Pasientinformasj Pasientinformasjon

Transcription

Pasientinformasj Pasientinformasjon
Medisinsk klinikk
Pasientinformasjon - Ileoskopi
Undersøkelse av tynntarm gjennom stomi (ileoskopi)
Hva er ileoskopi gjennom stomi?
Ileoskopi gjennom stomi er en undersøkelse som blir gjort for å avklare om
m det foreligger
sykdom i nederste del av tynntarmen hos pasienter som har fått fjernet tykktarmen,
tykktarmen eller som har
fått anlagt ileostomi.
Til undersøkelsen brukes en slange med et videokamera i enden (koloskop). Slangen føres
forsiktig gjennom stomien så langt det er mulig, vanligvis omlag 3030 50 cm inn i tynntarmen.
Det er mulig å se etter for eksempel betennelse, sår, polypper og svulster.
svulster Det kan tas vevsprøver
av slimhinnen til undersøkelse i mikroskop og polypper kan fjernes dersom slike skulle finnes.
finnes
Hvordan forbereder jeg meg til undersøkelsen?
Forberedelser
Undersøkelsen krever ingen spesiell tømming. Du anbefales å drikke rikelig med klare væsker
dagen før du har time. Med ”klare væsker” menes te, brus (ikke Cola), saft, vann og buljong.
Du kan spise frokost undersøkelsesdagen og drikke det samme som foregående dag.
Spesielt til deg som bruker medisiner
vevs
Bruker
Blodtynnende medisiner kan øke risiko for blødning i forbindelse med vevsprøvetaking.
du slike medisiner, må du derfor følge retningslinjene som er satt opp under.
BLODTYNNENDE MEDISINER
DETTE GJØR DU FØR UNDERSØKELSEN:
Ticlopidin (f.eks. Ticlid)
Tas ikke siste 10 dager før undersøkelsen.
Ticagrelor (f.eks. Brilique)
Tas ikke siste 7 dager før undersøkelsen.
Dabigatran (f.eks.Pradaxa)
Tas ikke dagen før- og selve undersøkelsesdagen hvis
Rivaroksaban (f.eks. Xarelto)
ikke legen din har bestemt noe annet.
Apiksaban (f.eks. Eliquis)
Warfarin (Marevan)
Tas ikke 3 dager før undersøkelsen. OBS: Hvis du
bruker Marevan fordi du har fått innsatt kunstig
hjerteklaff,, må du ta den som vanlig.
Acetylsalicylsyre (f.eks.
f.eks. Albyl-E)
Albyl
Tas som vanlig.
Det kommer stadig nye blodtynnende medikamenter og spør gjerne legen din om du er i tvil.
Noen pasienter må fortsette med blodtynnende medisiner av spesielle grunner,
grunner f.eks. den
første tiden etter innsettelse av stent i hjertets kransårer og skal ikke slutte med
medisinene. Ta med deg eventuelle blodtynnende medisiner når du kommer til undersøkelse slik
at du kan ta dem etter undersøkelsen. Undersøkelse uten prøvetaking kan la seg gjøre
g
selv om
medisinene er tatt. Det er fint hvis du gir beskjed om hvilke medisiner du bruker når du kommer.
Andre typer medisiner tas som vanlig.
Side 1 av 2
Undersøkelsen
Hvilke komplikasjoner kan oppstå?
Undersøkelsen regnes som lite farlig. En svært sjelden gang kan det oppstå komplikasjoner som
blødning eller hull på tarmen. Operasjon kan da bli nødvendig. Ved mistanke om
komplikasjoner, er det aktuelt med observasjon eller innleggelse i sykehus. Får du sterke
magesmerter eller større tarmblødning etter at du er kommet hjem, må du kontakte sykehuset.
Beroligende og smertestillende medisin kan gi pusteproblemer som vanligvis er kortvarige og
ikke alvorlige.
Etter undersøkelsen
Du kan vanligvis dra hjem rett etter undersøkelsen. Hvis det er fjernet polypp eller tatt
vevsprøver, er det vanlig med litt blod i avføringen det første døgnet.
Resultatet
Etter undersøkelsen vil legen informere deg om hva som ble funnet. Dersom det er tatt
vevsprøver, så kan det ta opptil 4-6 uker før prøvesvar foreligger. Legen som har henvist deg får
skriftlig svar på undersøkelsen, inklusiv svaret på evt. vevsprøver.
Gastrolab, UNN, Tromsø, versjon februar 2015
Side 2 av 2

Similar documents