Last ned pdf-dokumentet om statistikk på kalkulatoren her!

Transcription

Last ned pdf-dokumentet om statistikk på kalkulatoren her!
Statistikk (kalkulator)
Bruk av kalkulator til å finne sentral- og spredningsmål.
Sentralmål
-
Typetall
Gjennomsnitt
Median
Spredningsmål
-
Variasjonsbredde (største verdi – minste verdi)
Kvartilbredde
Variansen
standardavvik
Legg inn data i lister (List). Sørg for å ha de rette innstillingene (se lærebok). Følgende
tastetrykk gir deg ulike sentral- og spredningsmål:
Casio
STAT – CALC – 1 VAR
Texas
STAT – CALC – 1:1-Var Stats
Vinduet viser så
Forklaring
Gjennomsnitt
X
x, xn
Q1
Med
Q3
Mod
Man kan da beregne:
Varianse = standardavvik2
Kvartilbredde = Q3-Q1
Standardavvik
Nedre kvartil
Median
Øvre kvartil
Typetall (kun Casio)

Similar documents