Om MiCollab Audio, Web and Video Conferencing

Transcription

Om MiCollab Audio, Web and Video Conferencing
HURTIGVEILEDNING
Hurtigveiledning
for MiCollab Audio, Web and Video Conferencing
Om MiCollab Audio, Web and Video
Conferencing
Med MiCollab Audio, Web and Video Conferencing kan du planlegge
og administrere rene lydkonferanser, rene nettkonferanser, samt lyd/
nett-konferanser.
Installere startprogrammet
1. Klikk på Kjør, og velg Ikke vis dette på nytt for programmer
fra utgiveren og stedet angitt ovenfor hvis du vil deaktivere
denne meldingen ved senere oppdateringer.
MERK: Det kan også vises en dialogboks i nettleseren din
der du blir bedt om å bekrefte at du ønsker å laste ned MCACLauncher.exe. I noen nettlesere kan det åpnes flere
bekreftelsesvinduer, samt popup-blokkering. Hvis du får
spørsmål om det, må du bekrefte at du ønsker å laste ned
og kjøre filen. Deaktiver popup ved behov.
MERK: Gjelder for Windows 8: Når du velger AWVstartprogramfilen, kan det vises en dialogboks med følgende
varsel: Windows SmartScreen hindret en ukjent app i å starte.
Klikk på Mer informasjon og deretter på Kjør likevel for
å fortsette installasjonen.
Tidspunkt: Denne fremgangsmåten kan ta opptil
10 minutter, men tar vanligvis mindre enn 2 minutter.
MERK: Mitel anbefaler å installere Java 1.8 eller nyere på
PC-en. Kontroller at Java-plugin er aktivert i leserinnstillingene.
Hvis du gjør dette, trenger du ikke å laste ned og kjøre MCACLauncher.exe separat.
Fremgangsmåten nedenfor er generisk og vil variere avhengig
av hvilke av PC-ens innstillinger for nettleseren, operativsystemet og
sikkerhet som støttes av MiCollab Audio, Web and Video
Conferencing. Denne fremgangsmåten forutsetter at Java-versjon
1.8 eller nyere er installert og aktivert på PC-en.
1. Klikk på koblingen for å delta på konferansen (enten via en
invitasjon per e-post eller kalenderinvitasjon).
2. Klikk på Delta, Del eller Verifiser klient.
3. Velg godkjenning for å kjøre MiCollab Audio, Web and Video
Conferencing. Nedlastningen av MiCollab Audio, Web and
Video-startprogrammet starter i bakgrunnen.
4. Du vil delta på konferansen når installasjonen er fullført.
Hvis Java-versjonen 1.8 eller nyere ikke er installert og aktivert
i nettleserinnstillingene, vises følgende melding:
2. Du vil delta på konferansen når nedlastningen er fullført.
Følg eventuelle andre meldinger som vises.
Åpne startprogrammet
Startprogrammet åpnes ved å klikke på MiCollab Audio, Web and
Video Conferencing-ikonet
under Start-menyen eller MiCollab Audio, Web and Video
Conferencing-snarveien på skrivebordet.
Vil du vite mer om startprogrammet? Gå til http://edocs.mitel.com
eller select Hjelp fra rullegardinmenyen for startprogrammet.
Delta på en konferanse
Bruke startprogrammet:
•
•
•
•
Dra/slipp en konferansekobling (anbefales).
eller skriv inn en tilgangskode og klikk på Delta.
MERK: Noen ganger kan det hende at du må delta i en
konferanse på en ny eller en annen server. I så fall angir du
både servernavnet og tilgangskoden i følgende format:
<servernavn/tilgangskode> og klikker på Delta. Noen
ganger hjelper det å forhøre seg med konferanselederen eller
-arrangøren.
•
eller velg en nylig konferanse eller favorittkonferanse fra
rullegardinmenyen.
MERK: Start-knappen brukes til å opprette en spontan
konferanse og vises når du har definert dine profilegenskaper
(dvs. har en konto på serveren).
Installer Java omdirigerer deg til nedlastingssiden for Java.
Aktiver Java omdirigerer deg til leserinnstillingene.
Hvis du velger Kjør AWV (ikke-valgfritt) og hvis MCAC-klienten ikke
er installert, eller hvis den installerte versjonen krever en
oppdatering, blir MCAC-Launcher.exe lastet ned.
Uten å bruke startprogrammet
•
•
Klikk på koblingen i kalenderen eller e-postinvitasjonen for
å åpne en nettleser.
Klikk på Delta.
Versjon 6.0
© Copyright 2015, Mitel Networks Corporation. Med enerett.
Ordet Mitel og logoen er registrerte varemerker som tilhører Mitel Networks Corporation. Enhver henvisning til tredjeparters varemerker er bare til informasjon, og Mitel hevder ikke
eierskap til noen av disse merkene.
HURTIGVEILEDNING
Opprette en spontan konferanse
(ad hoc)
•
Bruke startprogrammet:
•
•
1.
2.
3.
4.
Spille inn en lyd/nett-konferanse eller ren
nettkonferanse:
Klikk på Start (eller bruke rullegardinlisten Start konferanse).
Angi Emne og Konferansetype (valgfritt).
Klikk på Start igjen for å starte konferansen.
Formidle tilgangskoden og serverinformasjonen til andre parter.
Fra Collaboration Client Leader-konsollen
1. Klikk på Ta opp-knappen i Del-verktøylinjen.
2. Angi et navn og velg et sted for å lagre opptaket.
3. Klikk på Lagre. Opptaket starter automatisk.
Planlegge en konferanse
Ved bruk av Hjem-fanen for MiCollab-sluttbrukerportalen for MiCollab
Audio, Web and Video Conferencing kan bruke dette alternativet til
å planlegge et regelmessig møte eller stort nettseminar.
Ta opp en ren lydkonferanse:
1. Velg konferansetypen (engangskonferanse, regelmessig
konferanse og reservasjonsfri konferanse).
2. Angi konferansedetaljer og -funksjoner.
3. Klikk på OK for å planlegge en konferanse.
1. Logg deg på My Unified Communications-portalkontoen og
klikk på Mine konferanser. Start opptak-koblingen vises over
konferansefanene.
2. Klikk på Start opptak. Koblingen endres til Stopp opptak.
MERK: Koblingen og påloggingsinformasjonen for MiCollab
End User Portal finnes i velkomstmeldingen via e-post fra
systemadministratoren.
Liste over funksjoner
MERK: MiCollab Audio, Web and Video Conferencingklientene har forskjellige funksjoner, som beskrevet tabellen
nedenfor. Disse funksjonene gjelder for alle konferansetyper
uansett hvilken metode som brukes til å opprette eller planlegge
konferansen.
Velge lydalternativer
Velg ett av følgende lydalternativer:
•
•
•
Hvis du vil at startprogrammet alltid skal være synlig og lett
tilgjengelig, angir du alternativet Vis alltid MiCollab Audio, Web
and Video Conferencing-startprogrammet over andre vinduer.
Angi noen av eller alle dine vanlige møter som Favoritter.
Bruk i for å innhente Konferanseinformasjon for raskt å vise
detaljene vedrørende en konferanse.
Telefon: Delta i lyddelen av en konferanse via telefon.
Klient: Delta via toveis PC-lyd med hodetelefoner.
Nettleser: Delta via énveis lyd (bare lytting) via en nettleser.
Funksjoner
Administrere og oppdatere en
konferanse
MiCollab Audio, Web and
Video Conferencingklienten
Web
Client
Leder
Deltaker
(samarbeidsdeltaker)
Deltaker
(Bare visdeltaker)
Deling
Ja
Ja
Bare vis
Video
Ja
Ja
Nei
Chat
Ja
Ja
Ja
Opptaker
Ja
Nei
Nei
Lyd
Toveis lyd (med
hodetelefoner)
Toveis lyd (med
hodetelefoner)
Énveis
(bare lytting)
Opptak, innstillinger og rapporter:
Administrasjon
av dokumenter
Ja
Bare vis
Nei
•
•
Fjernstyring
Ja
Ja
Bare vis
Whiteboard
Ja
Ja
Bare vis
Hjelp
Ja
Ja
Nei
Forlate et møte
Ja
Ja
Ja
Avslutte et møte
Ja
Nei
Nei
Slik får du tilgang til og styrer en konferanse:
I MiCollab End User Portal velger du Mine konferanser-fanen for
å få tilgang til:
•
•
•
•
•
Konferansedetaljer: spesifikk informasjon om konferansen
Dokumenter: filer og dokumenter som skal lastes opp og publiseres
Godkjenning: vis og godkjenn deltakerens forespørsel om
godkjenning
Deltakere: viser en liste over deltakere når en konferanse pågår
I Opptak fanen kan du: administrere og vise opptak
I Innstillinger-fanen kan du: endre passordet, telefonantallet,
invitasjonsinnstillingene, personlig ID og tilordne en delegat
I Rapporter-fanen kan du: generere rapporter med
konferansedetaljer
Tips for enkel bruk
Bruke startprogrammet
•
Hvis du vil at startprogrammet skal åpnes på PC-en automatisk,
legger du til startprogrammet i Oppstartsprogrammet.
-2-
HURTIGVEILEDNING
Dele under en konferanse
Hva du kan dele:
•
•
•
Program: velg og dele et bestemt program
Skrivebord: del hele skrivebordet
Område: del en bestemt del av eller et område på skrivebordet
Delingsmoduser
Alternativer for deling
Grunnleggende
Avansert
Start/stopp opptak
Ja
Ja
Stans deling midlertidig/stopp
deling
Ja
Ja
Få tilgang til whiteboard-verktøy
Ja
Ja
Vis/administrer deltakere
Nei
Ja
Offentlige/private chatter
Nei
Ja
Video
Nei
Ja
-3-

Similar documents