Martin Ferm - [email protected]

Comments

Transcription

Martin Ferm - [email protected]
Rom, vårterminen 2010
Rom
Staden Rom behöver väl egentligen inte någon närmare presentation men jag ska i alla fall säga
några korta ord om den. Många har Rom som sin favoritstad och det är inte så konstigt då det är
svårt att tröttna på den. Det finns alltid nya saker att se, den är smockad av kultur och man påminns
hela tiden om dess historia. Rom har byggnader och minnen från många olika tidsepoker, från mer än
2000 år tillbaka i tiden till nuet. Rom är en vacker stad med mycket charm.
Skolan
Universitet heter Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” och jag läste vid Facoltà di Economia.
Det är en bra skola och den har ett gott rykte i Italien. Skolan ligger söder om Rom nära stadsdelen
Tor Vergata. Skolan är relativt ny, fräscha lokaler, barer och en jätte bra skolmatsal. Skolmatsalen är
väldigt prisvärd och jag rekommenderar starkt att man som student går dit och får i alla fall ett riktigt
mål mat om dagen. Skolan har stora parkeringsplatser eftersom i princip ingen i Italien kan leva utan
bil, det gäller också studenterna. Möjlighet till utskrifter, datasal och bokhandel finns tillgängligt på
skolan. Dock gör majoriteten så att de går till en ”bok-kopierings-affär” som ligger med gångavstånd
från skolan där du kan köpa kopierade böcker mycket billigare (skulle gissa att det inte är så omtyckt
av författarna eller lagligt för den delen).
Jag vill också nämna hur det fungerar att ta sig till bland annat den ekonomiska fakulteten. För att ta
sig till skolan får du ta metro A till dess slutstation Anagnina. Därifrån får du ta buss 20 som passerar
skolan. När du stannar vid ett stopp där du till höger kan läsa Facoltà di Lettere e Filosofia vet du att
du ska hoppa av på nästa stopp. Facoltà di Ingegneria ligger också i anslutning till dessa andra två.
För att komma till de andra fakulteterna vet jag inte hur man gör.
Skolan har ett välkomstmöte för erasmus-studenter några dagar innan skolan börjar som är bra att
närvara vid då ni får en massa information om skolan och hur det fungerar.
Kurser
Nu kommer vi till det svåra, att välja kurser och att välja rätt kurser. Innan vi åkte till Italien fick vi i
Sverige lämna preliminärt valda kurser. Det var bra, inte för att man väljer rätt kurser utan för att
bekanta sig med hemsidan och se vilka kurser som är tillgängliga. När du kommer ner får du oftast en
tutor, en fadder som du kan fråga om hjälp med att välja kurser. All information om kurserna finns på
skolans hemsida så det är bara att leta även om det är svårt. Vissa kurser måste läsas med andra och
vissa kurser finns bara på vårterminen alternativt på höstterminen. Ta reda på vilka kurser du kan
läsa och vilka som motsvarar de du ska läsa i Sverige innan du åker ner. Du måste också pussla ihop
kurserna så att schemat passar så lektionerna inte krockar. Detta är oftast oundvikligt och då får du
gå på varannan eller lösa det på annat sätt. Vi hade en kontaktperson som heter Susanna Petrini som
hade hand om oss erasmus-studenter. Om man har funderingar kan man fråga henne om vilka kurser
som är bra och vilka lärare som är bra. Vilka kurser som är bra menar jag egentligen vilka kurser som
inte är för svåra. När jag menar vilka lärare som är bra menar jag att de finns de som pratar
svårt/snabbt så man inte förstår och de som inte gillar erasmus-studenter (ja det finns dem som inte
gör det). Det finns tid för dig att prova på kurserna 1-2 veckor innan du ska lämna in ansökan på
skolan så du hinner prova vilka kurser som passar just dig. Men det är heller inte omöjligt att byta när
du vill och du kan skriva vilka tentor du vill eftersom du anmäler dig till en tentamen själv.
Betygsskalan som används är 18-30 där 18 är lägst för att klara sig men 30 är inte högst märkligt nog
utan det högsta är 30 lode, där lode betyder beröm. Tentamen i Italien är krånglig och till största
delen på grund av att läraren kan välja lite själv hur han vill examinera. Det lättaste är att vara där
första lektionen då läraren berättar hur han/hon ska gå tillväga. Oftast består tentorna i två delar, en
muntlig och en skriftlig del. Hur läraren sen väljer att använda dessa delar är upp till dem. Det finns
många varianter så jag kan inte skriva alla här.
Jag läste fem kurser som vardera var på 6 ECTS-credit motsvarande 6 högskolepoäng. Kurserna jag
läste heter:





Economia della Cultura – Detta är en intressant kurs som handlar bland annat om hur man
värderar och konsumerar kultur och kulturföremål. Jag rekommenderar denna kurs då den
var lätt att förstå och lärarna var bra och sympatiska. Det var mycket Erasmus-studenter som
läste denna kurs. Här behövde vi inte köpa någon bok. Denna kurs rekommenderas starkt.
Finance – Som namnet antyder är detta en kurs i finansiering. Det var lätt att hänga med och
läraren var bra. Det var nästan inga räkneuppgifter alls under kursen utan mer fakta. Det var
två tjocka böcker till denna kurs men de var på engelska vilket underlättade. Jag
rekommenderar även denna kurs.
Economia della communicazione – Denna kurs handlade bland annat om information,
kommunikation och organisation. Läraren var jättesvår att förstå då han pratade snabbt. Han
varken skrev på tavlan eller hade presentationer i form av powerpoint och overhead. Tentan
blev svår då det var svårt att se det väsentliga i kursen. En del av tentamen var multiplechoicefrågor där många av alternativen var likadana för en Erasmus-student. Denna kurs
rekommenderas inte.
Economia e Gestione della innovazione – Detta var en ”introduktion” till
innovationsekonomi. I denna kurs var läraren bra och boken vi hade var lättläst. Det var en
populär kurs och vi var många i aulan. Denna kurs rekommenderas.
Inglese – Detta är precis som det låter en kurs i det engelska språket. Den var lätt. Jag gjorde
denna för att få poäng (CSN) och självklart kan jag inte tillgodoräkna mig denna på Lunds
Universitet.
Boende
Många börjar leta boende redan innan de kommer ner och det är ett alternativ. Det positiva är att
om man hittar något har man boende direkt vilket kan kännas väldigt skönt och man slipper tänka
mer på det. Det mindre bra är att man inte kan se rummet/boendet innan man bestämmer sig, det
finns många rum där priset är samma men där det ena rummet är väldigt mycket mer spartanskt
inrett än det andra. Många som hyr ut boende föredrar att man kommer och kollar på rummet
innan. Jag bland många andra gjorde så att vi åkte ner och bodde till exempel på något hotell i en
vecka och letade boende där nere. Jag ringde på många rum och besökte många innan jag bestämde
mig. Jag använde mig av sidan www.portaportese.it där jag sedan skrev in området där jag ville bo
och sedan kom det upp många annonser som jag ringde på. Eftersom skolan ligger på slutstationen
Anagnina längs Metro A rekommenderar jag att bo nära ett metrostopp längs med Metro A. Sedan är
det bara att välja hur nära skolan man vill bo. Ju närmre skolan desto billigare att bo och det tar
mindre tid att ta sig till skolan. Men ju längre bort från centrum desto jobbigare att ta sig hem på
kvällar. Det är värt att ha lite längre till skolan men närmre till centrum. Att bo ”på” linje A har den
fördelen att det går nattbussar på den linjen hela natten när tunnelbanan slutat.
Det finns också en massa annonser på skolan om boende, men de boendena är oftast i Anagnina eller
i Tor Vergata dvs. långt från centrum men det är ert val. Om man har svårt att hitta kan man också
prata med skolan så kan de ordna ett boende på skolans Residenza som är deras egna boende.
Residenza ligger i anslutning till skolan och dess matsal (kom ihåg vad jag skrev om matsalen). Det går
bussar dygnet runt från skolan för att ta sig till centrum, bara att det tar lång tid.
Priset på rummen är väldigt olika och ju närmre centrum desto dyrare är det. Normalt är kanske 450550 euro för ett eget rum hyfsat nära centrum med delat kök och toalett. Men det går att hitta
dyrare rum uppemot 700-800 euro i månaden. Vill man dela rum med någon annan kan man komma
ner till 250 – 300 euro i månaden. Priset för en liten lägenhet/etta vet jag inte. Viktigt att kolla är
också om vatten/gas/el ingår i priset eller om det tillkommer.
Har ni frågor kan ni kontakta mig.
Martin Ferm, vt2010, [email protected]