Stell av stomi og PEG/J

Transcription

Stell av stomi og PEG/J
Side 1
Stell av stomi og PEG/J
Denne prosedyren er utviklet av Professor Dr. med. Christian Löser, Rotes Kreuz
Krankenhaus Kassel, Tyskland og modifisert av AbbVie i samråd med norske
gastroenterologer. For videre instuksjon, se produktarket vedlagt materialet.
Utstyr
Pose til brukt utstyr, enganshansker (antibakterielle), desinfeksjon til
hender, eventuelt sterile Y-kompresser.
Advarsel
Desinfeksjonsmiddel som Povidone-Iodine (PVP-I; e.g.: Iso-Betadine®,
Braunol®) og Octenidindihydrochlorid-Phenoxyethanol (e.g.: Octanosept®) bør ikke brukes, da dette kan ødelegge sondens egenskaper.
Prosedyre
A. På operasjonsdagen (de første 24 timene)
Duodopa® (levodopa/ carbidopa)-behandlingen kan normalt sett
startes rett etter en ukomplisert PEG/J plassering og etter konsultasjon
med gastroenterolog/kirurg. Følg sykehusets rutiner angående anbefalninger. Oralt matinntak kan være mulig ca 2 timer etter PEG/J
plasseringen. Merk at det i noen tilfeller kan være nyttig å vente ca.
8-12 timer. Konsulter med gastroenterolog/kirurg. Ved bruk av kompress, unngå bytte de første 24 timene etter inngrepet hvis mulig.
Se etter komplikasjoner slik som smerte og blødning.
B. Daglig stell, dag 1-10
Etter operasjonen utføres stellet av sonde og PEG/J i henhold til
instruksjonen fra sykehuset. Det er viktig at stellet skjer under gode
aseptiske (sterile) forhold. Ha det nødvendige utstyret klart.
1. Løsne utvendig fikseringsplate. Rengjør og se til at det er så tørt
som mulig rundt stomien.
2. Trekk lett i sonden til du kjenner motstand fra den indre stoppeplaten, slik at det opprettholdes en sammendragning av hudlagene
som ikke har grodd godt sammen enda.
3. Rengjør og se til at det er så tørt som mulig rundt stomien. Om det
er tegn til komplikasjoner (se punkt D), kontakt lege.
4. Fest den utvendige fikseringsplaten ca. 5-10 mm fra huden. Ikke vri
på sonden slik man ofte gjør ved ernærings PEG, da innersonden
kan tvinnes grunnet spissens plassering i tarmen.
Stell av stomi og PEG/J
NODUO130440 - ORD 2928Copyright © 2013 AbbVie. All rights reserved.
B4
Side 2
C. Stell, hver 2.-3. dag
Etter de 10 første dagene med sårtilheling og sammengroing av
magesekken med bukhinnen behøver en normalt å stelle stomien hver
2.-3. dag. Bruk av bandasje skal normalt sett ikke være nødvendig.
1. Løsne utvendig fikseringsplate.
2. Etter rengjøring av stomi med såpe og vann, skyv PEGsonden forsiktig
2-3 cm inn i magen og dra den sakte tilbake til du kjenner motstand
fra den indre stoppeplaten. Det er viktig å gjøre dette for å unngå at
den indre stoppeplaten vokser fast i magesekken (buried bumper),
samt for å rense stomien. Ikke vri på sonden slik man ofte gjør ved
ernærings PEG, da innersonden kan tvinnes grunnet spissens plassering i tarmen.
3. Hvis det er tegn på komplikasjoner, kontakt lege. Se pkt D
vedrørende komplikasjoner.
4. Fest den utvendige fikseringsplaten igjen, ca. 5-10 mm fra magen.
Dusj og bad
OBS! Pumpa er ikke vanntett og må kobles fra før dusj eller bad. Benytt
ekstradose før dusj eller bad om nødvending.
•
•
Etter 10 dager kan stomien rengjøres med vanlig såpe og vann,
gjerne under dusjing. Det er viktig at stomiåpningen er ren og tørr.
Når stomien er helet er ikke sondesystemet noen hinder for bading. Fest
sonden ordentlig til kroppen med tape eller plaster. Et vanntett bredt
plaster kan også vurderes. Etter badet er det viktig at stomien er ren og tørr.
Det er viktig at stomien alltid er ren og tørr. Observer stomien daglig.
D. De mest vanlige komplikasjonene
Generelt
Rødhet med diameter mindre enn 5 mm rundt stomien er normalt og er
ikke nødvendigvis tegn på infeksjon. Er du usikker kan lege kontaktes.
Skorpedannelse
– fjern med saltvannsoppløsning.
Tegn på infeksjon
– kontakt lege dersom infeksjon mistenkes (varmt, rødt og hovent).
Om nødvendig ta prøve for bakteriedyrkning.
Betydelig sekresjon
– hold stomien så tørr som mulig. Hvis man må benytte kompress,
skift kompress flere ganger per dag og finn helst en “luftig” løsning.
Sjekk at den indre og den ytre fikseringsplaten sitter som de skal.
Det skal kjennes motstand fra den indre stoppeplaten når man drar
i PEGen. Ytre stoppeplate skal sitte 5-10 mm fra huden.
Granulasjonsvev (villkjøtt)
– fjernes om det gir plager som smerter og i konsultasjon med lege.
Kan fjernes ved kirurgi, kortison eller etsing med lapis-stift.
AbbVie AS
Postboks 1, 1330 Fornebu
Martin Linges vei 25, 1364 Fornebu
Telefon: 67 81 80 00
www.abbvie.no
www.duodopa.no
Stell av stomi og PEG/J
NODUO130440 - ORD 2928Copyright © 2013 AbbVie. All rights reserved.
C2
C4