Eksjö Hemtagningsteam, 223 kB

Transcription

Eksjö Hemtagningsteam, 223 kB
Hemtagningsteam
Varför vi gjorde som vi gjorde
Hur gick det?
Helena Martinson
Äldreomsorgschef
[email protected]
Lite fakta om Eksjö
Ca 16 500 inv
Åldersfördelning:
0-19 år 21,0% (22.7%)
20-64 år 54,8% (57,7%)
65 är - 24,4% (19,6%)
Eksjö – den unika
trästaden
Ek
Eksjö – 31 mil till
Stockholm, 31 mil till
Malmö
Försvaret (Ing2 och minröjning), Eksjöhus,
Hjältevadshus, SIS, Höglandssjukhuset, Polisen
(o Mariannelunds karamellkokeri…)
Förutsättningar
Hemtjänstens
hus
Hemtjänsten
Öster
Grupp H
Biståndshandläggare
LOV
Förutsättningar
Inflöde av
beslut om
korttid
Tillgängliga
resurser räcker
inte till
Prioriteringsordningen
Verkställighet
av växelvård
flyttades fram
Frustration /
Kreativitet /
Analys
Använda
tillgängliga
resurser bättre
Målsättningar
Öka känslan av trygghet hos brukarna
Beslut som motsvarar behoven
Bättre arbetsmiljö för biståndshandläggarna
Frigöra platser på korttidsavdelningen
Planeringen
Vårdplanering på
sjukhuset
Beslut om
hemtagnings-team
Generösa
schablontider =
generös planering
initialt
Daglig dialog med
brukare om möjlighet,
behov och utveckling,
med stöd av checklist
Daglig
överrapportering i
arbetslaget, med stöd
av HSL-personal
Dag 5, utvärdering /
uppföljning med
biståndshandläggar
Biståndshandläggare
utreder och tar beslut
om hjälp i hemmet
Dag 14 = beslut om
fortsatt hjälp i
hemmet och
överrapportering till
ordinarie arbetslag
Insatsen hjälp i
hemmet fortsätter i
ordinarie arbetslag
Statistik
Genomsnittlig beslut om insats, hemtjänst
kvartal 4 2013
77,4 tim/månad
2014
48,85 tim/månad
7 brukare behövde ingen insats
2015
47,12 tim/månad
5 brukare behövde ingen insats
Enkätundersökningar
Innan insatsen började, fick du
tillräckligt med information om vad
hemtagningsteam är för något?
Brukare
Innan insatsen började, fick du
tillräckligt med information om vad
hemtagningsteam är för något?
Anhöriga
tillräckligt
9
8
7
6
5
4
3
Series1
2
tillräckligt 10
9
8
7
6
5
4
3
2
inte tillräckligt 1
Series1
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
inte tillräckligt
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
Enkätundersökningar
7
6
Brukare
9
8
7
mycket nöjd 10
mycket nöjd 10
9
8
7
6
5
4
3
2
mycket missnöjd 1
Om du tänker på den hjälp du fick
(hemtagningsteam) hur nöjd är du
med insatsen som helhet?
6
Series1
0
5
1
4
2
3
3
2
4
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
mycket missnöjd 1
5
Om du tänker på den hjälp du
fick (hemtagningsteam) hur nöjd
är du med insatsen som helhet?
Anhöriga
Series1
Enkätundersökningar
7
6
Ökade eller minskade insatsen
hemtagningsteam din känsla av
trygghet?
Brukare
Ökade eller minskade insatsen
hemtagningsteam din känsla av
trygghet?
Anhöriga
mer trygg
9
8
Series1
7
mer trygg 10
9
8
7
6
5
4
3
2
Mindre trygg 1
0
6
Series1
5
1
4
2
3
3
2
4
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
Mindre trygg
5
Övriga ”vinster”
Ökat samarbete mellan yrkesgrupper
Ökat medvetenhet om alternativ, både
internt och externt
Ökad kunskap om processinriktat,
strukturellt, förbättringsarbete
Vad har vi kvar att arbeta med?
Hålla i och hålla ut!!