Innholdsfortegnelse

Transcription

Innholdsfortegnelse
490044.book Page 5 Thursday, July 18, 2013 1:22 PM
innhold
Innhold
del 1 Innføring i bedriftsøkonomi
kapittel 1 Introduksjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
Litt generelt om økonomi og økonomistyring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1.1 God økonomistyring betyr god måloppnåelse . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1.2 Bedriftsøkonomiske spørsmål ses i et eierperspektiv . . . . . . . . . . . .
1.1.3 Hvem driver økonomistyring? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1.4 Usikkerhet i svarene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1.5 Viktig å beherske fagterminologien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Økonomistyring er noe langt mer enn bokføring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Budsjettering – en viktig del av ledelsesprosessen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finansregnskap, driftsregnskap og forskjellen mellom dem . . . . . . . . . . . . .
1.4.1 Regnskapets informasjonsoppgaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.2 Regnskapets funksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.3 Regnskapets målgrupper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.4 Finansregnskap og skatteregnskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.5 Driftsregnskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.6 Forskjellen mellom finans- og driftsregnskap . . . . . . . . . . . . . . . . .
Klassisk bedriftsøkonomi og balansert målstyring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
19
19
20
20
21
21
22
23
23
24
25
26
27
28
30
kapittel 2 Etablering, drift og avvikling av virksomhet . . . . . . . . . . . . . . 33
2.1
2.2
2.3
2.4
Utmeisling av forretningsideen i en forretningsplan . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valg mellom enkeltpersonforetak, aksjeselskap og andre driftsformer . . . . .
2.2.1 Enkeltpersonforetak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.2 Aksjeselskap (AS eller ASA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.3 Filial av utenlandsk selskap (NUF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.4 Ansvarlig selskap (ANS eller DA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Viktige forhold mellom bedriften og myndigheter/samfunn . . . . . . . . . . . . .
2.3.1 Regnskapsplikt og/eller bokføringsplikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.2 Revisjonsplikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.3 Skatt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.4 Brønnøysundregistrene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.5 Merverdiavgift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.6 Arbeidsgiveravgift og skattetrekk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.7 Altinn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avvikling av virksomhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4.1 Salg av virksomhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4.2 Opphør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4.3 Gjeldsforhandling, styrt avvikling og konkurs . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
34
34
34
36
37
38
38
38
38
39
39
40
40
40
41
41
42
5
490044.book Page 6 Monday, July 22, 2013 11:45 AM
innhold
kapittel 3 Økonomistyring i perspektiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
Målene må være klare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ulike faser i økonomistyringsprosessen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Økonomistyring kan ikke gå av veien for upopulære avgjørelser . . . . . . . . .
Planlegging og kontroll skal øke motivasjonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontrollerbare/ikke-kontrollerbare faktorer og kostnader . . . . . . . . . . . . . . .
Incentiver – et middel til måloppnåelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Det er viktig å vite hva ting koster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ansvarsregnskap og prestasjonsrapportering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
«Management by exception» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hvem trenger økonomistyringsinformasjon? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kostnaden med økonomistyringen må vurderes mot nytten . . . . . . . . . . . . .
Økonomi og etikk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43
46
48
49
49
50
51
52
54
55
55
56
kapittel 4 Beslutninger på lang sikt – prosjektanalyse . . . . . . . . . . . . . . 59
4.1
Renteregning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
4.1.1 Bruk av regneark, kalkulator og tabeller til renteregning m.m. . . . . 60
4.1.2 Sentrale begreper i finansmatematikken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
4.1.3 Fremtidsverdi (sluttverdi) av et enkelt beløp . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
4.1.4 Fremtidsverdi (sluttverdi) av en annuitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
4.1.5 Nåverdi av enkeltbeløp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
4.1.6 Nåverdi av en annuitet (fast årlig beløp i n år) . . . . . . . . . . . . . . . . 67
4.1.7 Nåverdi av en evig annuitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
4.1.8 Beregning av annuitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
4.2 Prosjektanalyse fokuserer på inn- og utbetalinger, ikke på inntekter
og kostnader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
4.3 Pengenes tidsverdi står sentralt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
4.4 Nåverdimetoden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
4.4.1 Nåverdiberegning i regneark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
4.4.2 Nåverdiberegning med finanskalkulator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
4.4.3 Beslutningsregler under nåverdimetoden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
4.4.4 Nåverdiprofil – et nyttig redskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
4.4.5 Nåverdimetoden brukt på gjensidig utelukkende prosjekter med ulik
levetid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
4.5 Internrentemetoden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
4.5.1 Hvordan finne internrenten ved regning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
4.5.2 Lokalisere internrenten ved hjelp av nåverdiprofil . . . . . . . . . . . . . . 85
4.5.3 Bruk av regneark for beregning av internrente . . . . . . . . . . . . . . . . 85
4.5.4 Internrenteberegning på finanskalkulator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
4.5.5 Beslutningsregler under internrentemetoden . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
4.5.6 Internrentemetodens fordeler og ulemper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
4.6 Tilbakebetalingsmetoden (paybackmetoden) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
4.7 Oppsummering av beslutningsreglene for de tre hovedmetodene . . . . . . . . . 92
4.8 Annuitetsmetoden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
4.9 Inflasjon, nominelle og reelle renter og verdier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
4.10 Kontantstrømberegning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
6
490044.book Page 7 Monday, July 22, 2013 11:45 AM
innhold
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.10.1 Skatt ved prosjektanalyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
4.10.2 Kontantstrøm til totalkapitalen (totalkapitalmetoden) . . . . . . . . . . 100
4.10.3 Kontantstrøm til egenkapitalen (egenkapitalmetoden) . . . . . . . . . . 100
4.10.4 Relevante og irrelevante kontantstrømelementer . . . . . . . . . . . . . . 101
4.10.5 Eksempel på kontantstrømberegning før og etter skatt . . . . . . . . . 104
Usikkerhet i kontantstrømmene – følsomhetsanalyse . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Kapitalrasjonering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Hvordan fastsettes avkastningskravet? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Kapitalverdimodellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
4.14.1 Markedsporteføljen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
4.14.2 Diversifiserbar risiko (usystematisk risiko) – risiko man kan kvitte
seg med . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
4.14.3 Ikke-diversifiserbar risiko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
4.14.4 Beta (β) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
4.14.5 Beskrivelse av kapitalverdimodellen (KVM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Utskiftningskalkyler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
4.15.1 Optimalt tidspunkt for å bytte ut utstyr med nytt og bedre . . . . . . 115
4.15.2 Optimal levetid for en engangsinvestering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
4.15.3 Optimalt utskiftningstidspunkt for en kjede av gjentatte, like
investeringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Investeringsbudsjetter og etterkontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Kvalitative faktorer i prosjektanalysen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Prosjektanalyse i perspektiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
kapittel 5 Kapitalbehov og finansiering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
Beregning av kapitalbehov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ulike kapitalkilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.1 Egenkapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.2 Lån og ulike kreditter, tilskudd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eksempel på dekning av kapitalbehovet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kostnader ved finansiering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4.1 Grovregning av rentekostnaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4.2 Effektiv rente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4.3 Fra korttidsrente til effektiv rente p.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4.4 Kontantrabatter og effektiv rente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4.5 Kostnader ved kassekreditt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kostnader forbundet med egenkapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Serielån eller annuitetslån . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.6.1 Hvordan finne terminbeløpet på en annuitet? . . . . . . . . . . . . . . . .
123
125
125
126
128
129
129
130
132
134
135
137
137
139
kapittel 6 Kostnadsbegreper for kontroll og bedre beslutninger . . . . 143
6.1
6.2
Kostnader står sentralt ved beslutninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1.1 Bedriftene elsker kostnader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1.2 Kostnadskutt er noe annet enn kostnadskontroll . . . . . . . . . . . . . .
Kostnader – begreper og klassifisering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2.1 Kostnadsobjekt og kostnadssted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2.2 Kostnadsarter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
143
144
144
147
148
150
7
490044.book Page 8 Thursday, July 18, 2013 1:22 PM
innhold
6.3
6.4
6.2.3 Direkte kostnader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2.4 Indirekte kostnader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2.5 Faste og variable kostnader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2.6 Sprangvis faste kostnader og irreversible kostnader . . . . . . . . . . . .
6.2.7 Kostnadsdiagrammer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2.8 Aktivitetskostnader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2.9 Marginalkostnader (grensekostnader og differanseenhetskostnader)
6.2.10 Totalkostnader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2.11 Relevant område kostnadsfunksjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2.12 Kostnadene kan grupperes i flere dimensjoner samtidig . . . . . . . . .
Kostnadsklassifisering rettet mot beslutninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3.1 Sunk costs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3.2 Alternativkost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3.3 Selvkost og totale variable kostnader (minimumskost/salgsmerkost)
6.3.4 Standardkostnader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3.5 Livstidskostnader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3.6 Relevante kostnader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Noen viktige kostnadsarter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.4.1 Lønnskostnader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.4.2 Materialkostnader og lagervurdering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.4.3 Avskrivninger og avskrivningsmetoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.4.4 Diverse kostnadsarter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.4.5 Kalkulatoriske kostnader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
150
152
155
163
164
167
170
171
174
177
178
179
179
179
179
180
180
180
181
182
187
193
193
kapittel 7 Kostnadsfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
Litt generelt om kostnadsfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hva er formålet med kostnadsfordeling? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hvorfor inndeler man virksomheter i underenheter? . . . . . . . . . . . . . . . . .
Generelle prinsipper for kostnadsfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.4.1 Kriterier for fordelingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.4.2 Kostnadene må samles i enhetlige grupper før fordeling . . . . . . . .
Kostnadsfordeling mellom kostnadssteder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.5.1 Rekkefølgen i kostnadsoverveltingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.5.2 Generelle prinsipper for fordeling til andre avdelinger . . . . . . . . . .
7.5.3 Den direkte metoden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tradisjonell kostnadsfordeling til produktene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.6.1 Avdelingsvise tilleggssatser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
203
205
207
208
208
209
210
210
211
212
213
214
kapittel 8 Kalkyler og kalkyleprinsipper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
8.1
8.2
8
Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.1.1 Formålet med produktkalkyler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.1.2 Forkalkyler og etterkalkyler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ulike kalkyleprinsipper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.2.1 Ordrekalkyler og ordreregnskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.2.2 Produktkalkyler og tilhørende prosessregnskap . . . . . . . . . . . . . . .
8.2.3 Divisjonskalkulasjon og ekvivalenskalkulasjon . . . . . . . . . . . . . . .
8.2.4 Tilleggskalkulasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
219
220
221
222
223
225
225
227
490044.book Page 9 Monday, July 22, 2013 11:45 AM
innhold
8.3
8.4
8.5
8.6
Selvkostkalkyle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bidragskalkyle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kalkulasjon i varehandel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.5.1 Avanse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.5.2 Bruttofortjeneste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kalkulasjon i tjenesteyting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
228
230
233
234
235
236
kapittel 9 Analyser og beslutninger på kort sikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.10
9.11
9.12
9.13
Hva skiller beslutninger på kort sikt fra de mer langsiktige? . . . . . . . . . . . 239
Generelt om beslutninger på kort sikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
Bidragstankegang står sentralt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Hva er relevant og irrelevant ved beslutninger på kort sikt? . . . . . . . . . . . 245
9.4.1 Bare fremtidige kostnader og inntekter er relevante i
beslutningssammenheng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
9.4.2 Bare poster som er ulike, er beslutningsrelevante . . . . . . . . . . . . . . 250
9.4.3 Man må se på virkningen av beslutningen på hele foretaket . . . . . 252
KRV-analyser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Produktprioritering med en flaskehals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
Hva er laveste pris for en tilleggsordre når man har ledig kapasitet? . . . . . 259
Avvikling av et produkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
Nedlegging av en del av virksomheten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
Produsere selv eller kjøpe fra andre? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
Lønnsomheten av en markedsføringskampanje og rabatt . . . . . . . . . . . . . . 269
Kostnad-nytte-analyser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
Når bør man bruke kontantstrømmer fremfor inntekter og kostnader? . . . 271
kapittel 10 Nullpunktanalyser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
Beregning av nullpunktomsetning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sikkerhetsmargin (risikomargin) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sikkerhetsgrad (risikograd) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nødvendig salg for å nå et gitt overskudd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nullpunktdiagrammer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.5.1 Enkel innplotting av salgsinntektskurven . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.5.2 Inntegning av kostnadskurvene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.5.3 Ulike typer nullpunktdiagrammer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.6 Normale forutsetninger for KRV-analyser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.7 KRV-analyser i varehandel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
274
277
278
280
281
283
283
284
288
291
kapittel 11 Prisbeslutninger og markedstilpasning . . . . . . . . . . . . . . . . 297
11.1 Markedsformer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
11.2 Prisbeslutninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
11.2.1 Priselastisitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
11.2.2 Inntektselastisitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
11.2.3 Hvor stort kvantum skal tilbys til hvilken pris? . . . . . . . . . . . . . . . 303
11.2.4 Hvor stort kvantum skal tilbys når prisen er gitt? . . . . . . . . . . . . . 307
11.2.5 Matematisk bestemmelse av optimalt kvantum når prisen er gitt . . 310
11.2.6 Kvantumstilpasning når man står overfor en fallende
etterspørselskurve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
9
490044.book Page 10 Monday, July 22, 2013 11:45 AM
innhold
11.2.7 Matematisk bestemmelse av optimaltkvantum ved fallende
etterspørselskurve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
11.2.8 Pris og kvantumstilpasning ved prisdifferensiering . . . . . . . . . . . . 319
11.2.9 Matematisk bestemmelse av optimalt kvantum ved fallende
etterspørselskurve og mulighet for prisdifferensiering . . . . . . . . . . . 321
11.2.10 Modellbasert prissetting avviker fra praktisk prissetting . . . . . . . . 323
11.3 Praktisk prissetting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
11.3.1 Priser basert på selvkost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
11.3.2 Priser basert på variable kostnader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328
11.3.3 Priskalkulasjon i varehandel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
11.3.4 «Target pricing» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
del 2 Innføring i finansregnskap og regnskapsanalyse
kapittel 12 Finansregnskap – en introduksjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337
12.1 Hva er regnskap? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.1.1 Hvorfor har man regnskap? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.1.2 Ulike regnskapstyper og hva de brukes til . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.2 Litt om hovedrapportene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.2.1 Resultatoppstillingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.2.2 Balanseoppstillingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.3 Hva er en konto? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.4 Forskjellen på kostnad, utgift og utbetaling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.5 Bestemmelser om regnskapsføring og bokføring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.5.1 Regnskapsloven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.5.2 Regulering av bokføringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.5.3 Regnskap i regneark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.5.4 Internasjonale regnskapsbestemmelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
337
338
339
341
342
344
347
349
349
350
350
352
352
kapittel 13 Effekten av ulike transaksjoner på resultat og balanse . . 353
13.1 Balanseligningen – et fundament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.2 Salg til og betaling fra kunder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.2.1 Kontantsalg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.2.2 Salg på kreditt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.2.3 Kreditnota til kunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.3 Varekjøp, vareforbruk og betaling til leverandører . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.3.1 Varekjøp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.3.2 Kreditnota fra leverandør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.3.3 Registrering av vareforbruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.4 Merverdiavgift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.5 Rabatter ved kjøp og salg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.6 Tap på fordringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.7 Kunde- og leverandørspesifikasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.8 Lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift og skattetrekk . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.9 Registrering av diverse poster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
353
357
358
359
361
361
362
364
365
366
371
374
375
376
380
490044.book Page 11 Thursday, July 18, 2013 1:22 PM
innhold
kapittel 14 Prinsipper og sentrale regler i finansregnskapet . . . . . . . 383
14.1 Litt om regnskapsprinsippene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.1.1 Transaksjonsprinsippet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.1.2 Opptjeningsprinsippet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.1.3 Sammenstillingsprinsippet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.1.4 Kombinerte transaksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.1.5 Oppsummering av prinsippene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.1.6 Litt nærmere om periodiseringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.2 Anleggsmidler i norsk finansregnskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.2.1 Når skal et driftsmiddel balanseføres? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.2.2 Anskaffelseskost for varige driftsmidler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.2.3 Avskrivninger og avskrivningsmetoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.2.4 Kjøp og salg av varige driftsmidler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.2.5 Plikt til nedskrivning, men ikke adgang til oppskrivning . . . . . . . .
14.3 Omløpsmidler i norsk finansregnskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.3.1 Hva er omløpsmidler? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.3.2 Verdivurderingsalternativer for omløpsmidler . . . . . . . . . . . . . . . .
14.3.3 Varelager og vareforbruk i en handelsbedrift . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.3.4 Verdivurdering av egentilvirkede varer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.3.5 Fordringer blant omløpsmidlene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.3.6 Verdivurdering av aksjer m.m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.3.7 Verdivurdering av poster i valuta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.4 Egenkapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.4.1 Egenkapital i et aksjeselskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.4.2 Regnskapsmessig og reell egenkapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.4.3 Utbyttebegrensinger i aksjeselskaper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.5 Gjeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
383
384
384
385
385
387
387
389
391
392
393
401
403
404
404
405
406
409
411
413
414
414
415
415
416
417
kapittel 15 Skatter, overskuddsdisponering og rapportering . . . . . . . 421
15.1 Skatter i regnskapet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.1.1 Skattekostnad, betalbar skatt og utsatt skatt . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.1.2 Midlertidige forskjeller gir utsatt skatt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.1.3 Betalbare skatter i aksjeselskaper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.2 Overskuddsdisponering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.3 Bokføring i praksis og presentasjon av dataene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.3.1 Kontoer og kontoplan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.3.2 Debet og kredit – trekontoteorien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.3.3 Det dobbelte bokholderis prinsipp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.3.4 Hva er saldo på en konto? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.3.5 Fra saldobalanse til resultat og balanseoppstilling . . . . . . . . . . . . .
15.3.6 Sammenhengen mellom resultat og balanse . . . . . . . . . . . . . . . . .
421
421
422
422
423
425
425
427
429
430
430
435
kapittel 16 Regnskapsanalyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.1 Ulike trinn i nøkkeltallsanalysen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.2 Skjulte reserver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.2.1 Effekten av skjulte reserver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
437
437
438
439
11
490044.book Page 12 Thursday, July 18, 2013 1:22 PM
innhold
16.3 Bruk av nøkkeltall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.4 Måling av lønnsomhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.4.1 Overskuddsprosent og resultatmargin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.4.2 Driftsresultat i prosent av salgsinntekter (driftsmargin) . . . . . . . . .
16.4.3 Bruttofortjenesteprosent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.4.4 Totalrentabilitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.4.5 Du Pont-modellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.4.6 Avkastning på sysselsatt kapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.4.7 Egenkapitalrentabilitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.4.8 Brekkstangsformelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.5 Analyse av likviditet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.5.1 Arbeidskapital i kroner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.5.2 Arbeidskapital i prosent av salgsinntekter . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.5.3 Likviditetsgrad 1 og 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.5.4 Kassekredittens utnyttelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.5.5 Årsaker til dårlig likviditet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.5.6 Hvordan kan arbeidskapitalen påvirkes? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.6 Finansiering og soliditet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.6.1 Langsiktig finansiering er viktig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.6.2 Egenkapitalprosenten viser virksomhetens soliditet . . . . . . . . . . . .
16.6.3 Selvfinansieringsevne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.7 Nøkkeltall for norske bedrifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.8 Nøkkeltall for effektivitet på kapitalsiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.8.1 Gjennomsnittlig kredittid kunder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.8.2 Gjennomsnittlig kredittid leverandører . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.8.3 Lagerets omløpshastighet og gjennomsnittlig lagringstid varer . . .
16.9 Problemer med nøkkeltallsanalyser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.10 Kontantstrømanalyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
441
442
443
444
444
445
447
450
451
452
454
454
455
456
458
458
459
460
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
del 3 Budsjettering
kapittel 17 Delbudsjetter og resultatbudsjett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475
17.1 Budsjettering – en oversikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.1.1 Hva er budsjett og budsjettering? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.1.2 Budsjettene er viktige for kontrollen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.1.3 Noen begreper knyttet til budsjett og budsjettprosess . . . . . . . . . .
17.1.4 Hensikten med budsjettene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.1.5 Budsjett – noe mer enn et årlig ritual og pliktløp . . . . . . . . . . . . .
17.1.6 Situasjonsanalyse – bakgrunn for budsjettarbeidet . . . . . . . . . . . .
17.1.7 Målsettinger i budsjettet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.1.8 Skal budsjettet være krevende å nå? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.1.9 Budsjett, ansvarsregnskap og menneskelige faktorer . . . . . . . . . . .
17.1.10 Et kritisk blikk på budsjetter og budsjettering . . . . . . . . . . . . . . . .
17.2 Delbudsjettene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.2.1 Salgsbudsjettet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.2.2 Produksjonsbudsjettet og budsjett for lager av tilvirkede varer . . .
12
475
475
476
480
488
490
490
491
494
495
496
499
500
514
490044.book Page 13 Thursday, July 18, 2013 1:22 PM
innhold
17.2.3 Material- og varebudsjettet, inklusive lager, innkjøp og forbruk . .
17.2.4 Budsjettet for direkte lønn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.2.5 Budsjetter for indirekte kostnader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.2.6 Personalbudsjettet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.2.7 Investeringsbudsjettet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.2.8 Finansbudsjettet og budsjett for avskrivninger . . . . . . . . . . . . . . .
17.2.9 Oppfølging av annen kapitalbinding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.3 Resultatbudsjettet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.3.1 Resultatbudsjettets plass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.3.2 Hovedtrekkene i resultatbudsjettet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.3.3 Sammenstilling av resultatbudsjettet i en produksjonsvirksomhet .
17.3.4 Resultatbudsjett i tjenesteytende virksomhet . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.3.5 Resultatbudsjett i en ikke-kommersiell virksomhet . . . . . . . . . . . .
17.3.6 Resultatbudsjett i en varehandelsvirksomhet . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.3.7 Resultatbudsjettets plass i kontrollpyramiden . . . . . . . . . . . . . . . .
17.3.8 Resultatbudsjettet må periodiseres – og periodiseres riktig . . . . . . .
517
518
518
519
520
524
525
525
525
527
528
530
530
532
534
535
kapittel 18 Balansebudsjett og likvidbudsjett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18.1 Balansebudsjettet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18.1.1 Balansebudsjettets plass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18.1.2 Nærmere om de ulike postene i balansebudsjettet . . . . . . . . . . . . .
18.1.3 Hva om budsjettert balanse ikke går opp? . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18.1.4 Eksempel på budsjettering av balansen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18.1.5 Hvorfor utarbeides et balansebudsjett? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18.1.6 Analyse av balansebudsjettet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18.1.7 Balansebudsjettet kan utarbeides i to formater . . . . . . . . . . . . . . . .
18.1.8 Ansvar for balansepostene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18.2 Likvidbudsjettet (budsjettert kontantstrøm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18.2.1 Likvidbudsjettets plass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18.2.2 Grovberegning av planenes likvideffekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18.2.3 Likvidbudsjett etter indirekte metode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18.2.4 Likvidbudsjett etter direkte metode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18.2.5 Hvilken periodelengde skal brukes i likvidbudsjetteringen? . . . . . .
18.2.6 Hvordan kan likvidsituasjonen forbedres? . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18.2.7 Likvidbudsjett – et eksempel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18.2.8 Er likviditeten tilfredsstillende? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18.3 Sammenhengen mellom de ulike budsjettene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
537
537
538
539
548
549
552
553
556
556
557
558
560
563
564
575
575
577
582
583
kapittel 19 Ord og uttrykk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 589
Appendiks 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 607
Appendiks 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611
Appendiks 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612
Appendiks 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 615
Stikkord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 621
13
490044.book Page 14 Thursday, July 18, 2013 1:22 PM