HITACHI LR – 135 / 35A & LR – 155 / 55A

Transcription

HITACHI LR – 135 / 35A & LR – 155 / 55A
JAVA
NIPPON DENSO 80A
MODIFISERING AV DYNAMO




Demonter dynamoens bakdeksel, 3 muttere
og 1 skrue. Demonter B+ tilkoblingen med
tilhørende isolator mm.
Skru av børsteholder, 2 skruer vist med røde
piler.
Sett inn isolerte skruer, vist med gul pil.
Legg isoleringsskiver på punktene vist med
blå piler.
sea Ltd




Lodd ledninger på børsteholder, vist
med fiolette piler. Obs! Vær nøye
med å skrape rent punktene hvor
ledningene skal loddes på og påse at
loddingen blir av god kvalitet.
Loddetinnet skal flyte pent ut på det
ren-skrapte punktet. Brun ledning, 20
– 30cm lang, føres ut av dynamo
isolert med en pvc strømpe. Sort
ledning påmonteres en kabelsko for
4mm skrue og monteres som vist med
grønn pil.
Gummihetten til børsteholder settes
på plass.
Monter bakdekslet tilbake på plass.
Pass på å føre brun ledning med
isolasjonsstrømpe, DF, gjennom
hullet ved siden av ND merket på bakdekslet.
Isolerte spesialskruer samt isolasjonskiver til montering av
børsteholder kan leveres av Java Sea,
Java Sea kan på forespørsel utføre modifisering, lodding av
ledninger på børsteholder. Ta kontakt med Java Sea.
Se www.javasea.no
TILKOBLING AV TOP CHARGE
Brun / DF: Kobles sammen med BRUN ledning fra dynamoen.
Obs! Original 3 polet kontakt skal ikke tilkobles dynamoen etter modifisering.
Denne dynamoen har ikke tradisjonell D+ tilkobling.
Blå / D+: Kkobles til tenningsbryter, -tenning PÅ.
Java Sea Ltd forbeholder seg retten til å gjøre endringer i produktets design uten varsel
Postadresse:
Mobil: 907 33 053
Bankgiro:
Org. nr.:
Bråteveien 136
www.javasea.no
1286 42 42756
993 866 490
SKJETTEN
[email protected]
17.04.2009

Similar documents