6 Alf Magne Foss Rehab_konf_2015_Virke

Comments

Transcription

6 Alf Magne Foss Rehab_konf_2015_Virke
Overføring av oppgaver innen habilitering og
rehabilitering fra spesialisthelsetjenesten til kommunene
Hva skal til for å lykkes med oppgaveoverføring til
kommunene?
Alf Magne Foss
Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS
12. Oktober 2015
Når du ikke vet hvilken havn du skal til,
er ingen vinder fordelaktige
Vi har en idé om hvor havnen er, men vinden
kommer fra alle kanter og i følge yr.no så
kommer det ikke til å bli bedre.
Samhandling for hvem?
• Eldre
• Kronikere
• Risikogrupper
”Utskrivningsklare pasienter”
Gode ledere
Felles mål
- Til beste for pasienten
- Samfunnsmessig nyttig
Muligheten for å lykkes?
Vinn-vinn
situasjoner
- Må være løsningsorientert
- Inkluderende
Barrierer
- Politisk/økonomisk
- Kultur & holdninger
- Nasjonal helse og
sykehusplan
- Kommunereformen
- Hva er rehabilitering?
Kartlegge behov
- Hva er «ståa»?
- Demografi & utvikling
«adle ska få»
Oppsummert:
• Alle som driver med rehabilitering må
involveres.
• Finne fremtidsrettede løsninger (= Norge om
20 år).
• Utvikle faget
• Trengs gode ledere til å koordinere
kommunen/ene – sykehus –
rehabiliteringssentra – andre
Vi vet hvilken havn vi skal til, vi vet hvilken
vind vi skal følge, og alle om bord vet
hvilken jobb de har å gjøre