjningsenhet för generering av busspänning till två busslinjer. Försedd med två integrerade drosslar. Möjlighet finns att ansluta batteribackup, max 36 V DC. Monteras på DIN-skena
(EN 50022-35). Bussanslutning via medföljande bussanslutningsklämmor.
Tekniska data:
Ingångsspänning:
Utgångsspänning:
Utgångsström:
230 V AC
2 x 29 V DC
max 2 x 320 mA DC, kortslutningssäker
2x320 DIN-K
Grå
7 moduler
1
17 580 22
LEX45460
Strömförsörjning
Strömförsörjningsenhet för generering av busspänning till en busslinje. Försedd med integrerad
drossel. Möjlighet finns att försörja annan utrustning, t.ex funktionsmodul, med 29 V DC via en
odrosslad utgång. Monteras på DIN-skena (EN 50022-35x7,5) försedd med dataskena.
Tekniska data:
Ingångsspänning:
Utgångsspänning:
Utgångsström:
230 V AC
29 V DC
max 640 mA DC totalt för båda utgångarna, kortslutningssäker
640 DIN
Grå
7 moduler
1
17 580 24
LEX45330
Förbindare för dataskena
Den 2-poliga förbindaren möjligör anslutning av bussledningen till dataskenans inre ledarbanor
(bussen) med hjälp av max två bussanslutningsklämmor. Levereras med en bussanslutningsklämma.
Den 4-poliga förbindaren möjliggör dessutom anslutning av ledning till dataskenans yttre ledarbanor (strömförsörjning) med hjälp av max ytterligare två bussanslutningsklämmor. Levereras med
två bussanslutningsklämmor.
2 DIN
4 DIN
Grå
Grå
1 modul
1 modul
2
2
17 580 40
17 580 42
EIB bus-system/MC1955SE/0209 3
Systemkomponenter forts.
Utförande
Färg
Mått
A/B/C (mm)
Antal/förp
E-nr
LEX45680
Dataskena
Dataskena för sammankoppling av DIN-skenemonterade komponenter försedda med fjädrande kontaktstift på undersidan. Klistras (självhäftande) i DIN-skena (EN 50022-35x7,5).
Längd 214 mm
Längd 243 mm
Längd 277 mm
–
–
–
214 mm
243 mm
277 mm
1
1
1
17 580 34
17 580 36
17 580 38
Täcklock
Täcklock för att skydda den apparatfria delen av dataskenan.
Grå
242 mm
1
17 580 44
LEX45420
LEX45650
LEX45660
För dataskena
Bussanslutnings-/Förgreningsklämma
Röd/svart bussklämma för anslutning av busskabels röd/svarta ledningspar till en EIB-bussapparat
eller för avgrening av busskabeln. Klämman är 2-polig och har fyra skruvlösa klämmor per pol. Den
gul/vita förgreningsklämman är avsedd för avgrening av busskabelns gul/vita ledningspar.
Klämman är 2-polig och har fyra skruvlösa klämmor per pol.
Bussanslutningsklämma Röd/svart
Förgreningsklämma
Gul/vit
–
–
50
50
17 580 14
17 580 16
Linje-/Områdeskopplare
Linje/Områdeskopplare skiljer galvaniskt busslinjer från varandra. Används som linjekopplare
mellan huvudlinje och sekundärlinje eller som områdeskopplare mellan område och huvudlinje. Kan
också användas som linjeförstärkare. Fungerar även som filter för datatelegram. Monteras på DINskena (EN 50022-35x7,5), försedd med dataskena eller med adapter E 17 580 32. Levereras med
en bussanslutningsklämma för huvudlinje.
DIN
Grå
4 moduler
1
17 580 31
Adapter för linje-/områdeskopplare
Adaptern möjliggör bussanslutning av kopplare E 17 580 31 via bussanslutningsklämma.
Bussledningen ansluts via adaptern till kopplarens fjädrande kontaktstift. Monteras på DIN-skena
(EN 50022-35x7,5). Levereras med två bussanslutningsklämmor.
Grå
1 modul
1
17 580 32
LEX45340
DIN-K
Busskopplare (BCU1)
Busskopplare för anslutning av infällda applikationsmoduler försedda med 10-polig stiftkontakt.
Monteras i apparatdosa eller UP-dosa. Bussanslutning via medföljande bussanslutningsklämma.
LEX45180
Infälld
4 EIB bus-system/MC1955SE/0209
–
71x71/23
1
17 580 10
Systemkomponenter forts.
LEX45350
LEX26760
LEX45790
Utförande
Mått
A/B/C (mm)
Antal/förp
E-nr
Busskopplare (BCU2)
Busskopplare (BCU2) för anslutning av infällda applikationsmoduler, t ex Vippströmställare 4-knapp
Decora E 17 583 18/20, försedda med 10-polig stiftkontakt. Busskopplare 2 bearbetar applikationsprogram som är speciellt utvecklade för denna busskopplartyp och som kännetecknas av utökad
funktionalitet. Monteras i apparatdosa eller UP-dosa. Bussanslutning via medföljande bussanslutningsklämma.
Infälld
–
71x71/15
1
17 580 11
Busskopplare (BCU2)
Busskopplare för applikationsmoduler (t ex Manöverenheter) i Lexel Senso-design. Monteras i
apparatdosa eller UP-dosa. Bussanslutning via medföljande bussanslutningsklämma.
Infälld
–
71x71/24
1
17 580 09
Busskopplare DIN
Busskopplare för anslutning av DIN-skenemonterade applikationsmoduler med 10-polig stiftkontakt
på sidan. Kan även användas utan applikationsmodul som förreglings-, styrnings-, ljusscenariebyggsten eller tidsfilter. Monteras på DIN-skena (EN 50022-35x7,5) försedd med dataskena.
DIN
LEX45410
Färg
Grå
1 modul
1
17 580 12
Funktionsmodul
Funktionsmodulen är en fritt programmerbar logikenhet som gör det möjligt att lösa omfattande styroch reglertillämpningar över EIB-bussen. Modulen tar emot telegrammen från bussen, bearbetar
telegraminnehållen i enlighet med de fritt programmerbara logiska och matematiska funktionerna
och sänder slutligen resultatet i form av telegram på bussen. Funktionsmodulen monteras på DINskena (EN 50022-35x7,5) försedd med dataskena. Modulen behöver extern spänningsmatning
29 V DC/max 100 mA via dataskenans yttre ledningsbanor. Funktionsmodulen programmeras med
programmeringsverktyget FMTool (E 17 591 52).
DIN
Grå
3 moduler
1
17 591 54
Programvara FMTool
Programvara för programmering av Funktionsmodulen (E17 591 54). Programmet är på svenska
och levereras med svensk handbok. Operativsystem: Windows 98 (kommunikation via datagränssnitt/FM-gränssnitt) eller Windows NT/2000 (kommunikation endast via FM-gränssnitt).
LEX45400
–
–
–
1
17 591 52
Mini-funktionsmodul
Mini-funktionsmodulen är en fritt programmerbar logikenhet som gör det möjligt att realisera
enklare kontroll- och automatiseringsfunktioner, t ex logiska grindar, tidsfördröjningar och timer-funktioner. Modulen tar emot telegrammen från bussen, bearbetar telegraminnehållen i enlighet med de
fritt programmerbara logiska funktionerna och sänder slutligen resultatet i form av telegram på
bussen. Mini-funktionsmodulen monteras på DIN-skena (EN 50022-35x7,5) försedd med dataskena. Modulen behöver extern spänningsmatning 29 V DC/max 100 mA via dataskenans yttre ledningsbanor. Mini-funktionsmodulen programmeras med separat PC-programvara (Mini-FMTool)
DIN
Grå
3 moduler
1
17 591 58
EIB bus-system/MC1955SE/0209 5
Gränssnitt/Kommunikation
Utförande
Färg
Mått
A/B/C (mm
Antal/förp
E-nr
LEX45260
Datagränssnitt RS232
För bussanslutning av programmerings- eller diagnosutrustning med RS232-gränssnitt (t.ex. PC).
Med 9-polig D-Sub (hona). Monteras DIN-skena (EN 50022-35). Bussanslutning via medföljande
bussanslutningsklämma.
DIN-K
Grå
2 moduler
1
17 580 63
LEX45090
Datagränssnitt RS232
För bussanslutning av programmerings- eller diagnosutrustning med RS232-gränssnitt
(t.ex PC) till bussen. Försedd med 9-polig D-dub (hona). Monteras ovanpå en busskopplare infälld
E 17 580 10 (beställs separat). Måste kompletteras med Decora-ram.
Decora
Polarvit
82x82
1
17 580 60
LEX45630
LEX45780
Datagränssnitt RS232
För bussanslutning av programmerings- eller diagnosutrustning med RS232-gränssnitt (t.ex. PC).
Försedd med funktions-LED och 9-polig D-sub(hona). Busskopplare inbyggd. Levereras med bussanslutningsklämma och 1-facks Trend-ram.
Trend
LEX45450
82x82
1
17 580 72
Telekontrollenhet
För manövrering till/från av fyra konventionella förbrukare och sex EIB-funktioner med en vanlig
telefon. Fyra konventionella larmingångar och två EIB-ingångar för aktivering av uppringningsfunktion. Uppgifter om förbrukarnas tillstånd samt utlösta larm meddelas genom talinformation. Med
mikrofon- och högtalarenheten kan meddelanden spelas in. Monteras utanpåliggande.
Bussanslutning via medföljande bussanslutningsklämma.
Utanpåliggande
Mikrofon och
högtalarenhet
LEX58380
Polarvit
Vit
Svart
220x180x40
–
1
1
17 580 68
17 580 70
Tridonic-Gateway
Gateway mellan EIB och Tridonics DSI-buss för ljusreglering av LUXMATE-don anslutna till DSIbussen. Maximalt 50 st LUXMATE-don kan regleras. Monteras på DIN-skena (EN 50022-35).
Bussanslutning via medföljande bussanslutningsklämma.
DSI-EIBS DIN-K
Grå
4 moduler
1
17 580 76
Röstmodul
Med röstmodulen kan upptill 8 olika röstmeddelanden, varningssignaler eller andra ljud i variabel
längd spelas upp via anslutna högtalare. Den maximala gemensamma längden på de akustiska
signalerna är 105 sekunder. Med knappar på enheten kan meddelanden avlyssnas, raderas och
spelas in. Mikrofon och volymkontroll är integrerade i apparaten. Apparaten har en högtalarutgång för maximalt 15 högtalare, med max 100 m ledningslängd. Högtalare finns i Trend-design (E
17 580 91). Via 4 integrerade binäringångar kan också konventionella sensorer med potentialfria
kontakter anslutas. Monteras på DIN-skena (EN 50022-35). Bussanslutning via medföljande bussanslutningsklämma. Högtalaranslutning via medföljande gul/vit anslutningsklämma. 230V AC
samt sensorerna till binäringångarna (12V DC, genereras av modulen) ansluts på skruvplint.
DIN-K
Grå
5 moduler
1
17 580 90
LEX58360
Högtalare till röstmodulen
Via högtalaren kan röstmodulens (E 17 580 90) meddelande spelas upp. Ansluts till röstmodulens
högtalarutgång med exempelvis busskabels andra (gul/vita) ledningspar. Monteras i en apparatdosa.
Trend
6 EIB bus-system/MC1955SE/0209
Polarvit
82x82
1
17 580 91
Tryckknappar
LEX45010
Utförande
Färg
Mått
A/B/C (mm)
Antal/förp
E-nr
Vippströmställare
Vippströmställare i Decora-design med en, två eller fyra treställiga vippor avsedda för till/från, dimmerstyrning och jalusistyrning. Finns i utförande med och utan röda status-LEDer. Monteras ovanpå
en infälld busskopplare E 17 580 10 (beställs separat). Måste kompletteras med Decora-ram.
Vippströmställarna med fyra vippor (E 17 583 18/E 17 583 20) kan också monteras ovanpå en
busskopplare (BCU) E 17 580 11 för att få utökad funktionalitet (multifunktion).
1-knapp
1-knapp
2-knapp
2-knapp
4-knapp
4-knapp
Decora
Polarvit
med status-LED Decora Polarvit
Decora
Polarvit
med status-LED Decora Polarvit
Decora
Polarvit
med status-LED Decora Polarvit
82x82
82x82
82x82
82x82
82x82
82x82
1
1
1
1
1
1
17
17
17
17
17
17
583
583
583
583
583
583
10
12
14
16
18
20
LEX45150
LEX45190
LEX45710
Etikettsats
Etikettsatser för vippströmställare Decora. Levereras med transparenta huvar och förtryckta symboler
för märkning av vippor med till- och frånslag, dimring och jalusistyrning eller egen märkning.
För enkel vippströmställare
Vit
För 2-knappars vippströmställare Vit
För 4-knappars vippströmställare Vit
–
–
–
1
1
1
17 583 50
17 583 54
17 583 58
Vippströmställare
Vippströmställare i Trend-design med en, två eller fyra treställiga vippor avsedda för till/från, dimmerstyrning och jalusistyrning. Respektive vippa är försedd med en röd status-LED. Monteras i
apparatdosa eller utanpåliggande dosa. Busskopplare inbyggd. E 17 584 22 är försedd med
mera minne (BCU2), vilket ger utökad funktionalitet. Levereras med 1-facks Trend-ram och bussanslutningsklämma.
1-knapp Trend
2-knapp Trend
4-knapp Trend
multifunktion
4-knapp Trend
Polarvit
Polarvit
Polarvit
82x82
82x82
82x82
1
1
1
17 584 10
17 584 14
17 584 18
Polarvit
82x82
1
17 584 22
EIB-vippströmställare
Vippströmställare i Trend-design med konventionella vippor och inbyggd busskopplare. Monteras i
apparatdosa. Levereras komplett med Trend-ram. Finns i följande utförande: 1-vipp, 1-postion: är
försedd med en återfjädrande vippa och en aktiv position. 1-vipp, 1-position med LED: är försedd
med en återfjädrande vippa med rött fönster för indikering och en aktiv position. 1-vipp, 2-position:
är försedd med en vippa med två aktiva positioner (uppe/nere). Vippan står opåverkad i mittläget.
2-vipp, 2-position: är försedd med två vippor med vardera två aktiva positioner (uppe/nere).
Vipporna står opåverkade i mittläget.
1-vippa,
1-vippa,
1-vippa,
2-vippa,
1-position Trend
1-position, LED Trend
2-position Trend
2-position Trend
Polarvit
Polarvit
Polarvit
Polarvit
82x82
82x82
82x82
82x82
1
1
1
1
17
17
17
17
584
584
584
584
30
31
32
36
LEX26710
Manöverenhet
Apparaten har en huvudfunktionstangent, en röd status-LED samt en diskret grön drifts-LED.
Monteras ovanpå en busskopplare (BCU2) E 17 580 09. Inkl utbytbara gavlar. Ljusgrå levereras
med mörkgrå gavlar.
1 manövertangent Senso
1 manövertangent Senso
1 manövertangent Senso
1 manövertangent Senso
Vit
Alu-metallic
Ljus-/
mörkgrå
Grågrön
84x90/25
84x90/25
84x90/25
1
1
1
17 586 01
17 586 02
17 586 03
84x90/25
1
17 586 04
EIB bus-system/MC1955SE/0209 7
Trykknappar forts.
Utförande
Färg
Mått
A/B/C (mm)
Antal/förp
E-nr
LEX26720
Manöverenhet
Apparaten har en huvudfunktionstangent, en röd status-LED samt IR-mottagare för fjärrkontroll. Med
IR-fjärrkontrollen kan huvudfunktikonstangenten plus ytterligare tre funktioner styras. Monteras ovanpå
en busskopplare (BCU2) E 17 580 09. Inkl utbytbara gavlar. Ljusgrå levereras med mörkgrå gavlar.
1
1
1
1
manövertangent+IR
manövertangent+IR
manövertangent+IR
manövertangent+IR
Senso
Senso
Senso
Senso
Vit
Alu-metallic
Ljus-/mörkgrå
Grågrön
84x90/27
84x90/27
84x90/27
84x90/27
1
1
1
1
17
17
17
17
586
586
586
586
11
12
13
14
LEX26730
Manöverenhet
Apparaten har en huvudfunktionstangent och två funktionstangenter. Respektive tangent har en röd
status-LED. Apparaten har också en diskret grön drifts-LED. Monteras ovanpå en busskopplare
(BCU2) E 17 580 09. Inkl utbytbara gavlar. Ljusgrå levereras med mörkgrå gavlar.
3
3
3
3
manövertangenter
manövertangenter
manövertangenter
manövertangenter
Senso
Senso
Senso
Senso
Vit
Alu-metallic
Ljus-/mörkgrå
Grågrön
84x90/25
84x90/25
84x90/25
84x90/25
1
1
1
1
17
17
17
17
586
586
586
586
21
22
23
24
LEX45970
LEX26740
Manöverenhet
Apparaten har fyra funktionstangenter med var sin röd status-LED. Apparaten har också en diskret
grön drifts-LED. Monteras ovanpå en busskopplare (BCU2) E 17 580 09. Inkl utbytbara gavlar.
Ljusgrå levereras med mörkgrå gavlar.
4
4
4
4
manövertangenter
manövertangenter
manövertangenter
manövertangenter
LEX47550
LEX50360
Vit
Alu-metallic
Ljus-/mörkgrå
Grågrön
84x90/25
84x90/25
84x90/25
84x90/25
1
1
1
1
17
17
17
17
586
586
586
586
31
32
33
34
Etikettark för manöverenheter
Etikettark i A4 för märkning av manöverenheter EIB, LON och IHC i Lexel Senso-design.
Förpackningen innehåller sju ark med etiketter för funktionstangenterna (36 st/ark) och tre ark med
etiketter för hvudfunktionstangenterna (16 st/ark). För framtagning av etiketter används programverktyget Fleximark som finns för gratis nedladdning på www.lexel.se.
A4-format
LEX58490
Senso
Senso
Senso
Senso
Transparent
210x297x0,2
10
17 586 90
IR-fjärrkontroll
Fjärrkontroll med åtta manövertryckknappar. Fjärrkontrollen används tillsammans med
Manöverenhet 1 tangent+IR Senso E 17 586 11/12/13/14.
8 knappar
Mörkgrå
35x155x17
1
17 586 95
Glassensor TRANCENT
TRANCENT är en manöverenhet för EIB där hela manöverytan är av glas. Med hjälp av ETS-programvaran kan manöverytan delas in i ett, två eller fyra fält, där varje fält kan ges en funktion.
Med lätt beröring aktiveras programmerad funktion. Glassensor 1-fack måste kompletteras med
styrelektronik (E 17 587 29), 1-facksram (E 17 587 31) samt busskopplare (BCU2) E 17 580 11.
Glassensorn skruvas fast ovanpå styrelektroniken med medföljande insexskruvar.
1-fack
1-fack
Transparent
Satinerad
75x90x6
75x90x6
1
1
17 587 20
17 587 21
Glassensor TRANCENT
TRANCENT är en manöverenhet för EIB där hela manöverytan är av glas. Med hjälp av ETS-programvaran kan resp. manöveryta delas in i ett, två eller fyra fält, där varje fält kan ges en funktion.
Med lätt beröring aktiveras programmerad funktion. Glassensor 2-fack måste kompletteras med
två styrelektronik (E 17 587 29), 2-facksram (E 17 587 32) samt två busskopplare (BCU2)
E 17 580 11. Glassensorn skruvas fast ovanpå styrelektroniken med medföljande insexskruvar.
2-fack
2-fack
8 EIB bus-system/MC1955SE/0209
Transparent
Satinerad
146x90x6
146x90x6
1
1
17 587 22
17 587 23
Tryckknappar forts.
Utförande
Färg
Mått
A/B/C (mm)
Antal/förp
E-nr
LEX58500
Glassensor TRANCENT
TRANCENT är en manöverenhet för EIB där hela manöverytan är av glas. Med hjälp av ETS-programvaran kan resp. manöveryta delas in i ett, två eller fyra fält, där varje fält kan ges en funktion.
Med lätt beröring aktiveras programmerad funktion. Glassensor 3-fack måste kompletteras med
tre styrelektronik (E 17 587 29), 3-facksram (E 17 587 33) samt tre busskopplare (BCU2)
E 17 580 11. Glassensorn skruvas fast ovanpå styrelektroniken med medföljande insexskruvar.
3-fack
3-fack
Transparent
Satinerad
217x90x6
217x90x6
1
1
17 587 24
17 587 25
LEX50390
Styrelektronik TRANCENT
TRANCENT är en manöverenhet för EIB där hela manöverytan är av glas. Kopplingen mellan
glassensorn och busskopplaren utför styrelektroniken. Styrelektroniken monteras ovanpå en
busskopplare (BCU2) E 17 580 11.
Styrelektronik
Svart
–
1
17 587 29
1-fack
Alu-metallic
78x90x11
1
17 587 31
2-fack
Alu-metallic
149x90x11
1
17 587 32
3-fack
Alu-metallic
220x90x11
1
17 587 33
4-fack
Alu-metallic
291x90x11
1
17 587 34
LEX58470
LEX58480
LEX58390
LEX50370
Ram TRANCENT
Ramar till TRANCENT manöverenheter
Etikettark till TRANCENT
För individuell märkning av TRANCENT glassensorer med texter eller symboler.
För glassensor 1-fack
Grå
A4
1
17 587 37
För glassensor 2-fack
Grå
A4
1
17 587 38
För glassensor 3-fack
Grå
A4
1
17 587 39
LEX58510
LEX58520
LEX58530
Leveransinnehåll:
För glassensor 1-fack: 1 ark med etiketter för 6 produkter.
För glassensor 2-fack: 1 ark med etiketter för 3 produkter.
För glassensor 3-fack: 1 ark med etiketter för 2 produkter.
EIB bus-system/MC1955SE/0209 9
Tryckknappar forts.
Utförande
Färg
Mått
A/B/C (mm)
Antal/förp
E-nr
LEX58420
Manöverenhet PLANTEC
Komfortabel manöver- och indikeringsenhet med integrerad busskopplare. Via 8 funktionsknappar
kan scenarier eller enkelfunktioner (belysning, jalusi, ventilation eller värme) styras.
Funktionsknapparna är försedda med var sin röd programmerbar status-LED. Dessutom kan funktioner, som inte manövreras via funktionsknapparna, styras via menyerna i displayen och de 6
menyknapparna. Meddelandetexter och aktorbenämningar är fritt programmerbara.
Scenarioinställningar kan alltid förändras av användaren utan mjukvara. Scenarier kan också
aktiveras av andra bussapparater via biapparatobjekt. Displaybelysningen är parametrerbar.
Extern hjälpspänning 230 V AC och/eller 12 V DC (möjliggör backup vid nätspänningsbortfall) är
nödvändig. Funktioner: Spara upp till 8 scenarier. Styrning av 10 belysningsgrupper (till/från, dimring, värde), 6 jalusigrupper (upp, ner, steg, värde), 3 ventilationsgrupper (till/från, dimring, värde)
samt 2 rumstemperaturregulatorer (natt, komfort, standby). Visning av max 20 meddelandetexter
som styrs via 10 objekt (1 Bit), datum och tid via telegram samt värden från två rumstemperaturregulatorer (ärvärde, börbärde, regulatormode). Monteras halvinfällt i en infälld dubbeldosa eller helt
infällt med den infällda boxen E 17 587 06. Mått vid halvinfällt montage: 170x115x23 mm
(HxBxDj). Apparaten programmeras med separat programvara PLANTEC-Tool-Software PTS.
8 funktionsknappar
och display
Aluminium
–
1
17 587 00
LEX58440
Manöverenhet PLANTEC
Komfortabel manöver- och indikeringsenhet med integrerad busskopplare. Via 18 funktionsknappar
kan scenarier eller enkelfunktioner (belysning, jalusi, ventilation eller värme) styras.
Funktionsknapparna är försedda med var sin röd programmerbar status-LED. Dessutom kan funktioner, som inte manövreras via funktionsknapparna, styras via menyerna i displayen och de 6
menyknapparna. Meddelandetexter och aktorbenämningar är fritt programmerbara.
Scenarioinställningar kan alltid förändras av användaren utan mjukvara. Scenarier kan också
aktiveras av andra bussapparater via biapparatobjekt. Displaybelysningen är parametrerbar.
Extern hjälpspänning 230 V AC och/eller 12 V DC (möjliggör backup vid nätspänningsbortfall) är
nödvändig. Funktioner: Spara upp till 8 scenarier. Styrning av 10 belysningsgrupper (till/från, dimring, värde), 6 jalusigrupper (upp, ner, steg, värde), 3 ventilationsgrupper (till/från, dimring, värde)
samt 2 rumstemperaturregulatorer (natt, komfort, standby). Visning av max 20 meddelandetexter
som styrs via 10 objekt (1 Bit), datum och tid via telegram samt värden från två rumstemperaturregulatorer (ärvärde, börbärde, regulatormode). Monteras halvinfällt i en infälld dubbeldosa eller helt
infällt med den infällda boxen E 17 587 07. Mått vid halvinfällt montage: 285x115x23 mm
(HxBxDj). Apparaten programmeras med separat programvara PLANTEC-Tool-Software PTS.
18 funktionsknappar
och display
Aluminium
–
1
17 587 02
LEX58410
Manöverenhet PLANTEC
Manöverenhet med 8 funktionsknappar och inbyggd IR-mottagare. Respektive funktionsknapp är
försedd med en röd programmerbar status-LED. Knapparna kan antingen parametreras som knapppar (en funktion styrs via två knappar) eller också som enkelknappar (enknappsmanöver).
Programmerbara funktioner: till/från, flank, dimring, jalusistyrning, sändning av värde och scenario. Monteras ovanpå en infälld busskopplare 2 E 17 580 11 (beställs separat). Halvinfällt montage med en vanlig apparatdosa eller helt infällt montage med infälld box E 17 587 08.
8 funktionsknappar
+ IR-mottagare
Aluminium
101x115x23
1
17 587 04
LEX58460
LEX58450
LEX58430
Infälld box till PLANTEC
Infälld box för helt infällt montage av PLANTEC-produkter.
För 8 funktionsknappar och display
–-
1
17 587 06
För 18 funktionsknappar och display
–-
1
17 587 07
För 8 funktionsknappar och IR-mottagare
–-
1
17 587 08
10 EIB bus-system/MC1955SE/0209
Binäringångar
Utförande
Färg
Mått
A/B/C (mm)
Antal/förp
E-nr
LEX58540
Demontageskydd för PLANTEC
Vid halvinfällt montage kan PLANTEC-produkterna skyddas mot stöld med hjälp av demontageskyddet.
För alla PLANTEC-produkter
–
–
1
17 587 09
Etikettark för PLANTEC
Transparenta etiketter för individuell märkning av PLANTEC med texter eller symboler.
LEX45600
LEX58530
LEX58510
LEX58520
Leveransinnehåll:
För PLANTEC med 8 funktionsknappar och display: 1 ark med etiketter för 3 produkter.
För PLANTEC med 18 funktionsknappar och display: 1 ark med etiketter för 2 produkter.
För PLANTEC med 8 funktionsknappar och IR-mottagare: 1 ark med etiketter för 6 produkter.
För PLANTEC med 8 funktionsknappar och display
Transparent
A4
1
17 587 12
För PLANTEC med 18 funktionsknappar och display
Transparent
A4
1
17 587 13
För PLANTEC med 8 funkTransparent
tionsknappar och IR-mottagare
A4
1
17 587 14
Binäringång
För anslutning av fyra konventionella vippströmställare eller potentialfria kontakter till bussystemet.
Apparaten ger en från busspänningen galvaniskt separerad kontaktmatningsspänning (SELV); separat spänningsförsörjning erfordras inte. Max signalledningslängd 50m. Med integrerad busskopplare (BCU2). Monteras löst i apparatdosa, kopplingsdosa eller takdosa. Bussanslutning via medföljande bussanslutningsklämma.
LEX45200
LEX45900
4x10 Infälld V2
Svart
48x44x33
1
17 581 53
Binäringång
För anslutning av fyra konventionella vippströmställare eller potentialfria kontakter till bussystemet.
Den erforderliga kontaktmatningsspänningen levereras av binäringången (ingen ytterligare spänningskälla är nödvändig). Anslutning av kontakter sker via den medlevererade ledningssatsen.
Anslutningsledningarna får förlängas till max 5m. Monteras löst i apparat-, kopplings- eller takdosa. Levereras med bussanslutningsklämma.
4x potentialfria kontakter
Infälld
Grå
43x38x18
1
17 581 49
Binäringång
Omvandlar binära kopplingssignaler (0 och 24 V AC/DC resp. 0 och 230 V) till datatelegram.
Apparaterna har fyra ingångar för anslutning av konventionella apparater som skall bussanpassas.
Anslutning på avtagbara skruvplintar. Max ledningslängd 100m. Monteras på DIN-skena (EN
50022-35). Bussanslutning via medföljande bussklämma. Utrustade med busskopplare 2.
4x24 DIN-K V2
4x230 DIN-K V2
Grå
Grå
2,5 moduler
2,5 moduler
1
1
17 581 59
17 581 71
LEX45220
Binäringång
Binäringång för anslutning av elmätare med pulsgivaranordning. Via S0-strömgränssnittet (enligt
DIN 43 864) eller potentialfria kontakter överförs pulserna från elmätaren till binäringången där de
utvärderas och översätts till busstelegram. Monteras på DIN-skena (EN 50022-35). Bussanslutning
via medföljande bussanslutningsklämma.
2xS0 DIN-K
Grå
2,5 moduler
1
17 581 58
EIB bus-system/MC1955SE/0209 11
Rörelse-/Närvarodetektorer
LEX45740
LEX26750
LEX45100
LEX45110
Utförande
LEX58400
Mått
A/B/C (mm)
Antal/förp
E-nr
Rörelsedetektor Argus 180
Argus registrerar rörelser inom en vinkel av 180° på ett avstånd upp till ca 8 m. Registrerade
rörelser omvandlas till telegram som sänds på bussen. Monteras på vägg 1m över golv, i apparatdosa eller utanpåliggande dosa. Ljussensor och busskopplare inbyggd. Levereras med 1-facks
Trend-ram och bussanslutningsklämma.
Trend
Polarvit
82x82
1
17 584 08
Rörelsedetektor Argus 180
Argus registrerar rörelser inom en vinkel av 180° på ett avstånd upp till ca 8 m. Registrerade rörelser
omvandlas till telegram som sänds på bussen. Inbyggd ljussensor. Monteras på vägg 1 m över golv,
ovanpå en busskopplare infälld E 17 580 10 (beställs separat). Måste kompletteras med Decora-ram.
Decora
Polarvit
82x82
1
17 582 01
Rörelsedetektor
Detektorn registrerar rörelser inom en vinkel av 180° på ett avstånd upp till 8m. Registrerade
rörelser omvandlas till telegram som sänds på bussen. Inbyggd ljussensor. Monteras på vägg 1m
över golv, ovanpå en busskopplare (BCU2) E 17 580 09 (beställs separat). Inkl. utbytbara gavlar.
Ljusgrå levereras med mörkgrå gavlar.
Senso
Senso
Senso
Senso
Vit
Alu-metallic
Ljus-/mörkgrå
Grågrön
84x90/36
84x90/36
84x90/36
84x90/36
1
1
1
1
17
17
17
17
586
586
586
586
71
72
73
74
Rörelsedetektor Argus 220
Argus registrerar rörelser inom en vinkel av 220° på ett avstånd upp till 16 meter. Registrerade
rörelser kan omvandlas till 1 Bit- eller 1 Byte-telegram beroende på applikation. Inbyggd busskopplare och ljussensor. Monteras utanpåliggande. IP55. Bussanslutning via medföljande bussklämma.
Programmeringsmagnet (t.ex. E 17 583 42) behövs vid programmering av fysisk adress.
Utanpåliggande
Polarvit
85x95x155
1
17 581 99
Närvarodetektor Argus 360
Närvarodetektering inomhus. Argus närvarodetektor registrerar små rörelser i rummet och omvandlar dessa till telegram som sänds på bussen. Detektorn har en inbyggd ljussensor som möjliggör
ljusnivå- och närvarobeorende manövrering. E 17 581 97 har även en inbyggd IR-mottagare för
manövrering av funktioner via fjärrkontrollerna E 17 583 72 och E 17 583 75. Närvarodetektorn
monteras i taket i en apparat-, kopplings- eller takdosa. Optimal höjd 2,50 m. Kan även monteras
utanpåliggande med dosa E 19 032 33. Busskopplare inbyggd. Levereras med bussanslutningsklämma.
Tekniska data:
Avkänningsområde:
Monteringshöjd:
Räckvidd:
Infälld med
IR-mottagare
Infälld
LEX58400
Färg
360°
2 m till 5 m, optimalt 2,5 m
en radie på max 4 m från montageplatsen (vid en monteringshöjd
på 2,5m)
Polarvit
Ø105
1
17 581 97
Polarvit
Ø105
1
17 581 98
Närvarodetektor Argus 360 med konstantljusreglering
Närvarodetektering inomhus. Argus närvarodetektor registrerar små rörelser i rummet och omvandlar dessa till telegram som sänds på bussen. Med den integrerade ljussensorn kan närvaroberoende konstanljusreglering utföras. Närvarodetektorn monteras i taket i en apparat-, kopplings- eller
takdosa. Optimal höjd 2,5m. Kan även monteras utanpåliggande med dosa E 19 032 33.
Busskopplare inbyggd. Levereras med bussanslutningsklämma.
Tekniska data:
Avkänningsområde:
Ljussensor:
Monteringshöjd:
Räckvidd:
Infälld
12 EIB bus-system/MC1955SE/0209
360°
32 till 1000 Lux
2m till 5m, optimalt 2,5m
en radie på max. 4m från montageplatsen (vid en monteringshöjd på
2,5m)
Polarvit
Ø105
1
17 581 95
Övriga sensorer
LEX45770
Utförande
LEX45070
LEX54550
E-nr
Polarvit
82x82
1
17 584 02
Polarvit
82x82
1
17 582 03
IR-fjärrkontroll
IR-fjärrkontroll för användning tillsammans med IR-mottagare E 17 582 03/E 17 584 02/
E 17 581 97. Fjärrkontrollen har 10 knappar och kan aktivera 10 till/från-, dimmer- eller jalusifunktioner. Räckvidd ca 20 m. Batteri: 2x1,5 V LR03 (ingår ej).
Distance 2010
LEX45870
Antal/förp
IR-mottagare
IR-mottagare för användning tillsammans med IR-fjärrkontroll E 17 583 72 och E 17 583 75.
Mottagaren tar emot signaler från fjärrkontrollen och sänder datatelegram på bussen. Brytaktorer,
jalusiaktorer och dimmeraktorer kan styras. Upp till 32 funktioner kan programmeras. Monteras
ovanpå en infälld busskopplare E 17 580 10 (beställs separat). Måste kompletteras med Decoraram.
Decora
Svart
–
1
17 583 72
IR-fjärrkontroll
IR-fjärrkontroll för användning tillsammans med IR-mottagare E 17 582 03/E 17 584 02/
E 17 581 97. Fjärrkontrollen kar 50 kanaler för EIB-funktioner som till/från, dimmer- och jalusistyrning. Förprogrammerad för styrning av olika TV-, video- och satellitmottagare (aktiveras med en
4-ställig kod). Kan även ”lära sig” signaler från andra fjärrkontroller. Räckvidd ca 20 m. Batteri
4x1,5 V LR03 (ingår ej).
Distance 2050 prog
LEX45590
Mått
A/B/C (mm)
IR-mottagare
IR-mottagare för användning tillsammans med IR-fjärrkontroll E 17 583 72 och E 17 583 75.
Mottagaren tar emot signaler från fjärrkontrollen och sänder datatelegram på bussen. Brytaktorer,
jalusiaktorer och dimmeraktorer kan styras. Upp till 32 funktioner kan programmeras. Monteras i
apparatdosa eller utanpåliggande dosa. Busskopplare inbyggd. Levereras med 1-facks Trend-ram
och bussanslutningsklämma.
Trend
LEX45950
Färg
Svart
–
1
17 583 75
Ljussensor
Ljussensor för styrning eller ljusnivåreglering av bryt- resp dimmeraktorer. Levereras med reglerenhet, ljussensor med ledning och klämfjäder för montering av ljussensor i t ex undertak.
Bussanslutning via medföljande bussanslutningsklämma.
HR1 inbyggnad
Grå
243x42x28
1
17 582 04
Ljus/Temperatursensor
Apparaten har en ljus- och en temperatursensor samt busskopplare integrerade i en kapsling för
utanpåliggande montage. IP54. Apparaten drivs direkt av busspänningen. Bussanslutning via medföljande bussklämma. Uppmätta värden kan sändas på bussen. Dessutom finns tre tröskelvärdesbildare för ljussensorn och två för temperatursensorn för styrning av t ex belysning, solskydd och
frostskydd. Mätområde ljussensor: 1-100000 Lux. Mätområde temperatursensor: -25-55°C.
LU131 UP
Vit
110x72x54
1
17 582 65
EIB bus-system/MC1955SE/0209 13
Övriga sensorer forts.
LEX45380
Utförande
Färg
Mått
A/B/C (mm)
Antal/förp
E-nr
Skymningsrelä
Skymningsrelä för ljusnivåberoende styrning av t ex bryt- och jalusiaktorer. Levereras med ljussensor. Maximal kabellängd skymningsrelä/ljussensor :100 m. Inställningsområde: 2-300 Lux och
200-20000 Lux. Monteras på DIN-skena (EN50022-35x7,5) och ansluts från vänster till en DINbusskopplare E 17 580 12 (beställs separat).
DS1 DIN-S
Grå
2 moduler
1
17 582 06
LEX45430
Analogingång
Analogingång med fyra av varandra oberoende mätingångar som möjliggör insamling och bearbetning av analoga signaler. De uppmätta mätvärdena konverteras och sänds på bussen i 1- eller
2-bytes format. Dessutom kan gränsvärde specificeras som beroende på ingångssignalen utlöser 1bits-telegram. Ingångarna kan konfigureras individuellt för olika ström- och spänningssignaler.
Monteras på DIN-skena (EN50022-35). Bussanslutning via bussanslutningsklämma.
Tekniska Data:
Antal ingångar:
Extern försörjning:
Spänningssignaler:
Strömsignaler:
Utgångar för försörjning av aktiva sensorer:
LEX45820
4-kanal DIN-K
2 x 24 V DC, max 100 mA
Grå
4 moduler
1
17 581 80
Årskopplingsur
Årskopplingsur med fyra kanaler och inbyggd busskopplare. Uret har 324 minnesplatser för kopplingstider, dag-, vecko- och årsprogram samt impulsprogram. Automatisk sommar/vintertidsomställning. Gångreservtid på 1,5 år (utbytbar Li-cell). Kopplingstider programmeras antingen med knappar på uret eller också med programmeringsset Obelisk E17 582 56. Monteras på DIN-skena (EN
50022-35). Bussanslutning via bussklämma. Till årskopplingsuret kan dessutom en antenn för mottagning av DCF 77 radiosignal (tidsangivelse) anslutas (Obs. Fungerar ej i hela Sverige p g a svag
signalstyrka).
4 kanaler DCF DIN-K
Antenn till
årskopplingsur DCF
LEX45930
4
230 V AC, max 4 VA
0-1 V, 0,5 V, 0-10 V
0-20 mA, 4-20 mA
Grå
Vit
6 moduler
110x72x54
1
1
17 582 54
17 582 60
Programmeringsset
Programmeringsset Obelisk till årskopplingsur E17 582 54. Innehåller PC-program för Windows
98/NT/2000, interface för serieporten samt ett minneskort. Kopplingstiderna ställs in i PC-programmet och överförs sedan till minneskortet via interfacet. Minneskortet flyttas sedan över till uret
och informationen överförs till urets minne. Kortet kan därefter avlägsnas.
Obelisk
Extra minneskort
14 EIB bus-system/MC1955SE/0209
–
–
–
–
1
1
17 582 56
17 582 58
Övriga sensorer forts.
LEX58020
LEX58010
LEX58000
Utförande
Färg
Mått
A/B/C (mm)
Antal/förp
E-nr
Väderstation WS4
Till väderstationen kan upp till fyra sensorer (t.ex vind-, regn-, ljus-, skymnings- eller temperatursensor) anslutas i valfria kombinationer. Även andra sensorer kan anslutas. Två interna gränsvärden
kan definieras per ingång och när mätvärdet över resp. underskrider dessa kan parametrerbara
åtgärder utföras. De uppmätta värderna kan sändas på bussen i 2 Byte-format (EIS5). Aktiva sensorer kan försörjas via den integrerade spänningsförsörjningen 24V DC/max 100 mA. Monteras på
DIN-skena (EN 50022-35). Bussanslutning via medföljande bussanslutningsklämma.
Tekniska data:
Extern försörjning:
Spänningssignaler:
Strömsignaler:
Utgångar för försörjning av
aktiva sensorer:
2 x 24V DC, max 100 mA
DIN-K
Grå
230V AC, max 4 VA
0-1V, 0-5V, 0-10V
0-20 mA, 4-20 mA
4 moduler
1
17 588 60
Vindsensor
Vindsensorn utvärderar vindhastigheten och omvandlar denna till en analog 0-10V utgångsspänning. Vindsensorn kan anslutas till Väderstation WS4 (E 17 588 60) eller till Analogingång 4
kanal DIN-K (E 17 581 80). Den nödvändiga spänningförsörjningen för drift av vindsensorn ställer
dessa apparater till förfogande. För drift av det integrerade värmeelementet i den uppvärmda vindsensorn behövs dessutom Spänningsförsörjning 24V AC (E 17 588 68). Levereras med 3 m anslutningsledning (LiYCY 6x0,25mm2). Monteras vertikalt med medföljande montagevinkel.
Tekniska data:
Extern försörjning:
Mätområde:
Uppvärmning:
Utgång:
24 V DC (18-32V DC), ca. 12 mA
0,7-40 m/s, linjär
24 V AC/DC PTC-element (80°C)
0-10V
0-10 V
0-10V uppvärmd
Polarvit
Polarvit
–
–
1
1
17 588 62
17 582 64
Regnsensor
Regnsensorn används för att detektera nederbörd. Via en sensor utvärderas regnvattnets ledningsförmåga. En mikroprocessor styr ett värmeelement och lämnar en utgångssignal på 0V (torrt) eller
10V (regn). Regnsensorn kan anslutas till Väderstation WS4 (E 17 588 60) eller Analogingång 4kanal DIN-K (E 17 581 80). Den nödvändiga spänningförsörjningen för drift av regnsensorn ställer
dessa apparater till förfogande. Med hjälp av det inbyggda värmeelementet kan upphörandet av
nederbörd näranog ofördröjt detekteras. För drift av värmeelementet behövs dessutom
Spänningsförsörjning 24V AC (E 17 588 68). Levereras med 3 m anslutningsledning (LiYY
5x0,25mm2). Fäste för vägg- eller mastmontage medföljer.
Tekniska data:
Extern försörjning:
IP-klass:
Kabellängd:
Uppvärmning:
Utgång:
24 V DC (15-30V DC), ca. 10 mA (utan värme)
IP65
max. 100 m
24 V AC/DC, max 4,5 W
0 V torrt, 10 V regn
–
–
–
1
17 588 66
LEX58030
Spänningsförsörjning 24V AC/500 mA
Spänningsförsörjningen är nödvändig för drift av värmeelementet i en regn- och/eller vindsensor.
Till en spänningsförsörjning får max. en regnsensor och en vindsensor anslutas. Integrerat kortslutningsskydd. Monteras på DIN-skena.
Tekniska data:
Primärspänning:
Utgångsspänning:
Utgångsström:
230 V AC
24 V AC
max. 500 mA
DIN
Grå
4 moduler
1
17 588 68
EIB bus-system/MC1955SE/0209 15
Övriga sensorer forts.
ELL03472
LEX58060
LEX58050
LEX58040
Utförande
Färg
Mått
A/B/C (mm)
Antal/förp
E-nr
Ljussensor
Ljussensorn mäter ljusnivån och omvandlar värdet till en linjär analog utgångssignal på 0-10 V. För
anslutning till Väderstation WS4 (E 17 588 60) eller till Analogingång 4 kanal DIN-K (E 17 581 80).
Den nödvändiga spänningsförsörjningen för drift av ljussensorn ställer dessa apparater till förfogande.
Extern försörjning:
IP-klass:
Kabellängd:
Mätområde:
Rekommenderad kabel:
Utgång:
24 V DC (15-30 V DC), ca. 5 mA
IP65
max. 100 m
0 till 60000 Lux, linjärt
3 x 0,25 mm2
0-10 V, kortslutningssäker
0-10 V
Grå
58x35x64
1
17 588 70
Skymningssensor
Skymningssensorn mäter ljusnivån och omvandlar värdet till en linjär analog utgångssignal på
0-10 V. För anslutning till Väderstation WS4 (E 17 588 60) eller till Analogingång 4 kanal DIN-K
(E 17 581 80). Den nödvändiga spänningsförsörjningen för drift av skymningssensorn ställer dessa
apparater till förfogande.
Tekniska data:
Extern försörjning:
IP-klass:
Kabellängd:
Mätområde:
Rekommenderad kabel:
Utgång:
24V DC (15-30 V DC), ca. 5 mA
IP65
max. 100 m
0 till 255 Lux, linjärt
3 x 0,25mm2
0-10 V, kortslutningssäker
0-10 V
Grå
58x35x64
1
17 588 72
Temperatursensor
Temperatursensorn mäter temperaturen och omvandlar värdet till en linjär analog utgångssignal på
0-10 V. För anslutning till Väderstation WS4 (E 17 588 60) eller till Analogingång 4 kanal DIN-K
(E 17 581 80). Den nödvändiga spänningsförsörjningen för drift av temperatursensorn ställer
dessa apparater till förfogande.
Extern försörjning:
IP-klass:
Kabellängd:
Mätområde:
Rekommenderad kabel:
Utgång:
24 V DC (15-30 V DC), ca. 3mA
IP65
max. 100 m
-30°C till +70°C, linjärt
3 x 0,25 mm2
0-10 V, kortslutningssäker
0-10 V
Grå
58x35x64
1
17 588 74
Väderstation
Ljus- och väderstationen möjliggör styrning av solskydd och andra väderberoende processer i EIBsystemet. Väderstation KS2000 är en självständig EIB-enhet som har inbyggd busskopplare, sju
analoga ingångar samt en speciell digital ingång. Till ingångarna kan följande sensorer anslutas:
4 ljussensorer, 1 temperatursensor, 1 skymningssensor, 1 regnsensor samt en vindsensor med eller
utan värme. KS2000 monteras utanpåliggande i ett torrt eller fuktigt utrymme inomhus (IP54).
Sensorerna monteras med hjälp av adapter på en mast 40 mm i diameter.
KS2000
16 EIB bus-system/MC1955SE/0209
Grå
250x160x55
1
17 588 00
Övriga sensorer forts.
LEX45860
Utförande
Färg
Mått
A/B/C (mm)
Antal/förp
E-nr
Väderstation
Ljus- och väderstationen möjliggör styrning av solskydd och andra väderberoende processer i EIBsystemet. Väderstation KS900 är en självständig EIB-enhet med inbygg busskopplare. Den har fyra
ingångar. Följande kombinationer av sensorer kan anslutas: [vind, regn, 2 ljus], [vind, regn, ljus,
temperatur], [vind, regn, ljus, skymning] eller [vind, skymning, 2 ljus]. KS900 monteras utanpåliggande i ett torrt eller fuktigt utrymme (IP54).
KS900
Grå
200x150x55
1
17 588 02
LEX47620
Vindsensor
För anslutning till väderstation KS900/2000. WGH är uppvärmd och måste användas tillsammans
med värmetrafo HT-W. Vindsensorerna monteras med hjälp av mastadapter ADW i en mast med
40 mm diameter.
WGS
WGH
Svart
Svart
–
_
1
1
17 588 04
17 588 06
Regnsensor
Regnsensor RS500 för väderstation KS900/2000. Monteras på en mast med hjälp av mastadpater
ADL eller slangklämma.
Grå
–
1
17 588 08
LEX47640
RS500
Värmetrafo
Transformator till vindsensor WGH E 17 588 06. Monteras bredvid väderstationen.
Grå
–
1
17 588 10
LEX47650
HT-W
LEX47660
Mastadapter
Mastadapter ADW till vindsensorer WGS/WGH. För montage på en mast med innerdiameter
36-40mm.
ADW
Svart
–
1
17 588 14
LEX47670
Mastadapter
Mastadpater för ljussensor LE-S, temperatursensor TS-S, skymningssensor DS-S och regnsensor
RS500. Monteras på en mast med 40 mm diameter.
ADL
Svart
–
1
17 588 16
EIB bus-system/MC1955SE/0209 17
Övriga sensorer forts.
Utförande
Färg
Mått
A/B/C (mm)
Antal/förp
E-nr
Ljussensor
Ljussensor LE-S till väderstation KS900/2000. Monteras på en mast med hjälp av mastadapter
ADL. Mätområde: 0-40000 Lux.
Grå
58x64x38
1
17 588 20
ELL03466
LE-S
Temperatursensor
Temperatursensor TS-S till väderstation KS900/2000. Monteras på en mast med hjälp av mastadpater ADL. Mätområde: -20°C till +40°C.
Grå
58x64x38
1
17 588 22
LEX47630
TS-S
Skymningssensor
Skymningssensor DS-S till väderstation KS900/2000. Monteras på en mast med hjälp av mastadpater ADL. Mätområde: 0-255 Lux.
Grå
58x64x38
1
17 588 24
ELL03466
DS-S
LEX47680
Temperaturgivare Pt100
Temperaturgivare Pt100 för mätning av temperatur i vätskor och i luft. Finns i tre utföranden; dykgivare för vätska, kanalgivare för luft och anliggningsgivare för mätning utanpå rör. Busskopplare
inbyggd. Drivs direkt av busspänningen, ingen extern spänningsförsörjning krävs.
Temperaturvärden erhålls i flyttalsformat (2 byte, EIS5). Inbyggd 2-punktsregultor för reglering alternativt larmindikering.
Dykgivare 100
Dykgivare 200
Kanalgivare 100
Kanalgivare 200
Anliggningsgivare
Anliggningsgivare
18 EIB bus-system/MC1955SE/0209
–
–
–
–
–
–
100 mm
200 mm
100 mm
200 mm
500 mm
1000 mm
1
1
1
1
1
1
17
17
17
17
17
17
588
588
588
588
588
588
40
41
44
45
50
51
Brytaktorer
Utförande
Färg
Mått
A/B/C (mm)
Antal/förp
E-nr
LEX45610
Brytaktor
Brytaktor med en reläkontakt avsedd för styrning av belysning eller andra förbrukare. Monteras i
apparatdosa eller utanpåliggande dosa. Levereras med bussanslutningsklämma.
Teknisk data:
Märkspänning:
Märkström:
Märkeffekt:
Glödljus:
Halogenlampor:
Kapacitiv last:
1x230/16 infälld
230 V AC, 50-60 Hz
10 A vid cos ϕ = 0,6,
16 A vid cos ϕ = 1
230 V AC, max 3000 W
230 V AC, max 2000 W
230 V AC, max 140 µF
Vit
50x52x29
1
17 590 36
LEX45230
Brytaktor
Brytaktorer med två resp fyra av varandra oberoende reläkontakter. Monteras på DIN-skena (EN
50022-35). En gul LED per kanal för indikering av relästatus. Levereras med bussanslutningsklämma.
Teknisk data:
Märkspänning:
Märkström:
Märkeffekt:
Glödljus:
Halogenlampor:
Kapacitiv last:
230 V AC, 50 eller 60 Hz
10 A induktiv last vid cos ϕ = 0,6
10 A resistiv last
max 2300 VA
ca 2300 W
230 V AC, ca 2000 W
230 V AC, max 140 µF
2x230/10 DIN-K
4x230/10 DIN-K
Grå
Grå
2,5 moduler
4 moduler
1
1
17 590 40
17 590 78
LEX45240
Brytaktor
Brytaktor med två av varandra oberoende reläutgångar för 16A. Försedd med en strömställare per
kanal för manuell manövrering samt en LED för indikering av utgångsstatus.
Teknisk data:
Märkspänning:
Märkström:
Märkeffekt:
Glödljus:
Halogenlampor:
Kapacitiv last:
LEX57970
2x230/16 DIN-K hand
230 V AC, 50-60Hz
16 A vid cos ϕ = 1
10 A vid cos ϕ = 0,6
230 V AC, max 3000 W
230 V AC, max 2000 W
230 V AC, max 140 µF
Grå
2 moduler
1
17 590 82
Brytaktor
Brytaktor med fyra av varandra oberoende reläkontakter för styrning av belysning eller andra förbrukare. Anslutning på avtagbara skruvplintar. En gul LED per kanal för indikering av relästatus.
Monteras på DIN-skena (EN 50022-35). Bussanslutning via medföljande bussklämma. Extern
manöverspänning erfordras ej. Utrustad med busskopplare (BCU2). Programmerbara funktioner per
kanal: slutande/brytande funktion, tidsfunktioner, kvittering, förregling, tvångsstyrning, spärrfunktion, uppförande vid busspänningsbortfall/återkomst
Tekniska data:
Märkspänning:
Märkström:
Märkeffekt:
Glödlampor:
Halogenlampor:
Kapacitiv last:
230 V AC.
10A, cos ϕ =0,6
max. 2300W.
230 V AC, max. 2000W.
230 V AC, max. 2000W.
230 V AC, max 140 µF.
4x230 DIN-K V2
Grå
4 moduler
1
17 590 79
EIB bus-system/MC1955SE/0209 19
Brytaktorer forts.
LEX45290
Utförande
Färg
Mått
A/B/C (mm)
Antal/förp
E-nr
Brytaktor
Brytaktor med fyra av varandra oberoende reläkontakter för styrning av belysning eller andra förbrukare. Anslutning på skruvplint. Försedd med en strömbrytare per kanal för manuell
manövrering, också utan busspänning. En gul LED per kanal för indikering av relästatus. Monteras
på DIN-skena (EN 50022-35). Bussanslutning via bussklämma. Extern manöverspänning erfordras
ej. Utrustad med busskopplare 2. Parametrerbara funktioner per kanal: slutande/brytande funktion,
tidsfunktioner, kvittering, förregling, tvångsstyrning, spärrfunktion, uppförande vid busspänningsbortfall/återkomst.
Tekniska data:
Märkspänning:
Märkström:
Glödlampor:
Halogenlampor:
Kapacitiv last:
230 V AC.
10 A vid cos ϕ = 0,6
16 A vid cos ϕ =1
230 V AC, max. 3000W.
230 V AC, max. 2000W.
230 V AC, 16A, max. 140 µF.
4x230/16 DIN-K hand V2
Grå
4 moduler
1
17 590 85
LEX45270
Brytaktor
Brytaktor med åtta av varandra oberoende reläkontakter. Monteras på DIN-skena (EN 50022-35).
Levereras med bussanslutningsklämma.
Tekniska data:
Reläkontakt A-D:
Märkspänning:
Märkström:
Märkeffekt
Glödljus:
Halogen:
Kapacitiv last:
Reläkontakt E-H:
Märkspänning:
Märkström:
Märkeffekt
Glödljus:
Halogen:
Kapacitiv last:
LEX45830
8x230 DIN-K
4 x slutande, potentialfria
230V AC
10 A resistiv last
10 A vid cos ϕ = 0,6
max 2300 W
230 V AC, max 2000 W
230 V AC, 140 µF
4 x slutande, potentialfria
230 V AC
6 A resistiv last
6 A vid cos ϕ = 0,6
max 1000 W
230V AC, max 1000 W
230V AC, max 4 µF
Grå
4 moduler
1
17 590 80
Brytaktor
Brytaktor med 4, 8 eller 12 kanaler. Brytaktor RMG 4 har fyra potentialfria reläkontakter samt
inbyggd busskopplare. RMG 4 monteras på DIN-skena, bussanslutning via bussklämma. RMG 4
kan utökas till 8 eller 12 kanaler med hjälp av max två tilläggsmoduler RME 4. RME 4 har fyra
potentialfria reläkontakter och ansluts via ett AGS-gränssnitt på sidan till RMG 4 eller en första
RME 4. Alla kanaler har en LED som indikerar status samt en omkopplare för bussdrift /permanent
TILL/permanent FRÅN.
Tekniska data:
Märkspänning:
Märkström:
Brytförmåga:
Resistiv last:
Glödlampor:
Lysrör:
RMG 4x230/16(10) DIN-K
RME 4x230/16(10) DIN
20 EIB bus-system/MC1955SE/0209
230 V AC (L1, L2 eller L3)
16 A (10 A)
3680 W
2300 W
beroende av typ
Grå
Grå
4 moduler
4 moduler
1
1
17 590 86
17 590 87
Brytaktorer forts.
LEX57990
LEX57980
Utförande
Färg
Mått
A/B/C (mm)
Antal/förp
E-nr
Bryt-/jalusiaktor
Bryt-/jalusiaktor RMG8 är försedd med fyra kanaler med vardera två slutande reläkontakter. Det är
fritt parametrerbart om respektive kanal ska användas som en jalusiaktorkanal eller två brytaktorkanaler. Till en jalusiaktorkanal får max en jalusi-/markismotor med ändlägesbrytare anslutas.
En ansluten jalusi/persienn kan styras dels via rörelse- och stopp-/stegobjekt (1 Bit,
upp/ner/stopp/lamellomställning) och dels via positionsvärdeobjekt (1 Byte) för höjd och lamellvinkel. Busskopplare (BCU2) är integrerad. Monteras på DIN-skena (EN 50022-35). Bussanslutning
via medföljande bussklämma. Respektive kanal har två LEDer för indikering av relästatus samt två
knappar för manuell manövrering. Bryt-/jalusiaktor RMG8 kan utökas med fler kanaler genom att
ansluta en bryt-/jalusiaktor RME8 (E 17 591 18) eller en bryt-/jalusiaktor RMX4 (E 17 591 19).
Tekniska data:
Extern hjälpspänning:
Märkspänning:
Brytförmåga:
Glödlampor:
Halogenlampor:
Lysrör:
230 V AC
230 V AC
10 A vid cos ϕ = 1; 6 A vid cos ϕ = 0,6
1400W
1400W
beroende av typ
RMG 8x230/10 DIN-K
Grå
6 moduler
1
17 591 17
Bryt-/jalusiaktor
Bryt-/jalusiaktor RME8 och RMX4 är tilläggsmoduler till jalusiaktor JMG4 (E 17 591 16) och bryt/jalusiaktor RMG8 (E 17 591 17). De saknar busskopplare och monteras på en DIN-skena (EN
50022-35) till höger om en grundmodul, anslutning via 10-poiligt gränssnitt på sidan. RME8 är
försedd med 4 kanaler och RMX4 med 2 kanaler. Respektive kanal har två slutande reläkontakter.
Det är fritt parametrerbart om respektive kanal ska användas som en jalusiaktorkanal eller två
brytaktorkanaler. Till en jalusiaktorkanal får max en jalusi-/markismotor med ändlägesbrytare
anslutas. Respektive kanal har två LEDer för indikering av relästatus samt två knappar för manuell
manövrering.
Tekniska data:
Extern hjälpspänning:
Brytförmåga:
Märkspänning:
Glödlampor:
Halogenlampor:
Lysrör:
230 V AC
10 A vid cos ϕ = 1; 6 A vid cos ϕ = 0,6
230 V AC
1400W
1400W
beroende av typ
RME 8x230/10 DIN
RMX 4x230/10 DIN
Grå
Grå
6 moduler
3 moduler
1
1
17 591 18
17 591 19
Jalusiaktorer
Utförande
Färg
Mått
Antal/förp
E-nr
LEX45280
Jalusiaktor
Jalusiaktorn är försedd med två kanaler som kan manövreras var för sig via bussen. Aktorn är
avsedd för styrning av markis-/jalusimoterer försedda med ändlägesbrytare. Motorerna kan styras i
två riktningar samt stopp. Till varje kanal får max. en motor anslutas. Monteras på DIN-skena (EN
50022-35). Bussanslutning via medföljande bussanslutningsklämma.
Teknisk data:
Märkspänning:
Märkström:
Märkeffekt:
230 V AC
10 A vid cos ϕ = 0,6
10 A resistiv last
max 2300 VA, totaleffekt båda motorerna
2x(1x230)/10 DIN-K
Grå
4 moduler
1
17 591 12
EIB bus-system/MC1955SE/0209 21
Jalusiaktorer forts.
LEX57980
Utförande
Färg
Mått
A/B/C (mm)
Antal/förp
E-nr
Jalusiaktor
Jalusiaktor JMG4 är försedd med fyra kanaler som kan styras individuellt via bussen. Till respektive
kanal får max en jalusi-/markismotor försedd med ändlägesbrytare anslutas. En ansluten
jalusi/persienn kan styras dels via rörelse- och stopp-/stegobjekt (1 Bit, upp/ner/stopp/lamellomställning) och dels via positionsvärdeobjekt (1 Byte) för höjd och lamellvinkel. Busskopplare (BCU2)
är integrerad. Monteras på DIN-skena (EN 50022-35). Bussanslutning via medföljande bussklämma. Respektive kanal har två LEDer som indikerar relästatus samt två knappar för manuell
manövrering. Jalusiaktor JMG4 kan utökas med fler kanaler genom att ansluta en bryt-/jalusiaktor
RME8 (E 17 591 18) eller en bryt-/jalusiaktor RMX4 (E 17 591 19).
Tekniska data:
Extern hjälpspänning:
Märkspänning:
Brytförmåga:
230 V AC
230 V AC
8 A vid cos ϕ = 1; 5 A vid cos ϕ = 0,6
JGM 4x(1x230)/8 DIN-K
Grå
6 moduler
1
17 591 16
Dimmeraktorer
Utförande
Färg
Mått
A/B/C (mm)
Antal/förp
E-nr
LEX45800
Dimmeraktor
Dimmeraktor för reglering av glödljus och lågvoltshalogenlampor med elektronisk transformator
(kapacitiv effektfaktor). Induktiva laster (ex. lindade transformatorer) får ej anslutas. Monteras på
DIN-skena (EN 50022-35). Levereras med bussanslutningsklämma.
Teknisk data:
Märkspänning:
Märkeffekt:
230 V AC
400 VA
400W DIN-K
Grå
4 moduler
1
17 591 06
LEX45250
LEX45300
Dimmeraktor
Dimmeraktor för reglering av glödljus och konventionella lindade tranformatorer (resistiv/induktiv
last). Monteras på DIN-skena (EN 50022-35). Levereras med bussanslutningsklämma.
Teknisk data:
Märkspänning:
Märkeffekt:
230 V AC
25-600 VA
600W DIN-K
Grå
4 moduler
1
17 591 03
Analog styrenhet
Styrenheten används för till-/frånslag och reglering av lysrörsarmaturer med elektroniska driftdon
och elektroniska lågvoltstransformatorer med 1-10 V-gränssnitt. Monteras på DIN-skena (EN
50022-35). Levereras med bussanslutningsklämma.
Teknisk data:
Märkspänning:
Märkström:
230 V AC
10 A resistiv last
10 A vid cos ϕ = 0,6
max 2300 VA
230 V AC, max 140 µF
Märkeffekt:
Kapacitiv last:
1-10 V gränssnitt belastningsförmåga:
max 50 mA
1-10 V DIN-K
22 EIB bus-system/MC1955SE/0209
Grå
2 moduler
1
17 590 13
Dimmeraktorer forts.
Utförande
Färg
Mått
A/B/C (mm)
Antal/förp
E-nr
LEX45360
Analog styrenhet
Analog styrenhet för till-/frånslag och relgering av AQ och AQ-0 dimrar (E 17 591 04/05/07/ 08).
Till- och frånslag via potentialfri reläkontakt. Monteras på DIN-skena (EN 50022-35x7,5) försedd
med dataskena.
Teknisk data:
Märkspänning:
Märkström:
1-10 V gränssnitt:
Ingångsspänning:
Utgångsspänning:
LEX45470
0-10 V DIN
LEX45490
10-30 V DC (levereras med AQ-dimmer)
0-10 V DC (max 10mA)
Grå
2 moduler
1
17 590 14
Dimmer AQ
Altoquick-dimmer (AQ) som arbetar med tyristorteknik och reglerar genom att klippa sinusvågen i
framkant. AQ dimrar kan reglera glödljus, lågvoltshalogen med konventionell transformator
(trådlindad), neonlampor med högvoltstranformator och lysrör med elektroniska förkopplingsdon
(230 V reglering). Altoquick-dimrar kontrolleras med styrspänning 0 till 10 V med Analog styrenhet
0-10 V DIN (E 17 590 14). Monteras på DIN-skena (EN 50022-35).
Teknisk data:
Märkspänning:
Märkeffekt AQ 1,3kW:
Bottenlast:
Styrspänning:
230 V AC
1300 W, 6 A
max 50 st PC-don 2x18 W
max 28 st PC-don 1x36 W
max 19 st PC-don 1x58 W
15-25 W, nödvändigt vid reglering av PC-don typ Helvar EL-FD
0-10 V DC, galvaniskt isolerad
1300 VA
Grå
6 moduler
1
17 591 04
Dimmer AQ
Altoquick-dimrmer (AQ) som arbetar med tyristorteknik och reglerar genom att klippa sinusvågen i
framkant. AQ dimrar kan reglera glödljus, lågvoltshalogen med konventionell transformator
(trådlindad), neonlampor med högvoltstranformator och lysrör med elektroniska förkopplingsdon
(230 V reglering). Altoquick-dimrar kontrolleras med styrspänning 0 till 10 V med Analog styrenhet
0-10 V DIN (E 17 590 14). Monteras på DIN-skena (EN 50022-35).
Teknisk data:
Märkspänning:
Märkeffekt:
LEX45480
230 V AC
max 8 A
Bottenlast:
Styrspänning:
230 V AC
2000 W, 10 A
max 64 st PC-don 2x18 W
max 44 st PC-don 1x36 W
max 30 st PC-don 1x58 W
15-25 W, nödvändigt vid reglering av PC-don typ Helvar EL-FD
0-10 V DC, galvaniskt isolerad
2000 VA
Grå
10 moduler
1
17 591 05
Dimmer AQ-0
Altoquick-dimmer (AQ-0) som arbetar med transistorteknik och reglerar genom att klippa sinusvågen i bakkant. AQ-0 dimrar kan reglera glödljus och lågvoltshalogen med elektroniska transformatorer (kapacitiv effektfaktor). Induktiva laster får ej anslutas. Altoquick-dimrar kontrolleras med styrspänning 0 till 10 V med Analog styrenhet 0-10 V DIN (E 17 590 14). Monteras på DIN-skena
(EN 50022-35).
Teknisk data:
Märkspänning:
Märkeffekt:
Styrspänning:
230 V AC
700 W, 3,2 A
0-10 V DC, galvaniskt isolerad
700 W
Grå
6 moduler
1
17 591 07
EIB bus-system/MC1955SE/0209 23
Dimmeraktorer forts.
LEX45500
Utförande
Färg
Mått
A/B/C (mm)
Antal/förp
E-nr
Dimmer AQ-0
Altoquick-dimmer (AQ-0) som arbetar med transistorteknik och reglerar genom att klippa sinusvågen i bakkant. AQ-0 dimrar kan reglera glödljus och lågvoltshalogen med elektroniska transformatorer (kapacitiv effektfaktor). Induktiva laster får ej anslutas. Altoquick-dimrar kontrolleras med styrspänning 0 till 10 V med Analog styrenhet 0-10 V DIN (E 17 590 14). Monteras på DIN-skena
(EN 50022-35).
Teknisk data:
Märkspänning:
Märkeffekt:
Styrspänning:
230 V AC
1400 W, 6,3 A
0-10 V DC, galvaniskt isolerad
1400W
Grå
10 moduler
1
17 591 08
Övriga aktorer
LEX45440
Utförande
Färg
Mått
A/B/C (mm)
Antal/förp
E-nr
Analogaktor
Analogaktor med två av varandra oberoende utgångar för styrning av apparater med analog
ingång. Utgångarna kan konfigureras individuellt för olika ström- och spänningssignaler. Monteras
på DIN-skena (EN50022-35). Bussanslutning via bussanslutningsklämma.
Teknisk data:
Antal utgångar:
Extern försörjning:
Spänningssignaler:
Strömsignaler:
2-kanal DIN-K
24 EIB bus-system/MC1955SE/0209
2
230 V AC, max 4 VA
0-5 V
0-1 V
0-10 V
4-20 mA
0-20 mA
Grå
4 moduler
1
17 590 90
Tablå/Display/Indikering
Utförande
Färg
Mått
A/B/C (mm)
Antal/förp
E-nr
ELL01770
Tablåstyrning
Tablåstyrning möjliggör bussanslutning av tolv indikeringslampor eller relä. Lamptestingång för kontroll av anslutna förbrukare. Monteras på DIN-skena (EN 50022-35). Bussanslutning via medföljande bussanslutningsklämma.
Teknisk data:
Extern hjälpspänning:
Utgångar:
Strömuttag totalt:
Strömuttag per utgång:
min 12 V DC, max 36 V DC SELV
12
max 2A
160 mA, kortslutningssäker, max 400 mA
12x24 DIN-K
Grå
4 moduler
1
17 582 20
LEX58120
LEX45170
LEX45080
ELL01771
Tablåstyrning
Tablåstyrning möjliggör bussanslutning av åtta tryckknappar och fyra indikeringslampor eller relä.
Lamptestingång för kontroll av de anslutna förbrukarna. Monteras på DIN-skena (EN 50022-35).
Bussanslutning via medföljande bussanslutningsklämma.
Teknisk data:
Extern hjälpspänning:
Ingångar:
Ledningslängd per ingång:
Utgångar:
Strömuttag totalt:
Strömuttag per utgång:
min 12 V DC, max 36 V DC SELV
8
max 50 m med skärmad kabel
4
max 1,6 A
max 400 mA, kortslutningssäker
8-4x24 DIN-K
Grå
4 moduler
1
17 582 22
Info-display
Info-displayen (LCD) är programmerbar för maximalt 8 meddelanden med 2x10 tecken. Möjlighet
till akustisk (pip-signal) och visuell (blinkande text) alarmfunktion. Med tryckknapp väljs önskat meddelande. Programmeras med separat programvara. Monteras ovanpå en busskopplare infälld
E17 580 10 (beställs separat). Måste kompletteras med Decora-ram.
Decora
Polarvit
82x82
1
17 591 40
Info-display
Info-displayen (LCD) är programmerbar för maximalt 8 meddelanden med 2x10 tecken. Möjlighet
till akustisk (pip-signal) och visuell (blinkande text) alarmfunktion. Med tryckknapp väljs önskat meddelande. Programmeras med separat programvara. Monteras i apparatdosa eller utanpåliggande
dosa. Busskopplare inbyggd. Levereras med 1-facks Trend-ram och bussanslutningsklämma
Trend
Polarvit
82x82
1
17 584 40
Info-display V2
Info-display i Trend-design. Monteras ovanpå en infälld busskopplare (E 17 580 10). Belyst LCDisplay med max 4x16 tecken och akustisk signalgivare. Info-displayen är avsedd för visning av
fritt programmerbara texter och värden och för styrning av funktioner. Tilldelning av funktioner och
texter sker på upp till 12 sidor. Varje sida kan väljas 1-radig (4 tecken), 2-radig (8 tecken) eller 4radig (16 tecken). 12 av raderna kan dessutom definieras som larm. När ett larm utlöses visas en
lista med alla aktiva larm. Akustisk 2-tonssignal, blinkade belysning och blinkade text är valbart för
respektive larm. Med två knappar kan bläddring mellan sidor och rader utföras. Ytterligare två
knappar används för styrning av funktioner som är tilldelade displayraderna.
Trend
Polarvit
82x82
1
17 584 41
EIB bus-system/MC1955SE/0209 25
Tablå/Display/Indikering forts.
LEX45520
Utförande
Mått
A/B/C (mm)
Antal/förp
E-nr
LCD-display
LCD-display som möjliggör kontroll och manövrering av EIB-funktioner i byggnaden från en central
plats. Apparaten har en bakgrundsbelyst LCD-grafikdisplay som kan visa åtta rader samtidigt. Totalt
kan 50 displaysidor hanteras. Med hjälp av separat programvara EIB-TAB programmeras fritt
menyer och undermenyer där tillstånd och värden kan visas. Användaren bläddrar i menyerna och
manövrerar funktionerna med 7 knappar på enheten. Standardfunktioner som till/från, jalusistyrning, dimmerstyrning och sändning av värden kan hanteras. Apparaten erbjuder även larmhantering, scenariostyrning samt ett kopplingsur. För infällt montage i box E 17 591 46. Som tillbehör
finns även en dekorativ ram.
MT 701 infälld
LEX45510
Färg
Grå
213x125x70
1
17 591 44
Indikeringstablå
Indikeringstablån är en kombinerad indikerings- och manövertablå. Den har 6 folieknappar med
var sin statuslysdiod för manövrering samt ytterligare 12 lysdioder för statusindikering. Bredvid
varje lysdiod finns märkfält för märkning. För infällt montage i box E 17 591 46. Som tillbehör
finns även en dekorativ ram. Parametreras med separat programvara EIB-TAB.
MT 618 infälld
Grå
213x125x70
1
17 582 30
Infälld box
Infälld box till LCD-display MT701 (E 17 591 44) och Indikeringstablå MT618 (E 17 582 30).
Vit
212x124x75
1
17 591 46
LEX45530
MT618/701
Designram
Designram till LCD-display MT701 (E 17 591 44) och Indikeringstablå MT618 (E 17 582 30).
LEX45540
MT618/701
MT618/701
26 EIB bus-system/MC1955SE/0209
Vit
Alu-met
231x146
231x146
1
1
17 591 47
17 591 48
Värmestyrning
Utförande
Färg
Mått
A/B/C (mm)
Antal/förp
E-nr
LEX45160
Rumstemperaturregulator
Rumstemperaturregulator för reglering (PI-reglering/2-punkt-reglering) av värme och kyla i sekvens
tillsammans med steglöst inställbar ställmotor EMO eller brytaktor. Monteras ovanpå busskopplare
infälld E 17 580 10 (beställs separat). Levereras med 1-facks Trend-ram. Passar även i Decora-ram
med adapter E 18 324 20.
PI/2-punkt, Trend
Polarvit
82x82
1
17 583 37
LEX45620
Ställmotor
Elektrisk proportionell ställmotor med inbyggd busskopplare och automatisk ventilstigningsavkänning. För användning tillsammans med rumstemperaturregulator. Kan monteras på termostatventiler
av fabrikat Heimeier samt med adapter även på andra ventiler. Ansluts direkt till EIB-bussen, extern
hjälpspänning behövs inte. IP 44. Ställmotorn har ingen utvändigt placerad programmeringsknapp,
varför en programmeringsmagnet (E 17 583 42) behövs vid programmering av den fysiska
adressen.
EMO
Grå
–
1
17 583 40
LEX45670
Programmeringsmagnet
Används vid programmering av fysisk adress på t ex Ställmotor (E17 583 40) och Argus 220 EIB
(E17 581 99).
–
Vit
–
1
17 583 42
Kabel
Utförande
-
Färg
Mått
A/B/C (mm)
Antal/förp
E-nr
EIB-kabel
Halogenfri grön EIB-kabel för överföring av EIB-signaler, HCHM 2x2x0,8. Kabeln har två tvinnade
par (röd/svart, vit/gul) med halogenfri polymerisolering samt gemensam aluminiumfolie. Mantel av
grön flamdämpande polymer. Fast förläggning i torra, fuktiga och våta utrymmen, utanpåliggande,
infällt och i rör. Även utomhus om den är skyddad från direkt solstrålning, dock ej direkt i mark.
Tekniska data:
Godkännande
Temperaturområde fast förlagd
Temperaturområde under installation
Ytterdiameter
Minsta böjningsradie fast förlagd
Minsta böjningsradie under förläggning
DIN VDE 0815
-40° till +70° C
-5° till +50° C
6,1 mm
24,5 mm
6,0 mm
HCHM 2x2x0,8
HCHM 2x2x0,8
Kapad längd
1000 m
Grön
Grön
1
1
49 591 30
49 591 36
EIB bus-system/MC1955SE/0209 27
LEXEL ELECTRIC AB
Box 1009, 611 29 Nyköping. Tfn 0155-26 54 00. Fax 0155-21 42 86.
[email protected] www.lexel.se
MC1955SE/0209. © LEXEL ELECTRIC AB, 2002. Österbergs & Sörmlandstryck, 24609
Kort om Lexel-koncernen
Lexel-koncernen är en av Europas ledande leverantörer
av installationslösningar för el-, tele-, data- och kontrollapplikationer med speciellt fokus på s.k. intelligenta
byggnader, d.v.s. byggnader utrustade med teknik för
ökad komfort, ekonomi och trygghet.
I produktprogrammet ingår allt från brytare, uttag,
installationsmateriel och installationssystem för kabelhantering till kommunikationsnätverk, säkerhetssystem
samt system och mjukvaror för styrning av fastighetens
funktioner.
Lexel värnar om miljön i alla sammanhang. Ett led i
detta är att bygga och certifiera miljöledningssystem
enligt ISO 14000. Inom plastområdet arbetar Lexel med
att eliminera användningen av tungmetaller och ämnen
som skadar ozonskiktet.
Lexel-koncernen ägs av franska Schneider Electric
och har sitt operativa huvudkontor i Stockholm.
Omsättningen ligger på ca. EUR 700 miljoner och antalet anställda är omkring 6000.
Lexel är marknadsledande i Norden, Polen och Baltikum, men har även en stark position i Ryssland och ett
antal mellaneuropeiska länder. Försäljning sker genom
egna dotterbolag i 18 länder och via distributörer i mer
än 30.
I Sverige ansvarar Lexel Electric AB för marknadsföringen av varumärkena Lexel, Eljo och Thorsman.

Similar documents