Eksamensplan høsten 2015, for fagemner fra Høgskolen i Buskerud

Transcription

Eksamensplan høsten 2015, for fagemner fra Høgskolen i Buskerud
Eksamener for fag som gjennomføres i samarbeid med Høgskolen i Buskerud og Vestfold
Oppdatert 09/09-15





Klokkeslett for eksamensstart er som følger:
1-5 timers eksamen starter klokken 09:00
1-4 dags eksamen starter klokken 12:00
Oppmøte er senest 15 minutter før eksamen starter
Vi tar forbehold om feil og endringer i eksamensplanen.
Dato og
tidspunkt
Påmeldingsfrist Eksamensform
Varighet Eksamenskode Eksamen
Hjelpemidler
Alle hjelpemidler er tillatt, unntatt kommunikasjon
med andre personer.
Et A4-ark med skrift på begge sider, men det må bare
være ett ark.
Ingen
Ingen hjelpemidler
Ingen
Kalkulator
Ingen
Kalkulator
Alle hjelpemidler er tillatt, unntatt kommunikasjon
med andre personer.
06.11.2015
02.10.2015
Hjemmeeksamen 1 dag
6209
Selskapsrett
09.11.2015
10.11.2015
10.11.2015
11.11.2015
11.11.2015
12.11.2015
12.11.2015
02.10.2015
02.10.2015
02.10.2015
02.10.2015
02.10.2015
02.10.2015
02.10.2015
Stedbasert
Stedbasert
Stedbasert
Stedbasert
Stedbasert
Stedbasert
Stedbasert
8088
8089
6172
8091
6185
8092
6186
Prisstrategi
Produktutvikling
Markedsføring
Markedsføringskanaler
IKT for økonomer
Merkeledelse
Mikroøkonomi
13.11.2015
02.10.2015
Hjemmeeksamen 1 dag
6192
13.11.2015
02.10.2015
Hjemmeeksamen 3 dager
6180
Arbeidsrett
Personalledelse - HRM 15
Studiepoeng (Siste gjennomføring Alle hjelpemidler er tillatt, unntatt kommunikasjon
høst 2015)
med andre personer.
3 timer
3 timer
4 timer
4 timer
4 timer
4 timer
5 timer
16.11.2015
16.11.2015
02.10.2015
02.10.2015
Stedbasert
Stedbasert
3 timer
4 timer
8093
6190
Forbrukeradferd
Finansiell styring
18.11.2015
02.10.2015
Stedbasert
4 timer
6191
18.11.2015
19.11.2015
02.10.2015
02.10.2015
Stedbasert
Stedbasert
4 timer
4 timer
6171
6179
19.11.2015
19.11.2015
02.10.2015
02.10.2015
Stedbasert
Stedbasert
4 timer
4 timer
8104
8108
Statistikk
Grunnleggende bedriftsøkonomi
og regnskap
Forretningsjus
Innføring i kontraktsrett (Siste
eksamensgjennomføring vår
2017)
Innføring i kontraktsrett
20.11.2015
02.10.2015
Hjemmeeksamen 3 dager
6195
20.11.2015
24.11.2015
25.11.2015
26.11.2015
27.11.2015
02.10.2015
02.10.2015
02.10.2015
02.10.2015
02.10.2015
Hjemmeeksamen
Stedbasert
Stedbasert
Stedbasert
Stedbasert
1 dag
4 timer
4 timer
4 timer
4 timer
6188
6189
6211
6176
6187
27.11.2015
02.10.2015
Stedbasert
4 timer
6175
27.11.2015
02.10.2015
Stedbasert
4 timer
8107
27.11.2015
30.11.2015
02.10.2015
02.10.2015
Hjemmeeksamen 1 dag
Stedbasert
4 timer
8090
6178
30.11.2015
01.12.2015
02.10.2015
02.10.2015
Hjemmeeksamen 4 dager
Stedbasert
4 timer
6420
6208
Ingen
Ikkekommuniserbar kalkulator
Alle trykte og skrevne notater, kalkulator og skrive/
tegnesaker
Kalkulator
Lovsamling og kalkulator
Lovsamling
Lovsamling
Alle hjelpemidler er tillatt, unntatt kommunikasjon
Praktisk regnskapsforståelse
med andre personer.
Alle hjelpemidler er tillatt, unntatt kommunikasjon
Strategisk ledelse og foretaksetikk med andre personer.
Samfunnsvitenskapelig metode
Kalkulator
Bedriftsbeskatning
Lovsamling og kalkulator
Makroøkonomi
Kalkulator
Organisasjon og ledelse
Ingen hjelpemidler
Avansert kalkulator. Regnskapslov samt utdrag av
Finansregnskap m/analyse
aksjelov og skattelov.
Avansert kalkulator. Regnskapslov samt utdrag av
aksjelov og skattelov. For studenter som startet
Finansregnskap med analyse
28/03-15 eller senere
Alle hjelpemidler er tillatt, unntatt kommunikasjon
Markedsanalyse
med andre personer.
Driftsregnskap og budsjettering
Kalkulator
Alle hjelpemidler er tillatt, unntatt kommunikasjon
Examen philosophicum
med andre personer.
Personbeskatning
Lovsamling, skattesatser og kalkulator
01.12.2015
02.10.2015
Bachelor
8094
Bacheloroppgave markedsføring
01.12.2015
02.10.2015
Bachelor
6196
Bacheloroppgave - Ledelse
01.12.2015
02.12.2015
03.12.2015
02.10.2015
02.10.2015
02.10.2015
Bachelor
Stedbasert
Stedbasert
6212
6207
6174
Bacheloroppgave - Regnskap
Årsregnskap med skatt
Matematikk
03.12.2015
02.10.2015
Hjemmeeksamen 1 dag
6193
04.12.2015
07.12.2015
07.12.2015
02.10.2015
02.10.2015
02.10.2015
Hjemmeeksamen 1 dag
Stedbasert
4 timer
Stedbasert
4 timer
6173
6213
6177
Prosjektledelse
Arbeids- og
organisasjonspsykologi
Pengekrav og konkurs
Finansiering og investering
08.12.2015
02.10.2015
Hjemmeeksamen 1 dag
6194
Styrearbeid i teori og praksis.
11.12.2015
02.10.2015
Hjemmeeksamen 3 dager
6216
HRM
14.12.2015
02.10.2015
Stedbasert
8106
Regnskapsteori
4 timer
4 timer
4 timer
Alle hjelpemidler er lov, unntatt kommunikasjon med
andre personer.
Alle hjelpemidler er lov, unntatt kommunikasjon med
andre personer.
Alle hjelpemidler er lov, unntatt kommunikasjon med
andre personer.
Kalkulator, lovsamling
Kalkulator
Alle hjelpemidler er tillatt, unntatt kommunikasjon
med andre personer.
Alle hjelpemidler er tillatt, unntatt kommunikasjon
med andre personer.
Kalkulator, lovsamling
Kalkulator og rentetabell
Alle hjelpemidler er tillatt, unntatt kommunikasjon
med andre personer.
Alle hjelpemidler er tilltatt, unntatt kommunikasjon
med andre personer.
På eksamen er det lov å ha med utskrift av lover,
forskrifter, IFRS-standarder og NRS-standarder. Dette
kan skrives ut eller de kan være i trykket utgave.
Eksempelvis Revisors Håndbok (2015) og IFRS på
Norsk (2015). Det er ikke tillatt å ha med notater.

Similar documents