Pålogging til Intrum Web uten java

Transcription

Pålogging til Intrum Web uten java
Pålogging til Intrum Web uten java
Veiledning – 09.03.2015
Du kan nå logge på uten bruk av java
•
•
2(9)
Dersom du skriver brukernavnet ditt og trykker «Submit» benytter du
ordinær javapålogging som forutsetter siste utgave av Java installert på din
pc/mac
Velger du «Authenticate with Text Password» begynner du pålogging uten
Java – det er da ikke nødvendig å skrive brukernavnet ditt
Du kommer nå til det nye påloggingsvinduet
•
•
3(9)
Ved første gangs bruk må du be om nytt passord – din nåværende pinkode
er ikke den samme
Velg «Don’t have Text Password»
Velg å få tilsendt “Text Password” ikke PIN!
•
•
•
4(9)
Fyll inn brukernavn og e-postadresse
La «Text Password» stå avhuket
Trykk så «Submit»
Fyll inn brukernavnet ditt og passordet du har
fått tilsendt
•
•
5(9)
Fyll inn det gamle brukernavnet og passordet du nå fikk på e-post
Trykk så «Submit»
Du får nå beskjed om å endre passordet
•
•
6(9)
Fyll inn det gamle brukernavnet og det nye passordet du nå fikk på e-post
Trykk så «Submit»
Du får nå beskjed om å endre passordet
•
•
7(9)
Velg passord du husker, det må være 8-16 tegn og inneholde minimum to
nummer og minimum to bokstaver
Trykk så «Submit» - du vil bli bedt om å bekrefte passordet ditt en gang til!
Neste gang du logger inn velger du
“Authenticate with Text Password”
•
8(9)
I påfølgende bilde skriver du ditt gamle brukernavn og passordet du har
valgt selv