parastomale brokk

Transcription

parastomale brokk
Parastomale
hernier
Brynjulf Ystgaard St Olav
Definisjon
• Arrbrokk med tilstedeværelsen av en stomi
Diagnostikk
• Ct
• Ultralyd
• Røntgen
Forekomst
• Quebec: 10 470/7.75 mill (2007)
• Ripoche & al 2011: Selvrapportert PSH
25.8 % PSH
Median debut 18 mnd, men opp til 27 år
76 % rapporterte problemer
Risikofaktorer
• Alder over 60
• Andre stomier enn ileostomi
• Peristomale komplikasjoner
o Residiv rate 52 %
o
o
o
o
Forekomst (2)
• Donahue & al. Retrospektiv evaluering av urostomi
• 27 % PH etter et år, 50 % etter to
• 137 PH påvist ved Ct, 93 av disse påvisbar ved klinisk
undersøkelse
• Risikofaktorer
o Kjønn
o BMI
o Preoperativ albumin
Risiko for brokk
Profylakse
• Israelson
o Preperitonealt nett rundt stomitarm
• Berger
o Intraperitonealt nett
• Wiiliams
o Stapled Mesh stomA Reinforcement (SMART)
SMART
Dynamesh
Proflylaktisk nett
Og resultater…….
• SMART: 19 % etter median 21 måneders observasjon
(N=21)
• Preperitonealt nett:
o 9 % etter mean 31 måneders observasjon (N=42)
o 11 % etter median 13 måneders observasjon (N=46)
• Dynamesh: 0 % etter median 11 måneder (N=22)
• PREVENT: En prospektiv studie fra Nederland med
preperitonealt nett vs ingen profylakse
Behandling
• Konservativ behandling er akseptabelt
• Høy residivrate ved kirurgi
• Kun symptomatiske parastomale hernier skal
opereres
o Seternes, Bjørke, Myrvold 2005
Konservativ behandling
Operativ behandling
• Suturplastikk
• Flytting av stomi
• Lokale plastikker
o Top hat
o On-Lay
• Nettplastikk
o Åpen
o Laparoskopisk
Nett
• Biologiske
o Cross-linked
o Non-coss linked
• Syntetiske
o
o
o
o
o
ePTFE – goretex
Polypropylene, med adheransebarriere
Polyester, med adheransebarriere
Dynamesh
Ultrapro
Flytting av stomi
• Betinger nettplastikk på gammelt og nytt stomisted
• Kumulativ residivfare sannsynligvis 20-25 % med nett
på begge sider
Åpen plastikk uten
laparotomi
Sutur av åpning med nett på ut- eller innside
Top-hat repair
Keyhole repair
Modified sugarbaker
Sandwich technique
When in Denmark…..
•
•
•
•
•
174 pasienter operert fra 2007 til 2010
56 åpen 118 laparoskopiske
13.2 % reoperert
6.3 % 30-dagers mortalitet
Etter tre år: reoperert for residiv 10.8 % av åpne
operasjoner og 3.8 % av laparoskopiske
o Helgeland & al 2013
Meta analyse
• Flere analyser med litt ulik tilnærming
• Hanson & al 2012
Åpen plastikk
Laproskopisk teknikk
Våre valg
• Laparoskopisk sandwich teknikk
• Parietex parastomal mesh