Monteringsanvisning for Sunniva Solfanger

Transcription

Monteringsanvisning for Sunniva Solfanger
Monteringsanvisning for Sunniva Solfanger
1.

Pakk ut solfanger og deler. Sjekk iht. oversikt på vedlagte
monteringsanvisning at alt er med.

Montèr ventiler under og på siden på solfangeren
Finn egnet plass for solfangeren på solrik vegg.

Underkant solfanger skal plasseres minimum 10 cm
over nedre kant på yttervegg.
2.
Ute
3.
Bakside av solfanger
Inne
Ute
4.
Inne
Ute
Inne
Ledning fra solcelle
Innblåsningshull
Ca 20cm fra nedre
kant .
Bor hull i vegg med f.eks 8mm
bor for å markere senter i innblåsningshull
5.
Monter støttelekt i riktig
høyde fra senter innblåsningshull.
Ta ut hullet i veggen. Bruk en
hullbor på 130mm. Bor samtidig
hull for ledning fra solcelle.
6.
7.
Vifte
Tilpass innblåsningsrøret. Legg
til 3 cm for innstikk i solfanger.
OBS Vifta mot innervegg
Sjekk at røret passer i hullet i
solfangeren.
Monter solcellen på
et solrikt sted.
Tre ledning gjennom
veggen.
Monter solfangeren til veggen
med beslagene som er med.
Pass på at hullet i veggen og
hullet i solfangeren stemmer
overens.
8.
Ute
9.
Inne
Tre i innblåsningsrøret
Ute
Bryter
Inne
Monter ledning fra solcellen og
vifta sammen i bryteren.
Monter ventilrist
Koble sammen
med han og hun
plugg
Vifte