Kurskatalogen 2015

Transcription

Kurskatalogen 2015
KURSKATALOG
2015
Kurs i Norge
Fagdager i utlandet
Nettkurs
Emnebeskrivelser
www.narf.no
- Din partner i møtet med kunden
Vårt fokus er:
Regnskapsnær rådgivning
Pintell er laget for at du skal bli enda
viktigere for dine kunder.
Vår løsning er ikke bygget på ferdig definerte sjekklister og maler.
I stedet finner du veiledere som gir deg akkurat det du trenger i
den aktuelle kundesituasjonen, med en smart regelmotor som
fundament. Vi kaller det regnskapsnær rådgiving.
Produktene og veilederne i Pintell dekker mange områder, som
kan være aktuelle i samarbeidet med kunden; fra selskapsrett,
transaksjonsstøtte og skatt – til likviditet, avtaleverk og ledelse.
Og vi lanserer stadig flere.
Din kunnskap om kunden har høy verdi. Pintell hjelper deg å
realisere denne verdien. For kunden. Og for deg.
Registrer
deg GRAT
IS
i dag
Besøk oss på pintell.no
Levert av NARF – regnskapsbransjens kompetanseorganisasjon!
innhold
s 3Leder
s 6Kursoversikt
s 11 Priser og praktisk informasjon
s 15 Kurs i Norge
s 57 Fagdager i utlandet
s 67Nettkurs
s 73Kursbeskrivelser
s 115Kursledere
Kurskatalogen 2015
Kjære kursdeltaker – velkommen til NARF kurs.
I år, 2015, har vi svært mange nye kurstema i katalogen vår. Jeg er
stolt over variasjonen i tema og at vi kan introduserer mange nye
kursholdere. Jeg håper og tror at du finner kurs som faller i smak.
NARF fagdager er en god tradisjon, og NARF prøver å være fysisk tilstede der våre medlemmer ønsker at vi skal være. Vi dekker store deler av landet med våre fysiske kurs, og i tillegg har vi vårt omfattende
nettkurs tilbud slik at vi kan nå hver krok av landet.
Så hva er nytt?
Jeg vil her omtale noen av våre nyheter, den totale listen finner dere i
kursoversikten på de neste sidene. For deg som er leder vil vi i år fokusere på din rolle i daglig ledelse i regnskapsbedrifter «Hvordan lykkes
som leder – optimalt lederskap», dette er en to-dagers samling som vi
arrangerer i Marbella, Oslo og Bergen. Les mer side 85.
NARF har utviklet kurset «Praktisk økonomistyring ved bruk av
Excel». Kurset skal gi deg som arbeider med økonomi/regnskap gode
og praktiske tips samt modeller for å sette opp budsjetter og andre
modeller.
Under tittelen «Kvalitetssikring av regnskapet» har vi laget en kursserie som tar for seg tre tema, kurs 1, «Planlegging og organisering»
kurs 2, «Løpende regnskapsføring» og kurs 3 handler om «Årsavslutning
og kvalitetskontroll». Les mer side 91 og 92.
Innen lønn og HR området har vi også nye kurs i år, «Praktisk
lønns- og personalarbeid» er et kurs som tar for seg lønns- og personalarbeid i settingen av de forskjellige systemene. Vi har også et nytt
kurs med fokus på linken mellom personal og arbeidsrett kalt «HR og
arbeidsrett». Les mer side 84.
På skatteområdet er det også mange spennende nyheter, «Mitt
investeringsselskap» tar for seg det skattemessige rundt å etablere investeringselskap. Kurset «Skatterådgivning for virksomheter i endring,
utvikling og vekst» tar for seg hva du som regnskapsfører kan hjelpe
dine kunder med gjennom de forskjellige livsfasene til en bedrift. Les
mer side 106.
«Kolliderende regler innen regnskap, skatt og avgift» er et kurs som
tar for seg kolliderende regler som du som arbeider med regnskap og
økonomi må forholde deg til. Det kan i enkelte tilfeller være motsetninger mellom hva som er riktig og lønnsomt å gjøre avgiftsmessig
og hva som er best skattemessig. Dette tas opp i kurset og problemstillingen vil synliggjøres gjennom praktiske oppgaver og eksempelbedrifter. Les mer side 87.
|
4 N A R F K U R S 2015
«IT-avtaler – inngåelse og oppfølging» med mer og mer skybaserte tjenester er det viktig for alle som driver med økonomi og regnskap å ha gode avtaler. Det er ikke alltid at leverandørene sine standard avtaler er tilpasset ditt behov, kurset vil ta opp både inngåelse
og ikke minst oppfølging av leverandører. Les mer side 87.
«Pliktig katastrofeplan for regnskapsvirksomheter» er nytt tema
av året, og katastrofeplaner er innført fra 1. januar 2015. Har du som
regnskapsbedrift rutiner for hva dere skal gjøre dersom det oppstår
databrudd? Og ikke minst like viktig er det at din bedrift har gjennomført tester av disse planene. Les mer side 98.
Med andre ord, mange nye og spennende kurs for deg som kursdeltaker. I tillegg vil vi løpet av høsten komme med et tilbud på halvdags kurs, dette vil vi informere mer om senere. Jeg håper å se deg på
NARF kurs i løpet av året – vel møtt skal du være.
Nils Woie, teamleder kurs
NARF Fagdager
Begynner du å gå litt lei av kontorets fire vegger? På NARFs
Fagdager får du faglig og, ikke minst, sosialt påfyll. Fagdagene
er et viktig verktøy for å kunne tilby kurs til alle våre kursdeltakere over det ganske land. NARF har hatt dette tilbudet siden
1990-tallet og vi er veldig stolte over å kunne si at Fagdagene
har etablert seg som en viktig arena for lokal læring og sosial
omgang med kollegaer i faget/bransjen. Våre kursdeltakere
oppgir dyktige foredragsholdere og gode muligheter til å kunne
diskutere faglige problemstillinger som de viktigste årsakene til
at de deltar.
Fagdager arrangeres i dag på hele 18 steder fra nord til sør, inkludert de populære kursdagene i utlandet.
Adm. Dir. Sandra Riise presenterer utstillerne og ønsker kursdeltakerne
velkomne.
Representanter fra NARF er alltid tilstede på fagdagene.
På fagdagene kan du møte flere systemleverandører og tilbydere
av fordelsavtaler. De slår gjerne av en prat om du har spørsmål.
Fagdagene er en sosial arena, gjerne med faglige diskusjoner også
i pausene.
|
N A R F K U R S 2015 5
Finansregnskap
Kursoversikt 2015
Bokføring
Skatterett/avgiftsrett
RF-regelverket/GRFS
F = Fagdag
E = Enkeltstående
Rettslære
Finansregnskap/bokføring
Mer info.
Bokføring 2015 – nyheter og ofte stilte spørsmål
Side 75
E/F
Egenkapitaltransaksjoner
Side 76
F
4
Fra passiv bokføring til aktiv økonomistyring
Side 79
E/F
3
IFRS – hva er det og hvilken betydning har det for brukerne?
Side 85
E
7
Konsernregnskap
Side 89
E
7
Kontantstrømanalyse
Side 90
F
7
Kontroll på dokumentasjonen
Side 90
F
Kvalitetssikring av regnskapet:1. planlegging og organisering
Side 91
E/F
Kvalitetssikring av regnskapet:2. løpende regnskapsføring
Side 92
Kvalitetssikring av regnskapet: 3. årsavslutning og kvalitetskontroll
Type
Annet
7
2
1
3
1
3,5
3,5
2
2
3
F
1
3
3
Side 92
F
5
1
1
Regnskapsføring for eiendomsselskaper
Side 101
E
3
1
Røde flagg i regnskapet
Side 102
F
7
Årsregnskap for bedrifter i krise
Side 113
E/F
5 1
Praktisk arv og generasjonsskifte
Side 74
F
Entreprenørbransjen – aktuelle temaer
Side 77
E/F
Innføring i enkle fusjoner og fisjoner
Side 86
Kolliderende regler innen regnskap, skatt og avgift
Side 87
3
1
Skatterett/avgiftsrett
4
3
4
E
4
1
F
3
4
Mitt investeringsselskap
Side 94
F
4
MVA 2015 – ofte stilte spørsmål og nyheter
Side 95
F
7
MVA over landegrensene
Side 94
E
7
MVA – uttaks- og justeringsregler fra teori til praksis
Side 96
F
7
Skatt 2015 – nyheter og aktuelle temaer
Side 102
E/F
Skatt og regnskap 2015/2016
Side 103
E
Skattemessig fradrag i næringsvirksomhet
Side 104
E/F
Skattemessige problemstillinger knyttet til aksjer og andre verdipapirer Side 105
3
2
3
7
1
2
4
7
E/F
7
Skatterådgivning for virksomheter i endring, utvikling og vekst
Side 106
F
5
2
Utbytte og tilbakebetaling av innbetalt kapital
Side 108
E/F
3,5
3,5
Viktige prinsipper og forutsetninger for skatterådgivning
Side 110
F
Forberedelse til kvalitetskontrollen
Side 78
E
7
GRFS anvendt i intern økonomiavdeling
Side 80
F
7
GRFS i praktisk anvendelse – byrådrift
Side 81
F
7
GRFS i praktisk anvendelse – oppdragsutførelse
Side 81
F
7
Hvitvaskingsreglene fra A til Å
Side 84
F
7
KS komplett – effektiv og god kvalitetssikring
Side 91
E
4
Ny god regnskapsføringsskikk
Side 96
E/F
7
Pliktig katastrofeplan for regnskapsvirksomheter
Side 98
F
7
7
RF-regelverket/GRFS
|
6 N A R F K U R S 2015
3
Finansregnskap
Bokføring
Skatterett/avgiftsrett
RF-regelverket/GRFS
F = Fagdag
E = Enkeltstående
Rettslære
Rettslære
Mer info.
Etablering av AS – en praktisk tilnærming
Side 77
F
HR og arbeidsrett
Side 84
F
Innfordring av pengekrav
Side 86
F
7
IT-avtaler – inngåelse og oppfølging
Side 87
F
7
Kjøps- og avtalerett
Side 88
F
Pensjon – optimale løsninger
Side 98
F
Regnskapsførerjus 2015 – nærmere kunden
Side 101
F
Bistand til småbedrifter i vekst
Side 76
E/F
Finansielle råd til bedrifter
Side 79
F
God likviditetsstyring
Side 80
E/F
7
Kommunikasjon av regnskap og analyse
Side 89
F
7
Praktisk økonomistyring ved bruk av Excel
Side 100
F
4
Regnskapsfører som controller
Side 100
E/F
3
Styrerabeid for regnskapsførere
Side 107
E
2
Hvordan lykkes som leder – 2 dagers kurs
Side 85
E
Oppdragsplanlegging, kundeanalyse og kundekontakt
Side 97
E
3
Verdivurdering av virksomheter
Side 109
E
5
Lønnstakere og næringsdrivende over landegrensene
Side 93
F
7
Praktisk lønns- og personalarbeid
Side 99
F
4
Sykepenger og foreldrepenger
Side 108
F
Viktig nytt på lønnsområdet
Side 110
F
Grunnleggende årsoppgjør i praksis for AS
Side 83
E
Grunnleggende årsoppgjør for EPF
Side 83
E
Tilrettelegging til årsoppgjøret
Side 111
E
1
Årsoppgjør for enkeltpersonforetak
Side 112
E
3
4
Årsoppgjør i praksis for AS – 2 dagers kurs
Side 112
E
7
7
Type
Annet
7
3,5 3,5
7
2
5
2
5
Bedriftsøkonomi/analyse/rapportering
3
3
1
3
4
3
1
3
4
1
Byrådrift og ledelse
14
2
2
2
Lønn/HR
3
7
7
Årsoppgjørskurs
3,5
3,5
7
5
1
|
N A R F K U R S 2015 7
Stedsoversikt
Norge
Mer info.
Kursarrangement
Bergen
Side 16
Fagdager 1, Fagdager 2, Enkeltstående kurs
Bodø
Side 20
Fagdager, Enkeltstående kurs
Drammen
Hamar
Haugesund
Side 22
Side 24
Side 26
Fagdager, Enkeltstående kurs
Fagdager, Enkeltstående kurs
Fagdager, Enkeltstående kurs
Kristiansand
Side 28
Fagdager, Enkeltstående kurs
Oslo
Side 32
Fagdager 1, Fagdager 2, Fagdager 3, Fagdager 4, Enkeltstående kurs
Sandefjord
Side 38
Fagdager, Enkeltstående kurs
Stavanger
Tromsø
Side 40
Side 44
Fagdager 1, Fagdager 2, Enkeltstående kurs
Fagdager, Enkeltstående kurs
Trondheim
Ålesund
Side 46
Side 50
Fagdager 1, Fagdager 2, Enkeltstående kurs
Fagdager, Enkeltstående kurs
Strømstad
Øvrige steder
Side 52
Side 53
Fagdager
Enkeltstående kurs
Kreta
Side 58
Fagdager
Marbella
Gran Canaria – Costa Meloneras
Gran Canaria – Amadores
Side 60
Side 62
Side 64
Fagdager
Fagdager
Fagdager
Utlandet
Nettkurs
Mer info.
Oversikt over tilgjengelige og planlagte nettkurs
Side 67
|
8 N A R F K U R S 2015
Det starter med ledelse
I studier av svært vellykkede organisasjoner finner man at ledelsen kanskje er det
eneste fellestrekket på suksess. Dette er mennesker som evner å ha en klar visjon som
organisasjonen enes om, og som den enkelte medarbeider kan og vil identifisere seg
med. Dyktige ledere er gode til å sette mål og få medarbeiderne sine med seg. De får
medarbeidere til å være lojale, og til å prestere mye bedre enn hva de normalt ville
gjort under manglende ledelse forteller Morten Nilsen i Leading Edge.
Når vi snakker om å prestere
bedre er det lett å tenke at man
skal jobbe hardere. Vår erfaring
er at dyktige ledere får ut mer
av potensialet til sine medarbeidere uten at de jobber hardere,
snarere tvert om... de jobber
smartere og de har det bedre på
jobb nettopp fordi de opplever
mestringsevne og utvikling.
Regnskapsførere ut av boksen
For mange er regnskap «enkelt»
å forholde seg til. Det er fastsatte
lover og bestemmelser, og i mange tilfeller en «fasit» på hvordan
arbeidet skal utføres. Når man
skal jobbe med ledelse, finnes
det få eller ingen fasiter. Det kan
medføre at enkelte synes det er
vanskelig fordi man er vant til å
tenke innenfor bestemte rammer. I tillegg er det nok slik at
mange regnskapsførere har hav-
net i en lederstilling selv om de
har ingen - eller svært begrenset
lederutdanning og ledertrening.
Med økt fokus på ledelse og
såkalte «soft skills», ligger det
store utviklingsmuligheter for
byråene.
Fixed versus growth mindset
Et viktig prinsipp innenfor utvikling av mennesker er hvordan vi
roser og belønner. De fleste av
oss er oppvokst med å få ros for
gode resultater. Det vil i følge
Carol Dweck forsterke et fixed
mindset. De som har et fixed
mindset liker ikke utfordringer,
takler tilbakemeldinger dårlig, og
ser ikke verdien av hardt arbeid.
Hos personer med fixed mindset
tror de det er forutbestemt om
man er flink eller ikke.
Dersom du som leder er flink til
å fokusere på prosessene som
førte frem til resultatet, vil du
utvikle et growth mindset hos
medarbeiderne. Personer med et
growth mindset henter inspirasjon fra andre som oppnår gode
resultater, er nysgjerrige og liker
tilbakemeldinger fordi det gjør
dem enda bedre. De liker utfordringer og ser ikke på uønskede
hendelser som feil, men heller
som god læring.
Ordene du faktisk sier betyr
bare 7 prosent
Kommunikasjon er svært utfordrende. Når man i tillegg hører
at de faktiske ordene du sier, kun
teller ca 7% av hvordan et budskapet oppfattes! Hva skal man
da gjøre for å bli forstått på den
måten du ønsker å bli forstått?
Morten Nilsen, Mental trener
og ledercoach i Leading Edge.
Ved enkle metoder og teknikker
kan man bli mer bevisst på hva
som gjør at noen oppleves som
tydelige og trygge i sin kommunikasjon.
Det optimale lederskap
Gjennom studier er det blant
annet funnet frem til visse lederadferdstrekk som man mener
er svært hensiktsmessig for å
utvikle høypresterende organisasjoner. Disse er at man er
målbevisst, oppfølgende, stimulerer til samarbeid, stimulerer til
selvstendig utvikling og støtter
mestringstro.
Du kan trene deg til å bli en
dyktig leder
For å utvikle deg til å bli en dyktig
leder tror jeg det er nødvendig
å bli mer bevisst på dine egne
verdier og din identitet. På den
måten blir du også tryggere på
deg selv, og andre vil oppfatte
deg som mer troverdig.
Det er ingen som er den fødte
leder, det betyr at du kan bli en
god leder. Det ligger imidlertid
noen forutsetninger til grunn
for at det faktisk skal skje. Det
er svært viktig at du har lyst til å
utvikle deg som leder, og at du
tilegner deg nødvendige kunnskaper og ferdigheter. Når du
har begynt å lære deg dette, vil
du like det bedre og bedre.
Lær mer om dette temaet på kurset:
Hvordan lykkes som leder
Se kursbeskrivelse på side 85.
Tjenestepensjon og forsikring for NARF
NARF har avtale med Storebrand som
gir våre medlemsbedrifter et gunstig og
kvalitetssikret tilbud på tjenestepensjon
og helseforsikring. Kundene til regn-
Dersom du vil bistå dine kunder med tjenestepensjon,
ta kontakt med Storebrand.
Kollektiv tjenestepensjon
eller hos spesialist. NARF har forhandlet
Storebrand hjelper deg å gjøre de riktige
frem spesielt gunstige vilkår og priser.
valgene. Du kan velge en løsning som
tilfredsstiller lovens minimumskrav til
Fordelsprogram for ansatte
sparing og forsikring eller få laget en
Gjennom Storebrandavtalen får dine
løsning spesielt for din bedrift.
ansatte personlig rådgivning og ekstra
gunstige betingelser på en rekke pro-
Gruppelivsforsikring
dukter innen bank, sparing, pensjon og
Gir den ansatte økonomisk trygghet hvis
forsikring.
noe uventet skulle skje. Forsikringen
død og eventuell arbeidsuførhet uansett
Administrer pensjonsavtalen for
kundene dine
årsak, tid og sted.
Det er fremforhandlet en avtale som
utbetales som en engangserstatning ved
gir kundene dine samme betingelser
Helseforsikring
som NARF medlemmer på Obligatorisk
En helseforsikring i Storebrand garante-
Tjenestepensjon ( OTP).
rer rask kvalitetsbehandling på sykehus
Enkelt å etablere og administrere.
For mer informasjon www.storebrand.no/narf
Storebrand Livsforsikring AS
Professor Kohts vei 9, Postboks 500, N-1327 Lysaker, Telefon 08880, storebrand.no
Sandra Riise,
Administrerende direktør
DETTE INNEHOLDER AVTALEN:
KOLLEKTIV TJENESTEPENSJON
GRUPPELIVSFORSIKRING
HELSEFORSIKRING
FORDELSPROGRAM FOR ANSATTE
45023a 01/2015
skapsbyråene kan også knyttes opp til avtalen til en
fordelaktig pris. Vi anbefaler at alle våre medlemmer
benytter seg av samarbeidsavtalen og får pensjonsog forsikringsløsning som er tilpasset din bedrift.
kapittel 1
PRAKTISK INFORMASJON
Kurspriser
Kontaktinformasjon
Krav til etterutdanning
Priser
Kursavgift
Kurs i Norge
Personmedlemmer NARF: kr 3 000
Ansatte i medlemsbyrå NARF Ekstra: kr 3 200
Ikke medlemmer: kr 4 000
Rabatt
20. august
Priser er oppgitt per kursdag (avvik kan forekomme).
Dersom du bestiller kurs innen
20. august 2015 oppnår du
kr 300 i rabatt per kursdag.
Fagdager i utlandet
Priser for kurs og reise/opphold er angitt i kapittel 3, og på
kampanjesiden til det enkelte arrangementet på narf.no.
NB! Gjelder høstens fagdager i Norge og
Strømstad, og kun ved påmelding via web!
Læringsprogrammer i byråutvikling
Pris er avhengig av dine ønsker for endelig opplegg, ta kontakt.
OBS! Priser på nettkurs fremkommer under info på hvert enkelt
kurs på www.narf.no
Praktisk informasjon
Avmelding
Avmelding må skje skriftlig. Ved avmelding senere enn 2 uker før
kursstart beregnes halv kursavgift. Ved avmelding senere enn 1 uke
før kursstart beregnes full kursavgift. Kursavgift bortfaller kun ved
innlevering av sykemelding. Ved hotellreservasjon kommer i tillegg
eventuelt ansvar overfor hotellet. For fagdager i utlandet gjelder
egne regler som vil fremgå for hvert enkelt arrangement.
Avmedling for nettkurs er ikke mulig etter gjennomført kjøp,
men man kan bytte kurstittel innen de første 14 dagene dersom kurset ikke er startet (se. punkt om gebyr). Man har 6 måneder til å gjennomføre kurset fra kjøpsdato.
Force Majeure
Hendelser utenfor vår kontroll gir NARF Ekstra rett til å avlyse kurset.
Erstatning
Vårt erstatningsansvar begrenser seg oppad til kursavgiftens størrelse. Deltagere er selv ansvarlig for å møte til kurset i god tid, og NARF
Ekstra AS refunderer ikke kursavgiften ved for eksempel kansellerte
flyavganger.
Gebyr
Dersom du velger å bytte kurs senere enn 14 dager før opprinnelig
kursstart, vil det påløpe et byttegebyr på kr 300 per kurs.
Kursbevis og kursdokumentasjon
Kursdeltager henter selv ut kursbevis og kursdokumentasjon under
menyen «Min side», og «Mine NARF-kurs». NB! Ikke-medlemmer må
først opprette en brukerprofil for å få tilgang til «Min side». Ta kontakt
med [email protected] dersom du ikke har mottatt e-post med instruksjoner for opprettelse av en slik brukerprofil.
Avlysning av kurs
Gjennomføring av kurs forutsetter minimum 20 deltagere.
OBS! Vi tar forbehold om feil i katalogen.
Kontaktinformasjon
Telefon
23 35 69 00
E-post
[email protected]
Hjemmeside
www.narf.no
Besøksadresse
Øvre Vollgt. 13, 0158 Oslo
Postadresse
Postboks 99 Sentrum, 0101 Oslo
|
12 N A R F K U R S 2015
Etterutdanning
Min oppdatering
Alle personmedlemmer i NARF har tilgang til «Min oppdatering»
som finnes på narf.no under menyen «Min side». Her kan du planlegge hvor mange kurstimer du må ta i 2015 for å opprettholde
autorisasjonen. Du finner også oversikt over tidligere perioder og
kan registrere kurs fra andre kursleverandører.
Krav til etterutdanning
Oppdatering
Kravet til etterutdanning er regulert i regnskapsførerforskriften §4-1.
Denne tilsier at autorisert regnskapsfører til enhver tid skal kunne
dokumentere minst 77 timer etterutdanning i løpet av de foregående 3 kalenderår.
Etterutdanningen skal minst omfatte:
• 21 timer finansregnskap (hvorav minst 7 timer bokføring)
• 21 timer skatterett/avgiftsrett
• 14 timer RF-regelverket/GRFS
• 7 timer rettslære
• 14 timer annet
Det stilles ikke krav om et bestemt antall timer per år, men det forutsettes at etterutdanningen tas løpende. Den autoriserte må alltid
sørge for å være tilstrekkelig oppdatert i forhold til sitt yrke og de
oppdrag vedkommende tar på seg.
Dokumentasjon
Den autoriserte må ved kursbevis eller tilsvarende dokumentasjon kunne fremvise en samlet oppstilling over hvordan etterutdanningskravet er oppfylt (ref. regnskapsførerforskriften § 4-2).
Dokumentasjonen skal minimum angi:
• Navn på kursarrangør
•Emneområde
• Kort beskrivelse av kursets inhold
• Kursdato og varighet
Regnskapsfører må oppbevare dokumentasjon som viser at kravet til etterutdanning er oppfylt for de 6 foregående kalenderår.
Finanstilsynets kontroll av etterutdanningen skjer ved stedlig tilsyn,
dokumentbasert tilsyn, men kan også foregå på forespørsel. Det skal
ikke sendes fornyelsessøknad.
Etterutdanningskravet i praksis
Etterutdanningskravet er rullerende og det innebærer at ved utgangen av 2015 skal man kunne se 3 år tilbake og den autoriserte må kunne dokumentere minst 77 kurstimer. I praksis foregår dette ved at man lukker 2012 og legger til 2015. De kurstimene man har opparbeidet i 2012
telles ikke lenger med, men kurstimer fra 2013 og 2014 beholdes. Summen av 2013, 2014 og
2015 må bli minimum 77 kurstimer.
2012
2013
2014
2015
2016
Perioden annuleres
0 kurstimer
77 kurstimer
Autorisasjonstidspunkt
Autoriserte er underlagt krav om etterutdanning fra og med den
dato autorisasjon innvilges. Dette innebærer at de kurs man tar fra
om med autorisasjonstidspunktet vil telle med. Deretter har man
de påfølgende 3 kalenderår til å opptjene nødvendige kurstimer.
Etterutdanningen må derfor dokumenteres fra og med år 4 etter man
oppnådde autorisasjon.
|
N A R F K U R S 2015 13
løsnIng for regnsKapsBransjen
› Duett.no er en skytjeneste spesielt
utviklet for å gi regnskapsførere og deres
kunder en enklere hverdag.
› Duett.no gjør samhandling med andre
systemer enklere, slik som utveksling av
e-fakturaer.
› Duett.no skal være markedets raskeste
løsning for å produsere et oppdatert
regnskap.
› Duett.no har gode verktøy for oppfølging og
planlegging.
› Duett.no inneholder komplett årsoppgjør for alle vanlige foretaksformer.
› Duett.no er tilgjengelig når og hvor som helst, og gir deg en svært høy
IT-sikkerhet.
› Duett.no har automatisk versjonsoppgradering og sikkerhetskopiering
inkludert i månedlig brukeravgift.
› Duett.no sine brukere produserer mer enn 90.000 regnskap hvert år.
Daldata er totalleverandør av alt et regnskapsbyrå trenger, og mange av våre
ansatte er autoriserte regnskapsførere. Vi er dermed en strategisk
samarbeidspartner for regnskapsbransjen.
kontakt oss
www.daldata.no - [email protected] - tlf. 02331
elVerum - follDal - oslo - oTTa - sTjørDal - TynseT
|
14 N A R F K U R S 2015
Duett.no Duett.no Duett.no Duett.no Duett.no Duett.no Duett.no
Daldata leverer smarte IKT-produkter og tjenester som er gull verdt for kundene.
Vi er en solid samarbeidspartner med høy kunnskap og lang erfaring.
Bli en vinner sammen med oss - velg løsninger og kompetanse fra Daldata!
kapittel 2
KURS I NORGE
Fagdager
Enkeltstående kurs
Bergen
Fagdager 1 (kurs nr. 120)
Oktober 2015
Mandag 19.10
mer info
Oppdatering
Kurs 1a
GRFS i praktisk anvendelse – byrådrift
Side 81
7 timer RF-regelverket/GRFS
Kurs 1b
MVA 2015 – ofte stilte spørsmål og nyheter
Side 95
7 timer skatterett/avgiftsrett
Side 84
7 timer rettslære
Tirsdag 20.10
Kurs 2a
HR og arbeidsrett
Kurs 2b
Skatterådgivning for virksomheter i endring, Side 106
utvikling og vekst
Onsdag 21.10
Kurs 3a
Bokføring 2015 – nyheter og ofte stilte spørsmål
Side 75
Kurs 3b
Mitt investeringsselskap
Side 94
Torsdag 22.10
5 timer skatterett/avgifsrett
2 timer rettslære
7 timer bokføring
4 timer skatterett/avgifsrett
3 timer rettslære
Kurs 4a
Kommunikasjon av regnskap og analyse
Side 89
7 timer finansregskap
Kurs 4b
Ny god regnskapsføringsskikk
Side 96
7 timer RF-regelverket/GRFS
Kurs 5a
Kvalitetssikring av regnskapet 2:
Side 92
Løpende regnskapsføring
Kurs 5b
Etablering av AS – en praktisk tilnærming
Side 77
1 timer finansregnskap
3 timer bokføring
3 timer RF-regelverket, GRFS
7 timer rettslære
Fredag 23.10
Arrangeres på
Scandic Hotel Bergen City
Håkonsgate 2
5015 Bergen
Tlf. 55 30 90 80
|
16 N A R F K U R S 2015
Priser for overnatting
Små enkeltrom inkl. frokost: kr 1 050 per natt
Dobbeltrom inkl. frokost: kr 1 250 per natt
Bestilles direkte hos hotellet,
oppgi kode: NAR191015 for avtalepris
Bergen
Fagdager 2 (kurs nr. 121)
November 2015
mer info
Mandag 16.11
Kurs 1a
Kvalitetssikring av regnskapet 3:
Side 92
Årsavslutning og kvalitetskontroll
Kurs 1b
Skatt 2015 – nyheter og aktuelle temaer
Side 102
Tirsdag 17.11
Kurs 2a
Kontroll på dokumentasjon
Side 90
Kurs 2b
Viktige prinsipper og forutsetninger for skatterådgivning
Side 110
Onsdag 18.11
Oppdatering
5 timer finansregnskap
1 time bokføring
1 time RF-regelverket/GRFS
7 timer skatterett/avgiftsrett
3,5 timer bokføring
3,5 timer RF-regelverket/GRFS
7 timer skatterett/avgiftsrett
Kurs 3a
Regnskapsførerjus 2015 – nærmere kunden
Side 101
5 timer rettslære
2 timer bokføring
Kurs 3b
Praktisk lønns- og personalarbeid
Side 99
4 timer skatterett/avgiftsrett
3 timer RF-regelverket/GRFS
Torsdag 19.11
Kurs 4a
GRFS i praktisk anvendelse – oppdragsutførelse
Side 81
Kurs 4b
Praktisk økonomistyring ved bruk av Excel
Side 100
Fredag 20.11
7 timer RF-regelverket/GRFS
4 timer finansregnskap
3 timer annet
Kurs 5a
Røde flagg i regnskapet
Side 102
7 timer finansregnskap
Kurs 5b
IT-avtaler – inngåelse og oppfølging
Side 87
7 timer rettslære
Arrangeres på
Scandic Hotel Bergen City
Håkonsgate 2
5015 Bergen
Tlf. 55 30 90 80
Priser for overnatting
Små enkeltrom inkl. frokost: kr 1 050 per natt
Dobbeltrom inkl. frokost: kr 1 250 per natt
Bestilles direkte hos hotellet,
oppgi kode: NAR161115 for avtalepris
|
N A R F K U R S 2015 17
Kan mitt investeringsselskap kjøpe
tv, iPad, kunst eller båt?
Kan det være lønnsomt å kjøpe private eiendeler som hytter, båter, leiligheter o.l i
selskapet? Eller er det forbundet med skatte- og avgiftsmessige problemer? Dersom du
skal bruke dette privat er det svært ugunstig å eie det gjennom et aksjeselskap. Har du
fritidsbåt i selskapet er det nærmest å be om bokettersyn forteller Svein Harald Wiik.
Investeringsselskap reiser en
rekke privatøkonomiske spørsmål. Blant annet om man må ta
ut lønn fra eget selskap. Hva er
lønnsomt å ta ut i lønn? Hvordan
får man penger ut av selskapet
billigst mulig? Bør en låne penger
fra selskapet i stedet for å ta ut
lønn/utbytte? Hvordan får man
lavest mulig beskatning og kan
man lovlig utsette beskatningen
er et annet viktig spørsmål.
Skjermingsfradraget kan være
viktig som grunnlag for å få ut
midler fra selskapet uten beskatning. Her må man være klar over
at det beregnes individuelt for
hver aksje. Noen aksjer kan ha
negativ skjerming, mens andre
har positiv skjerming. Kan man
få utlignet dette ved å endre på
aksjekapitalen? I noen tilfeller ja.
Hvorfor skal man egentlig ha
et holdingsselskap? Hva betyr
organiseringen for investeringsog finansieringsmulighetene? For
å kunne stille sikkerhet mellom
ulike virksomheter er det viktig å
organisere det som et konsern.
Gevinstbeskatningsreglene for
aksjer og verdipapirer er selvsagt
vesentlig. Hva som omfattes av
fritaksmetoden må man ha klart
for seg.
Hvordan skal man innrette seg
i forhold til formuesbeskatningen?
Her er det lett å trå feil. Mange
selskaper har feil kapitalstruktur
ved at de har lånt inn penger til
selskapet sitt i stedet for å skyte
midlene inn som aksjekapital/
overkurs. Det som da ofte blir
feil er når investeringsselskapet
ditt har investert i produkter som
har lav formuesverdi – typisk
eiendomsselskap som har høy
gjeldsgrad
Næringseiendom verdsettes
skattemessig lavere enn omsetningsverdi, og med gjeldsgrad
over dette blir formuen negativ
i selskapet. Det er viktig å ta en
gjennomgang av kapitalstrukturen sammen med kompetent
rådgiver hver høst for å sikre at
man ikke betaler unødvendig
med formuesskatt.
Dersom man eier investeringer
i dag, men ikke har holdingselskap, er det metoder for å omorganisere seg slik at man får den
ønskede selskapsstruktur.
Hvilke metoder for omorganise-
Svein Harald Wiik, Partner og
Statsautorisert revisor i BDO.
ring er lovlig skattemessig og hva
som ikke kan gjennomføres må
man ha klart for seg i forbindelse
med rådgivning.
Når en aksjonær eier flere selskaper, vil ofte et eller flere av
selskapene levere tjenester eller
varer til hverandre. Vi har da
retningslinjer både etter aksjelov
og skattelov for hvordan internprisingen skal gjennomføres og
dokumenteres. Dette gjelder
ikke bare i konsernforhold, men
også i andre måter å organisere
investeringer på.
Sentrale momenter i et investeringsselskap
Det er viktig med en bevisstgjøring av skillet mellom AS og «meg
personlig». Man må ha klare
linjer, det vil si opptre som om
du var uavhengig part – lag skriftlige avtaler – ha en begrunnet
fastsettelse av vilkår.
Du bør ha kontroll på
skjermingsgrunnlaget og innbetalt kapital på hver aksje.
Unngå å legge private forbruksgjenstander i AS. Gjenstander
som kvalifiserer til å være næringsvirksomhet bør legges inn
i aksjeselskapene dersom de gir
overskudd. Vurder kapitalstrukturen i selskapet årlig slik at du
ikke betaler unødvendig formuesskatt.
Lær mer om dette temaet på kurset:
Mitt investeringsselskap
Se kursbeskrivelse på side 94.
Bergen
Enkeltstående kurs
Oktober 2015
mer info Oppdatering
Torsdag 29.10
Hotell
Tilrettelegging til årsoppgjøret
Side 111
5 timer bokføring
1 time finansregnskap
1 time RF-regelverket/GRFS
Scandic Ørnen
Kvalitetssikring av regnskapet 1: Side 91
Planlegging og organisering
3 timer RF-regelverket/GRFS
2 timer bokføring
2 timer finansregnskap
Scandic Ørnen
7 timer skatte- og avgiftsrett
Scandic Ørnen
4 timer finansregnskap
2 timer rettslære
1 time skatte- og avgiftsrett
Scandic Ørnen
4 timer RF-regelverket/GRFS
3 timer annet
Scandic Ørnen
Side 80
7 finansregnskap
Scandic Ørnen
Side 85
14 timer annet
Hotel Augustin
4 timer skatte- og avgiftsrett
3 timer finansregnskap
Scandic Ørnen
4 timer skatte- og avgiftsrett
2 timer bokføring
1 time finansregnskap
Scandic Ørnen
Fredag 30.10
November 2015
Onsdag 04.11
Skattemessig fradrag i næringsvirksomhet
Side 104
Torsdag 05.11
Innføring i enkle fusjoner og fisjoner
Side 86
Tirsdag 10.11
KS Komplett Side 91
– effektiv og god kvalitetssikring
Onsdag 11.11
God likviditetsstyring
Tirsdag 24-25. 11
Hvordan lykkes som leder – 2 dager
Torsdag 26.11
Entreprenørbransjen – aktuelle temaer
Side 77
Mandag 30.11
Skatt og regnskap 2015/2016
Side 103
Desember 2015
Tirsdag 01.12
Regnskapsføring for eiendomsselskaper
Side 101
3 timer finansregnskap
1 time bokføring
3 timer skatte- og avgiftsrett
Fredag 11.12
Viktig nytt på lønnsområdet
Scandic Bergen City
Side 110
7 timer skatte- og avgiftsrett
Scandic Ørnen
Årsoppgjør i praksis for AS – 2 dagers kurs Side 112
7 timer finansregnskap
7 timer skatte- og avgiftsrett
Scandic Ørnen
4 timer skatte- og avgiftsrett
2 timer bokføring
1 time finansregnskap
Scandic Ørnen
Mandag 14-15.12
Januar 2016
Torsdag 14.01
Skatt og regnskap 2015/2016
Side 103
|
N A R F K U R S 2015 19
Bodø
Fagdager (kurs nr. 180)
November 2015
Mandag 09.11
Kurs 1a
Viktig nytt på lønnsområdet
mer info
Oppdatering
Side 110
7 timer skatterett/avgiftsrett
Kurs 1b
Finansielle råd til bedrifter
Side 79
Tirsdag 10.11
3 timer rettslære
4 timer annet
Kurs 2a
Røde flagg i regnskapet
Side 102
7 timer finansregnskap
Kurs 2b
Kjøps- og avtalerett
Side 88
7 timer rettslære
Onsdag 11.11
Kurs 3a
Kolliderende regler innen regnskap, skatt og avgift
Side 87
Kurs 3b
GRFS anvendt i intern økonomiavdeling
3 timer finansregnskap
4 timer skatterett/avgiftsrett
Side 80
7 timer RF-regelverket/GRFS
Kurs 4a
Fra passiv bokføring til aktiv økonomistyring
Side 79
Kurs 4b
Hvitvaskingsreglene
Side 84
3 timer finansregnskap
1 time bokføring
3 timer annet
7 timer RF-regelverket/GRFS
Torsdag 12.11
Fredag 13.11
Kurs 5a
Praktisk økonomistyring ved bruk av Excel
Side 100
Kurs 5b
Etablering av AS – en praktisk tilnærming
Side 77
4 timer finansregnskap
3 timer annet
7 timer rettslære
Arrangeres på
Radisson Blu Hotel
Storgata 2
8001 Bodø
Tlf. 75 51 90 00
|
20 N A R F K U R S 2015
Priser for overnatting
Enkeltrom inkl. frokost: kr 1 295 per natt
Dobbeltrom inkl. frokost: kr 1 495 per natt
Bestilles direkte hos hotellet, oppgi kode: NARF for avtalepris
Bodø
Enkeltstående kurs
September 2015
mer info Oppdatering
Hotell
Side 78
7 timer RF-regelverket/GRFS
Scandic Havet
Regnskapsføring av eiendomsselskaper
Side 101
3 timer finansregnskap
1 time bokføring
3 timer skatte- og avgiftsrett
Scandic Havet
Onsdag 09.09
Forberedelse til kvalitetskontrollen
Oktober 2015
Onsdag 28.10
Torsdag 29.10
Utbytte og tilbakebetaling
Side 108
av innbetalt kapital
3,5 timer skatte- og avgiftsrett
3,5 timer rettslære
Scandic Havet
3 timer finansregnskap
1 time RF-regelverket/GRFS
3 timer annet
Scandic Havet
Side 96
7 timer RF-regelverket/GRFS
Scandic Havet
Side 80
7 timer finansregnskap
Scandic Havet
4 timer skatte- og avgiftsrett
2 timer bokføring
1 time finansregnskap
Scandic Havet
November 2015
Torsdag 19.11
Regnskapsfører som controller
Side 100
Tirsdag 24.11
Ny god regnskapsføringsskikk
Onsdag 25.11
God likviditetsstyring
Desember 2015
Onsdag 02.12
Skatt og regnskap 2015/2016
Side 103
|
N A R F K U R S 2015 21
Drammen
Fagdager (kurs nr. 117)
November 2015
Mandag 16.11
mer info
Oppdatering
Kurs 1a
MVA – uttaks- og justeringsreglene fra teori til praksis
Side 96
7 timer skatterett/avgiftsrett
Kurs 1b
Sykepenger og foreldrepenger
Side 108
7 timer rettslære
Tirsdag 17.11
Kurs 2a
Røde Flagg i regnskapet
Side 102
7 timer finansregnskap
Kurs 2b
Etablering av AS - en praktisk tilnærming
Side 77
7 timer rettslære
Side 96
7 timer RF-regelverket/GRFS
Onsdag 18.11
Kurs 3a
Ny god regnskapsføringsskikk
Kurs 3b
Skatterådgivning for virksomheter i endring, Side 106
utvikling og vekst
Torsdag 19.11
5 timer skatterett/avgifsrett
2 timer rettslære
Kurs 4a
Hvitvaskingsreglene fra A til Å
Side 84
7 timer RF-regelverket/GRFS
Kurs 4b
Skatt 2015 – nyheter og aktuelle temaer
Side 102
7 timer skatterett/avgiftsrett
Side 75
7 timer bokføring
Fredag 20.11
Kurs 5a
Bokføring 2015 – nyheter og ofte stilte spørsmål
Kurs 5b
Pensjon – optimale løsninger
Side 98
Arrangeres på
Scandic Park Hotel
Gamle Kirkeplass 3
3019 Drammen
Tlf. 32 26 36 00
|
22 N A R F K U R S 2015
5 timer rettslære
2 timer skatterett/avgiftsrett
Priser for overnatting
Enkeltrom inkl. frokost: kr 995 per natt
Dobbeltrom inkl. frokost: kr 1 245 per natt
Bestilles direkte hos hotellet, oppgi kode: 17155234 for avtalepris
Drammen
Enkeltstående kurs
Desember 2015
Fredag 04.12
mer info Oppdatering
Skatt og regnskap 2015/2016
side 103
4 timer skatte- og avgiftsrett
2 timer bokføring
1 time finansregnskap
Hotell
Scandic Park Drammen
|
N A R F K U R S 2015 23
Hamar
Fagdager (kurs nr. 150)
Oktober 2015
mer info
Mandag 26.10
Oppdatering
Kurs 1a
Praktisk økonomistyring ved bruk av Excel
Side 100
4 timer finansregnskap
3 timer annet
Kurs 1b
Praktisk arv og generasjonsskifte
Side 74
4 timer skatterett/avgiftsrett
3 timer rettslære
Tirsdag 27.10
Kurs 2a
Skatterådgivning for virksomheter i endring, Side 106
utvikling og vekst
5 timer skatterett/avgifsrett
2 timer rettslære
Kurs 2b
MVA 2015 – ofte stilte spørsmål og nyheter
Side 95
7 timer skatterett/avgiftsrett
Onsdag 28.10
Kurs 3a
Røde flagg i regnskapet
Side 102
7 timer finansregnskap
Kurs 3b
Etablering av AS – en praktisk tilnærming
Side 77
7 timer rettslære
Kurs 4a
Finansielle råd til bedrifter
Side 79
3 timer rettslære
4 timer annet
Kurs 4b
Praktisk lønns- og personalarbeid
Side 99
4 timer skatterett/avgiftsrett
3 timer RF-regelverket/GRFS
Torsdag 29.10
Fredag 30.10
Kurs 5a
GRFS i praktisk anvendelse – oppdragsutførelse
Side 81
7 timer RF-regelverket/GRFS
Kurs 5b
Kontantstrømanalyse
Side 90
7 timer finansregnskap
Arrangeres på
First Hotel Victoria
Strandgata 21
2317 Hamar
Tlf. 62 02 55 00
|
24 N A R F K U R S 2015
Priser for overnatting
Enkeltrom inkl. frokost: kr 899 per natt
Dobbeltrom inkl. frokost: kr 1 089 per natt
Bestilles direkte hos hotellet, oppgi kode: NARF for avtalepris
Hamar
Enkeltstående kurs
November 2015
mer info Oppdatering
Tirsdag 17.11
Utbytte og tilbakebetaling
side 108
av innbetalt kapital
Hotell
3,5 timer skatte- og avgiftsrett
3,5 timer rettslære
Scandic Hamar
4 timer skatte- og avgiftsrett
2 timer bokføring
1 time finansregnskap
Scandic Hamar
Desember 2015
Tirsdag 15.12
Skatt og regnskap 2015/2016
side 103
|
N A R F K U R S 2015 25
Haugesund
Fagdager (kurs nr. 167)
November 2015
Mandag 02.11
mer info
Oppdatering
Kurs 1a
MVA – uttaks- og justeringsreglene fra teori til praksis
Side 96
7 timer skatterett/avgiftsrett
Kurs 1b
Hvitvaskingsreglene fra A til Å
Side 84
7 timer RF-regelverket/GRFS
Side 77
7 timer rettslære
Tirsdag 03.11
Kurs 2a
Etablering av AS – en praktisk tilnærming
Kurs 2b
Kvalitetssikring av regnskapet 3:
Side 92
Årsavslutning og kvalitetskontroll
Onsdag 04.11
5 timer finansregnskap
1 time bokføring
1 time RF-regelverket/GRFS
Kurs 3a
Skatt 2015 – nyheter og aktuelle temaer
Side 102
7 timer skatterett/avgiftsrett
Kurs 3b
GRFS anvendt i intern økonomiavdeling
Side 80
7 timer RF-regelverket/GRFS
Torsdag 05.11
Kurs 4a
Skatterådgivning for virksomheter i endring, Side 106
utvikling og vekst
Kurs 4b
Kvalitetssikring av regnskapet 2:
Side 92
Løpende regnskapsføring
Fredag 06.11
Kurs 5a
Årsregnskap for bedrifter i krise
Side 113
Kurs 5b
Praktisk lønns- og personalarbeid
Side 99
Arrangeres på
Scandic Maritim Hotel
Åsbygaten 3
5528 Haugesund
Tlf. 52 86 30 00
|
26 N A R F K U R S 2015
5 timer skatterett/avgiftsrett
2 timer rettslære
1 timer finansregnskap
3 timer bokføring
3 timer RF-regelverket/GRFS
5 timer finansregnskap
1 time bokføring
1 time rettslære
4 timer skatterett/avgiftsrett
3 timer RF-regelverket/GRFS
Priser for overnatting
Enkeltrom inkl. frokost: kr 1 390 per natt
Dobbeltrom inkl. frokost: kr 1 620,- per natt
Bestilles direkte hos hotellet, oppgi kode: 591915 for avtalepris
Haugesund
Enkeltstående kurs
Oktober 2015
mer info Oppdatering
Tirsdag 22.10
Utbytte og tilbakebetaling
side 108
av innbetalt kapital
Hotell
3,5 timer skatte- og avgiftsrett
3,5 timer rettslære
Scandic Maritim
4 timer skatte- og avgiftsrett
2 timer bokføring
1 time finansregnskap
Scandic Maritim
Desember 2015
Tirsdag 17.12
Skatt og regnskap 2015/2016
side 103
|
N A R F K U R S 2015 27
Kristiansand
Fagdager (kurs nr. 170)
Oktober 2015
Mandag 26.10
mer info
Oppdatering
Kurs 1a
Viktige prinsipper og forutsetninger for skatterådgivning
Side 110
7 timer skatterett/avgiftsrett
Kurs 1b
Ny god regnskapsføringsskikk
Side 96
7 timer RF-regelverket/GRFS
Side 84
7 timer RF-regelverket/GRFS
Tirsdag 27.10
Kurs 2a
Hvitvaskingsreglene fra A til Å
Kurs 2b
Egenkapitaltransaksjoner
Side 76
Onsdag 28.10
Kurs 3a
Årsregnskap for bedrifter i krise
Side 113
Kurs 3b
Praktisk lønns- og personalarbeid
Side 99
Torsdag 29.10
Kurs 4a
Sykepenger og foreldrepenger
Side 108
Kurs 4b
Praktisk arv og generasjonsskifte
Side 74
Fredag 30.10
Kurs 5a
Kommunikasjon av regnskap og analyse
Side 89
Kurs 5b
Pensjon – optimale løsninger
Side 98
Arrangeres på
Quality Hotel Sørlandsparken
Travparkveien 14
4996 Kristiansand
Tlf. 38 17 77 77
|
28 N A R F K U R S 2015
4 timer finansregnskap
2 timer rettslære
1 time skatterett/avgiftsrett
5 timer finansregnskap
1 time bokføring
1 time rettslære
4 timer skatterett/avgiftsrett
3 timer RF-regelverket/GRFS
7 timer rettslære
4 timer skatterett/avgifsrett
3 timer rettslære
7 timer finansregnskap
5 timer rettslære
2 timer skatterett/avgiftsrett
Priser for overnatting
Enkeltrom inkl. frokost: kr 1 010 per natt
Dobbeltrom inkl. frokost: kr 1 210 per natt
Bestilles direkte hos hotellet, oppgi kode: NARF15 for avtalepris
Kristiansand
Enkeltstående kurs
September 2015
mer info Oppdatering
Hotell
side 78
7 timer RF-regelverket/GRFS
Scandic Dyreparken
Kvalitetssikring av regnskapet 1: side 91
Planlegging og organisering
3 timer RF-regelverket/GRFS
2 timer bokføring
2 timer finansregnskap
Scandic Dyreparken
side 75
7 timer bokføring
Scandic Dyreparken
side 105
7 timer skatte- og avgiftsrett
Scandic Dyreparken
5 timer bokføring
1 time finansregnskap
1 time RF-regelverket/GRFS
Scandic Dyreparken
3 timer finansregnskap
1 time bokføring
3 timer annet
Scandic Dyreparken
7 timer skatte- og avgiftsrett
Scandic Dyreparken
Bistand til småbedrifter i vekst
side 76
3 timer finansregnskap
3 time rettslære
1 timer annet
Scandic Dyreparken
Styrearbeid for regnskapsførere
side 107
4 timer rettslære
2 timer finansregnskap
1 time annet
Scandic Dyreparken
Oppdragsplanlegging, side 97
kundeanalyse og kundekontakt
3 timer finansregnskap
2 timer RF-regelverket/GRFS
2 timer annet
Scandic Dyreparken
Torsdag 10.09
Forberedelse til kvalitetskontrollen
Oktober 2015
Onsdag 14.10
Torsdag 15.10
Bokføring 2015
– nyheter og ofte stilte spørsmål
Tirsdag 20.10
Skattemessige problemstillinger knyttet til aksjer og andre verdipapirer
Onsdag 21.10
Tilrettelegging til årsoppgjøret
side 111
November 2015
Onsdag 04.11
Fra passiv bokføring til
side 79
aktiv økonomistyring
Torsdag 05.11
Viktig nytt på lønnsområdet
side 110
Tirsdag 10.11
Onsdag 11.11
Torsdag 12.11
|
N A R F K U R S 2015 29
Unngå de største fallgruvene
ved IT anskaffelser
Det er vel kjent at mange IT-prosjekter får store kostnadsoverskridelser og forsinkelser. Det er også en kjensgjerning at det normalt er vanskelig å stanse et IT-prosjekt
eller bytte leverandør underveis. Det er derfor god grunn til å fokusere på hvordan
IT-prosjekter kan bli bedre. Mange regnskapsførere er involvert i prosessen ved anskaffelse av økonomisystemer, men enda flere burde være det. Grete F. Stillum mener at
mange virksomheter vil være tjent med at regnskapsførerens rådgivende rolle utvides.
Denne artikkelen tar opp forhold
som reduserer risikoen for at et
IT-prosjekt feiler.
Gjør avklaringer i forkant
Det mest sentrale er å investere
tid før inngåelse av kontrakt.
Partene må erkjenne at et IT-prosjekt normalt vil innebære et
langvarig samarbeid, og at det er
behov for forventningsavklaringer.
Felles forståelse og enighet om
prosjektmekanismene er avgjørende. Ofte er ikke kundens krav
til løsningen godt dokumentert
og det mangler sammenheng
mellom kravene og hva prosjektet skal levere. Sørg for at
kravene dokumenteres med utgangspunkt i funksjoner, tilgjen-
gelighet, responstid, sikkerhet
og drift. Få så klarhet i hvordan
kravene skal bli til et underlag/
løsningsdokument for det leverandøren skal levere, og kunden
senere teste og godkjenne. I tillegg bør endringsordreprosessen
klargjøres.
Prosjektmekanismene vil og
bør variere beroende på valg av
prosjektmetodikk og hva partene
prioriterer, men viktigheten av å
være omforent er den samme.
Planlegg kundens deltagelse
De fleste IT-kontrakter forutsetter deltakelse fra kunden, men
kunden har sjelden forstått hvor
mye. I nesten alle IT-prosjekter
som ikke leverer på tid og kost,
er manglende samarbeid mellom
partene en viktig årsak. Ofte blir
det også en diskusjon om hvem
som ikke har levert i tide. Krav og
forventninger til begges innsats
bør derfor klargjøres.
Definer kriterier for aksept
Sørg videre for at test- og godkjenningskriteriene klart angir
testgrunnlaget og kriteriene for
når kunden kan underkjenne
eller må akseptere leveransen,
herunder om leverandøren har
ansvar for feil i standard programvare. Tilsvarende gjelder for
garantiperioden.
Ofte forfaller store beløp ved
godkjenning og vær derfor
bevisst på om godkjenning skjer
automatisk dersom kunden ikke
gir tilbakemelding innen en viss
Grete F. Stillum, Advokat i
Brækhus Dege Advoktafirma DA.
periode, eller tar løsningen i
bruk. Selv om det normalt er en
garantiperiode etter godkjennelse, kan leverandøren dessuten
ha reduserte plikter i denne
perioden.
Rapportering og styring
Erfaringsmessig er det mye å
hente på god prosjektoppfølgning, og her syndes det ofte.
Kontrakten bør være et viktig
prosjektverktøy og utgangspunktet for partenes oppfølgning.
Sentrale rapporteringselementer
er: Prosjektøkonomi med status
forbrukte timer vs. estimater og
gjenstående arbeid, fremdrift i
forhold til milepæler og aktiviteter, samarbeid mellom prosjektdeltakerne og evt. behov for personbytte, samt risikovurdering av
uønskede konsekvenser.
Endringer
Det er også et godt råd å ta opp
behov/ønsker om endringer
tidlig, få de avklart og dokumentert. Dersom prosjektet er i ferd
med å «komme skjevt ut», er
det særdeles viktig at partene
kommuniserer lojalt istedenfor
å «bygge murer». En god løsning
kan her være å inngå en avtale/
endringsordre som rydder opp i
problemene, og legge historikken
bak seg.
Lær mer om dette temaet på kurset:
IT-avtaler - inngåelse og oppfølging
Se kursbeskrivelse på side 87.
Kristiansand
Enkeltstående kurs
November 2015
mer info Oppdatering
Tirsdag 17.11
KS Komplett side 91
– effektiv og god kvalitetssikring
Hotell
4 timer RF-regelverket/GRFS
3 timer annet
Scandic Dyreparken
7 timer finansregnskap Scandic Dyreparken
7 timer finansregnskap
7 timer skatte- og avgiftsrett
Scandic Dyreparken
4 timer skatte- og avgiftsrett
2 timer bokføring
1 time finansregnskap
Scandic Dyreparken
Regnskapsføring av eiendomsselskaper
Side 101
3 timer finansregnskap
1 time bokføring
3 timer skatte- og avgiftsrett
Scandic Dyreparken
Onsdag 18.11
God likviditetsstyring
side 80
Onsdag 25‐26.11
Årsoppgjør i praksis for AS – 2 dagers kurs side 112
Desember 2015
Tirsdag 01.12
Skatt og regnskap 2015/2016
side 103
Onsdag 02.12
Tirsdag 15.12
Skattemessig fradrag i næringsvirksomhet
side 104
7 timer skatte- og avgiftsrett
Scandic Dyreparken
Årsoppgjør for enkeltpersonsforetak
side 112
4 timer skatte- og avgiftsrett
3 timer finansregnskap
Scandic Dyreparken
Desember 2016
Tirsdag 02.03
|
N A R F K U R S 2015 31
Oslo
Fagdager 1 (kurs nr. 100)
Oktober 2015
mer info
Mandag 19.10
Oppdatering
Kurs 1a
Praktisk arv og generasjonsskifte
Side 74
4 timer skatterett/avgifsrett
3 timer rettslære
Kurs 1b
Kolliderende regler innen regnskap, skatt og avgift
Side 87
3 timer finansregnskap
4 timer skatterett/avgiftsrett
Kurs 1 c
God likviditetsstyring
Side 80 Tirsdag 20.10
Kurs 2a
Mitt investeringsselskap
Side 94
Kurs 2b
Ny god regnskapsføringsskikk
7 timer finansregnskap
4 timer skatterett/avgiftsrett
3 timer rettslære
Side 96
7 timer RF-regelverket/GRFS
Kurs 2c
Kvalitetssikring av regnskapet 1: Side 91
Planlegging og organisering
2 timer finansregnskap
2 timer bokføring
3 timer RF-regelverket, GRFS
Kurs 3a
Kontroll på dokumentasjon
Side 90
3,5 timer bokføring
3,5 timer RF-regelverket/GRFS
Kurs 3b
HR og arbeidsrett
Side 84
3,5 timer rettslære
3,5 timer annet
Onsdag 21.10
Kurs 3c
Skattemessige fradrag i næringsvirksomhet
Torsdag 22.10
Side 104
7 timer skatterett/avgiftsrett
Kurs 4a
Viktig nytt på lønnsområdet
Side 110
7 timer skatterett/avgiftsrett
Kurs 4b
GRFS i praktisk anvendelse – byrådrift
Side 81
7 timer RF-regelverket/GRFS
Kurs 4c
Finansielle råd til bedrifter
Side 79
Fredag 23.10
Kurs 5a
MVA 2015 – ofte stilte spørsmål og nyheter
Side 95
Kurs 5b
Kvalitetssikring av regnskapet 3:
Side 92
Årsavslutning og kvalitetskontroll
Kurs 5c
Regnskapsførerjus 2015 – nærmere kunden
Side 101
Arrangeres på
Clarion Hotel Royal Christiania
Biskop Gunnerusgate 3
0155 Oslo
Tlf. 23 10 80 00
|
32 N A R F K U R S 2015
3 timer rettslære
4 timer annet
7 timer skatterett/avgiftsrett
5 timer finansregnskap
1 time bokføring
1 time RF-regelverket/GRFS
5 timer rettslære
2 timer bokføring
Priser for overnatting
Små enkeltrom inkl. frokost: kr 1 220 per natt
Standard enkeltrom inkl. frokost: kr 1 480 per natt
Dobbeltrom inkl. frokost: kr 1 680 per natt
Bestilles direkte hos hotellet, oppgi kode: R527908 for avtalepris
Oslo
Fagdager 2 (kurs nr. 108)
November 2015
mer info
Mandag 02.11
Kurs 1a
Pensjon – optimale løsninger
Side 98
Kurs 1b
Skatt 2015 – nyheter og aktuelle temaer
Side 102
Kurs 1 c
Egenkapitaltransaksjoner
Side 76
Tirsdag 03.11
Kurs 2a
Sykepenger og foreldrepenger
Side 108
Kurs 2b
Regnskapsfører som controller
Side 100
Kurs 2c
Mitt investeringsselskap
Side 94
Onsdag 04.11
Kurs 3a
Praktisk lønns- og personalarbeid
Side 99
Oppdatering
5 timer rettslære
2 timer skatterett/avgiftsrett
7 timer skatterett/avgiftsrett
4 timer finansregnskap
2 timer rettslære
1 time skatterett/avgiftsrett
7 timer rettslære
3 timer finansregnskap
1 time RF-regelverket/GRFS
3 timer annet
4 timer skatterett/avgiftsrett
3 timer rettslære
4 timer skatterett/avgiftsrett
3 timer RF-regelverket/GRFS
Kurs 3b
Bokføring 2015 – nyheter og ofte stilte spørsmål
Side 75
7 timer bokføring
Kurs 3c
MVA – uttaks- og justeringsreglene fra teori til praksis
Side 96
7 timer skatterett/avgiftsrett
Side 80
7 timer RF-regelverket/GRFS
Torsdag 05.11
Kurs 4a
GRFS anvendt i intern økonomiavdeling
Kurs 4b
Fra passiv bokføring til aktiv økonomistyring
Side 79
Kurs 4c
Kjøps- og avtalerett
Side 88
Fredag 06.11
3 timer finansregnskap
1 time bokføring
3 timer annet
7 timer rettslære
Kurs 5a
GRFS i praktisk anvendelse – oppdragsutførelse
Side 81
7 timer RF-regelverket/GRFS
Kurs 5b
Lønnstakere og næringsdrivende over landegrensene
Side 93
7 timer skatterett/avgiftsrett
Kurs 5c
Kommunikasjon av regnskap og analyse
Side 89
7 timer finansregnskap
Arrangeres på
Clarion Hotel Royal Christiania
Biskop Gunnerusgate 3
0155 Oslo
Tlf. 23 10 80 00
Priser for overnatting
Små enkeltrom inkl. frokost: kr 1 220 per natt
Standard enkeltrom inkl. frokost: kr 1 480 per natt
Dobbeltrom inkl. frokost: kr 1 680 per natt
Bestilles direkte hos hotellet, oppgi kode: R527909 for avtalepris
|
N A R F K U R S 2015 33
Oslo
Fagdager 3 (kurs nr. 110)
November 2015
mer info
Mandag 23.11
Kurs 1a
Praktisk økonomistyring ved bruk av Excel
Side 100
Oppdatering
4 timer finansregnskap
3 timer annet
Kurs 1b
MVA 2015 – ofte stilte spørsmål og nyheter
Side 95
7 timer skatterett/avgiftsrett
Kurs 1 c
Kontantstrømanalyse
Side 90
7 timer finansregnskap
Tirsdag 24.11
Kurs 2a
GRFS anvendt i intern økonomiavdeling
Side 80
7 timer RF-regelverket/GRFS
Kurs 2b
Viktige prinsipper og forutsetninger for skatterådgivning
Side 110
7 timer skatterett/avgiftsrett
Kurs 2c
Årsregnskap for bedrifter i krise
Side 113
Onsdag 25.11
5 timer finansregnskap
1 time bokføring
1 time rettslære
Kurs 3a
Pliktig katastrofeplan for regnskapsvirksomheter
Side 98
7 timer RF-regelverket/GRFS
Kurs 3b
Viktig nytt på lønnsområdet
Side 110
7 timer skatterett/avgiftsrett
Kurs 3c
GRFS i praktisk anvendelse – byrådrift
Side 81
7 timer RF-regelverket/GRFS
Torsdag 26.11
Kurs 4a
Skattemessige problemstillinger
knyttet til aksjer og andre verdipapirer
Side 105
7 timer skatterett/avgiftsrett
Kurs 4b
Røde flagg i regnskapet
Side 102
7 timer finansregnskap
Kurs 4c
Etablering av AS – en praktisk tilnærming
Side 77
7 timer rettslære
Side 75
7 timer bokføring
Fredag 27.11
Kurs 5a
Bokføring 2015 – nyheter og ofte stilte spørsmål
Kurs 5b
Skatterådgivning for virksomheter i endring, Side 106
utvikling og vekst
5 timer skatterett/avgiftsrett
2 timer rettslære
Kurs 5c
IT-avtaler – inngåelse og oppfølging
7 timer rettslære
Arrangeres på
Clarion Hotel Royal Christiania
Biskop Gunnerusgate 3
0155 Oslo
Tlf. 23 10 80 00
|
34 N A R F K U R S 2015
Side 87
Priser for overnatting
Små enkeltrom inkl. frokost: kr 1 220 per natt
Standard enkeltrom inkl. frokost: kr 1 480 per natt
Dobbeltrom inkl. frokost: kr 1 680 per natt
Bestilles direkte hos hotellet, oppgi kode: R527910 for avtalepris
Oslo
Fagdager 4 (kurs nr. 112)
Desember 2015
mer info
Mandag 14.12
Kurs 1a
Kolliderende regler innen regnskap, skatt og avgift
Side 87
Oppdatering
3 timer finansregnskap
4 timer skatterett/avgiftsrett
Kurs 1b
Røde flagg i regnskapet
Side 102
7 timer finansregnskap
Kurs 1 c
GRFS i praktisk anvendelse – oppdragsutførelse
Side 81
7 timer RF-regelverket/GRFS
Tirsdag 15.12
Kurs 2a
Utbytte og tilbakebetaling av innbetalt kapital
Side 108
3,5 timer skatterett/avgiftsrett
3,5 timer rettslære
Kurs 2b
Entreprenørbransjen – aktuelle temaer
Side 77
3 timer finansregnskap
4 timer skatterett/avgiftsrett
Kurs 2c
Skatterådgivning for virksomheter i endring, Side 106
utvikling og vekst
Onsdag 16.12
5 timer skatterett/avgiftsrett
2 timer rettslære
Kurs 3a
Hvitvaskingsreglene fra A til Å
Side 84
7 timer RF-regelverket/GRFS
Kurs 3b
Kommunikasjon av regnskap og analyse
Side 89
7 timer finansregnskap
Kurs 3c
HR og arbeidsrett
Side 84
Torsdag 17.12
Kurs 4a
Kontroll på dokumentasjon
Side 90
Kurs 4b
Innfordring av pengekrav
Side 86
3,5 timer rettslære
3,5 timer annet
3,5 timer bokføring
3,5 timer RF-regelverket/GRFS
7 timer rettslære
Kurs 4c
Kvalitetssikring av regnskapt 2: Side 92
Løpende regnskapsføring
1 timer finansregnskap
3 timer bokføring
3 timer RF-regelverket, GRFS
Kurs 5a
Praktisk økonomistyring ved bruk av Excel
Side 100
4 timer finansregnskap
3 timer annet
Fredag 18.12
Kurs 5b
Viktige prinsipper og forutsetninger for skatterådgivning
Side 110
7 timer skatterett/avgiftsrett
Kurs 5c
Ny god regnskapsføringsskikk
Side 96
7 timer RF-regelverket/GRFS
Arrangeres på
Clarion Hotel Royal Christiania
Biskop Gunnerusgate 3
0155 Oslo
Tlf. 23 10 80 00
Priser for overnatting
Små enkeltrom inkl. frokost: kr 1 220 per natt
Standard enkeltrom inkl. frokost: kr 1 480 per natt
Dobbeltrom inkl. frokost: kr 1 680 per natt
Bestilles direkte hos hotellet, oppgi kode: R527911 for avtalepris
|
N A R F K U R S 2015 35
Oslo
Enkeltstående kurs
September 2015
Tirsdag 01.09
Forberedelse til kvalitetskontrollen
mer info Oppdatering
Hotell
side 78
7 timer RF-regelverket/GRFS
Clarion Hotel Royal Christiania
side 85
7 timer finansregnskap
KS Agenda
side 89
7 timer finansregnskap
KS Agenda
Tilrettelegging til årsoppgjøret
side 111
5 timer bokføring
1 timer finansregnskap
1 timer RF-regelverket/GRFS
KS Agenda
Oppdragsplanlegging, side 97
kundeanalyse og kundekontakt
3 timer finansregnskap
2 timer RF-regelverket/GRFS
2 timer annet
KS Agenda
7 timer skatte- og avgiftsrett
KS Agenda
4 timer rettslære
2 timer finansregnskap
1 time annet
KS Agenda
14 timer annet
Grand Hotel
Innføring i enkle fusjoner og fisjoner
side 86
4 timer finansregnskap
2 timer rettslære
1 time skatte- og avgiftsrett
KS Agenda
Bistand til småbedrifter i vekst
side 76
3 timer finansregnskap
3 timer rettslære
1 timer annet
KS Agenda
Årsoppgjør i praksis for AS – 2 dagers kurs side112
7 timer finansregnskap
7 timer skatte- og avgiftsrett
Høyres Hus
Oktober 2015
Torsdag 01.10
IFRS – hva er det og hvilken betydning har det for brukerne?
Mandag 26.10
Konsernregnskap
Tirsdag 27.10
Onsdag 28.10
Torsdag 29.10
MVA over landegrensene
side 94
November 2015
Mandag 09.11
Styrearbeid for regnskapsførere
side 107
Tirsdag 10-11.11
Hvordan lykkes som leder - 2 dagers kurs
side 85
Torsdag 12.11
Fredag 13.11
Mandag 16-17.11
|
36 N A R F K U R S 2015
Oslo
Enkeltstående kurs
November 2015
mer info Oppdatering
Onsdag 18.11
Verdivurdering av virksomheter
side 109
Torsdag 19.11
Grunnleggende årsoppgjør i praksis for EPF side 83
Fredag 20.11
Grunnleggende årsoppgjør i praksis for AS side 83
Mandag 30.11
KS Komplett side 91
– effektiv og god kvalitetssikring
Hotell
5 timer finansregnskap
2 timer annet
KS Agenda
7 timer skatte- og avgiftsrett
Høyres Hus
3,5 timer finansregnskap
Høyres Hus
3,5 timer skatte- og avgiftsrett
4 timer RF-regelverket/GRFS
3 timer annet
KS Agenda
Skatt og regnskap 2015/2016
side 103
4 timer skatte- og avgiftsrett
2 timer bokføring
1 time finansregnskap
KS Agenda
Årsoppgjør i praksis for AS – 2 dagers kurs side 112
7 timers finansregnskap
7 timer skatte- og avgiftsrett
KS Agenda
Regnskapsføring av eiendomsselskaper
Side 101
3 timer finansregnskap
1 time bokføring
3 timer skatte- og avgiftsrett
se narf.no
Skatt og regnskap 2015/2016
side 103
4 timer skatte- og avgiftsrett
2 timer bokføring
1 time finansregnskap
Høyres Hus
4 timer skatte- og avgiftsrett
2 timer bokføring
1 time finansregnskap
KS Agenda
4 timer skatte- og avgiftsrett
3 timer finansregnskap
KS Agenda
Desember 2015
Tirsdag 01.12
Onsdag 02-03.12
Torsdag 04.12
Fredag 11.12
Januar 2016
Onsdag 13.01
Skatt og regnskap 2015/2016
side 103
Mars 2016
Torsdag 03.03
Årsoppgjør for enkeltpersonforetak
side 112
|
N A R F K U R S 2015 37
Sandefjord
Fagdager (kurs nr. 200)
Oktober 2015
mer info
Mandag 12.10
Kurs 1a
Praktisk økonomistyring ved bruk av Excel
Side 100
Kurs 1b
Kjøps- og avtalerett
Side 88
Tirsdag 13.10
Kurs 2a
Kontroll på dokumentasjon
Side 90
Kurs 2b
Lønnstakere og næringsdrivende over landegrensene
Onsdag 14.10
Oppdatering
4 timer finansregnskap
3 timer annet
7 timer rettslære
3,5 timer bokføring
3,5 timer RF-regelverket/GRFS
Side 93
7 timer skatterett/avgiftsrett
Kurs 3a
GRFS i praktisk anvendelse – byrådrift
Side 81
7 timer RF-regelverket/GRFS
Kurs 3b
Kontantstrømanalyse
Side 90
7 timer finansregnskap
Side 102
7 timer skatterett/avgiftsrett
Torsdag 15.10
Kurs 4a
Skatt 2015 – nyheter og aktuelle temaer
Kurs 4b
Finansielle råd til bedrifter
Side 79
Fredag 16.10
Kurs 5a
MVA – uttaks- og justeringsreglene fra teori til praksis
Side 96
Kurs 5b
Regnskapsførerjus 2015 – nærmere kunden
Side 101
Arrangeres på
Scandic Park Hotel Sandefjord
Strandpromenaden 9
3201 Sandefjord
Tlf. 33 44 74 00
|
38 N A R F K U R S 2015
3 timer rettslære
4 timer annet
7 timer skatterett/avgiftsrett
5 timer rettslære
2 timer bokføring
Priser for overnatting
Enkeltrom inkl. frokost: kr 1 140 per natt
Dobbeltrom inkl. frokost: kr 1 475 per natt
Bestilles direkte hos hotellet,
oppgi kode: BNAR161015 for avtalepris
Sandefjord
Enkeltstående kurs
Oktober 2015
mer info Oppdatering
Onsdag 28.10
Tilrettelegging til årsoppgjøret
side 111
Hotell
5 timer bokføring
1 time finansregnskap
1 time RF-regelverket/GRFS
Scandic Park Sandefjord
3 timer finansregnskap
1 time bokføring
3 timer annet
Scandic Park Sandefjord
7 timer RF-regelvreket/GRFS
Scandic Park Sandefjord
Regnskapsfører som controller
side 100
3 timer finansregnskap
1 time RF-regelverket/GRFS
3 timer annet
Scandic Park Sandefjord
Skatt og regnskap 2015/2016
side 103
4 timer skatte- og avgiftsrett
2 timer bokføring
1 time finansregnskap
Scandic Park Sandefjord
November 2015
Tordag 19.11
Fra passiv bokføring til aktiv økonomistyringside 79
Torsdag 26.11
Ny god regnskapsføringsskikk
side 96
Desember 2015
Tirsdag 01.12
Fredag 18.12
|
N A R F K U R S 2015 39
Stavanger
Fagdager 1 (kurs nr. 160)
Oktober 2015
Mandag 12.10
mer info
Oppdatering
Kurs 1a
Lønnstakere og næringsdrivende over landegrensene
Side 93
7 timer skatterett/avgifsrett
Kurs 1b
Hvitvaskingsreglene fra A til Å
Side 84
7 timer RF-regelverket/GRFS
Kurs 2a
Mitt investeringsselskap
Side 94
4 timer skatterett/avgiftsrett
3 timer rettslære
Tirsdag 13.10
Kurs 2b
Røde flagg i regnskapet
Onsdag 14.10
Kurs 3a
Skatt 2015 – nyheter og aktuelle temaer
Side 102
7 timer finansregnskap
Side 102
7 timer skatterett/avgiftsrett
Kurs 3b
Kvalitetssikring av regnskapt 2: Side 92
Løpende regnskapsføring
Torsdag 15.10
Kurs 4a
Pliktig katastrofeplan for regnskapsvirksomheter
Side 98
Kurs 4b
Fra passiv bokføring til aktiv økonomistyring
Side 79
Fredag 16.10
Kurs 5a
Praktisk lønns- og personalarbeid
Side 99
Kurs 5b
Etablering av AS – en praktisk tilnærming
Arrangeres på
Quality Airport Hotel Sola
Sømmevegen 1
4055 Sola
Tlf. 51 94 20 00
|
40 N A R F K U R S 2015
Side 77
1 timer finansregnskap
3 timer bokføring
3 timer RF-regelverket, GRFS
7 timer RF-regelverket/GRFS
3 timer finansregnskap
1 time bokføring
3 timer annet
4 timer skatterett/avgiftsrett
3 timer RF-regelverket/GRFS
7 timer rettslære
Priser for overnatting
Enkeltrom inkl. frokost: kr 1 463 per natt
Dobbeltrom inkl. frokost: kr 1 563 per natt
Bestilles direkte hos hotellet, oppgi kode: 388624 for avtalepris
Stavanger
Fagdager 2 (kurs nr. 165)
November 2015
Mandag 09.11
Kurs 1a
Bokføring 2015 – nyheter og ofte stilte spørsmål
mer info
Oppdatering
Side 75
7 timer bokføring
Kurs 1b
HR og arbeidsrett
Side 84
Tirsdag 10.11
Kurs 2a
Kvalitetssikring av regnskapet 3:
Side 92
Årsavslutning og kvalitetskontroll
Kurs 2b
Finansielle råd til bedrifter
Side 79
Onsdag 11.11
Kurs 3a
Kontroll på dokumentasjon
Side 90
Kurs 3b
Innfordring av pengekrav
Torsdag 12.11
3,5 timer rettslære
3,5 timer annet
5 timer finansregnskap
1 time bokføring
1 time RF-regelverket/GRFS
3 timer rettslære
4 timer annet
3,5 timer bokføring
3,5 timer RF-regelverket/GRFS
Side 86
7 timer rettslære
Kurs 4a
MVA 2015 – ofte stilte spørsmål og nyheter
Side 95
7 timer skatterett/avgiftsrett
Kurs 4b
GRFS i praktisk anvendelse – byrådrift
Side 81
7 timer RF-regelverket/GRFS
Fredag 13.11
Kurs 5a
Skatterådgivning for virksomheter i endring, Side 106
utvikling og vekst
5 timer skatterett/avgiftsrett
2 timer rettslære
Kurs 5b
Ny god regnskapsføringsskikk
7 timer RF-regelverket/GRFS
Arrangeres på
Quality Airport Hotel Sola
Sømmevegen 1
4055 Sola
Tlf. 51 94 20 00
Side 96
Priser for overnatting
Enkeltrom inkl. frokost: kr 1 463 per natt
Dobbeltrom inkl. frokost: kr 1 563 per natt
Bestilles direkte hos hotellet, oppgi kode: 388630 for avtalepris
|
N A R F K U R S 2015 41
Stavanger
Enkeltstående kurs
September 2015
mer info Oppdatering
Hotell
side 78
7 timer RF-regelverket/GRFS
Quality Airport Hotel
side 94
7 timer skatte- og avgiftsrett
Quality Airport Hotel
Regnskapsfører som controller
side 100
3 timer finansregnskap
1 time RF-regelverket/GRFS
3 timer annet
Quality Airport Hotel
Tilrettelegging til årsoppgjøret
side 111
5 timer bokføring
1 time finansregnskap
1 time RF-regelverket/GRFS
Quality Airport Hotel
Bistand til småbedrifter i vekst
side 76
3 timer finansregnskap
3 timer rettslære
1 time annet
Quality Airport Hotel
Årsregnskap for bedrifter i krise
side 113
5 timer finansregnskap
1 time bokføring
1 time rettslære
Quality Airport Hotel
Torsdag 24.09
Forberedelse til kvalitetskontrollen
Oktober 2015
Mandag 05.10
MVA over landegrensene
Torsdag 29.10
Fredag 30.10
November 2015
Onsdag 04.11
Tirsdag 17.11
Onsdag 18.11
Regnskapsføring av eiendomsselskaper
Side 101
3 timer finansregnskap
1 time bokføring
3 timer skatte- og avgiftsrett
Quality Airport Hotel
Styrearbeid for regnskapsførere
side 107
4 timer rettslære
2 timer finansregnskap
1 time annet
Quality Airport Hotel
Verdivurdering av virksomheter
side 109
5 timer finansregnskap
2 timer annet
Quality Airport Hotel
7 timer finansregnskap
7 timer skatte- og avgiftsrett
Quality Airport Hotel
Tirsdag 24.11
Onsdag 25.11
Mandag 30.11-01.12
Årsoppgjør i praksis for AS – 2 dagers kurs side 112
|
42 N A R F K U R S 2015
Stavanger
Enkeltstående kurs
Desember 2015
mer info Oppdatering
Mandag 14.12
Skatt og regnskap 2015/2016
side 103
Hotell
4 timer skatte- og avgiftsrett
2 timer bokføring
1 time finansregnskap
Quality Airport Hotel
4 timer skatte- og avgiftsrett
3 timer finansregnskap
Quality Airport Hotel
Februar 2016
Tirsdag 23.02
Årsoppgjør for enkeltpersonforetak
side 112
|
N A R F K U R S 2015 43
Tromsø
Fagdager (kurs nr. 140)
November 2015
Mandag 23.11
Kurs 1a
Røde flagg i regnskapet
mer info
Oppdatering
Side 102
7 timer finansregnskap
Kurs 1b
Bistand til småbedrifter i vekst
Side 76
Tirsdag 24.11
Kurs 2a
Skattemessige fradrag for næringsvirksomhet
Side 104
Kurs 2b
Egenkapitaltransaksjoner
Side 76
Onsdag 25.11
3 timer finansregnskap
3 timer rettslære
1 time annet
7 timer skatterett/avgiftsrett
4 timer finansregnskap
2 timer rettslære
1 time skatterett/avgiftsrett
Kurs 3a
Skatterådgivning for virksomheter i endring, Side 106
utvikling og vekst
5 timer skatterett/avgiftsrett
2 timer rettslære
Kurs 3b
Kontantstrømanalyse
7 timer finansregnskap
Side 90
Torsdag 26.11
Kurs 4a
Kontroll på dokumentasjon
Side 90
Kurs 4b
Kjøps- og avtalerett
Fredag 27.11
3,5 timer bokføring
3,5 timer RF-regelverket/GRFS
Side 88
7 timer rettslære
Kurs 5a
Sykepenger og foreldrepenger
Side 108
7 timer rettslære
Kurs 5b
Viktige prinsipper og forutsetninger for skatterådgivning
Side 110
7 timer skatterett/avgiftsrett
Arrangeres på
Scandic Ishavshotel
Fredrik Langesgate 2
9800 Tromsø
Tlf. 77 66 64 00
|
44 N A R F K U R S 2015
Priser for overnatting
Enkeltrom inkl. frokost: kr 1 390 per natt
Dobbeltrom inkl. frokost: kr 1 590 per natt
Bestilles direkte hos hotellet, oppgi kode: 45448263 for avtalepris
Tromsø
Enkeltstående kurs
September 2015
mer info Oppdatering
Hotell
Side 78
7 timer RF-regelverket/GRFS
Scandic Ishavshotel
Side 102
7 timer skatte- og avgiftsrett
Scandic Ishavshotel
4 timer rettslære
2 timer finansregnskap
1 time annet
Scandic Ishavshotel
7 timer bokføring
Scandic Ishavshotel
Tilrettelegging til årsoppgjøret
Side 111
5 timer bokføring
1 time finansregnskap
1 time RF-regelverket/GRFS
Scandic Ishavshotel
Årsoppgjør i praksis for AS – 2 dagers kurs Side 112
7 timer finansregnskap
7 timer skatte- og avgiftsrett
Scandic Ishavshotel
Skatt og regnskap 2015/2016
Side 103
4 timer skatte- og avgiftsrett
2 timer bokføring
1 time finansregnskap
Scandic Ishavshotel
Entreprenørbransjen – aktuelle temaer
Side 77
4 timer skatte- og avgiftsrett
3 timer finansregnskap
Scandic Ishavshotel
4 timer skatte- og avgiftsrett
3 timer finansregnskap
Scandic Ishavshotel
Tirsdag 08.09
Forberedelse til kvalitetskontrollen
Oktober 2015
Fredag 30.10
Skatt 2015 – nyheter og aktuelle temaer
November 2015
Torsdag 05.11
Styrearbeid for regnskapsførere
Side 107
Tirsdag 10.11
Bokføring 2015 – nyheter og ofte stilte spørsmål
Side 75
Onsdag 11.11
Onsdag 18-19.11
Desember 2015
Torsdag 03.12
Onsdag 16.12
Februar 2016
Onsdag 24.02
Årsoppgjør for enkeltpersonforetak
Side 112
|
N A R F K U R S 2015 45
Trondheim
Fagdager 1 (kurs nr. 130)
Oktober 2015
Mandag 12.10
mer info
Oppdatering
Kurs 1a
Innfordring av pengekrav
Side 86
7 timer rettslære
Kurs 1b
Skatt 2015 – nyheter og aktuelle temaer
Side 102
7 timer skatterett/avgiftsrett
Side 96
7 timer RF-regelverket/GRFS
Kurs 2b
Kolliderende regler innen regnskap, skatt og avgift
Side 87
3 timer finansregnskap
4 timer skatterett/avgiftsrett
Tirsdag 13.10
Kurs 2a
Ny god regnskapsføringsskikk
Onsdag 14.10
Kurs 3a
Viktige prinsipper og forutsetninger for skatterådgivning
Side 110
Kurs 3b
Praktisk lønns- og personalarbeid
Side 99
Torsdag 15.10
Kurs 4a
Kvalitetssikring av regnskapet 1: Side 91
Planlegging og organisering
Kurs 4b
GRFS i praktisk anvendelse – byrådrift
Side 81
Fredag 16.10
7 timer skatterett/avgiftsrett
4 timer skatterett/avgiftsrett
3 timer RF-regelverket/GRFS
2 timer finansregnskap
2 timer bokføring
3 timer RF-regelverket/GRFS
7 timer RF-regelverket/GRFS
Kurs 5a
Bokføring 2015 – nyheter og ofte stilte spørsmål
Side 75
7 timer bokføring
Kurs 5b
Lønnstakere og næringsdrivende over landegrensene
Side 93
7 timer skatterett/avgiftsrett
Arrangeres på
Clarion Hotel & Congress
Brattørkaia 11
7010 Trondheim
Tlf. 73 92 55 00
|
46 N A R F K U R S 2015
Priser for overnatting
Enkeltrom inkl. frokost: kr 1 325 per natt
Dobbeltrom inkl. frokost: kr 1 425 per natt
Bestilles direkte hos hotellet, oppgi kode: 65969 for avtalepris
Trondheim
Fagdager 2 (kurs nr. 131)
November 2015
Mandag 16.11
Kurs 1a
GRFS i praktisk anvendelse – oppdragsutførelse
mer info
Oppdatering
Side 81
7 timer RF-regelverket/GRFS
Kurs 1b
Fra passiv bokføring til aktiv økonomistyring
Side 79
Tirsdag 17.11
3 timer finansregnskap
1 time bokføring
3 timer annet
Kurs 2a
Entreprenørbransjen – aktuelle temaer
Side 77
3 timer finansregnskap
4 timer skatterett/avgiftsrett
Kurs 2b
Kvalitetssikring av regnskapter 2:
Side 92
Løpende regnskapsføring
1 timer finansregnskap
3 timer bokføring
3 timer RF-regelverket, GRFS
Onsdag 18.11
Kurs 3a
Røde flagg i regnskapet
Side 102
Kurs 3b
Mitt investeringsselskap
Side 94
Torsdag 19.11
7 timer finansregnskap
4 timer skatterett/avgiftsrett
3 timer rettslære
Kurs 4a
Kontroll på dokumentasjon
Side 90
3,5 timer bokføring
3,5 timer RF-regelverket/GRFS
Kurs 4b
Finansielle råd til bedrifter
Side 79
3 timer rettslære
4 timer annet
Fredag 20.11
Kurs 5a
Regnskapsførerjus 2015 – nærmere kunden
Side 101
Kurs 5b
Skattemessige fradrag i næringsvirksomhet
Arrangeres på
Scandic Nidelven
Havnegata 1
7400 Trondheim
Tlf. 73 56 80 00
Side 104
5 timer rettslære
2 timer bokføring
7 timer skatterett/avgiftsrett
Priser for overnatting
Enkeltrom inkl. frokost: kr 1 235 per natt
Dobbeltrom inkl. frokost: kr 1 435 per natt
Bestilles direkte hos hotellet,
oppgi kode: BNAR151115 for avtalepris
|
N A R F K U R S 2015 47
Tøffe menn tar ikke backup,
men gråter ofte
Det å være forberedt på en katastrofe handler om mye mer enn backup. Det å ha en
fungerende plan for hvordan man skal håndtere en krise er det som kan hjelpe deg
gjennom den. Dette krever at man lager planen, øver på den og reviderer den. Det er
mange eksempler på virksomheter som har hatt lidd unødvendige store økonomiske
tap fordi de ikke har vært forberedt på en katastrofe forteller Hans Marius Tessem.
Planer er verdiløse, men planlegging er uvurderlig sa Eisenhower.
Det ligger i en katastrofes natur
at den er uforutsett. Derfor vil
sjelden en katastrofeplan og de
tiltak en slik plan beskriver være
helt treffende. Nettopp derfor
er planleggingsarbeidet svært
viktig. Det å forberede organisasjonen på en krise betyr i praksis
at man luker vekk rusk i maskineriet, slik at organisasjonen
fungerer så knirkefritt som mulig
når det virkelig trengs. Dette kan
kun gjøres med planlegging og
øving. På denne måten vil man
kunne fjerne faktorer som gjør
krisearbeidet mindre effektivt.
For spørsmålet er ikke om en
katastrofe vil inntreffe, men
snarere når. Katastrofer som
rammer IT kan ofte være vanskelig å oppdage, hvilke tiltak er
innført for å oppdage at noe er
i ferd med å skje? Og når defineres noe som en katastrofe?
Dette er nyttige spørsmål enhver
virksomhet bør stille seg før man
havner i en situasjon hvor man
plutselig innser at man står midt
oppi katastrofen.
”Spørsmålet er
ikke om en katastrofe vil inntreffe,
men snarere når.
Hans Marius Tessem
Mange lever lykkelig lenge uten
å gjøre jobben med å lage seg
en katastrofeplan, men hva med
den dagen noe skjer? Min påstand er at det er mange gode
grunner til å gjøre denne jobben.
For det første er det ikke veldig
krevende. Det krever forholdsvis lite ressurser å lage en god
katastrofeplan. For det andre
kan dette arbeidet også kaste
nytt lys over organisasjonen. Hva
er viktig for denne virksomheten.
Hva er vår kjerneaktivitet.
Dette er svar man får når man
setter seg ned og ser på organisasjonen med tanke på en krise.
I tillegg vil øvelser av planen
også avdekke uformelle strukturer i organisasjonen. Ofte blir
nøkkelpersoner mer synlige, og
ansvarsområder blir klarere. Det
Hans Marius Tessem, Seniorrådgiver i
Norsis.
viktigste er at man er best når
det smeller.
Når katastrofeplanen er laget, så
kan den vel bare settes i hyllen,
klar for eventuelle instanser
som skal føre tilsyn? Mange gjør
nok dessverre det i praksis. En
katastrofeplan som ikke revideres, og ikke øves vil ha svært liten
verdi. Den vil til og med kunne
oppleves som en hemsko når
man står i katastrofen. Telefonnummer stemmer ikke, systemer
er ikke definerte osv. Planen vil
da raskt legges bort, og håndteringen vil bli mer tilfeldig. Det er
da konsekvensene av en katastrofe kan bli unødvendig store.
For regnskapsførere som må
følge GRFS er dette pliktig, men
nytten av en slik plan kan være
stor for alle. Det er viktig at dette
ses som et verktøy for å forbedre
og trygge sin virksomhet, snarere
enn å tilfredsstille et tilsyn.
Lær mer om dette temaet på kurset:
Pliktig katastrofeplan
for regnskapsvirksomheter
Se kursbeskrivelse på side 98.
Trondheim
Enkeltstående kurs
Oktober 2015
mer info Oppdatering
Mandag 19.10
KS Komplett side 91
– effektiv og god kvalitetssikring
Torsdag 22.10
Konsernregnskap
Mandag 26.10
Skattemessige problemstillinger knyttet
til aksjer og andre verdipapirer
Tirsdag 27.10
Viktig nytt på lønnsområdet
Hotell
4 timer RF-regelverket/GRFS
3 timer annet
Clarion Hotel & Congress
side 89
7 timer finansregnskap
Clarion Hotel & Congress
side 105
7 timer skatte- og avgiftsrett
Thon Hotel Prinsen
side 110
7 timer skatte- og avgiftsrett
Thon Hotel Prinsen
5 timer finansregnskap
1 time bokføring
1 time rettslære
Clarion Hotel & Congress
November 2015
Tirsdag 03.11
Årsregnskap for bedrifter i krise
side 113
Onsdag 04.11
Regnskapsføring av eiendomsselskaper
Side 101
3 timer finansregnskap
1 time bokføring
3 timer skatte- og avgiftsrett
Thon Hotel Prinsen
Tilrettelegging til årsoppgjøret
side 111
5 timer bokføring
1 time finansregnskap
1 time RF-regelverket/GRFS
Clarion Hotel & Congress
Skatt og regnskap 2015/2016
side 103
4 timer skatte- og avgiftsrett
2 timer bokføring
1 time finansregnskap
Clarion Hotel & Congress
Årsoppgjør i praksis for AS – 2 dagers kurs side 112
7 timer finansregnskap
7 timer skatte- og avgiftsrett
Clarion Hotel & Congress
4 timer skatte- og avgiftsrett
2 timer bokføring
1 time finansregnskap
Clarion Hotel & Congress
Onsdag 25.11
Desember 2015
Mandag 14.12
Onsdag 16-17.12
Januar 2016
Fredag 15.01
Skatt og regnskap 2015/2016
side 103
|
N A R F K U R S 2015 49
Ålesund
Fagdager (kurs nr. 190)
November 2015
Mandag 09.11
mer info
Oppdatering
Kurs 1a
Viktige prinsipper og forutsetninger for skatterådgivning
Side 110
7 timer skatterett/avgiftsrett
Kurs 1b
Ny god regnskapsføringsskikk
Side 96
7 timer RF-regelverket/GRFS
Tirsdag 10.11
Kurs 2a
Årsregnskap for bedrifter i krise
Side 113
Kurs 2b
Praktisk økonomistyring ved bruk av Excel
Side 100
Onsdag 11.11
5 timer finansregnskap
1 time bokføring
1 time rettslære
4 timer finansregnskap
3 timer annet
Kurs 3a
Viktig nytt på lønnsområdet
Side 110
7 timer skatterett/avgiftsrett
Kurs 3b
Kjøps- og avtalerett
Side 88
7 timer rettslære
Torsdag 12.11
Kurs 4a
MVA – uttaks- og justeringsreglene fra teori til praksis
Side 96
7 timer skatterett/avgiftsrett
Kurs 4b
Røde flagg i regnskapet
Side 102
7 timer finansregnskap
Fredag 13.11
Kurs 5a
Kontroll på dokumentasjon
Side 90
3,5 timer bokføring
3,5 timer RF-regelverket/GRFS
Kurs 5b
Finansielle råd til bedrifter
Side 79
3 timer rettslære
4 timer annet
Arrangeres på
Scandic Parken
Storgata 16
6001 Ålesund
Tlf. 70 13 23 00
|
50 N A R F K U R S 2015
Priser for overnatting
Enkeltrom inkl. frokost: kr 1 195 per natt
Dobbeltrom inkl. frokost: kr 1 395 per natt
Bestilles direkte hos hotellet, oppgi kode: 420081 for avtalepris
Ålesund
Enkeltstående kurs
September 2015
mer info Oppdatering
Hotell
side 78
7 timer RF-regelverket/GRFS
Scandic Parken
side 102
7 timer skatte- og avgiftsrett
Scandic Parken
Tilrettelegging til årsoppgjøret
side 111
5 timer bokføring
1 time finansregnskap
1 time RF-regelverk/GRFS
Scandic Parken
Regnskapsfører som controller
side 100
3 timer finansregnskap
1 time RF-regelverket/GRFS
3 timer annet
Scandic Parken
Innføring i enkle fusjoner og fisjoner
side 86
4 timer finansregnskap
2 timer rettslære
1 time skatte- og avgiftsrett
Scandic Parken
7 timer finansregnskap
Scandic Parken
Oppdragsplanlegging,
side 97
kundeanalyse og kundekontakt
3 timer finansregnskap
2 timer RF-regelverk/GRFS
2 timer annet
Scandic Parken
Entreprenørbransjen – aktuelle temaer
side 77
4 timer skatte- og avgiftsrett
3 timer finansregnskap
Scandic Parken
side 104
7 timer skatte- og avgiftsrett
Scandic Parken
side 75
7 timer bokføring
Scandic Parken
4 timer skatte- og avgiftsrett
2 timer bokføring
1 time finansregnskap
Scandic Parken
Mandag 14.09
Forberedelse til kvalitetskontrollen
Oktober 2015
Mandag 19.10
Skatt 2015 – nyheter og aktuelle temaer
Fredag 23.10
Onsdag 28.10
Torsdag 29.10
November 2015
Tirsdag 03.11
God likviditetsstyring
side 80
Torsdag 19.11
Onsdag 25.11
Torsdag 26.11
Skattemessig fradrag i næringsvirksomhet
Desember 2015
Tirsdag 01.12
Bokføring 2015
– nyheter og ofte stilte spørsmål
Fredag 11.12
Skatt og regnskap 2015/2016
side 103
|
N A R F K U R S 2015 51
Strømstad
Fagdager (kurs nr. 115)
Oktober 2015
Mandag 26.10
mer info
Oppdatering
Kurs 1a
Etablering av AS – en praktisk tilnærming
Side 77
7 timer rettslære
Kurs 1b
MVA 2015 – ofte stilte spørsmål og nyheter
Side 95
7 timer skatterett/avgiftsrett
Tirsdag 27.10
Kurs 2a
Utbytte og tilbakebetaling av innbetalt kapital
Side 108
Kurs 2b
Røde flagg i regnskapet
Onsdag 28.10
Kurs 3a
Skatt 2015 – nyheter og aktuelle temaer
Side 102
7 timer finansregnskap
Side 102
7 timer skatterett/avgiftsrett
Kurs 3b
Kvalitetssikring av regnskapet 1: Side 91
Planlegging og organisering
Torsdag 29.10
Kurs 4a
Kontroll på dokumentasjon
Side 90
Kurs 4b
Innfordring av pengekrav
3,5 timer skatterett/avgiftsrett
3,5 timer rettslære
Side 86
Fredag 30.10
2 timer finansregnskap
2 timer bokføring
3 timer RF-regelverket, GRFS
3,5 timer bokføring
3,5 timer RF-regelverket/GRFS
7 timer rettslære
Kurs 5a
Kolliderende regler innen regnskap, skatt og avgift
Side 87
3 timer finansregnskap
4 timer skatterett/avgiftsrett
Kurs 5b
Praktisk lønns- og personalarbeid
Side 99
4 timer skatterett/avgiftsrett
3 timer RF-regelverket/GRFS
Arrangeres på
Laholmen Hotel
Laholmen
45230 Strömstad
Tlf. +46 526 19 700
|
52 N A R F K U R S 2015
Priser for overnatting
Enkeltrom inkl. frokost: kr 1 390 per natt
Dobbeltrom inkl. frokost: kr 1 495 per natt
Bestilles direkte hos hotellet, oppgi kode: 975468 for avtalepris
Øvrige steder
Enkeltstående kurs
November 2015
mer info Oppdatering
Arendal, mandag 30.11
Skatt og regnskap 2015/2016
side 103
Hotell
4 timer skatte- og avgiftsrett Clarion Hotel Tyholmen
2 timer bokføring
1 time finansregnskap
Desember 2015
Steinkjer, onsdag 02.12
Skatt og regnskap 2015/2016
side 103
Asker, torsdag 03.12
Skatt og regnskap 2015/2016
side 103
Brønnøysund, torsdag 03.12
Skatt og regnskap 2015/2016
side 103
Alta, fredag 04.12
Skatt og regnskap 2015/2016
side 103
Mo i Rana, fredag 04.12
Skatt og regnskap 2015/2016
side 103
Skien, fredag 11.12
Skatt og regnskap 2015/2016
side 103
Gol, tirsdag 15.12
Skatt og regnskap 2015/2016
side 103
4 timer skatte- og avgiftsrett Quality Hotel Grand
2 timer bokføring
1 time finansregnskap
4 timer skatte- og avgiftsrett Scandic Asker
2 timer bokføring
1 time finansregnskap
4 timer skatte- og avgiftsrett Thon Hotel Brønnøysund
2 timer bokføring
1 time finansregnskap
4 timer skatte- og avgiftsrett Scandic Alta
2 timer bokføring
1 time finansregnskap
4 timer skatte- og avgiftsrett Scandic Meyergården
2 timer bokføring
1 time finansregnskap
4 timer skatte- og avgiftsrett Clarion Collection Hotel
2 timer bokføring
Bryggeparken
1 time finansregnskap
4 timer skatte- og avgiftsrett Pers Hotell
2 timer bokføring
1 time finansregnskap
forts. neste side
|
N A R F K U R S 2015 53
Gode råd krever god rådgiver
Hvert år bruker bedrifter og organisasjoner hundrevis av millioner kroner på forsikringer og tjenestepensjon. Store summer av næringslivets i overskuddslikviditet blir
plassert på bankkonto med lav rente. Mye tyder på at bedriftene i stor grad baserer
seg på råd fra bransjen når de kjøper forsikringer og plasserer penger. Det kan
bli dyre råd mener Agnes Bergo i Pengedoktoren AS.
Regnskapsførere, revisorer og
advokater kan ofte få spørsmål
av finansiell art fra bedrifter
og organisasjoner i offentlig og
privat virksomhet. Det kan for
eksempel dreie seg om plassering av overskuddslikviditet,
vurdering av lån og spørsmål
om hvilke forsikringer som er
hensiktsmessige. Disse temaene
sorterer under fellesbetegnelsen
finansiell rådgivning. Men finansiell rådgivning medfører stadig
strengere krav og ansvar for
rådgiveren.
at innskuddspensjon kan være
en grei løsning for de unge, men
dårlig for de aldre? Er det hold i
påstanden om at ytelsespensjon
egentlig er det beste alternativet,
eller er det en myte?
I 2006 fikk alle bedrifter og organisasjoner en lovmessig plikt til
å ha en tjenestepensjonsordning
for de ansatte. Men hvilken pensjonsløsning er best? Er det riktig
Hvor skal man henvende seg når
man lurer på om organisasjonen
skal investere i helseforsikring
for de ansatte, om man trenger
en styreforsikring eller når salget
har vært godt og man lurer på
hvor overskuddslikviditeten skal
plasseres? Riktignok er det mye
og god fagkunnskap i forsikringsselskaper og banker, men de har
jo sin egen agenda og lever av å
selge egne løsninger. Hvor finner
man nøytrale og faglig godt funderte råd?
Dette er spørsmål som er
brennaktuelle for mange HR-ledere og økonomiansvarlige både
i offentlig og privat næringsliv.
Det er også spørsmål som mange fagforeninger møter daglig.
Det er ikke alltid så lett å finne
gode og fyllestgjørende svar.
Mange bedrifter og organisasjoner har stor tillit til egen revisor
eller regnskapsfører. For dem
vil førstevalget ofte være å ta en
telefon til «han Kåre» eller «ho
Randi» når det dreier seg om
finansielle spørsmål. De «driver
jo med tall», og da kjenner de sikkert pensjonsreglene og plasseringsmulighetene også.
Agnes Bergo, daglig leder i
Pengedoktoren AS
Men både pensjon og pengeplassering er kronglete fagfelt med
mange spesialregler. Derfor har
Finanstilsynet laget spesielle krav
både til forsikringsmeglere og
investeringsrådgivere. Det er fullt
mulig både for regnskapsførere
og revisorer å gi gode og viktige
råd innenfor forsikring og formuesforvaltning, men rådgivningen
her skal følge strenge regler.
Direkte anbefalinger krever konsesjon.
Etterspørselen etter finansielle
råd er sterkt voksende. Det er
også et sterkt ønske om råd fra
uavhengige kilder. Selv om banker og forsikringsselskaper har
velutdannede ansatte med mye
fagkunnskap, er det viktig å huske at disse rådgiverne på ingen
måte er objektive. Det er et stort
behov i bedriftene og organisasjonene å ha mulighet til å ringe
til en nøytral «Kåre» eller «Randi»
når forsikringer skal gjennomgås
og penger skal plasseres.
Regnskapsførere, revisorer og
advokater kan altså skaffe seg en
god og innbringende ekstraservice ved å utvikle fagkunnskap
og sette seg inn i kravene som er
knyttet til finansiell rådgivning.
Det er mange tegn som tyder på
at bedrifter og organisasjoner
foretrekker å betale for uavhengige råd fremfor å velge «gratis-råd» i banker og forsikringsselskaper. Gode råd er ofte dyre.
I alle fall er de sjelden gratis.
Lær mer om dette temaet på kurset:
Finansielle råd til bedrifter
Se kursbeskrivelse på side 79.
Øvrige steder
Enkeltstående kurs
Desember 2015
Harstad, onsdag 16.12
Skatt og regnskap 2015/2016
side 103
Lillehammer, onsdag 16.12
Skatt og regnskap 2015/2016
side 103
Svolvær, torsdag 17.12
Skatt og regnskap 2015/2016
side 103
Sarpsborg, torsdag 17.12
Skatt og regnskap 2015/2016
side 103
Førde, fredag 18.12
mer info
Oppdatering
4 timer skatte- og avgiftsrett Scandic Harstad
2 timer bokføring
1 time finansregnskap
4 timer skatte- og avgiftsrett Scandic Victoria
2 timer bokføring
1 time finansregnskap
4 timer skatte- og avgiftsrett Scandic Svolvær
2 timer bokføring
1 time finansregnskap
4 timer skatte- og avgiftsrett Quality Hotel & Resort Sarpsborg
2 timer bokføring
1 time finansregnskap
Skatt og regnskap 2015/2016
side 103
4 timer skatte- og avgiftsrett Scandic Sunnfjord Hotel
2 timer bokføring
1 time finansregnskap
Skatt og regnskap 2015/2016
side 103
4 timer skatte- og avgiftsrett Scandic Narvik
2 timer bokføring
1 time finansregnskap
Narvik, fredag 18.12
|
N A R F K U R S 2015 55
Begrenset
antall plasser!
24SevenOffice ønsker velkommen til årets
viktigste event om teknologi, trender
og nyheter - innen regnskap i skya.
23. SEPTEMBER 2015
Rockefeller, Oslo
Gratis påmelding for alle regnskapsførere:
www.CloudCamp.no
Blant foredagsholderne finner du Sandra Riise fra NARF.
Regnskapssystemet som setter regnskapsfører i førersetet
– og gjør det lett å spille kunder gode.
FAGDAGE R I UTLANDET
Kreta
Gran Canaria
Marbella
Fagdager på Kreta
17. - 24. september 2015
Om Platanias
I Platanias er du nær det meste og har mye å velge mellom.
Det er det største og livligste av badestedene langs kysten
vest for Chania og du kan neppe klage på utvalget av småbutikker, greske tavernaer, kaféer, musikkbarer og diskoteker.
Pulsen kan bli ganske høy i sommermånedene, og hvis du
vandrer opp gjennom olivenlundene til den gamle bykjernen
havner du midt i det ekte greske hverdagslivet.
Stranden i Platanias er lang og fin, delvis langgrunn, og litt
dypere noen steder. Alle finner lett sine favorittsteder langs
denne stranden. Det er bare ti minutter med taxi til byen
Chania. Det er et livilig folkeliv med restauranter, musikkbarer
og håndverksbutikker rundt den hesteskoformede havnen i
den gamle bydelen. Et stykke unna ligger det venetianske fortet
fra 1500-tallet der du har strålende utsikt over byen og havet.
Hvis du vil se mer av den greske øyverdenens største øy, finnes
det mye å oppdage. Koselige landsbyer, fargerike byer, grønn
natur og antikk kultur. På Ving sine utflukter kan du blant annet
oppleve Knossos med kong Minos palass, dra på båtutflukter
eller kanskje ta en dagstur på naboøya Santorini.
|
58 N A R F K U R S 2015
Hotell Minoa Palace
Minoa Palace er et førsteklasses hotell nær stranden og sentrum av Platanias. Hotellet består av flere bygninger og ligger
vakkert til omgitt av hav og fjell. Bassengområdet ligger ved
veien, men lyd fra trafikken stenges ute ved hjelp av de to store
bassengrestaurantene som har service og stil i verdensklasse.
En bro over veien binder hotelldelene sammen. Ved stranden
finnes det både en aktiv del og et område som er stille og rolig.
Minoa Palace kjennetegnes av høy standard og svært god service. En rekke fasiliteter som flere restauranter, barer, velutstyrt
trimrom, tennisbane og minimarked. Rommene er stilige og ligger i hotellbygningen eller bungalow.
Kursprogram
Priser
Fredag 18.09
Kursavgift
Medlemmer og ansatte i medlemsbyrå: kr 10 300
Ikke-medlemmer: kr 12 300
NB! Du må delta på minimum 4 kurs
Kurs 1a
Skatt 2015 – Nyheter og aktuelle temaer (side 102)
Kursleder: Svein Harald Wiik
Oppdatering: 7 timer skatte-/avgiftsrett
Kursavgiften inkluderer elektronisk kursdokumentasjon samt enkel
pauseservering de dagene man deltar på kurs. Måltider forøvrig må
deltagerne selv bekoste.
Lørdag 19.09
Kurs 2a
Utbytte og tilbakebetaling av innbetalt kapital (side 108)
Kursleder: Svein Harald Wiik
Oppdatering: 3,5 timer skatte-/avgiftsrett og 3,5 timer rettslære
Kurs 2b
Kontroll på dokumentasjon (side 90)
Kursleder: Terje Melhus
Oppdatering: 3,5 timer bokføring og 3,5 timer RF-regelverket/GRFS
Søndag 20.09
Kurs 3a
Kolliderende regler innen regnskap, skatt og avgift (side 87)
Kursleder: Roy Kristensen
Oppdatering: 4 timer skatte-/avgiftsrett og 3 timer finansregnskap
Mandag 21.09
Kurs 4a
Kjøps- og avtalerett (side 88)
Kursleder: Cecilie Haavik
Oppdatering: 7 timer rettslære
Fellesmiddager
Velkomstmiddag 18. september på hotellet, kr 525 pr pers.
Avskjedsmiddag 23. september på restaurant Zafferano, kr 500 pr pers.
Flyreise og hotell
Grunnpris per person på Hotell Minoa Palace: kr 8 715 per pers.
Grunnprisen omfatter flyreise tur/retur, mat på flyet, transport flyplass-hotell t/r, del i valgt dobbeltrom i 7 netter med frokost.
Grunnpris per person i leiligheter Majestic: kr 6 815 per pers.
Grunnprisen omfatter flyreise tur/retur, mat på flyet, transport flyplass-hotell t/r, del i valgt leilighet i 7 netter, ingen måltider.
Tillegg
Avreise fra Trondheim: kr 100
Avreise fra Rygge: kr 100
Dobbeltrom til bruk alene fra kr 2 975
1-roms leilighet til bruk alene, Majestic kr 1 850
Frivillig reiseforsikring
Frivillig avbestillingsbeskytelse
Frokost på Majestic kr 500 per uke
Vær oppmerksom på at det er begrenset antall rom til bruk alene.
Hvis spørsmål vedrørende reise og opphold, ta kontakt med Heidi Skaare
Nilssen i Ving Gruppe & Konferanse på e-post: [email protected] eller telefon 23 15 58 80.
Kurs 4b
Røde flagg i regnskapet (side 102)
Kursleder: Terje Heskestad
Oppdatering: 7 timer finansregnskap
NB! Dersom du bare ønsker å bestille kurs, kan ikke plass bekreftes før
etter 1. juli.
Tirsdag 22.09
Kurs 5a
Hvitvaskingsreglene fra A til Å (side 84)
Kursleder: Roy Kristensen
Oppdatering: 7 timer RF-regelverket/GRFS
Flytider
> Utreise
Fra
Gardermoen
Trondheim
Rygge
< Hjemreise
Til
Chania
Chania
Chania
Dato
17. sep.
17. sep.
17. sep.
Utreise
06:45
07:00
18:10
Ankomst
11:35
12:25
23:15
Fra
Chania
Chania
Chania
Til
Gardermoen
Trondheim
Rygge
Dato
24. sep.
24. sep.
24. sep.
Utreise
13:05
13:45
13:35
Ankomst
16:05
17:15
16:40
NB! Flytider kan bli endret.
|
N A R F K U R S 2015 59
Fagdager i Marbella
19. - 25. oktober 2015
Om Marbella
Marbella byr på kultur, historie, glamour og strand.
Gamlebyen med sine trange gater, frodige bouganvilla og
den berømte Plaza de los Naranjos, hvor lukten av appelsiner blander seg med andalusisk atmosfære.
Fra Marbella kan man ta seg tid til en shoppingtur til den verdenskjente havnen Porto Banus, kjent for det beste utvalget av
luksus motemerker, Louis Vuitton, Armani, Hermes, Loewe, Dior
og Versace. Det myldrer av luksusyachter fra hele verden og
imponerende biler.
Norges første golfmesterskap for regnskapsførerer arrangeres
tirsdag 21.oktober – men denne turen er for alle, selv om man
ikke spiller golf. Det blir blant annet lederseminar som går over
to dager og andre nye høyaktuelle kurs.
Hotell Melia La Quinta Golf & Spa
Vakkert beliggende i en dal mellom Sierra Blanca-fjellene, bare 10
minutters kjøring fra Puerto Banus (Marbella), finner vi den fantastiske, fem-stjerners hotellet Melia La Quinta Golf & Spa. Rommene er
vakkert innredet i andalusisk stil (alle standardrom totalt 40m2), og
hele stilen på hotellet er veldig typisk for Middelhavet med terrakottagulv og møbler i tre som resulterer i en innbydende og velkomment preg. Alle rommene er utstyrt med privat terrasse med utsikt
til golfbanen eller hage/basseng. Gratis WiFi, aircondition, minibar,
separat badekar og dusj og massasjebadekar i suitene.
Hoteller byr også på 3 restauranter, 2 barer, 3 utendørsbassenger
omgitt av hage og grøntområder, møtefasiliteter med naturlig lys og
et stort spa. Det er også et treningsstudio, en golfbane med golfakademi og innendørs parkering. De tilbyr også gratis shuttle-transport
til stranden, Puerto Banus og Marbella i høysesongen.
|
60 N A R F K U R S 2015
Kursprogram
Priser
Tirsdag 20.10
Kursavgift
Medlemmer og ansatte i medlemsbyrå: kr 10 300.
Ikke-medlemmer: kr 12 300.
Pliktig katastrofeplan for regnskapsvirksomheter (side 98)
Kursleder: Hans Marius Tessem
Oppdatering: 7 timer RF-regelverket/GRFS
Kursavgiften inkluderer elektronisk kursdokumentasjon samt enkel
pauseservering de dagene man deltar på kurs. Måltider utover programmet må deltagerne selv betale.
Flyreise og hotell
Grunnpris per person i delt dobbeltrom kr 10 535 per pers.
Grunnpris per person i enkeltrom kr 13 495 per person.
Grunnprisen omfatter flyreise tur/retur, transport flyplass-hotell
t/r, del i valgt rom i 6 netter inkl. frokost og middag. Middag er fast
meny og tid hver dag kl. 20. Velkomstmiddag holdes 19. oktover og
avskjedsmiddag 24. oktober kl. 20.
Torsdag 22.10
Årsregnskap for bedrifter i krise (side 113)
Kursleder: Ronny Thomas Jenssen
Oppdatering:
5 timer finansregnskap
1 time bokføring
1 time rettslære
Fredag 23.10
Hvordan lykkes som leder – det optimale lederskap, del1
(side 85)
Kursleder: Morten Nilsen
Oppdatering: 7 timer annet
Lørdag 24.10
Hvordan lykkes som leder – det optimale lederskap, del 2
(side 85)
Kursleder: Morten Nilsen
Oppdatering: 7 timer annet
Golftider
Det er reservert golftider på La Quinta Melia og El Higueral – «første
mann til mølla».
20.oktober:
6 flighter fra kl 1300 – 9 hull på El Higueral
21.oktober:
18 hull fra kl 08:20 – plass til 40 personer
på La Quinta Golf
22.oktober:
6 flighter fra kl 1300 – 9 hull på El Higueral
23.oktober:
6 flighter fra kl 1300 – 9 hull på El Higueral
24.oktober:
7 flighter fra kl 13:00 – 9 hull på La Quinta Golf
24.oktober:
6 flighter fra kl.1300 – 9 hull på El Higueral
Priser på La Quinta Golf:
Green fee 18 hull med buggy (shared) per person per dag: kr 1.015,Green fee 9 hull med buggy (shared) per person per dag: kr 715,Priser på El Higueral:
9 hull med buggy (shared) per dag per person NOK 525,Golfbag kommer i tillegg til reisen, for dette blir behandlet som spesialbagasje hos flyselskapet. Dette koster kr 250,- per vei, per person
og søkes ved registrering.
Transport mellom hotell til El Higueral t/r må spillerne selv bekoste
Tillegg
Frivillig avbestillingsbeskytelse
OBS! Det er forhåndsbestilt meny til alle middager under oppholdet. Vennligst oppgi om du har noen matallergier under «annet» i
påmeldingsskjemaet.
Hvis spørsmål vedrørende reise og opphold, ta kontakt med Mai,
Ving Gruppe & Konferanse på e-post: [email protected] eller
telefon 23 15 58 80.
NB! Dersom du bare ønsker å bestille kurs, kan ikke plass bekreftes før
etter 1. juli.
Flytider
> Utreise
Fra
Gardermoen
< Hjemreise
Til
Malaga
Dato
19. okt.
Utreise
11:35
Ankomst
15:40
Fra
Malaga
Til
Gardermoen
Dato
25. okt.
Utreise
14:45
Ankomst
18:45
NB! Flytider kan bli endret.
|
N A R F K U R S 2015 61
Fagdager på Gran Canaria
31. oktober - 7. november 2015
Om Costa Meloneras
Feriestedet for deg som er litt kresen. Flotte hotell og lekker
strandpromenade som ender i en deilig sandstrand. Dette
elegante kystområdet rett vest for Maspalomas er et av øyas
nyeste og mest eksklusive feriesteder. En vakker strandpromenade. Stilfulle restauranter, kafeer og barer. Lekre butikker.
Flott golfbane. Og flere hotell som matcher omgivelsene.
Langs strandpromenaden ligger det flere hyggelige restauranter, kafeer og barer, og nærmere Maspalomasfyret finner du det
lille, eksklusive shoppingsenteret Varadero. Det store shoppingsenteret Centro Commercial Meloneras i den andre enden
av strandpromenaden har like stilfull design som reisemålet for
øvrig. Her kan feriegjestene kose seg på hyggelige restauranter
og barer og samtidig beundre utsikten over Atlanterhavet.
|
62 N A R F K U R S 2015
Lopesan Costa Meloneras Resort
Lopesan Costa Meloneras Resort er et moderne, luksuriøst hotell
nær stranden og sanddynene i Maspalomas. Hotellet har en stor
hage med fire basseng. De tre mindre bassengene er oppvarmet
(ca. 23 grader, kan variere, avhengig av lufttemperaturen). Det
store bassenget (ca. 3500 m²) er ikke oppvarmet. Her finner du
både solsenger og vannaktiviteter. Flere barer, à la carte- og bufférestauranter, et spa og sportssenter, samt tennis mot betaling i
tillegg til et stort konferansesenter.
Kursprogram
Priser
Søndag 01.11
Kursavgift
Medlemmer og ansatte i medlemsbyrå: kr 10 300
Ikke-medlemmer: kr 12 300
NB! Du må delta på minimum 4 kurs
Kurs 1a
Røde flagg i regnskapet (side 102)
Kursleder: Terje Heskestad
Oppdatering: 7 timers finansregnskap
Kursavgiften inkluderer elektronisk kursdokumentasjon samt
enkel pauseservering de dagene man deltar på kurs. Måltider
forøvrig må deltagerne selv bekoste.
Mandag 02.11
Kurs 2a
Viktige prinsipper og forutsetninger for skatterådgivning
(side 110)
Kursleder: Harald F. Strandenæs
Oppdatering: 7 timer skatterett/avgiftsrett
Kurs 2b
GRFS i praktisk anvendelse – byrådrift (side 81)
Kursleder: Karl Jakob Enger
Oppdatering: 7 timer RF-regelverket/GRFS
Tirsdag 03.11
Kurs 3a
MVA 2015 – ofte stilte spørsmål og nyheter (side 95)
Kursleder: Ceclie Dyrnes
Oppdatering: 7 timer skatterett/avgiftsrett
Onsdag 04.11
Kurs 4a
Regnskapsførerjus 2015 – nærmere kunden (side 101)
Kursleder: Harald F. Strandenæs
Oppdatering: 5 timer rettslære og 2 timer bokføring
Kurs 4b
Praktisk økonomistyring ved bruk av Excel (side 100)
Kursleder: Eivind A. Nordbø
Oppdatering: : 4 timer finansregnskap og 3 timer annet
Fellesmiddager
Velkomstmiddag 01. november på restaurant El Ambassador,
på hotellet, kl 20:00. Pris kr 500 per pers.
Avskjedsmiddag 05. november på Restaurante Grill El Churrasco
Meloneras. Pris kr 525 per pers.
Flyreise og hotell
Grunnpris per person fra kr 10 415.
Grunnprisen omfatter flyreise tur/retur, mat på flyet, transport
flyplass-hotell t/r, del i valgt dobbeltrom i 7 netter med frokost.
Tillegg
Avreise fra Molde: kr 100
Avreise fra Bergen: kr 100
Avreise fra Tromsø: kr 250
SunClass, fra OSL Gardermoen kr 300
Dobbeltrom til bruk alene: kr 2 595
Dobbeltrom mot hagen til bruk alene: kr 3 115
Frivillig avbestillingsbeskytelse
Vær oppmerksom på at det er begrenset antall rom til bruk alene.
Hvis spørsmål vedrørende reise og opphold ta kontakt med
Heidi Skaare Nilssen i Ving Gruppe & Konferanse på e-post:
[email protected] eller telefon 23 15 58 80.
NB! Dersom du bare ønsker å bestille kurs, kan ikke plass bekreftes
før etter 1. juli.
Torsdag 05.11
Kurs 5a
Kontroll på dokumentasjon (side 90)
Kuraleder: Terje Melhus
Oppdatering: 3,5 timer bokføring og 3,5 timer RF-regelverket/GRFS
Flytider
> Utreise
Fra
Molde
Gardermoen
Stavanger
Bergen
Haugesund
Ålesund
Tromsø
< Hjemreise
Til
Las Palmas
Las Palmas
Las Palmas
Las Palmas
Las Palmas
Las Palmas
Las Palmas
NB! Flytider kan bli endret.
Dato
31. okt.
31. okt.
31. okt.
31. okt.
31. okt.
31. okt.
31. okt.
Utreise Ankomst
07:45
12:30
07:00
11:45
15:00
19:25
08:30
13:05
se narf.no
se narf.no
15:15
21:20
Fra
Las Palmas
Las Palmas
Las Palmas
Las Palmas
Las Palmas
Las Palmas
Las Palmas
Til
Molde
Gardermoen
Stavanger
Bergen
Haugesund
Ålesund
Tromsø
Dato
07. nov.
07. nov.
07. nov.
07. nov.
07. nov.
07. nov.
07. nov.
Utreise Ankomst
13:30
20:05
13:15
19:40
07:15
13:30
14:25
20:45
se narf.no
se narf.no
06:00
13:45
|
N A R F K U R S 2015 63
Fagdager på Gran Canaria
21. - 28. november 2015
Om Amadores
Velkommen til Amadores – et av Gran Canarias nyeste feriesteder med fine hotell og en nydelig hvit sandstrand.
Playa de Amadores
Vest for Puerto Rico, ved en lang og tropisk hvit sandstrand
ligger Amadores. Det er stedet for deg som liker å bo komfortabelt og er ute etter behagelig strandliv. Den fine Amadoresstranden, som ble anlagt for noen år siden, er i dag en av Gran
Canarias beste strender, en halv kilometer lang og bred som et
fotballbane. Den er dekket av gnistrende hvit sand, og her kan
du gå barfot uten risiko for å brenne føttene, selv når solen står
som høyest. Du kan late deg i en solstol enten på stranden eller
ute på piren der det lufter litt mer og du slipper sand mellom
tærne.
Hotell Gloria Palace Royal
Gloria Palace Royal er et elegant og vakkert hotell med høy standard og komfort. Hotellet ligger oppe i høyden i Amadores med
nydelig utsikt over havet og den hvite sandstranden. På Gloria
Palace Royal kan du både slappe av og ha en aktiv ferie. Hotellet har
to store solterrasser med innbydende basseng, treningsstudio både
innendørs og utendørs og et lekkert spa hvor du kan nyte deilige
behandlinger.
Leiligheter Mirador del Atlantico
Her bor du med vakker utsikt over Amadores-dalen og
Atlanterhavet og har bare en kort gåtur til stranden Playa de
Amadores. Hyggelige, renoverte og pene leiligheter. Noen leiligheter har skygge hele dagen. Bestemt beliggenhet med tanke på sol
og skygge kan ikke garanteres.
|
64 N A R F K U R S 2015
Kursprogram
Torsdag 26.11
NB! Du må delta på minimum 4 kurs
Søndag 22.11
Kurs 1a
Skatt 2015 – nyheter og aktuelle temaer (side 102)
Kursleder: Svein Harald Wiik
Oppdatering: 7 timer skatte-/avgiftsrett
Mandag 23.11
Kurs 2a
Mitt investeringsselskap (side 94)
Kursleder: Svein Harald Wiik
Oppdatering: 4 timer skatte-/avgiftsrett og 3 timer rettslære
Kurs 2b
Kvalitetssikring av regnskapet 3:
årsavslutning og kvalitetskontroll (side 92)
Kursleder: Roy Kristensen
Oppdatering: 5 timer finansregnskap, 1 time bokføring og
1 time RF-regelverket/GRFS
Kurs 5a
Hvitvaskingsreglene fra A til Å (side 84)
Kursleder: Roy Kristensen
Oppdatering: 7 timer RF-regelverket/GRFS
Kurs 5b
HR og arbeidsrett (side 84)
Kursleder: Øystein Olausen
Oppdatering: 3,5 timer rettslære og 3,5 timer annet
Priser
Kursavgift
Medlemmer og ansatte i medlemsbyrå: kr 10 300
Ikke medlemmer: kr 12 300
Kursavgiften inkluderer elektronisk kursdokumentasjon samt
enkel pauseservering de dagene man deltar på kurs. Måltider
forøvrig må deltagerne selv bekoste.
Tirsdag 24.11
Fellesmiddager
Velkomstmiddag 22. november kl. 20:00 på restaurant Kaia,
beliggende på hotellet, kr 495 per pers. Avskjedsmiddag 26.
november kl. 20:00 på Amadores Beach Club, kr. 620- pr pers.
Kurs 3b
MVA – uttaks og justeringsreglene (side 96)
Kursleder: Jørgen Bull
Oppdatering: 7 timer skatte-/avgiftsrett
Flyreise og hotell
Grunnpris per person, Gloria Palace Royal, fra kr 10 135.
Grunnprisen omfatter flyreise tur/retur, mat på flyet, transport
flyplass-hotell t/r, del i valgt dobbeltrom i 7 netter med frokost.
Grunnpris per person, Mirador del Atlantico, fra kr 8 430.
Grunnpris omfatter flyreise tur/retur, mat på flyet, transpost
flyplass-hotell t/r, del i 2-roms leilighet med delvis havutsikt,
ingen måltider.
Kurs 3a
Finansielle råd til bedrifter (side 79)
Kursleder: Agnes Bergo
Oppdatering: 3 timer rettslære og 4 timer annet
Onsdag 25.11
Kurs 4a
Kolliderende regler innen regnskap, skatt og avgift (side 87)
Kursleder: Roy Kristensen
Oppdatering: 4 timer skatte-/avgifstrett og 3 timer finansregnskap
Kurs 4b
Innfordring av pengekrav (side 86)
Kursleder: Rune Stavenes
Oppdatering: 7 timer rettslære
Tillegg
Avreise fra Bergen: kr 100
Avreise fra Ålesund: kr 200
SunClass, avreise fra OSL Gardermoen; kr 300
Dobbeltrom til bruk alene: kr 1 600
Frivillig avbestillingsbeskytelse
Frokost Sunconnect Mirador del Atlantico kr 450 per uke.
Vær oppmerksom på at det er begrenset antall rom til bruk alene.
Hvis spørsmål vedrørende reise og opphold, ta kontakt med
Heidi Skaare Nilssen i Ving Gruppe & Konferanse på e-post:
[email protected] eller telefon 23 15 58 80.
NB! Dersom du bare ønsker å bestille kurs, kan ikke plass bekreftes
før etter 1. juli.
Flytider
> Utreise
Fra
Torp
Gardermoen
Stavanger
Bergen
Kristiansand
Ålesund
Haugesund
< Hjemreise
Til
Las Palmas
Las Palmas
Las Palmas
Las Palmas
Las Palmas
Las Palmas
Las Palmas
NB! Flytider kan bli endret.
Dato
20. nov.
21. nov.
21. nov.
21. nov.
21. nov.
21. nov.
21. nov.
Utreise Ankomst
15:20
19:55
07:00
11:45
15:00
19:25
08:30
13:05
07:00
11:10
se narf.no
se narf.no
Fra
Las Palmas
Las Palmas
Las Palmas
Las Palmas
Las Palmas
Las Palmas
Las Palmas
Til
Torp
Gardermoen
Stavanger
Bergen
Kristiansand
Ålesund
Haugesund
Dato
27. nov.
28. nov.
28. nov
28. nov.
28. nov.
28. nov.
28. nov.
Utreise Ankomst
07:30
13:50
13:15
19:40
07:15
13:30
14:25
20:45
12:10
18:20
se narf.no
se narf.no
|
N A R F K U R S 2015 65
kingdesign.no
Anette Sveinsson, Regnskapskonsulent, Tet
Maestro gjør vår
jobb litt enklere.
“
Maestros produkter er enkle å bruke og har en rekke
funksjoner som gjør at vi sparer tid og ressurser.
Med kunden i fokus tar Maestro godt vare på oss
gjennom raske tilbakemeldinger og god brukerstøtte.
Patricia Olsson, Virksomhetsleder og Autorisert regnskapsfører, Tet
Ta kontakt med oss på telefon 02575
eller salg @ maestro.no for mer informasjon og bestilling
maestro.no
kapittel 4
NETTKURS
Nettkurs
I 2015 vil NARF fortsette den store produksjonen av nettkurs
fra tidligere år. Flere av våre kursdeltakere velger å gjennomføre nettkurs i en kombinasjon eller som et substitutt for
fagdager.
Vi hadde i 2014 ca. 50 titler og i løpet av 2015 vil vi ha rundt det
samme antallet kurs som i fjor. Nytt av året er at vi lager flere korte
kurs innenfor det såkalte «soft-skills» temaet, det er kurs innen tema
som salg og kommunikasjon, men også innen tema som «den vanskelige samtalen». Dette er viktige områder både for bransjen men
spesielt for den enkelte regnskapsbedrift. Tradisjonelt har disse temaene ofte vært vanskelige å sette opp som enkeltkurs. Gjennom
å gjøre temaene tilgjengelige som nettkurs, ser vi at vi treffer godt.
Trenden med kortere og mer «just-in-time» kurs vil fortsette og du
som kurskunde hos NARF vil kunne velge blant flere og enda mer
spissede tema.
Vi ser at de fleste bruker vanlig PC i avspilling av nettkursene, men
det er økende bruk av nettbrett og smarttelefoner. Nettkursene
avspilles av deltakere i Thailand, Tyrkia og blant annet Brasil og
ikke bare innenfor Norges grenser. Fordelingen mellom mann og
kvinne er 52,6 % på kvinner og 47,4 % menn.
Praktisk om nettkurs
Kursene er inndelt i flere sekvenser slik at du kan stoppe og ta pauser når det passer, du behøver altså ikke se hele kurset på en dag.
Hver sekvens inneholder et kontrollspørsmål du må besvare for å kunne gå videre. Etter påmelding vil du ha tilgang til kursene på «Min
side - Mine kurs», samt finne tilhørende kursdokumentasjon. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på å fullføre det, og du får timene
godkjent det året du har fullført kurset. Oversikten under viser vårt tilbud av nettkurs. Kursene er listet i den kategorien som gir hovedvekt av
oppdatering.
For nærmere beskrivelse av kursene og bestilling gå inn på: www.narf.no/nettkurs
NB! Oversikten inneholder både tilgjengelige og planlagte nettkurs. De planlagte kursene lanseres i løpet av sommeren og høsten.
Annet
Kalkulasjon – velg riktig metode for tjenester
Kursledere: Terje Heskestad
Bokføring – Dokumentasjon av balansen
Kursleder: Terje Melhus
Tilrettelegging for finansiell due dilligence
Kursleder: Trond Bjerge
Bokføringsreglene fra A til Å
Kursleder: Roy Kristensen
Bokføring
Prosjektregnskap
Kursleder: Tor Olav Nordtømme
Bokføring – aktuelle nyheter 2015
Kursleder: Jan Terje Kaaby
Finansregnskap
Bokføring – ofte stilte spørsmål
Kursleder: Jan Terje Kaaby
Fra passiv bokføring til aktiv økonomistyring
Kursleder: Tor Olav Nordtømme
Bokføring – Salgsdokumentasjon kontantsalg
Kursleder: Jan Terje Kaaby
God likviditetsstyring
Kursleder: Steve Cole
Bokføring – Salgsdokumentasjon kredittsalg
Kursleder: Jan Terje Kaaby
Konsernregnskap
Kursleder: Roy Kristensen
Bokføring – Oppbevaring og sikring av regnskapsmateriale
Kursleder: Jan Terje Kaaby
Nøkkeltall i ananlyse og rapportering
Kursleder: Steve Cole
|
68 N A R F K U R S 2015
Regnskapsføring av finansielle instrumenter
Kursleder: Kjell Ove Røsok
Avvikling av virksomhet
Kursleder: Svein Harald Wiik
Regnskapsføring av valuta
Kursleder: Kjell Ove Røsok
Endringene i arbeidsmiljøloven
Kursleder: Kaja Kaaby
Røde flagg i regnskapet
Kursleder: Terje Heskestad
HMS
Kursledere: Anette Mittet Gjertsen og Kaja Kaarby
Konkurs
Kursleder: Rune Stavenes
Kommunikasjon og ledelse
Den vanskelige samtalen
Kursleder: Leading Edge
RF-regelverket/GRFS
Effektiv kommunikasjon
Kursleder: Jan-Ove Sjøholt
Forberedelse til kvalitetskontroll
Kursleder: Helge Mass Andersen
Få bedre gjennomslag for dine ideer
Kursleder: Leading Edge
Hvitvaskingsreglene
Kursleder: Roy Kristensen
Møtebooking for mersalg
Kursleder: Leading Edge
Ny god regnskapsføringsskikk
Kursleder: Helge Mass Andersen
Salg, kommunikasjon og rådgivning
Kursleder: Jan-Ove Sjøholt
Nyheter i GFRS
Kursleder: Helge Mass Andersen
Salgsretorikk
Kursleder: Leading Edge
Regnskapsførers oppdragsdokumentasjon
Kursleder: Terje Melhus
Risikostyringsforskriften 2015
Kursleder: Helge Mass Andersen
Kvalitetssikring av regnskapet
Kvalitetssikring av regnskapet – del 1:
Planlegging og organisering
Kursleder: Jan Terje Kaaby
Skatterett/avgiftsrett
A-ordningen – erfaringer og praktiske utfordringer
Kursleder: Anita Øverby
Kvalitetssikring av regnskapet – del 2:
Løpende regnskapsføring
Kursleder: Jan Terje Kaaby
Entreprenørbransjen
Kursleder: Svein Wiig
Kvalitetssikring av regnskapet – del 3:
Årsavslutning og kvalitetskontroll
Kursleder: Jan Terje Kaaby
Ligning og skatt
Kursleder: Øystein Olausen
Rettslære
MVA 2015 – Justeringsreglene
Kursleder: Trude Nyberget
Arbeidsrett – del 1: Midlertidig ansettelse
Kursleder: Harald Breivik
MVA bokettersyn – En guide til riktig håndtering
Kursleder: Cecilie Aasprong Dyrnes
Arbeidsrett – del 2: Ferie og feriefravær
Kursleder: Harald Breivik
MVA – Ofte stilte spørsmål
Kursleder: Cecilie Aasprong Dyrnes
Arbeidsrett – del 3: Permisjon eller oppsigelse
Kursleder: Harald Breivik
MVA over landegrensene
Kursleder: Roy Kristensen
Arbeidsrett – del 4: Sluttavtaler og konkurranseklausuler
Kursleder: Harald Breivik
Nytt på lønnsområdet
Kursleder: Harald Breivik
Nettkursene finner du på www.narf.no/nettkurs
|
N A R F K U R S 2015 69
Foretrukket av smarte
regnskapsførere og revisorer i 30 år
Enkelt. Effektivt. Smart.
Med 30 års erfaring, bred kompetanse og bevisst satsing på utvikling av enkle og
effektive løsninger, har Total befestet sin posisjon i markedet.
Vi takker våre medarbeidere og kunder for reisen så langt, og ønsker nye kunder velkommen til
å prøvekjøre markedets mest effektive årsoppgjørssystem – forspranget ligger i automatikken.
Prøv Total på
www.visma.no/total
Skatterett/avgiftsrett, forts.
Næringseiendom
Kursleder: Svein Wiig
Tilrettelegging av årsoppgjøret
Kursleder: Helge Mass Andersen
Praktisk innføring i gjennomføring av skattefri omdanning
Kursleder: Sant Revisjon
Utarbeidelse av ligningpapirer for ANS- og DA-selskaper
Kursleder: Beate Holand
Skattemessig fradrag i næringsvirksomhet
Kursleder: Harald Breivik
Utbytte og konsernbidrag
Kursledere: Sant Revisjon
Skatt og regnskap 2015/2016
Kursleder: Roy Kristensen
Årsoppgjør for AS – del 1:
Vurderinger og dokumentasjon
Kursleder: Tor Olav Nordtømme
Årsoppgjørkurs
Årsoppgjør for AS – del 2:
Skatteberegninger og likningsoppgaver
Kursleder: Tor Olav Nordtømme
Anleggskontrakter i årsoppgjøret
Kursleder: Sant Revisjon
Driftsmidler og avskrivninger i årsoppgjøret
Kursleder: Sant Revisjon
Årsoppgjør for AS – del 4:
God regnskapsskikk for små foretak
Kursleder: Tor Olav Nordtømme
Effektivt årsoppgjør
Kursleder: Sant Revisjon
Fordringer og varelager i årsoppgjøret
Kursleder: Sant Revisjon
Kvalitetssikring av årsoppgjøret
Kuresleder: Roy Kristensen
Årsoppgjør for AS – del 3:
Noter og årsberetning for små foretak
Kursleder: Tor Olav Nordtømme
Årsoppgjør for jord- og skogbruk
Kursleder: Harald Pedersen
Årsoppgjøret – Utvalgte emner
Kursleder: Sant Revisjon
Nettkursene finner du på www.narf.no/nettkurs
|
N A R F K U R S 2015 71
SISTE NYTT
Est. 2002 • 2015
Regnskapsfører
svindlet for tid
i en årrekke
indlet
roll, men i virkeligheten sv
- Jeg trodde jeg hadde kont
r hun.
masser av tid hele veien, sie
r
fo
eg
m
et
m
ste
isy
om
on
øk
etter mer effektive verktøy,
se
og
ne
ne
øy
p
op
få
å
m
Man
det har i alle fall jeg.
t som virkelig er moro,
de
på
in
m
en
tid
e
uk
br
Så nå kan jeg
Alt
rådgiving til mine kunder.
d
go
gi
og
ap
sk
gn
re
lig
m
ne
av
går som en lek og nesten
g
hin
nc
pu
og
id
be
ar
lt
ue
man
seg selv.
år siden, avslutter hun.
ge
an
m
r
fo
rt
gjo
ha
jeg
e
Dette skull
Les mer og
prøv gratis på
tripletex.no
Tripletex er et komplett, brukervennlig økonomisystem med en mengde
automatiserte og tidsbesparende løsninger. Tripletex er 100% webbasert,
så du kan jobbe hvor du vil.
Tripletex – økonomisystemet som gir deg tiden tilbake.
|
72 N A R F K U R S 2015
...
...
xx
xx
kapittel 5
KURSBESKRIVELSER
Detaljert informasjon om kursene
Praktisk arv og generasjonsskifte
Arveavgiften er fjernet. Samtidig ble det innført regler om skattemessig kontinuitet for alle typer formuesobjekter som ikke kunne
vært solgt skattefritt på overdragelsestidspunktet. Det foreligger forslag til ny arvelov og det vil være nyttig for fremtidig planlegging å ha kjennskap til forslag til nye arveregler som bl.a. vil øke arveretten for samboere og ektefeller. Om ikke arv og gaveoverføringer planlegges grundig kan fort konsekvensen bli en høy, og i mange tilfeller unødvendig, skatteregning og verdiene kan ende på
andre hender enn det man har sett for seg. Med god kjennskap til regelverket og god planlegging er det imidlertid mulig å redusere
disse negative skatteeffektene. Et generasjonsskifte omfatter også mange andre regler og flere parter hvis interesse må ivaretas;
mor og far selv, øvrige arvinger, ansatte i bedriften, øvrige aksjonærer og forretningsforbindelser. Dette gir opphav til mange praktiske problemstillinger som må tas hensyn til om et generasjonsskifte skal bli vellykket.
Målgruppe
Kurset er velegnet for deg som ønsker å lære mer om både praktiske
problemstillinger og de ulike rettsreglene som er relevante i forbindelse med arv og gaveoverføringer samt gjennomføring av generasjonsskifte i små og mellomstore bedrifter. For å få fullt utbytte
av kurset, er det en fordel om du har noe erfaring med rådgivning
innenfor selskapsrett og skatterett.
• Dokumentasjon
– Utarbeidelse av gavebrev
– Særeie
– Umyndige arvinger
– Beslagsforbud
•Testament
• Behov for aksjonæravtale
Kursinnhold
Undervisningsform/pedagogisk opplegg
Formålet med kurset er å gi deltakerne en god oversikt over regelverket som gjelder ved gjennomføring av generasjonsskifte og med
særlig fokus på forslaget til nye arveregler, konsekvensene av at arveavgiften er falt bort og at det er innført en generell regel om skattemessig kontinuitet.
• Grunnleggende arverett
– Ektefelles arverett
– Samboeres arverett
– Pliktdelsregler
– Rett til å sitte i uskifte
• Forslag til ny arvelov
– NOU 2014:1
– De viktigste endringene
• Overføring i live eller ved død?
– Gaveoverføringer gir større frihet også i fremtiden?
• Overføring av hytter og hus
– Hvem bør overta hva og når
– Flere eiere
• Generasjonsskifte av virksomheter/bedrifter
– Mange regler å forholde seg til
– Hva er det riktige for virksomheten og familiefreden
– Hvem bør overta hva og når
– Flere eiere
• Hvordan sikre giver økonomisk i fremtiden
– Gavesalg
– Pensjon
• Skatt og dokumentavgift
– Hva er skattemessig kontinuitet
– Hvordan utnytte skatteposisjoner
– Risiko for skattemessig gjennomskjæring
– Fokus på skattemessig formuesverdi
– Dokumentavgift
• Aktuelle tilpasninger i forbindelse med et generasjonsskifte
– Omdanning av enkeltpersonforetaket til AS
– Overføring til barn eller deres Holding
– Fusjon eller fisjon
– Flere singel purpose selskaper?
– Innføre flere aksjeklasser med ulike rettigheter?
|
74 N A R F K U R S 2015
Forelesning med praktisk tilnærming gjennom casearbeid. Mange av
temaene vil bli illustrert ved bruk av praktiske eksempler hentet fra
rettspraksis, uttalelse fra skattemyndighetene og foredragsholderens
egen rådgivningspraksis.
Oppdatering
Regnskapsfører: Revisor: 4 timer skatte- og avgiftsrett
3 timer rettslære
4 timer skatt
3 timer annet
Kursleder
Ole Morten Huseby, advokat, Advokatfirmaet Haavind
Kurssteder
Dato
Oslo
Hamar
Kristiansand
19. okt
26. okt
29. okt
Bokføring 2015 – nyheter og ofte stilte spørsmål
Riktig bokføring er fundamentet for korrekt årsregnskap, ligningsoppgaver, rapportering av merverdiavgift mv. Dette kurset har
fokus på hvordan regelverket skal etterleves, og består av to deler. Første del tar for seg aktuelle spørsmål. Med utgangspunkt i
temaer innkommet til NARF Fagsupport, diskusjoner i Bokføringsstandardstyret og nyheter og artikler fra det siste året, plukker
vi ut spørsmål som er relevante for deg som fører regnskap. I andre del fokuserer vi på årets nyheter og endringer i forståelsen av
regelverket, konkretisert gjennom for eksempel lov- og forskriftsendringer, god bokføringsskikk og uttalelser fra Skattedirektoratet
som vedrører bokføringsspørsmål. Vi vil også ta for oss andre endringer av relevans for bokføringen.
Målgruppe
Kurset passer for deg som arbeider med bokføring, og som har interesse av å forstå hvordan regelverket skal etterleves. God kjennskap til
gjeldende regelverk er en fordel for å få best mulig utbytte av kurset.
Kursinnhold
Del 1: Aktuelle bokføringsspørsmål, herunder:
• Dokumentasjon av inntekter
• Annen dokumentasjon (primær- og sekundærdokumentasjon)
• Bestemmelser om ajourhold
• Spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering
•Kontrollspor
• Oppbevaring og sikring av regnskapsmateriale
• Elektronisk tilgjengelighet til bokførte opplysninger
• Særlige bransjeregler
Del 2: Gjennomgang av endringer og nyheter, herunder:
• Lov- og forskriftsendringer
• Uttalelser om god bokføringsskikk
•Bokføringsstandarder
• Uttalelser fra Skattedirektoratet
• Andre nyheter
Undervisningsform/pedagogisk opplegg
Forelesing med diskusjon og praktiske eksempler. De praktiske eksemplene som blir benyttet, er i stor grad hentet fra spørsmål som er
kommet inn til NARF Fagsupport.
Oppdatering
Regnskapsfører:
Revisor:
7 timer bokføring
7 timer regnskap
Kursledere
Terje Melhus, Kvalitetssjef/autorisert regnskapsfører,
Visma Services Norge AS.
Jan Terje Kaaby, Statsautorisert revisor/autorisert regnskapsfører,
NARF.
Roy Kristensen, Høyskolelektor, Handelshøyskolen BI
Kurssteder
Dato
Kristiansand
Trondheim
Bergen
Oslo
Stavanger
Tromsø
Drammen
Oslo
Ålesund
15 okt
16. okt
21. okt
04. nov
09. nov
10. nov
20. okt
27. nov
01. des
|
N A R F K U R S 2015 75
Bistand til småbedrifter i vekst
Egenkapitaltransaksjoner
Kurset gir en innføring i de utfordringer bedrifter står ovenfor
når de vokser, og på hvilke områder du som regnskapsfører kan
gi verdifull bistand. Kurset tar for seg temaer som controlling, restrukturering og finansiering, enkle verdivurderingsteknikker,
rapportering og budsjettering som styringsverktøy.
Kursets målsettinger å gi erfarne regnskapsførere en praktisk
innføring i hvordan man skal tilrettelegge og bistå kunden i forbindelse med transaksjoner mellom selskapet og dets aksjonærer
som ikke er kjøp- og salgstransaksjoner. AltInn vil bli benyttet
aktivt i kurset for å vise hvordan rapportering av dokumenter og
hendelser skal skje i portalen. Kurset skal bidra til at regnskapsførere kan delta mer aktivt i prosessen knyttet til egenkapitaltransaksjoner gjennom økte kunnskaper knyttet til regnskapslovgivningens, selskapslovgivningens og skattelovgivningens krav
til gjennomføring av slike transaksjoner.
Målgruppe
Kurset retter seg mot deg som jobber mot små og mellomstore bedrifter som har vekstambisjoner, og som ønsker å styrke dine kunnskaper
om de utfordringene disse selskapene står ovenfor. Kursdeltagerne
bør ha ambisjon om å øke omfanget av, eller bedre eksisterende tjenester som leveres til slike selskaper.
Kursinnhold
• Utfordringer for virksomheter i vekst
•Budsjettering
• Behov for styrket rapportering
•Finansieringsmuligheter
•Controlling
• Omdannelse fra EPF til AS
• Enkle verdivurderingsteknikker
• Transaksjoner med nærstående
Undervisningsform/pedagogisk opplegg
Målgruppe
Kurset passer for deg som arbeider med regnskapsføring og som bistår kunder med rådgivning innenfor stiftelser, avvikling av selskaper
og andre vanlige egenkapitaltransaksjoner. Det kreves ingen spesielle forkunnskaper, men kursdeltaker bør ha noe praksis rundt det å
bistå kunder på enkle stiftelser eller avviklinger av selskaper.
Kursinnhold
Praktiske utfordringer og gjennomføring av:
• Stiftelser av selskaper med nødvendige erklæringer
•Kapitalforhøyelse/-nedsettelse
• Omdanning til aksjeselskap
•Fusjon
• Avvikling og sletting av virksomhet
Forelesning med praktiske oppgaver og løsning av oppgaver i plenum. Det vil være to forelesere som sammen vil presentere og involvere deltagerne. Foreleserne har praktisk erfaring fra ledelse av bedrifter i vekst og vil søke å gjøre kurset så praktisk rettet som mulig,
med mulighet for høy grad av involvering fra kursdeltagerne.
Kurset skal også gi en gjennomgang av nødvendige dokumenter
ved de ulike rapporteringene, og hva som må være med i dokumenter for å hindre ventebrev fra Foretaksregistrene.
Oppdatering
Forelesning med praktiske eksempler ved bruk av AltInn og Pintell.no.
Regnskapsfører:
Revisor:
Kursledere
3 timer finansregnskap
3 timer rettslære
1 time annet
3 timer regnskap
4 timer annet
Lars Angermo og Stian Bringsjord, Statsautoriserte revisorer/
autoriserte regnskapsførere, Sant Revisjon AS
Undervisningsform/pedagogisk opplegg
Oppdatering
Regnskapsfører:
Revisor:
4 timer finansregnskap
2 timer rettslære
1 time skatte-/avgiftsrett
4 timer regnskap
1 time skatt
2 timer annet
Kursledere
Lars Angermo og Stian Bringsjord, Statsautoriserte revisorer/
autoriserte regnskapsførere, Sant Revisjon AS
Kurssteder
Dato
Stavanger
Kristiansand
Oslo
Tromsø
04. nov
10. nov
13. nov
23. nov
|
76 N A R F K U R S 2015
Kurssteder
Dato
Kristiansand
Oslo
Tromsø
27. okt
02. nov
24. nov
Entreprenørbransjen
– aktuelle temaer
Etablering av AS
– en praktisk tilnærming
Kurset vil gi deg godt innblikk i sentrale områder i det omfattende og komplekse regelverket knyttet til entreprenørbransjen
med hensyn til regnskap, skatt og merverdiavgift. Du får kjennskap til viktige bestemmelser og alternative valg av løsninger for
entreprenøren med konsekvens for både for selskapets utbyttekapasitet, beskatningstidspunkt og avgiftsbelastning.
Kursets mål er å øke forståelsen for hensynene bak valg av aksjeselskap som organisasjonsform samt gi bedre innsikt i det regelverk som er viktig å få på plass og avtaleregulere når konflikter skal unngås. Kursdeltakerne vil få tilgang til standardiserte
vedtekter som kan benyttes ved etablering av AS. Videre skal
kursdeltakeren kunne gjenkjenne typiske problemstillinger og
kunne være i stand til å gi gode råd ved etablering og drift av aksjeselskaper. Kurset vil også ta for seg skatte- og avgiftsrettslige
spørsmål som er nærliggende for et AS samt regnskaps- og revisjonsplikt, registrering i foretaksregisteret, hvorfor og hvordan
etablere ulike aksjeklasser.
Målgruppe
Kurset retter seg mot deg som har erfaring fra regnskapsføring, revisjon og rådgiving for entreprenørvirksomheter, og ønsker å øke dine
kunnskaper og innsikt om sammenhengene i regelverkene. Dette for
å kunne gi konstruktive og verdifulle råd til dine kunder mht valg av
løsninger og redusere risiko knyttet til skatt og merverdiavgift.
Kursinnhold
• Entreprenørbransjen i Norge – Hva er hovedutfordringene knyttet
til regnskap, skatt og merverdiavgift innen bransjen?
• NRS 2 Anleggskontrakter – hovedprinsipper samt særskilte regler
for inntektsføring av egenregiprosjekter og reglene for små
foretak
• Bokføringsloven, endringer fra 2015 og uttalelser om god
bokføringsskikk – erfaringer fra bokettersyn
• Skattemessig verdi anleggskontrakter – aktuelle problemstillinger
og ligningspraksis
• Midlertidige forskjeller tilvirkningskontrakter
• Solidaransvaret for underentreprenører og innrapportering til SFU
• Uttaks- og justeringsregler – konsekvenser for bransjen
• Egenregi/fremmedregi – avgiftsbehandlingen
• Periodisering av avgift
• Ny sjekkliste for korrekt behandling av merverdiavgift
Undervisningsform/pedagogisk opplegg
Forelesning og diskusjon, med bruk av praktiske eksempler og problemstillinger herunder gjennomgang av konkrete case.
Oppdatering
Regnskapsfører:
Revisor: 3 timer finansregnskap
4 timer skatte-/avgiftsrett
3 timer regnskap
4 timer skatt
Kursleder
Svein Wiig, partner/statsautorisert revisor, KPMG AS
Målgruppe
Regnskapsførere, revisorer, rådgivere, personalansvarlige, økonomiledere, advokater mv. Det kreves ingen spesielle forkunnskaper for å
få et godt utbytte av kurset.
Kursinnhold
•
•
•
•
•
•
•
Valg av selskapsform
Har selskapet regnskapsplikt og/eller revisjonsplikt?
Skatt og avgift. De viktigste skatte- og avgiftsmessige
konsekvensene ved etablering av aksjeselskap
Stiftelse. En gjennomgang av sentrale forhold ved stiftelsen av et AS
– Stiftelsesdokumentet
– Aksjeinnskudd og aksjer
– Særlig om innskudd med andre eiendeler enn penger
– Vedtekter og åpningsbalanse
– Krav til aksjeeierbok
– Eksempler
Registrering i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret
Aksjonæravtaler. En gjennomgang av sentrale forhold ved
stiftelsen av et aksjeselskap
– Stiftelsesdokumentet
– Aksjeinnskudd og aksjer
– Særlig om innskudd med andre eiendeler enn penger
– Vedtektene
– Krav til aksjeeierbok
– Eksempler
Forskjellige aksjeklasser
Undervisningsform/pedagogisk opplegg
Gjennomgang av sentralt regelverk, illustrert ved bruk av eksempler
og særtrekk ved ulike former for regulering, typiske problemstillinger
og konsekvenser av brudd på aksjelovens regler.
Oppdatering
Regnskapsfører:
Revisor: 7 timer rettslære
7 timer annet
Kursleder
Kaare Oftedal, advokat/partner, Advokatfirmaet DLA Piper DA
Kurssteder
Dato
Trondheim
Ålesund
Bergen
Oslo
Tromsø
17. nov
25. nov
26. nov
15. des
16.des
Kurssteder
Dato
Stavanger
Bergen
Strømstad
Hamar
Haugesund
Bodø
Drammen
Oslo
16. okt
23. okt
26. okt
28. okt
03. nov
13. nov
17. nov
26. nov
|
N A R F K U R S 2015 77
Forberedelse til kvalitetskontroll
Kurset er lagt opp som en veiledning med det formål å hjelpe regnskapsførervirksomhetene til å oppfylle kravene i regnskapsførerregelverket og god regnskapsføringsskikk. Fokus på gode rutiner som løpende sikrer en trygg og effektiv drift av virksomheten.
Herunder risiko og vesentlighetsvurderinger. Kurset tar utgangspunkt i kvalitetskontrollen fra NARF og er bygd opp rundt kontrollskjemaet som benyttes til å gjennomføre kontrollene. Kurslederne fokuserer på nødvendige forberedelser til kontrolldagen og har
som målsetting å hjelpe deltakerne til å oppfylle kravene i henhold til gjeldende regelverk. Det vises praktiske eksempler ved bruk
av hjelpeverktøy som KS Komplett, PowerOffice og Finale Avstemming.
Målgruppe
Kurset er svært relevant for virksomheter som forventer kvalitetskontroll i inneværende år eller i den nærmeste fremtid. Det er også
aktuelt for andre virksomheter som er i en oppstartsfase, omorganiseringsprosess eller av andre årsaker er i en fase hvor interne rutiner
skal gjennomgås. Kurset er aktuelt for deg som har rutineansvar eller
oppdragsansvar i regnskapsførervirksomhet.
Kursinnhold
• Overordnet rammeverk
– Regelverk
– KS Komplett
– God regnskapsføringsskikk (GRFS)
• NARFs kvalitetskontrollordning
– Kontrollerfaringer
– Forberedelser og forarbeid før kontrollen
– Kvalitetskontrollskjema – kontroll interne rutiner
– Forhold i egen virksomhet
– Forutsetning for å påta seg/beholde oppdrag
– Risikostyring og intern kontroll
– Registrerings- og legitimasjonsrutiner
– Avstemminger
– Rapporteringsrutiner
– Kvalitetskontrollrutiner
– Dokumentasjon av eget arbeid
– Kvalitetskontrollskjema – oppdragskontroller
– Oppdragsdokumentasjon og interne kontroller
– Årsregnskap med tilhørende dokumentasjoner
– Periodisk regnskapsrapportering
– Formelle krav og dokumentasjoner
Undervisningsform/pedagogisk opplegg
Kurset gjennomføres som forelesninger med praktiske eksempler.
Kurset tar utgangspunkt i kontrollskjemaet som benyttes ved kvalitetskontrollene og gir forslag til hvordan kravene kan oppfylles i
praksis. Det benyttes to kursledere parallelt.
Oppdatering
Regnskapsfører:
Revisor:
7 timer RF-regelverket/GRFS
7 timer annet
Kursleder
Ellen Egenæs, Kvalitetsleder/autorisert regnskapsfører,
Tandem Regnskap AS
Helge Mass Andersen, Seniorkonsulent/autorisert regnskapsfører,
Accountor
|
78 N A R F K U R S 2015
Kurssteder
Dato
Oslo
Tromsø
Bodø
Kristiansand
Ålesund
Stavanger
01. sep
08. sep
09. sep
10. sep
14. sep
24. sep
Finansielle råd til bedrifter
Regnskapsførere, revisorer og advokater kan ofte få spørsmål av
finansiell art, så som plassering av overskuddslikviditet, vurdering av lån og hvilke forsikringer som er hensiktsmessige. Disse
temaene sorterer under fellesbetegnelsen finansiell rådgivning.
Men finansiell rådgivning medfører stadig strengere krav og ansvar for rådgiveren. En del av rådgivningen krever konsesjon,
og brudd på regelverket kan medføre erstatningsansvar. Kurset
skal gi deltakerne kunnskap om hvilke formelle krav som må
være på plass før man gir råd. I tillegg skal du gjennom kurset bli
en bedre rådgiver om investeringer, lån og forsikringer. Kurset
vil også trekke opp grensene på hva som er finansiell rådgivning,
og dermed kan kreve konsesjon, men med hovedvekt på råd og
veiledning du kan yte overfor dine kunder uten å ha konsesjon.
Kurset er praktisk lagt opp, med en mengde eksempler fra næringslivet og domstolene.
Målgruppe
Regnskapsførere, revisorer, advokater, rådgivere. Det kreves ingen
spesielle forkunnskaper for å få et godt utbytte av kurset.
Kursinnhold
• Rettslige rammer, konsesjonskrav
•Investeringsrådgivning
•Forsikringsrådgivning
• Rådgivning om lån
• Rettssaker på området
• Praktisk tilnærming til finansiell rådgivning
• Eksempler fra næringslivet
Undervisningsform/pedagogisk opplegg
Forelesning. Kurset bruker praktiske eksempler og problemstillinger.
Det legges inn oppgaver som løses i plenum.
Oppdatering
Regnskapsfører: Revisor: 3 timer rettslære
4 timer annet
6 timer annet
1 time regnskap
Kursleder
Agnes Bergo, daglig leder, Pengedoktoren AS
Fra passiv bokføring
til aktiv økonomistyring
Kursets mål er å skape økt bevissthet rundt det at de mindre
virksomhetene trenger å lære moderne økonomistyring og at
ekstern regnskapsfører eller virksomhetens egne økonomimedarbeidere må bidra i denne anledning. Mange SMB-bedrifter klarer ikke å utnytte sine potensialer optimalt. Statistikken viser at
en stor andel av aksjeselskapene legges ned etter noen år, og de
som driver videre har ofte en lønnsomhet som er dårligere enn
hva den økonomiske utviklingen her til lands de siste 20 årene
skulle tilsi. Kurset gir deg en innføring i praktisk bruk av nyere
verktøy for virksomhetsstyring i mindre bedrifter. Hovedfokus
er på sammenhengen mellom langsiktig planlegging og mer
operativ økonomistyring, og hvordan man følger opp de faktorer
som virksomheten må lykkes med for å nå sine overordnede mål.
Målgruppe
Kurset egner seg for deg som har et ønske om å kunne aktivt yte mer
for å sikre kundenes fremtidige verdiskapning. Kurset er også velegnet
for økonomisjefer, regnskapssjefer og controllere som ønsker å kunne
bidra mer overfor virksomhetens ledergruppe, og andre som ønsker
en faglig oppdatering i sentrale emner innenfor økonomistyring.
Kursinnhold
Sentrale elementer i kurset er:
• Hvordan definere virksomhetsområder, og fordeling av inntekter
og kostnader til disse?
• Hvordan definere overordnede målsetninger og de kritiske
suksessfaktorene som vi må ha kontroll over?
• Key Performance Indicators - Hvordan kan vi måle at vi er på
riktig vei?
• Budsjettets plass i moderne virksomhetsstyring
• Kostnadsdrivere og verdikjede, aktiviteter og prosesser
• Effektive rapporteringsrutiner
• Hva er hovedbudskapet i Lean-filosofien?
Undervisningsform/pedagogisk opplegg
Kurset tilbys både som et 7-timers nettkurs og som et vanlig dagskurs. Kursmateriellet inkluderer casesamling og eksempler som kan
gi inspirasjon til hvordan problemstillingene kan løses i praksis for
små og mellomstore bedrifter.
Oppdatering
Regnskapsfører:
Revisor:
3 timer finansregnskap
1 timer bokføring
3 timer annet
4 timer regnskap
3 timer annet
Kursleder
Tor Olav Nordtømme, høyskolelærer/autorisert regnskapsfører,
Handelshøyskolen BI
Kurssteder
Dato
Sandefjord
Oslo
Hamar
Bodø
Stavanger
Ålesund
Trondheim
Gran Canaria
15. okt
22. okt
29. okt
09. nov
10. nov
13. nov
19. nov
24. nov
Kurssteder
Dato
Stavanger
Kristiansand
Oslo
Bodø
Trondheim
Sandefjord
15. okt
04. nov
05. nov
12. nov
16. nov
19. nov
|
N A R F K U R S 2015 79
God likviditetsstyring
En del bedrifter sliter med økonomien pga dårlig styring og
manglende likviditet kanskje på tross av potensielt god lønnsomhet. I dette kurset ser vi på sentrale elementer i likviditetsstyringen. I kurset får du systematisk innblikk i anvendelsen og
lærer å se sammenhengen mellom økonomisystemet, budsjetter, prognoser og forventet kontantstrøm fra disse. Dette er
enkle verktøy du raskt kan ta i bruk i egen bedrift eller for dine
kunder, og som snart vil vise seg på bunnlinjen. I år blir det lagt
mye vekt på utforming av likviditetsbudsjetter og -prognoser for
å sikre betryggende likviditetsstyring. Samtidig ser vi på hvilke
forhold som fører til anstrengt likviditet og hvilke tiltak som kan
gjøres for fysisk å kunne styre økonomien. Vi gjennomgår hvordan eiendelene og gjelden i selskapet kan trimmes for optimal
likviditetsstyring.
Målet med dette kurset er å gjøre deg fortrolig med GRFS – god
regnskapsføringsskikk – som hjelpemiddel, når du skal evaluere
om selskapet du jobber i har etablert tilstrekkelig gode rutiner
for god økonomioppfølging internt. Autorisasjonsordningen for
regnskapsførere har medført utvikling av standard for god regnskapsføringsskikk (GRFS). Et selskap som ivaretar regnskapsførselen selv, er ikke underlagt denne standarden. Likevel vil regnskapsføreren som utøver regnskaps- og rapporteringsarbeidet
ha god nytte av å bruke GRFS i utviklingen og vedlikeholdet av
gode rutiner i økonomifunksjonen.
Målgruppe
Kurset er tilrettelagt for deg som ønsker innsikt i standard for regnskapsføring som grunnlag for å utvikle gode kvalitetssikringsrutiner.
Kursinnhold
Målgruppe
Kurset er særlig aktuelt for deg som ønsker å lære mer om likviditetsstyring spesielt med tanke på utforming av likviditetsbudsjetter og
prognoser. For å få utbytte av kurset må du ha en klar intensjon om å
utvikle bedre systemer for likviditetsstyring.
Kursinnhold
I kurset ser vi grundig på best practices på aktiv styring av eiendeler
og gjeld i en bedrift både for å frigjøre likviditet, men også for å møte
vanskelige tider. Vi viser hvordan vi kan anvende verdier og tall fra
økonomisystemet og fra budsjetter og prognoser, herunder resultat, balanse og likviditet som grunnlag for likviditetsbudsjett. Kurset
drøfter mer inngående aktiv likviditetsstyring ved hjelp av:
• økonomisystemet med faktiske kundefordringer og leverandør gjeld, skyldig MVA, skattetrekk, arbeidsgiveravgift og feriepenger.
• verdier fra budsjetter, reviderte budsjetter og prognoser.
• kontantstrøm fra budsjetter og prognoser
• forfall på inngående balanse,
• forfall på regnskapsposter fram til inneværende periode
• kontantstrøm på budsjetter og prognoser fra og med
inneværende periode.
Undervisningsform/pedagogisk opplegg
Vi bruker case som illustrerer problemer ved sviktende likviditetsstyring og case som viser hva som kan oppnås ved mer aktiv styring.
Deltakerne får oppgaver og inviteres til å drøfte tiltak som kan iverksettes på kort og lengre sikt. Casene og eksemplene skal være lett
å kjenne seg igjen i og tjene som inspirasjon for å iverksette egne
praktiske tiltak etter kurset for kunder eller i egen bedrift.
Oppdatering
Regnskapsfører:
Revisor:
GRFS anvendt i
intern økonomiavdeling
• God regnskapsføringsskikk (GRFS)
• Oppbygging av rutiner og prosedyrer
• Tilfredsstillende dokumentasjon
•Arkiveringsrutiner
• Analyser og handlingsplaner
• Ansvar for oppgaver og opplysninger til det offentlige
•Rapportering
•Vesentlighetsbetraktninger
•Avviksbehandling
Undervisningsform/pedagogisk opplegg
Vi benytter PowerPoint og Flip Chart i presentasjonene. Det vil også
bli avsatt tid til gjennomgang av case i smågrupper, samt til deling
av frustrasjonsområder og erfaringer med løsningsorientert fokus.
Eventuelle nyheter som berører vil bli presentert.
Oppdatering
Regnskapsfører:
Revisor:
7 timer RF-regelverket /GRFS
7 timer annet
Kursleder
Eli Margrete Stølsvik, daglig leder/autorisert regnskapsfører,
Støkurs Regnskap og Ledelse AS
7 timer finansregnskap
7 timer regnskap
Kursleder
Steve Cole, autorisert regnskapsfører/registrert revisor, Intelliview AS
Kurssteder
Dato
Oslo
Ålesund
Bergen
Kristiansand
Bodø
19. okt
03. nov
11. nov
18. nov
25. nov
|
80 N A R F K U R S 2015
Kurssteder
Dato
Haugesund
Oslo
Bodø
Oslo
04. nov
05. nov
11. nov
24. nov
GRFS i praktisk anvendelse
– byrådrift
GRFS i praktisk anvendelse
– oppdragsutførelse
Kurset tar utgangspunkt i en praktisk tilnærming til det formelle
rammeverket i en regnskapsførers hverdag og hva som må være
på plass før regnskapsfører kan begynne å arbeide med kundens
regnskap. Det fokuseres på risiko – og vesentlighetsvurderinger
knyttet opp til så vel oppdrag som i egen virksomhet, uansett
selskapsform. Deltagerne vil bli i stand til å utarbeide og vedlikeholde gode rutiner som sikrer etterlevelse av de kravene ny
GRFS setter på områdene.
Kurset tar utgangspunkt i en praktisk tilnærming til oppdragsutførelse, intern kvalitetskontroll og oppdragsdokumentasjon i en
regnskapsførers hverdag. Bestemmelser i hvitvaskingsreglene,
samt risiko – og vesentlighetsvurdering vil bli knyttet opp til oppdragsutførelsen. Deltagerne vil bli kjent med innholdet på disse
områdene i ny GRFS og satt i stand til å utarbeide og vedlikeholde
gode rutiner som sikrer etterlevelse av de kravene standarden
setter på områdene.
Målgruppe
Målgruppe
Kurset passer for deg som til daglig jobber med oppdragsansvar i ekstern regnskapsvirksomhet, enten som daglig eller faglig leder.
Kursinnhold
Kurset passer for deg som til daglig jobber med oppdragsutførelse i
ekstern regnskapsvirksomhet, enten som autorisert regnskapsfører
eller annen medarbeider.
• Utgangspunkt og definisjoner
– Rammeverk, virkeområde, formål og omfang
– Definisjoner
• Forutsetninger for å kunne ta på seg oppdrag
– Rutiner og intern kontroll
– Risikobasert kundekontroll
– Kompetanse
– Taushetsplikt
– Program- og maskinvare, herunder fokus på:
– Sikkerhet
– Katastrofeplan og testing
• Oppdragsavtale og fullmakter
– Avtaleplikt
– Krav til avtalens innhold
– Endringer
– Mislighold
– Fullmakter
• Oppdragsgivers regnskapsmateriell
– Orden og oppbevaring
– Krav om utlevering, herunder fokus på
– Personopplysninger
– Krav til makulering
•Regnskapsføreruttalelsen
– Formål
– Ansvar
– Innhold
Kursinnhold
Undervisningsform/pedagogisk opplegg
Tine Solenby, autorisert regnskapsfører/teamleder,
SpareBank 1 Økonomihuset AS
Forelesning med praktiske eksempler, bl.a. fra dommer og vedtak om
tilbakekall.
Oppdatering
Regnskapsfører:
Revisor:
•Oppdragsutførelsen
– Hvitvasking, risiko, vesentlighet – i alle ledd i oppdraget
– Faktureringsoppdrag
– Lønnsoppdrag
– Bokføringsoppdrag
– Årsoppgjørsoppdrag
– Rapporteringsoppdrag
•Oppdragsdokumentasjon
– Endringer i kravene
– Oppbevaring
•Kvalitetskontroll
– Nye krav
– Overordnet nivå
– Medarbeider nivå
– Dokumentasjonskrav
– Avviksrapportering og oppfølging
Undervisningsform/pedagogisk opplegg
Forelesning med praktiske eksempler og diskusjon.
Oppdatering
Regnskapsfører:
Revisor:
7 timer RF-regelverket/ GRFS
7 timer annet
Kursleder
7 timer RF-regelverket/ GRFS
7 timer annet
Kursleder
Karl Jakob Enger, autorisert regnskapsfører/registrert revisor,
Abacus Økonomitjenester AS
Kurssteder
Dato
Sandefjord
Trondheim
Bergen
Oslo
Gran Canaria
Stavanger
Oslo
14. okt
15. okt
19. okt
22. okt
02. nov
12. nov
25. nov
Kurssteder
Dato
Hamar
Oslo
Trondheim
Bergen
Oslo
30. okt
06. nov
16. nov
19. nov
14. des
|
N A R F K U R S 2015 81
Grunnopplæring
NARF satser på deg som er ny innenfor regnskapsfaget. Du har nå muligheten til å delta på kurs tilpasset ditt nivå,
akkurat når det passer for deg. Alle våre nye grunnopplæringskurs på nett er frittstående og kan derfor «mikses og
matches» og kombineres fritt i henhold til akkurat ditt kompetansebehov.
Se www.narf.no/kurskatalog for varighet, oppdatering og nærmere beskrivelse av kursene, samt en gratis 3-timers
video om rollen som regnskapsfører og grunnleggende bilagsregistrering.
1. Introduksjon (gratis)
Rollen som regnskapsfører
Kursleder: Beate Holand
Bilagsregistrering
Kursleder: Beate Holand
2. Frittstående nettkurs
Kombineres fritt i henhold til akkurat ditt kompetansebehov.
Innføring i avstemming
Kursleder: Beate Holand
Avstemming i praksis
Kursleder: Beate Holand
Innføring i MVA
Kursleder: Beate Holand
Grunnleggende MVA-regler
Kursleder: Trude Nyberget
Grunnleggende lønn i
praksis
Kursleder: Beate Holand
Innføring i lønn - reglene
Kursleder: Harald Breivik
Innføring i personalregler
Kursleder: Harald Breivik
Innføring i risikoforskriften
Kursleder: Helge Mass
Andersen
Innføring i bokføringsreglene
Kursleder: Helge Mass
Andersen
Innføring i bransjestandarder
GRFS
Kursleder: Helge Mass
Andersen
Grunnleggende
regnskapsforståelse
Kursleder: Beate Holand
Forstå ditt regnskap
Kursleder: Helge Mass
Andersen
3. Grunnleggende årsoppgjør for EPF og AS
Pris for 1 dag, inkl. introkurs, medlemmer kr 3 150. Ikke-medlemmer kr 4 150.
Pris for 2 dager, inkl introkurs, kr 5 950. Ikke-medlemmer kr 7 950.
Intro for årsoppgjør for EPF
og AS
Kursleder: Helge Mass
Andersen
|
82 N A R F K U R S 2015
Samling 19.-20. nov
Grunnleggende årsoppgjør i
praksis for AS
Se neste side for kursbeskrivelse
Grunnleggende årsoppgjør i
praksis for EPF
Se neste side for kursbeskrivelse
Grunnleggende
årsoppgjør i praksis for AS
Grunnleggende
årsoppgjør i praksis for EPF
Kurset tar sikte på å gi deg en grunnleggende og god forståelse
av utarbeidelse av ligningspapirer og selvangivelse for aksjeselskap ved bruk av næringsoppgave 2. Ved en detaljert gjennomgang av skjemaer og sentrale poster i årsoppgjøret, gir vi deg
god innsikt i hele prosessen fra saldobalanse til endelig ferdig
årsoppgjør.
Kurset tar sikte på å gi deg en grunnleggende og god forståelse av utarbeidelse av ligningspapirer og selvangivelse for
Enkeltpersonforetak ved bruk av næringsoppgave 1. Ved en detaljert gjennomgang av skjemaer og sentrale poster i årsoppgjør
gir vi deg god innsikt i hele prosessen fra saldobalanse til endelig ferdig årsoppgjør.
Målgruppe
Målgruppe
Kurset er beregnet for deg som trenger mer grunnleggende læring
i utarbeidelse av årsoppgjør og ligningspapirer for aksjeselskap. Du
bør ha erfaring og regnskapsforståelse som saksbehandler i minimum to år, men trenger ikke erfaring fra utarbeidelse av årsoppgjør
for å få utbytte av kurset.
Kursinnhold
• Sentrale poster og vurderinger
• Midlertidige forskjeller
• Regnskapsmessige og skattemessige vurderinger
• Regnskapsmessige og skattemessige avskrivninger
• Fri bil
• Kilder for feil
• Kritiske vurderingsposter
•Utbytteberegning/ansvar
• Gjennomgang av nødvendige ligningsskjemaer
• Kort innføring i offisielt regnskap, noter, beretninger og protokoller
• Intern kvalitetskontroll av årsoppgjør og ligning
• Praktisk demonstrasjon av årsavslutning
Undervisningsform/pedagogisk opplegg
Undervisningen veksler mellom presentasjon i plenum kombinert
med gjennomgang av ligningsskjemaer og årsoppgjørsposter. Deltakerne gjennomfører også mindre beregninger rundt avskrivninger og midlertidige forskjeller. Kursdagen krever at du før oppmøtet
gjennomfører et videokurs med grunnleggende opplæring i nødvendig avstemming og dokumentasjon av saldobalansen før årsoppgjøret utarbeides.
Oppdatering
Regnskapsfører:
Revisor:
3,5 timer finansregnskap
3,5 timer skatte-/avgiftsrett
3,5 timer regnskap
3,5 timer skatt
Kurset er beregnet for deg som trenger mer grunnleggende læring
i utarbeidelse av årsoppgjør og ligning. Deltakerne bør ha erfaring
og regnskapsforståelse som saksbehandler i ett til to år, men trenger
ikke erfaring fra utarbeidelse av årsoppgjør for å få utbytte av kurset.
Kursinnhold
•
•
•
•
•
•
Kvalitetskrav og dokumentasjon
Gjennomgang av ligningsskjemaer;
– Næringsoppgave 1
– Lønnsskjema
– Avskrivninger
– Bilskjema og bilbeskatning i EPF
– Personinntekt fra EPF
– Selvangivelsen
Sentrale problemstillinger
Kilder for feil
Nødvendige vurderinger
Praktisk demonstrasjon av årsavslutning i programmet Total.
Undervisningsform/pedagogisk opplegg
Undervisningen veksler mellom presentasjon i plenum kombinert
med gjennomgang av ligningsskjemaer. Kursdagen krever at du før
oppmøtet gjennomfører et videokurs med grunnleggende opplæring i nødvendig avstemming og dokumentasjon av saldobalansen
før årsoppgjøret utarbeides.
Oppdatering
Regnskapsfører:
Revisor:
7 timer skatte-/avgiftsrett
7 timer skatt
Kursleder
Helge Mass Andersen, seniorkonsulent/autorisert regnskapsfører
Accountor
Kursleder
Helge Mass Andersen, seniorkonsulent/autorisert regnskapsfører
Accountor
Kurssteder
Dato
Oslo
20. nov
Kurssteder
Dato
Oslo
19. nov
|
N A R F K U R S 2015 83
HR og arbeidsrett
Hvitvaskingsreglene fra A til Å
Kurset gir en grunnleggende innføring i styringen av arbeidslivsprosessen i kompetansebedrifter ved ansettelse, ønsket utvikling av medarbeidere, til avslutning av arbeidsforhold. Kurset
tar opp ledelse og selvledelse, grunnlagene og samarbeidsformer for organisering, samt de psykologiske faktorer arbeidstakere i mellom. Kurset er basert på praktiske problemstillinger
fra regnskapsførerbransjen og andre kompetansebedrifter med
løpende henvisninger til arbeidsmiljølovens regelverk.
Alle autoriserte regnskapsførervirksomheter og deres ansatte
er omfattet av hvitvaskingsregelverket. Det kan ha betydelige
negative konsekvenser å trå feil på dette området, både for virksomheten og den enkelte medarbeider. Kurset gir en oversikt
over hvitvaskingsreglene i sin helhet, og omhandler regelverket
og hvilke plikter og ansvar som påhviler den enkelte i regnskapsførervirksomheten. Kurset setter også reglene inn i en praktisk
sammenheng og søker gjennom eksempler og case å gi svar på
hva som inngår i begrepet hvitvasking. Målet er å gi tilstrekkelig
kompetanse innenfor hvitvaskingsregelverket.
Målgruppe
Kurset passer for deg som er ansatt eller leder i kompetansebedrift
som arbeider med HR og arbeidsrett internt, eller gir råd til andre om
samme tema.
Kursinnhold
• Rekruttering og kontroll med referanser
• Arbeidsgivers styringsrett
• Ledelse og medarbeideroppfølging
•Tilknytningsformer
• Personalhåndbøker mm.
• De psykologiske faktorer
• Gode team
• Korrigering av uønsket atferd
•Omplassering
• Avslutning av arbeidsforhold
• Feilansettelser og prøvetid
•Oppsigelse/avskjed
•Sluttavtaler
•Permittering
•Pensjonering
•Personopplysningsloven
• Personalmapper og A-ordningen
•Konkurranseklausuler
•Oppsigelsesfrister
• Ofte stilte personaljuridiske spørsmål fra a til å
•Utland
Undervisningsform/pedagogisk opplegg
Kurset er praktisk orientert, basert på erfaringsmessige og praktiske
spørsmål. Foredragsholder legger opp til å gi svar ved eksempler fra
praktiske saker og rettspraksis.
Oppdatering
Regnskapsfører:
Revisor:
Målgruppe
Kurset passer for alle som arbeider i regnskapsførervirksomheter, herunder daglige ledere, hvitvaskingsansvarlige, oppdragsansvarlige og
medarbeidere.
Kursinnhold
•Regelverket
• Formålet med regelverket
• Hva er hvitvasking
• Generelle trender i samfunnet på hvitvaskingsområdet
• Daglig leders rolle – oppgaver og ansvar
• Hvitvaskingsansvarliges rolle – oppgaver og ansvar
• Oppdragsansvarliges rolle – oppgaver og ansvar
• Medarbeideres rolle – oppgaver og ansvar
• Typetilfeller som bør utløse undersøkelse og
eventuell rapportering (red flags-list)
• Hvem skal det rapporteres til
• Eksempler fra praksis
•Terrorfinansiering
Undervisningsform/pedagogisk opplegg
Kurset gjennomføres som forelesninger med praktiske case.
Oppdatering:
Regnskapsfører:
Revisorer:
7 timer RF-regelverk/GRFS
7 timer annet.
Kursleder
Roy Kristensen, høyskolelektor, Handelshøyskolen BI
3,5 timer rettslære
3,5 timer annet.
7 timer annet
Kursleder
Øystein Olausen, advokat, Advokatfirma Strandenæs
Kurssteder
Dato
Bergen
Oslo
Stavanger
Gran Canaria
Oslo
20. okt
21. okt
09. nov
26. nov
16. des
|
84 N A R F K U R S 2015
Kurssteder
Dato
Kreta
Stavanger
Kristiansand
Haugesund
Bodø
Drammen
Gran Canaria
Oslo
22. sep
12. okt
27. okt
02. nov
12. nov
19. nov
26. nov
16. des
Hvordan lykkes som leder
– 2 dagers kurs
IFRS – hva er det og hvilken
betydning har det for brukerne?
Tilbakemeldinger fra NARFs medlemmer forteller at mange ønsker hjelp til å bli tydeligere og tryggere i sin lederrolle. Disse to
intensive kursdagene gir deg verdifulle teknikker for å gjøre deg
bedre i stand til å lede et team, avdeling eller et helt byrå. Mange
regnskapsførere blir satt inn i lederroller med svært lite eller
manglende ledererfaring. Dette kan skape usikkerhet, som igjen
kan føre til et litt tilfeldig utført lederskap. Undersøkelser viser at
fremtidens byråer vil være mer og mer avhengig av «soft skills» i
sitt lederskap for å fungere mer effektivt og således skape en mer
bærekraftig drift og utvikling. Dette kurset vil gi deg konkrete
verktøy og metoder for å styrke din trygghet og selvtillit i lederrollen. I tillegg vil det gjøre deg i vesentlig bedre i stand til å få
enda mer ut av dine medarbeidere, på en positiv og engasjerende måte. Kurset baserer seg på å gi deg en coachende tilnærming
i lederstilen også kalt «Det optimale lederskap».
Dette er et innføringskurs i IFRS-regelverket, som har til formål å
introdusere deltakerne til IFRS-verdenen og bli klar over vesentlige ulikheter mellom norske regnskapsregler og IFRS. Det vil bli
klarlagt hvilke norske foretak som skal og kan benytte IFRS i dag
og hvilke konsekvenser dette eventuelt vil ha for regnskapsavleggelsen. Ettersom dette er et innføringskurs, vil det fokusere
på hovedregler og på de regnskapsområdene hvor IFRS-reglene
vil ha særlig effekt. Det vil også bli identifisert hvilke foretak som
har særlig fordel av å ta i bruk IFRS.
Målgruppe
Kursinnhold
Kurset er laget for deg som ønsker å tilegne deg praktiske og effektfulle verktøy for å lede og utvikle deg selv og andre. Alle som har et
personal-, ledelse- og/eller prosjektansvar, eller som forventer å tre
inn i en slik rolle i nær fremtid vil ha nytte av dette kurset. Kurset er
utviklet spesielt for medlemmer av NARF.
Kursinnhold
•
•
•
•
•
•
•
•
Dag 1. Optimal ledelse – Meg som leder
Hva innebærer det å være leder
Balansegangen mellom fagperson og leder
Hva er dine verdier som leder?
Hvordan lede i en hektisk hverdag
Hvordan jeg som leder påvirker mine omgivelser
Et effektivt verktøy for selvledelse
Slik blir du en tydelig leder
Hvordan jobbe med eksisterende sannheter og overbevisninger
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dag 2. Optimal ledelse – hvordan utvikle andre
Innføring og praktisering av grunnleggende coaching-metodikk
Det optimale lederskapet – en «coachende» lederstil
Hvordan gi tilbakemeldinger til dine medarbeidere på en
effektiv måte
Hvordan forstå dine medarbeidere – personlighetstyper
Den vanskelige samtalen
Hvordan forebygge og håndtere konflikter
Hvordan håndtere «kriser» i hverdagen
Nøkkelferdigheter for god kommunikasjon
Din personlig handlingsplan som leder
Målgruppe
Kurset retter seg mot deg som jobber med årsregnskap og som ønsker å vite mer om IFRS-regelverket. Ettersom dette er et innføringskurs, passer det for alle som har alminnelig kunnskap om avleggelse
av årsregnskap for selskaper
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hvem som skal og kan bruke IFRS
Full IFRS og forenklet IFRS og IFRS-SME
Bruk av fair value
Balanseorienteringen i IFRS
Presentasjon – oppstillingsform
IFRS og skatt
IFRS og utbytte
IFRS – anvendelse på materielle og immaterielle driftsmidler
IFRS – anvendelse på anleggsaksjer og andre aksjer
Konsolideringsregler i IFRS
Utbytte og konsernbidrag i IFRS
Eksempelregnskap løst etter IFRS og norske regnskapsregler
Undervisningsform/pedagogisk opplegg
Kurset gjennomføres som forelesninger med et stort antall praktiske
eksempler. Det er også utarbeidet et eksempelregnskap som viser
omarbeiding fra norske regler til IFRS.
Oppdatering
Regnskapsfører: 7 timer finansregnskap
Revisor: 7 timer regnskap
Kursleder
Roy Kristensen, høyskolelektor, Handelshøyskolen BI
Undervisningsform/pedagogisk opplegg
Kurset er praktisk orientert med hovedvekt på øvelser i grupper med
påfølgende gjennomganger. Det vil bli gjennomført demonstrasjoner i tillegg fagorienterte forelesning.
Oppdatering
Regnskapsfører: 14 timer annet
Revisor: 14 timer annet
Kursleder
Morten Nilsen, trener, Leading Edge AS
Kurssteder
Dato
Marbella
Oslo
Bergen
23.-24. okt
10.-11. nov
24.-25. nov
Kurssteder
Dato
Oslo
01. okt
|
N A R F K U R S 2015 85
Innfordring av pengekrav
Kurset gir en innføring i de mest sentrale rettsregler knyttet til
innfordring. Deltakerne vil med denne kunnskapen lettere kunne
vurdere når og hvordan man skal iverksette pågang mot skyldneren. Det legges opp til at deltakerne skal få økt rådgivningskompetanse, et forbedret beslutningsgrunnlag, og bli bedre rustet
til å ta stilling til spørsmål rundt innfordring av bedriftens egne
utestående fordringer. Det tas sikte på en praktisk tilnærming
til de ulike ledd i innfordringsprosessen og det vektlegges å vise
deltakerne sammenhenger i rettsreglene.
Målgruppe
Innføring i enkle
fusjoner og fisjoner
Kursets målsetting er å gi oversikt over regnskapsmessige, skattemessige og selskapsrettslige regler vedrørende fusjon og fisjon, herunder reglene for små foretak. Kurset legger vekt på den
praktiske anvendelsen av reglene og spørsmål som erfaringsvis
ofte oppstår. Reglene vil bli belyst ved bruk av praktiske eksempler. Kurset skal bidra til at regnskapsførere kan delta mer
aktivt i prosessen knyttet til fusjoner og fisjoner gjennom økte
kunnskaper knyttet til regnskapslovgivningens, selskapslovgivningens og skattelovgivningens krav til gjennomføring av slike
transaksjoner.
Kurset er myntet på deg som ønsker å få bedre kunnskap om pengeinnfordring. Dette er praktisk nyttig både for deg som har oppfølgning av egne fordringer og for deg som skal rådgi dine kunder om
emnet. Kurset vil også gi kompetanse til deg som ønsker å overvåke
innfordringen av krav som er oversendt ekstern inkassator.
Målgruppe
Kursinnhold
Kursinnhold
• Ulike typer krav – Her vil det bli gitt en oversikt, med tanke på
forskjellige typer kravsforhold.
• Omtvistede krav – Deltagerne vil bli gitt et innblikk i
behandlingen av reklamasjoner og innsigelser mot et pengekrav.
• Hva er rettidig betaling, og hva er betalingsmislighold?
Sentrale rettsregler og begreper blir drøftet, og eksemplifisert.
Vi ser på konsekvenser av mislighold.
• Forsinkelsesrenter – gjennomgås særskilt som en av disse
konsekvensene. Lovgrunnlag og avtalevilkår blir tatt opp.
• Inkasso – innføring i de viktigste reglene i inkassoloven.
Hvilke krav kan innfordres og når? Praktiske varslingsregler blir
presisert.
• Motregning - denne form for oppgjør forekommer ofte.
Vi ser på rettslige skanker, og eksempler på hva som kan gjøres.
• Tvangsfullbyrdelse – her blir gjennomgått de viktigste tvangs fullbyrdelsesskritt, grunnvilkår, og begreper. Hva kan beslag legges, og hva kan tvangsrealiseres?
• Kort innføring i Namsmyndighetens organisasjon – hvor man skal
henvende seg i innfordringsprosessen.
• Mva behandling av fordringer som blir misligholdt/tapes.
• Foreldelse – betydningen av foreldelse, frister, og fristavbrudd.
Undervisningsform/pedagogisk opplegg
Kurset passer for deg som arbeider med regnskapsføring og som
bistår, eller ønsker å bistå kunder med rådgivning innenfor fusjoner
og fisjoner. Det kreves ingen spesielle forkunnskaper ut over generell
interesse for temaet.
Praktiske utfordringer og gjennomgang av:
• Hvilke regler som må være oppfylt for at fusjonen/fisjonen skal
være lovlig
• Hvilke regler som må være oppfylt for å gjennomføre fusjon/fisjon
med skattemessig kontinuitet
•Fusjons-/fisjonsprosessen
•Metodeanvendelse
– Transaksjon – virkelig verdi
– Kontinuitet – selskapskontinuitet og konsernkontinuitet
• Måling og tilordning av anskaffelseskost
• Tidspunkt for regnskapsføring
•Egenkapitalføringer
– Kapitalforhøyelse/-nedsettelse
• Regnskapet i fusjons-/fisjonsåret
• Eksempler om:
– Mor-datter fusjon
– Fusjon av selskaper med samme eier
– Fusjon av selskaper med ulike eiere
– Fisjon av virksomhet til søsterselskap
– Fisjon hvor eiere skiller lag
Kurset skal også gi en gjennomgang av nødvendige dokumenter
ved de ulike eksemplene.
Forelesning med utgangspunkt i de praktiske problemstillinger et
mislighold medfører. Det legges opp til, og oppfordres til, erfaringsbidrag og spørsmål fra deltakerne underveis.
Undervisningsform/pedagogisk opplegg
Oppdatering
Oppdatering
Regnskapsfører:
Revisor:
7 timer rettslære
7 timer annet
Kursleder
Rune Stavenes, advokat, Advokatene Laastad, Stavenes, Aarseth,
Laastad og Ingebrigtsen.
Kurssteder
Dato
Trondheim
Strømstad
Stavanger
Gran Canaria
Oslo
12. okt
29. okt
11. nov
25. nov
17. des
|
86 N A R F K U R S 2015
Forelesning med praktiske eksempler. Vi vil også benytte fusjons- og
fisjonsveiledere i pintell.no.
Regnskapsfører: Revisor: Kursledere
4 timer finansregnskap
2 timer rettslære
1 time skatte-/avgiftsrett
4 timer regnskap
1 time skatt
2 timer annet
Lars Angermo og Stian Bringsjord, statsautoriserte revisorer/
autoriserte regnskapsførere, Sant Revisjon AS.
Kurssteder
Dato
Ålesund
Bergen
Oslo
29. okt
05. nov
12. nov
IT-avtaler –
inngåelse og oppfølging
Kolliderende regler innen
regnskap, skatt og avgift
Kurset gir god kjennskap til de vanligste problemstillinger som
oppstår i IT-prosjekter, og hvordan man kan redusere risikoen
for at prosjektet feiler. Vi gjennomgår sentrale tema som kunde
og leverandør bør diskutere før kontraktsinngåelse for at partene skal få et mer bevisst forhold til fordeling av oppgaver og
ansvar/risiko, og få fokus på hvordan dette bør følges opp underveis i prosjektet. Kurset gir også en oversikt over hvilke standardkontrakter som brukes ved IT-anskaffelser og praktiske tips
om bruken av dem. Vi går videre gjennom noen vilkår regnskapsførere bør være særlig bevisst på hvor regnskapsfører og kunde
har felles bruk av IT-løsninger. Til grunn for denne gjennomgangen er nye avtaleklausuler til oppdragsavtalen i KS Komplett. Vi
gjennomgår også særlige forhold knyttet til personvern ved ITleveranser, herunder skytjenester.
Kolliderende regler medfører utfordringer i den regnskapsmessige behandlingen på mange områder. Kurset går inn i kjerneområdet av løpende bokføring og rapportering, og fokuserer på
en del sentrale områder hvor det er ulike regler for periodisering
og verdivurdering mht. merverdiavgift, skatt og regnskap, men
som likevel må håndteres parallelt. Med utgangspunkt i teori og
case synliggjøres disse ulikhetene, og det gis forslag til løsninger.
Målgruppe
Kurset retter seg mot deg som er leder, oppdragsansvarlig og andre
som arbeider med regnskapsrapportering eksternt og/eller internt.
Kurset er på et avansert nivå og forutsetter forkunnskaper innen merverdiavgift, skatt og regnskap.
Kursinnhold
Målgruppe
Kurset passer godt for deg som jobber med små og mellomstore bedrifter som planlegger å investere i IT-løsninger og trenger kontraktsbistand eller har juridiske IT-utfordringer. Kurset passer også for deg
som selv har slike planer eller utfordringer.
Kursinnhold
• Typiske elementer og karakteristika ved IT anskaffelser
• Oversikt over relevante standardkontrakter
• Valg av kontraktsstandard
• Bruk av standardene og bilagene
• Kravene til løsningen/løsningsspesifikasjon
• Rettighetsregulering/lisensproblematikk og kildekode
• Leveransemetodikk – fossefall vs. smidig
• Prosjektorganisering, styring og rapportering
• Test og godkjenning
•Garanti
•Vederlag/prismodeller
• Reklamasjon og sanksjoner vs. andre virkemidler
•Prosjektoppfølging
• Endringshåndtering og utforming av endringsordre
• Løsningsstrategi ved konflikter
• Avtaleklausuler felles bruk av IT-systemer i KS Komplett
• Databehandleravtaler – personvern i IT-prosjekter
• Vedlikeholds- og driftsproblematikk
• Særlige problemstillinger for skytjenester
Undervisningsform/pedagogisk opplegg
Kurset gjennomføres som forelesninger med eksempler fra det praktiske liv. Det legges opp til spørsmål og diskusjoner fra deltakerne
underveis.
•
•
•
•
Ulike periodiseringsregler for merverdiavgift, skatt og regnskap
– Fakturaprinsipp
– Realisasjonsprinsipp
– Opptjenings- og sammenstillingsprinsipp
– Kontantprinsipp
– Korrekt rapportering kort-periodisk
– Korrekt årsrapportering
Ulike regler om uttak for merverdiavgift, skatt og regnskap
– Egenregiprosjekter
– Alminnelig omsetningsverdi
– Skattemessig tilvirkningskost
Særlige regler om fast eiendom
– Dekomponering
– Vedlikehold/påkostning
– Avskrivning og nedskrivning
– Justeringsregler
Særlige avgiftsområder
– Internasjonale merverdiavgiftsspørsmål
– Kjøp og salg over internett
– Behandling av formidling og kommisjon
– Fradragsrettspørsmål
– Regnskapsmessig verdi
Undervisningsform/pedagogisk opplegg
Kurset gjennomføres som forelesning med casegjennomgang, og gir
innspill til hvordan problemstillingene kan løses i praksis.
Oppdatering
Regnskapsfører: 3 timer finansregnskap
4 timer skatterett/avgiftsrett
Revisor: Oppdatering
Regnskapsfører: 7 timer rettslære
Revisor: 7 timer annet
3 timer regnskap
4 timer skatt
Kursleder
Roy Kristensen, høyskolelektor, Handelshøyskolen BI
Kursleder
Grete F. Stillum, advokat, Brækhus Dege Advokatfirma ANS
Kurssteder
Dato
Bergen
Oslo
20. nov
27. nov
Kurssteder
Dato
Kreta
Trondheim
Oslo
Strømstad
Bodø
Gran Canaria
Oslo
20. sep
13. okt
19. okt
30. okt
11. nov
25. nov
14. des
|
N A R F K U R S 2015 87
Kjøps- og avtalerett
Som rådgiver for bedrifter er det viktig å ha et minimum av kunnskap om avtaleinngåelse og avtaleforståelse; herunder kunne skille
ulike avtaletyper, vite hva som ofte skaper uenighet i ettertid, forstå hvordan problemene kan unngås, kjenne til reglene om hvem
som har fullmakt til å inngå ulike avtaler, samt vite når det er behov for å kontakte spesialkompetanse for å klargjøre avtaler. Målet
med kurset er både å øke forståelsen for regelverk som styrer ulike avtaler, og å gi grunnlag for selv å regulere rettigheter og forpliktelser på en god måte. Videre er det et mål om at kursdeltakeren skal kunne gjenkjenne typiske problemstillinger knyttet til avtaler
og anvende enkle grep for å sikre forutsigbarhet og gode løsninger.
Målgruppe
Kurset er egnet for deg som ønsker å lære mer om de avtaler som er særlig relevante for små og mellomstore bedrifter, og hva man spesielt
må være oppmerksom på ved inngåelse og gjennomføring av avtaler. For å få fullt utbytte av kurset bør du ha noen års erfaring fra intern eller
ekstern regnskapsføring i SMB-markedet eller ha ansvar for/bidra ved avtaleinngåelser i virksomheten.
Kursinnhold
• Hva som oftest skaper problemer ved avtaler. Oversikt over hvilke
bestemmelser i avtaler som bør leses ekstra nøye.
– Hva inngår i prisen
– Hva er avtalt levert
– Det avtalte leveres, men spesifikasjonen i avtalen viser seg å
være feil
– Det avtales endringer etter at kontrakten er signert uten at
kontrakten oppdateres
– Kunden bestiller noe som ikke passer og mener at leverandøren
burde ha skjønt det
– Kunden er ikke klar til å motta når leverandøren ønsker å levere
– Noe går galt under innstallering eller utpakking
– Det skjer noe galt etter at det leverte er tatt i bruk eller
solgt videre
• Avtalekompetanse – hvem har rett til å inngå avtaler på vegne av
bedriften. Klarhet i egne og motpartens fullmakter før
avtaleinngåelse kan sikre inngåelse av gyldige avtaler og
reduserer konfliktpotensialet
– Hvem kan binde bedriften
– Hvor langt går fullmakten til daglig leder
– Når må styret gi tilslutning
– Hvilke avtaler må generalforsamlingen godkjenne
– Avtaler inngått av underordnete uten fullmakt
•Avtaleinngåelse
– Avtalefrihet mellom profesjonelle parter
– Forskjellen på avtale og kontrakt
– Når blir man bundet i forhandlinger
– Enkelte typiske skjæringspunkter
– Når kan blir en avtale bindende selv om den ikke er signert
– Avtaleforbehold
– Hvilke betydning har vedlegg og standardbetingelser
vedlagt kontrakter
• Huskeliste for gjennomgang av avtaler
– Hvem – er avtalens parter/skal forpliktes
– Hva – skal hver part levere/bidra med/skal betales/
inngår i prisen
– Hvor – skal det leveres/avtalen oppfylles
– Hvordan – skal praktiske forhold ordnes
– Når – skal det leveres/annet utføres
– Slutt – hvordan avsluttes avtalen
• Gjennomføring av avtalen. Plikter som påligger partene i
forhandlingssituasjonen og gjennomføring av avtalen
– Undersøkelsesplikt og opplysningsplikt
– Reklamasjonsplikt
– Lojalitet i avtaleforhold
– Tolkning av inngåtte avtaler
– Hva gjelder når noe ikke er regulert i avtalen
|
88 N A R F K U R S 2015
• Spesielle avtalesituasjoner
– Forretningsavtaler med nærstående parter
– Kravet til forretningsmessige vilkår
– Hvilke prosedyrer må følges
– Hva er konsekvensen av at prosedyrene ikke overholdes
– Hva skjer med avtalen hvis motparten går konkurs
– Hvilke avtaler kan videreføres av konkursboet
– Hvilke krav kan fremmes overfor boet
– Hvordan ivareta egne interesser overfor bostyrer
– Intensjonsavtaler
– Opsjonsavtaler
• Hva når det oppstår uenighet i ettertid.
Tvisteløsningsmekanismer – er rettssak beste løsning?
– Forsinkelse og mangler
– Retting, omlevering, prisavslag, hevning og erstatning
– Ugyldighet
• Case-basert. Typiske avtaler for å illustrere ulike problemstillinger;
– Kjøp av eiendom i næringsforhold
– Avtale om oppføring av bolig
– Husleieavtaler
– Løpende vareleveranser
Undervisningsform/pedagogisk opplegg
Gjennomgang av sentralt regelverk som knyttes opp til og illustreres ved bruk av typiske avtaler og eksempler. Vi ser på særtrekk ved
ulike avtaletyper, typiske problemstillinger, hva som kan gå galt og
løsningsstrategier ved tvister.
Oppdatering
Regnskapsfører:
Revisor:
7 timer rettslære
7 timer annet
Kursleder
Cecilie Haavik, advokat/partner, Advokatfirmaet DLA Piper DA
Kurssteder
Dato
Kreta
Sandefjord
Oslo
Bodø
Ålesund
Tromsø
21. sep
12. okt
05. nov
10. nov
11. nov
26. nov
Kommunikasjon av
regnskap og analyse
Konsernregnskap
Som gode rådgivere skal vi gjøre den vanskelige jobben med å
ta korrekte beslutninger enklere for beslutningstakeren. Vi fokuserer på områdene som er kritiske for virksomhetens suksess.
Vi beveger oss fra finansregnskapet til driftsregnskapet, måler
prestasjonene og forsøker å besvare spørsmålet om hvor pengene tjenes og hvor de tapes. Når dette arbeidet er gjort bør vi
sørge for å kommunisere konklusjonene gjennom rapporter og
analyser på en effektivt måte til den som skal ha informasjonen.
Kurset gir inngående kunnskap om reglene for utarbeidelse av
konsernregnskap og viser teknikkene for gjennomføring ved
hjelp av regneark. Fremstillingen tar utgangspunkt i de norske
reglene om virksomhetskjøp og konsernregnskap, samtidig som
avvikene i IFRS også påvises. Kurset gjennomgår i tillegg metodene for begrenset konsolidering og viser regnskapsmessige
valgmuligheter innenfor hele konsolideringsområdet.
Målgruppe
Kurset er relevant for deg som ønsker å fokusere på driftsanalyse og
konstruksjon av rapporter og analyser. Dette gjelder spesielt de som
ønsker å utvide sitt ansvarsområde og sin rolle fra en mer tradisjonell
økonomifunksjon til å bidra med mer aktiv beslutningsstøtte i det løpende strategiske arbeidet.
Kurset retter seg mot deg som jobber med konsernregnskap eller
inngår i konsernstab og som ønsker å holde deg oppdatert eller øke
dine kunnskaper innenfor dette feltet. Kurset passer også for deg
som leverer input til konsernstab. Kurset er relativt avansert og passer derfor best for deltakere med god regnskapsteoretisk bakgrunn
og solid regnskapsforståelse.
Kursinnhold
Kursinnhold
Kurset vil gi en oversikt over relevante nøkkeltall i regnskapsanalyser, og drøfte disse
• Hvordan er resultatet bygd opp? hvor kommer resultatene fra?
Hvilke områder bidrar til resultatet og hvilke reduserer?
• Bruttofortjeneste/Dekningsbidrag/Marginer – betydningen og
viktigheten av disse for gode resultater
• Soliditet – Hva skjer om det oppstår en periode med tap?
Er soliditeten god nok til å tåle det, eller vil egenkapitalen gå tapt i
første motgangsperiode?
• Likviditet – skaper vi likviditet eller tappes virksomheten
• Vi ser på hvordan key performance indicators er satt sammen og
hensikten med å belyse disse for ledelsen.
• Vi ser på budsjett/prognose og forecasting metoder for å oppnå
bedre kontroll og resultater
Vi fokuserer på analysemetoder og ser på hvordan vi best kan
visualisere resultatene på en effektiv måte. Mottaker av informasjonen bør lett kunne forstå det vi ønsker å formidle. Vi ser på forskjellige typer rapporter og grafer og hva de egner seg best til. Vi ser på
hvordan vi legger frem informasjonen ovenfor brukeren og hvordan
vi følger opp i etterkant.
Undervisningsform/pedagogisk opplegg
Forelesning med aktiv deltakelse. Vi analyserer virksomhetsdrift i forskjellige bransjer og ser på forskjellige måter å visualisere resultatene.
Det blir mange gruppebaserte oppgaver med regneeksempler både
med finansielle og ikke-finansielle nøkkeltall.
Målgruppe
• Konsernregnskapspliktens omfang
• Oppkjøpsmetode og kontinuitet
• Full og begrenset konsolidering
•Minoritetsinteresser
•Merverdianalyse
• Interne elimineringer og utsatt skatt
• Konsernregnskap etter oppkjøpsåret
• Konsolidering i flere ledd
• Omregning av utenlandske selskaper
• Egenkapitalmetode og bruttometode
• Trinnvis kjøp av aksjer
• Trinnvis salg av aksjer
Undervisningsform/pedagogisk opplegg
Forelesninger med et stort antall praktiske eksempler. Alle de sentrale teoriområdene er ledsaget av konkrete eksempler. Mange av
eksemplene viser gjennomføringen ved bruk av regneark.
Oppdatering
Regnskapsfører:
Revisor:
7 timer finansregnskap
7 timer regnskap
Kursleder
Roy Kristensen, høyskolelektor, Handelshøyskolen BI
Oppdatering
Regnskapsførere: 7 timer finansregnskap
Revisorer:
7 timer regnskap
Kursleder
Steve Cole, autorisert regnskapsfører/registrert revisor, Intelliview AS
Kurssteder
Dato
Bergen
Kristiansand
Oslo
Oslo
22. okt
30. okt
06. nov
16. des
Kurssteder
Dato
Trondheim
Oslo
22. okt
26. okt
|
N A R F K U R S 2015 89
Kontantstrømanalyse
Kontroll på dokumentasjonen
Kontantstrømanalyser kan benyttes for flere formål. Gjennom
en slik analyse får brukeren et bilde av situasjonen i foretaket,
risikosignaler avdekkes, konsekvenser av fremtidige planer blir
tydeligere, og mulige interessenter får et grunnlag for verdsettelse av foretaket. Kontantstrømanalysen fokuserer på nettopp
kontantstrømmene, og er fri for regnskapsmessige periodiseringer og avsetninger. Kurset fokuserer på å utarbeide og vurdere
kontantstrømanalyser.
Som regnskapsfører har du en rekke dokumentasjonsregler å
forholde deg til, det være seg i bokføringsloven, skatte- og avgiftslovgivningen, god regnskapsføringsskikk, hvitvaskingsloven m.m. Gjennom kurset skal du få økt innsikt i hvilken type
dokumentasjon som kreves, hvem som har oppbevaringsplikten
og hvor lenge oppbevaringen må skje. Kurset vil også gi tips om
hvordan regnskapsfører og kunde kan samarbeide om å rasjonalisere oppbevaringen.
Målgruppe
Målgruppe
Kursinnhold
Kursinnhold
Kurset passer for deg som ønsker å benytte regnskapet til analyseformål. Kurset er velegnet både i forbindelse med rapportering til regnskapskunder, og for å benytte kontantstrømanalyser som et verktøy i
rådgivning av kunder. For å få utbytte av kurset bør du ha grunnleggende regnskapsforståelse.
• Årsregnskapet som grunnlag
• Avsløring av regnskapsmanipulasjon
• Forsvarlig egenkapital
•Formål
• Hva gir kontantstrømanalysen svar på
• Metoder for oppstilling
• Teknisk utarbeidelse
•Faresignaler
•Begrensninger
•Budsjettanalyse
•Likviditetsstyring
• Sammenheng mellom kontantstrømanalyse og nøkkeltallsanalyse
• Finansiell risiko
• Behandling av oppkjøp
• Kontantstrømanalyse for konsern- og selskapsregnskap
• Analyse og restrukturering av foretak i finansielle vanskeligheter
Undervisningsform/pedagogisk opplegg
Forelesing med diskusjon og praktiske eksempler.
Kurset er tilrettelagt for deg som håndterer dokumentasjons- og oppbevaringsplikter på vegne av egen regnskapsvirksomhet eller som
regnskapsfører for andre. Kurset skal gi økt trygghet for at dokumentasjonen er tilstrekkelig, og at den oppbevares betryggende sikret, i
lang nok tid og på rett sted.
• Gjennomgang av dokumentasjonskrav og hva det innebærer
i praksis
– Bokføringsloven, herunder lønnsdokumentasjon
– God regnskapsføringsskikk
– Risikostyringsforskriften
– Hvitvaskingsloven
• Regnskapsførers krav til oppdragsdokumentasjon vs. kundens
oppbevaringsplikter
– Plassering av oppbevaringsplikten
– Avtale om oppbevaring for hverandre
•Oppbevaringsmedium
• Elektronisk tilgjengelighet i bokføringsloven
•Oppbevaringstid
– Hovedreglene for regnskapsfører og kunde
– Dokumentasjon som har annen oppbevaringstid enn fem år
•Oppbevaringssted
•Sikring
Undervisningsform/pedagogisk opplegg
Forelesning med diskusjon og praktiske eksempler.
Oppdatering
Regnskapsfører: 7 timer finansregnskap
Revisor: 7 timer regnskap
Kursleder
Gunnar A. Dahl, atatsautorisert revisor/siviløkonom MBA/
Seniorforeleser, DHT Corporate Services AS/Norges Handelshøyskole
Oppdatering
Regnskapsfører: Revisor: 3,5 timer bokføring
3,5 timer RF-regelverket/GRFS
3,5 timer regnskap
3,5 timer annet
Kursleder
Terje Melhus, kvalitetssjef/autorisert regnskapsfører,
Visma Services Norge AS
Kurssteder
Dato
Sandefjord
Hamar
Oslo
Tromsø
14. okt
30. ok
23. nov
25. nov
|
90 N A R F K U R S 2015
Kurssteder
Dato
Kreta
Sandefjord
Oslo
Strømstad
Gran Canaria
Stavanger
Ålesund
Bergen
Trondheim
Tromsø
Oslo
19. sep
13. okt
21. okt
29. okt
05. nov
11. nov
13. nov
17. nov
19. nov
26. nov
17. des
KS Komplett
– effektiv og god kvalitetssikring
Kvalitetssikring av regnskapet:
1. planlegging og organisering
Kurset er et brukerkurs i kvalitetssikringssystemet KS Komplett.
Etter kurset skal du som deltaker være godt orientert om hva
KS Komplett inneholder, kjenne til når hjelpemidlene er aktuelle å bruke og ikke minst være i stand til bruke innholdet på
riktig og effektiv måte. Kurset vil hjelpe deg med å etablere og
sikre kontorets kvalitetsrutiner både på byrå og oppdragsnivå,
og omhandler også gjennomgang og maldokumenter for å etterkomme risikostyringsforskriftens krav til regnskapsbyråer.
Foredragsholder vil ut fra egne erfaringer som regnskapsfører i
både lite og stort regnskapsbyrå, samt som kvalitetskontrollør
i NARF, sette fokus på hvilke rutiner og andre hjelpemidler du i
din jobb kan få god nytte av.
Dette kurset omhandler planlegging og organisering av regnskapsarbeidet. Dersom disse forholdene håndteres på en god
måte, ligger forholdene til rette for effektiv gjennomføring av
regnskapsarbeidet, med høy kvalitet og en tilstrekkelig lav risiko
for feil. Kurset tar for seg formelle krav i blant annet regnskapsfører- og bokføringsreglene, hvitvaskingsloven og internkontrollforskriften, samt gir praktiske råd om rutiner og verktøy i kvalitetsarbeidet. Kurset utgjør første del av en serie på tre kurs om
kvalitetssikring av regnskapet. De to neste delen er «Løpende
regnskapsføring», som tar for seg det periodiske regnskapsarbeidet som danner grunnlaget for etterfølgende rapportering,
og «Rapportering og kvalitetskontroll» som ser på årsoppgjøret
og etterkontrollen av det produserte regnskapet. Kursene kan
tas samlet eller som enkeltstående kurs.
Målgruppe
Alle ansatte i regnskapsbyrå eller regnskapsavdeling, som bruker eller
ønsker å bruke KS Komplett i sitt daglige arbeid. Som deltaker bør du
ha en grunnleggende forståelse for regnskapsføring og avstemming.
Kursinnhold:
• Gjennomgang av innholdet i KS Komplett
• Opplegg for risikostyring og internkontroll
• Avtaler og fullmakter
• Rutiner for oppdragsutførelse
• Praktisk bruk av avstemmingsskjemaer
• Gjennomgang av KS komplett sine kapitler
• Dokumentasjon av eget arbeid
• Dokumentasjon av regnskapet
• Kvalitetskontroll av eget og medarbeideres arbeid
• Personell – Økonomi – Utvikling
• Sikkerhet – Interne rutiner
• Individuelle tilpasninger
Undervisningsform/pedagogisk opplegg
Forelesning og praktisk demonstrasjon av dokumentene i KS komplett, med konkrete forslag til løsninger rundt implementering og
bruk av produktet.
Oppdatering
Regnskapsfører: 4 timer RF-regelverk/GRFS
3 timer annet
Revisor: 7 timer annet
Kursleder
Helge Mass Andersen, seniorkonsulent /autorisert regnskapsfører,
Accountor
Målgruppe
Kurset er velegnet for ledere i regnskapsbedrifter med ansvar for å
utvikle, implementere og overvåke rutiner, systemer og internkontroll. Dette gjelder også ledere med et ansvar for kvaliteten i de regnskapstjenestene som leveres. Kurset er også nyttig for deg som har
ansvaret for regnskapsfunksjoner internt i virksomhet.
Kursinnhold
• Risikostyring og internkontroll (formelle krav, praktisk betydning,
verktøy, vesentlighet mv.)
• Organisering av og rutiner i regnskapsfunksjonen
• Intern og ekstern kommunikasjon
• Dokumentasjon av regnskapsarbeidet, herunder
oppdragsdokumentasjon
• Ressursstyring – kompetanse og kapasitet
• Bruk av IT-løsninger
• Kundevurdering og kundekontroll
• Oppdragsavtaler og fullmakter
Undervisningsform/pedagogisk opplegg
Forelesning med praktiske case og diskusjoner med bruk av eksempler, herunder demonstrasjon av maler og veiledninger i KS
Komplett. Det benyttes gjennomgående case som er felles for alle de
tre kursene i kursserien.
Oppdatering
Regnskapsfører: Revisor: 2 timer finansregnskap
2 timer bokføring
3 timer RF-regelverket/GRFS
4 timer regnskap
3 timer annet
Kursleder
Harald Løvdal, Statsautorisert revisor/spesialrådgiver
virksomhetsstyring, SpareBank1 Regnskapshuset SMN AS
Kurssteder
Dato
Trondheim
Bergen
Kristiansand
Oslo
19. okt
10. nov
17. nov
30. nov
Kurssteder
Dato
Kristiansand
Trondheim
Oslo
Strømstad
Bergen
14. okt
15. okt
20. okt
28. okt
30. okt
|
N A R F K U R S 2015 91
Kvalitetssikring av regnskapet:
2. løpende regnskapsføring
Kvalitetssikring av regnskapet
3. årsavslutning og kvalitetskontroll
Dette kurset fokuserer på prosessen med å faktisk føre et regnskap.
Kurset tar for seg formelle krav knyttet til løpende regnskapsføring, blant annet i bokførings- og regnskapsførerregelverkene,
samt gir praktiske råd om risikoområder, vesentlighetsbetraktninger, rutiner og verktøy i kvalitetsarbeidet. Kurset utgjør andre
del av en serie på tre kurs om kvalitetssikring av regnskapet. Det
første kurset er «Planlegging og organisering», som tar for seg
utvikling, implementering og overvåking av rutiner, systemer, internkontroll mv, mens de tredje kurset er «Årsavslutning og kvalitetskontroll», som ser på årsoppgjøret og etterkontrollen av det
produserte regnskapet. Kursene kan tas samlet eller hver for seg,
som frittstående kurs.
Dette kurset tar for seg regnskapsavslutning og årsoppgjør, herunder utarbeidelse av årsregnskap og ligningsoppgaver. Kurset
går videre inn på kvalitetskontroll av det utførte årsoppgjøret.
Kurset tar for seg formelle krav til utarbeidelse av årsregnskap og
ligningsoppgaver, blant annet regnskaps-, skatte- og regnskapsførerregelverkene, samt gir praktiske råd om risikoområder, vesentlighetsbetraktninger, rutiner og verktøy i kvalitetsarbeidet.
Kurset utgjør siste del av serie på tre kurs om kvalitetssikring av
regnskapet. De to første kursene er «Planlegging og organisering», som tar for seg utvikling, implementering og overvåking
av rutiner, systemer, internkontroll mv., og «Løpende regnskapsføring», som tar for seg det periodiske regnskapsarbeidet som
danner grunnlaget for etterfølgende rapportering. Kursene kan
tas samlet eller hver for seg, som frittstående kurs.
Målgruppe
Kurset er velegnet for deg som gjennomfører regnskapsarbeid, særlig
knyttet til løpende bokføringsarbeid. Dette gjelder også ledere med
et ansvar for kvaliteten i de regnskapstjenestene som leveres. Kurset
er også nyttig for deg som utfører eller har ansvaret for slike regnskapsfunksjoner internt i virksomhet.
Kursinnhold
• Forståelse av kundens virksomhet og rutiner
• Bokføringsregler, ajourhold og frister
• Regnskapsprinsipper og skatteregler
• Oppfølging av dokumentasjon
• Vurdering av urimelige eller usannsynlige transaksjoner og
disposisjoner
• Bokføring av transaksjoner og disposisjoner
• Periodiske avstemminger
• Periodiske regnskapsrapporter til kunden
• Dokumentasjon til kunden og regnskapsfører
Undervisningsform/pedagogisk opplegg
Forelesning med praktiske case og diskusjoner med bruk av eksempler, herunder demonstrasjon av maler og veiledninger i KS Komplett.
Det benyttes gjennomgående case som er felles for alle de tre kursene i kursserien.
Oppdatering
Regnskapsfører: Revisor: 1 time finansregnskap
3 timer bokføring
3 timer RF-regelverket/GRFS
4 timer regnskap
3 timer annet
Kursleder
Tine Solenby, autorisert Regnskapsfører/teamleder,
SpareBank1 Økonomihuset AS
Målgruppe
Kurset er velegnet for deg som gjennomfører regnskapsarbeid,
særlig knyttet til årsoppgjør med utarbeidelse av årsregnskap og
ligningsoppgaver. Dette gjelder også ledere med et ansvar for kvaliteten i de regnskapstjenestene som leveres. Kurset er også nyttig
for den som utfører eller har ansvaret for slike regnskapsfunksjoner
internt i virksomhetene.
Kursinnhold
• Risikovurdering av oppdrag
• Forståelse av kundens virksomhet og rutiner
• Regnskaps- og skattemessige vurderings- og periodiseringsregler
• Vurdering av usikkerheter, estimater og andre spørsmål
• Vurdering av urimelige eller usannsynlige beløp og
sammenhenger
• Sluttposteringer og regnskapsmessige disposisjoner
• Avstemming og dokumentasjon av rapporteringsgrunnlaget
• Særlige utfordringer i rene rapporteringsoppdrag
• Intern kvalitetskontroll av årsoppgjøret
• Underskrifter, innsending og oppbevaring
• Dokumentasjon til kunden og regnskapsfører
Undervisningsform/pedagogisk opplegg
Forelesning med praktiske case og diskusjoner med bruk av eksempler, herunder demonstrasjon av maler og veiledninger i KS Komplett.
Det benyttes et gjennomgående case, som er felles for alle de tre kursene i kursserien.
Oppdatering
Regnskapsfører:
Revisor: 5 timer finansregnskap
1 time bokføring
1 time RF-regelverket/GRFS
6 timer regnskap
1 time annet
Kursleder
Roy Kristensen, høyskolelektor, Handelshøyskolen BI
Kurssteder
Dato
Kurssteder
Dato
Stavanger
Bergen
Haugesund
Trondheim
Oslo
14. okt
23. okt
05. nov
17. nov
17. des
Oslo
Haugesund
Stavanger
Bergen
Gran Canaria
23. okt
03. nov
10. nov
16. nov
23. nov
|
92 N A R F K U R S 2015
Lønnstakere og næringsdrivende over landegrensene
Formålet med kurset er å gi deltakerne en god oversikt over regelverket både når det gjelder utlendinger som arbeider/driver virksomhet i Norge og norske arbeidstakere/næringsdrivende i utlandet. Kurset har en praktisk tilnærming og gir en innføring i hvilke
skjemaer/dokumenter som skal leveres til ulike offentlige myndigheter. Antallet personer som innvandrer til Norge på grunn av
arbeid øker fra år til år. Samtidig er det mange norske arbeidstakere som i kortere eller lengre perioder oppholder seg i utlandet på
grunn av arbeid. Både norske og utenlandske næringsdrivende driver i stadig større grad virksomhet over landegrensene. Har du
oversikt over reglene om skatteplikt, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, lønnsrapportering, fast driftssted, skatteavtaler m.m på
dette området? Hvilke rapporteringsregler som gjelder, registrering av utenlandske arbeids-/oppdragstakere, om ansatte skal være
med i bedriftens otp-ordninger osv? I løpet av dette kurset er målet at du skal få grunnleggende og nødvendig kompetanse for riktig
skattemessig og lønnsmessig behandling av utenlandsrelaterte arbeids- og virksomhetsforhold. Med kursdokumentasjonen ligger
en sjekkliste i forhold til hva du må huske på når du får utenlandske arbeidstakere på lønningslista.
Målgruppe
Kurset passer for deg som arbeider med lønn og regnskapsføring og som ønsker å
være en aktiv rådgiver når du bistår kunder som jobber med personer
eller virksomheter som har arbeids-/oppdragsforhold over landegrenser.
Kursinnhold
• Utenlandske arbeidstakere i Norge, ansatte/innleide
• Arbeid i utlandet av utenlandsk arbeidstaker for norsk
arbeidsgiver
•Entrepriseoppdrag
• Arbeidstakere bosatt i Norge som arbeider i utlandet
• Utenlandske næringsdrivende med virksomhet i Norge
• Norske næringsdrivende med virksomhet i utlandet
• Formelle tillatelser og søknader
– Skattekort, arbeids- og oppholdstillatelser
– Byggekort
– Renholdskort
• Særskilt rapporteringsplikt
• Spørsmål om skatteplikt og konsekvenser av dette
• Bestemmelser om skatteplikt etter norsk skattelov
– Standardfradrag for utenlandske arbeidstakere
– Skatteplikt som bosatt
– Begrenset skatteplikt
– Arbeidsinnleie
– Entreprise og grensen mot arbeidsinnleie
• Fast driftssted
•Skatteavtaler
•Forskuddsstrekk
– Hovedregel om forskuddstrekk
– Terminoppgjør og innbetaling av forskuddstrekket
• Lønnsrapportering på a-meldingen
•Arbeidsgiveravgift
– Hovedregel
– Pliktig medlemskap i norsk folketrygd
– Unntak (EØS-avtalen og andre trygdeavtaler)
• Arbeidsgivers dekning av utgifter
– Utenlandske pendlere
Undervisningsform/pedagogisk opplegg
Forelesning hvor temaene illustreres ved bruk av praktiske eksempler, gjerne fra rettspraksis, og konkrete bokettersyn, uttalelser fra
Finansdepartementet og Skattedirektoratet. Kursdokumentasjonen
er fyldig og inneholder maler og sjekklister du vil ha nytte av.
Oppdatering
Regnskapsfører: 7 timer skatte-/avgiftsrett
Revisor: 7 timer skatt
Kursleder
Harald Breivik, advokat, Advokathuset Breivik AS
Kurssteder
Dato
Stavanger
Sandefjord
Trondheim
Oslo
12. okt
13. okt
16. okt
06. nov
|
N A R F K U R S 2015 93
Mitt investeringsselskap
MVA over landegrensene
Mange aksjonærer har valgt å etablere et holdingselskap som
eierselskap til selskaper som har aktiv drift. Fremover vil både
gründere, investorer og styrer ha ønske om å diskutere om holdingselskap bør etableres. Dette kurset skal gi deg bedre kompetanse til å bistå de som allerede har etablert og de som vurderer å etablere holdingselskap. Vi går inn på motivene for å ha
holdingselskap, konsekvensene av dette og hvordan holdingselskapet kan brukes.
Kurset tar for seg internasjonal varehandel og handel med fjernleverbare og stedbundne tjenester over landegrenser. Kurset
gjør deltakerne i stand til å forstå hovedreglene for merverdiavgift ved grenseoverskridende transaksjoner og foreta korrekt avgiftsbehandling. Kurset dekker alt fra kjøp av enkel programvare
fra utlandet fjernlevert via internett til mer komplisert grenseoverskridende handel.
Målgruppe
Kurset retter seg mot deg som arbeider med import eller eksport av
varer og/eller tjenester i en eller annen form. Kurset er på et avansert
nivå og forutsetter forkunnskaper innen merverdiavgift.
Kurset retter seg mot deg som gir råd til eiere av selskaper. I tillegg vil
kurset være nyttig for deg som ønsker å kjenne mer til motivene bak
og konsekvensene av det å eie et holdingselskap. Kurset baserer seg
på at deltakerne har grunnleggende kunnskaper om skatt.
Kursinnhold
• Kort om beskatning av investeringer
– Hovedtrekk i skattemodellene
– Fristelser – spørsmålene
• Hva skal holdingselskapet holde på med?
– Hvorfor holdingselskap
– Hva skal holdingselskapet drive med
• Hvordan dele ut midler til eier?
– Metoder for utdelinger
– Utfordringen med fordeling av innbetalt kapital
– Kapitalnedsettelser – eksempler
– Aksjespleis påvirker ikke skatteposisjoner
– Utstedelse av nye aksjer
– Eksempel på endring aksjeklasser
– Lån fra selskapet
– Lån til selskapet
• Når skal man tenke på holdingselskap – og hvordan komme dit?
– Tenke holdingsstruktur ved AS-etableringer og
omorganiseringer
– Overføring av aksjer til selskap
– Salg av selskap – eid personlig
– Enkeltpersonforetak til konsern
• Formuesskatt – tenk på riktig kapitalstruktur
– Viktige momenter
– Eiendomskonsern – formuesskatt
• Generasjonsskifte i mitt investeringsselskap
Undervisningsform/pedagogisk opplegg
Foredrag med eksempler og diskusjon om sentrale problemstillinger
Oppdatering
Regnskapsfører:
Revisor: Målgruppe
Kursinnhold
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Norske MVA-regler ved import/eksport
Import og eksport av varer
Import og eksport av tjenester
Stedbundne og fjernleverbare tjenester
Elektroniske tjenester
Overføringer mellom selskaper og filialer
Kort om særlige avgiftsområder som petroleumsvirksomhet,
leveranser til skip og fly, vare- og persontransport
Refusjon av merverdiavgift i Norge
Merverdiavgift i EU – grunnleggende regler
Opprinnelseslandprinsipp og destinasjonslandprinsipp
Reglene om leveringssted – varer og tjenester
Reglene om registrering
VAT-plikt, fritak og unntak
VAT i EU ved import/eksport av varer og tjenester
Varehandel mellom land i EU (Intra-community)
Trepartshandel internt i EU (triangulering)
Transaksjoner i EU som involverer Norge
Refusjon av merverdiavgift (inkl breddegradrisiko)
Undervisningsform/pedagogisk opplegg
Kurset gjennomføres som forelesninger med praktiske eksempler.
Oppdatering:
Regnskapsfører: 7 timer skatte-/avgiftsrett
Revisor: 7 timer skatt
Kursleder
Roy Kristensen, høyskolelektor, Handelshøyskolen BI
4 timer skatte-/avgiftsrett
3 timer rettslære
4 timer skatte-/avgiftsrett
3 timer annet
Kursleder
Svein Harald Wiik, statsautorisert revisor/partner, BDO.
Kurssteder
Dato
Stavanger
Oslo
Bergen
Oslo
Trondheim
Gran Canaria
13. okt
20. okt
21. okt
03. nov
18. nov
23. nov
|
94 N A R F K U R S 2015
Kurssteder
Dato
Stavanger
Oslo
05. okt
29. okt
MVA 2015
– ofte stilte spørsmål og nyheter
Kursets innhold er basert på ulike spørsmål om MVA som rettes til NARFs fagsupport, og dekker således mange aktuelle områder
innen MVA-faget. Kurset gir deg også overblikk over aktuelle emner og nyheter innen MVA. Kurset er praktisk rettet og gir deg svar
på viktige grensedragninger og kategoriseringer innen MVA. V
Målgruppe
Kurset er aktuelt for deg som arbeider med MVA i en eller annen form.
Kursinnhold
• Kort introduksjon – Sentrale begreper
– Omsetningsbegrepet og næringsbegrepet
– De ulike tjenestebegrepene
– Sammensatte ytelser
– Avgiftssubjektet
– Omsetning ved bruk av tredjemenn, underleverandører,
formidlere/agenter mv.
– Uttak
• Viderefakturering og kostnadsdeling
– Anses dette som omsetning/næring?
– Har det betydning om det gjøres et påslag eller ikke?
– Fakturering av sammensatte ytelser – kickoff/fagseminar,
avgiftssatser mv.
– Fakturering av event med «kunstnerisk» innslag
– Sponsoravtaler, bytte, rabatter og bonus
– Viderefakturering av utlegg
– Kostnadsdeling – fordeling av kostnader
– Innenfor fellesregistrering/til eksterne
– Konsekvenser for fradragsretten?
• Fradrag for inngående merverdiavgift
– Vilkår for fradragsretten – hva er siste nytt?
– Aktuelle saker/tema
– Når er fradragsretten er avskåret?
– Velferdstiltak, teambuilding mv.
– Dokumentasjonskrav
– Særlig om interessefellesskap
• Aktuelle emner
•Trepartsoppgjør
– Erstatning, forsikring, inkasso, tap på fordring
– Har det betydning hvem faktura er stilet til?
• Fjernleverbare tjenester
– Hva er fjernleverbare tjenester og avgiftsbehandlingen av disse?
– Filial/hovedkontor
– Fellesregistrering
– Elektroniske tjenester
• Salg til/i EU – Leveringssted (Incoterms), registreringsplikt
– Undervisning
– Kantine
– Kantinebidrag vs. bruker betaling
– Ansatt vs. kantineoperatør
•Parkering
• Hvordan rette feil?
• Nyheter om MVA
– Aktuelle dommer, uttalelser, klagesaker
– Hva forventes av endringer i den nærmeste framtid?
Undervisningsform/pedagogisk opplegg
Forelesning med praktiske eksempler og illustrasjoner, samt mulighet for spørsmål og diskusjoner.
Oppdatering
Regnskapsførere: 7 timer skatte-/avgiftsrett
Revisorer:
7 timer skatt
Kursleder
Cecilie Aasprong Dyrnes, advokat,
Arntzen de Besche Advokatfirma AS, Oslo
Kurssteder
Dato
Bergen
Oslo
Strømstad
Hamar
Gran Canaria
Stavanger
Oslo
19. okt
23. okt
26. okt
27. nov
03. nov
12. nov
23. nov
|
N A R F K U R S 2015 95
MVA– uttaks- og justeringsreglene
fra teori til praksis
Ny god regnskapsføringsskikk
Kurset omhandler to krevende emner innenfor merverdiavgiftens område. Begge kursets deler vil gi nyttige innspill til hvordan regelverket skal anvendes i praksis. Kurset gir en grundig
gjennomgang av når reglene om uttaksmerverdiavgift kommer
til anvendelse, og hvilket avgiftsgrunnlag som skal benyttes
ved uttak av varer og tjenester fra virksomheten. Uttaksreglene
blir illustrert med praktiske eksempler blant annet hentet fra
avgiftsmyndighetenes praksis. Vi vil, i tillegg til å behandle de
alminnelige reglene ved uttak av varer og tjenester, også gjennomgå uttaksreglene som kommer til anvendelse ved oppføring
mv. av bygg i egen og fremmed regi. Justeringsreglene ble innført i 2008 og gir anvisning på hvordan inngående avgift skal justeres opp eller ned avhengig av hvordan en anskaffelse brukes.
Ved praktiske eksempler og oppgaver går vi gjennom i hvilke
situasjoner det må inngås avtaler om overføring av justeringsrett og/eller -plikt. Videre vil kurset gi nyttige innspill knyttet til
muligheter og fallgruver som praktisering av justeringsreglene
kan innebære.
Målgruppe
Kurset er aktuelt for deg som arbeider med MVA i en eller annen form.
Kursinnhold
•Uttaksmerverdiavgift
– Generelt om uttaksmerverdiavgift
– Uttak av varer
– Uttak av tjenester
– Særlige formål
– Personkjøretøy
– Bygg og anlegg
– Fritak/unntak
– Beregningsgrunnlaget
•Justeringsreglene
– Hva er en kapitalvare
– Når oppstår rett og/eller plikt til å justere
– Overføring av rett og plikt til å justere
– Justeringsperioden
– Beregning av justeringsbeløp
Undervisningsform/pedagogisk opplegg
Det vil bli foretatt en oversiktlig teoretisk gjennomgang av regelverket. Gjennomgangen vil bli illustrert gjennom eksempler fra domstols- og administrativ praksis. Det vil bli benyttet eksempler og oppgaver for å illustrere viktige poenger og sammenhenger. Oppgavene
vil bli gjennomgått og løst i plenum gjennom aktiv deltagelse fra
kursdeltakerne.
Oppdatering
Regnskapsfører:
Revisor: Målgruppe
Kurset er svært aktuelt for alle ansatte i ekstern regnskapsførervirksomhet. Standardens innhold kan også være anvendelig som kvalitetsnorm hos virksomheter som fører regnskapet selv, og kurset passer derfor også for deg som jobber med intern regnskapsføring.
Kursinnhold
• Bakgrunn for endringene
• Struktur i ny standard
• Endringer i forhold til tidligere standarder
• Utgangspunkt og definisjoner
• Forutsetninger for å kunne påta seg regnskapsføreroppdrag
• Oppdragsavtale og fullmakter
• Oppdragsgivers regnskapsmateriale
•Oppdragsutførelse
– Generelt
– Faktureringsoppdrag
– Lønnsoppdrag
– Bokføringsoppdrag
– Årsoppgjørsoppdrag
– Rene rapporteringsoppdrag
•Oppdragsdokumentasjon
•Kvalitetskontroll
Undervisningsform/pedagogisk opplegg
Forelesning med bruk av eksempler og diskusjoner.
Oppdatering
Regnskapsfører:
Revisor:
7 timer RF-regelverket/GRFS
7 timer annet
Kursledere
Terje Melhus, kvalitetssjef/autorisert regnskapsfører,
Visma Services Norge AS
Helge Mass Andersen, autorisert regnskapsfører, Accountor
7 timer skatte-/avgiftsrett
7 timer skatt
Kursleder
Jørgen Bull, advokat, Tax & Legal Advokatfirma DA
Kurssteder
Dato
Sandefjord
Haugesund
Oslo
Ålesund
Drammen
Gran Canaria
16. okt
02. nov
04. nov
12. nov
16. nov
24. nov
|
Ny standard for god regnskapsføringsskikk (GRFS) trådte i
kraft fra 01.01.15 og erstattet de standardene vi har hatt i en
årrekke (GRFS 0 Allment om regnskapsføringsoppdrag, GRFS 1
Bokføring og årsoppgjør, GRFS 2 Lønn og GRFS 3 Fakturering).
For en ekstern regnskapsfører vil det være avgjørende å sette
seg godt inn i innholdet i den nye standarden for god regnskapsføringsskikk. Regnskapsfører må tilpasse seg nye krav, men vil
også kunne nyte godt av forenklinger som er gjort. Videre er det
nødvendig å gjøre seg kjent med strukturen i den nye standarden for å kunne etterleve denne.
96 N A R F K U R S 2015
Kurssteder
Dato
Trondheim
Oslo
Bergen
Kristiansand
Ålesund
Stavanger
Drammen
Bodø
Sandefjord
Oslo
13. okt
20. okt
22. okt
26. okt
09. nov
13. nov
18. nov
24. nov
26. nov
18. des
Oppdragsplanlegging,
kundeanalyse og kundekontakt
Tusenvis av norske små og mellomstore virksomheter har begrensende ressurser til å ivareta egne økonomiske interesser fullt ut. De
trenger bedre økonomisk styringsinformasjon til beslutningsprosesser og en samarbeidspartner som kan gi gode og lønnsomme
råd. Ved å engasjere oss mer i kundenes virksomhet, utfordringer og behov kan vi regnskapsførere med utgangspunkt i den rollen
og den fagkompetansen vi allerede har i dag, bli de verdifulle samarbeidspartnerne næringslivet trenger. For å sikre at dette også
bidrar til økt lønnsomhet for oss, vil kurset ha sterkt fokus på regnskapsføreres forretningsmessig profesjonalitet i forhold til kundesegmentering, oppdragsplanlegging og kvalitetssikring. Kurset gjennomgår alle faser i en kunderelasjon, slik at kursdeltagerne får
innføring, verktøy og trening i forhold til planlegging, gjennomføring og oppfølging av alle viktige kundeaktiviteter.
Målgruppe
Kurset retter seg mot deg som jobber med regnskap og ønsker å gi
kundene merverdi utover lovpålagt regnskapsføring. Deltakelse vil
bidra til kvalitetssikring og økt lønnsomhet, både for våre kunder og
for vår egen virksomhet. Kurset forutsetter ingen erfaring eller spesielle forkunnskaper utover ordinært regnskapsarbeid.
Kursinnhold
• Profesjonell og effektiv oppdragsplanlegging med fokus på
– Lønnsomhet
– Kundesegmentering
– Optimalt bruk av egne ressurser
– Kvalitet på arbeidet i alle ledd
– Gode rutiner og internkontroll
– Regnskapsførerloven, forskrifter og bransjestandarder
• Kundeanalyse for å avdekke kundenes behov for våre tjenester
– Forretningside
– Verdidrivere
– Strategi og planer
– Bransje og marked
– Organisasjon, ledelse og eier
– Rutiner og internkontroll
– Finansielle forhold
•Kundeaktiviteter
– Løpende kundepleie
– Håndtering av henvendelser
– Avtale kundemøter
– Forberede kundemøter
– Gjennomføring av kundemøter
– Oppfølging
– Evaluering
Undervisningsform/pedagogisk opplegg
Forelesning med vekt på samspill med deltakerne, det vil oppfordres
til innspill og diskusjoner. Det legges videre opp til en praktisk tilnærming med bruk av oppgaver og caser.
Oppdatering
Regnskapsfører: Revisor:
3 timer finansregnskap
2 timer RF-regelverk/GRFS
2 timer annet
3 timer regnskap
4 timer annet
Kursleder
Siw Ødegaard, finansdirektør/autorisert regnskapsfører/
Link Mobility Group ASA
Kurssteder
Dato
Oslo
Kristiansand
Ålesund
28. okt
12. nov
19. nov
|
N A R F K U R S 2015 97
Pensjon – optimale løsninger
Pensjonssystemet er under kontinuerlig utvikling. I 2014 ble det
for første gang lov til å plassere fripoliser i aksjefond. Det betyr
at den enkelte må ta valg som inneholder risiko, og som kan få
stor betydning for endelig pensjon. Ordningen er en stor økonomisk fordel for livsforsikringsselskapene, men er det en fordel for
den enkelte? I 2014 trådte også en ny lov om tjenestepensjon i
privat sektor i kraft. Den nye loven innebærer et helt nytt produkt som er et alternativ til dagens ordninger. Samtidig ble det
vedtatt endringer i maksimal avsetning til innskuddspensjon
og endrede rammer for ytelsespensjon. De nye reglene gir flere
valgmuligheter, men også flere fallgruver. Mange er usikre på
om de har valgt beste pensjonsløsning, og om de får valuta for
pengene. Kurset tar for seg alternativene og analyserer fordeler
og ulemper. Kurset gir også en generell innføring i folketrygd og
avtalefestet pensjon. Kurset er konkret og praktisk, med mange
regneeksempler.
Regnskapsførere, revisorer, rådgivere, personalansvarlige, økonomiledere, advokater mv. Det kreves ingen spesielle forkunnskaper for å
få et godt utbytte av kurset.
Kursinnhold
• Aksjebaserte fripoliser – fordel eller ulempe?
• Ny lov om tjenestepensjon
• Innskuddsbasert tjenestepensjon
• Ytelsesbasert tjenestepensjon
• Offentlig tjenestepensjon
• Pensjon for selvstendig næringsdrivende
• Avtalefestet pensjon
•Folketrygden
• Pensjon og skatt
• Individuell pensjonssparing
•Kapitalbevis
• Egen sparing
Undervisningsform/pedagogisk opplegg
Forelesning. Kurset bruker praktiske eksempler og problemstillinger.
Det legges inn oppgaver som løses i plenum.
Regnskapsfører: Revisor: Kurset gir deltageren innsikt og kunnskap til å utarbeide en katastrofeplan for sin regnskapsvirksomhet. Videre tar kurset opp
særskilte utfordringer ved hjemmekontor, mobile løsninger, virus, phishing og nettvett. Med ny GRFS pr 1.1.2015, ble det innført krav om katastrofeplan og testing av denne. Planen må ikke
bli en skrivebordsøvelse, men bli et aktivt dokument som skal
medvirke til å redusere risiko rundt IKT, og sikre kontinuerlig
drift av regnskapsvirksomheten slik at ikke kunder blir rammet
av en hendelse.
Målgruppe
Kurset retter seg primært mot regnskapsførere som må følge GRFS og
som ønsker mer innsikt i nye krav i kapittel 2.8.5 om katastrofeplaner.
Kurset vil også være høyst aktuelt for mindre virksomheter som ønsker innsikt i det å utvikle og teste en katastrofeplan.
Kursinnhold
Målgruppe
Oppdatering
Pliktig katastrofeplan
for regnskapsvirksomheter
5 timer rettslære
2 timer skatte-/avgiftsrett
5 timer annet
2 timer skatt
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Formålet med en katastrofeplan
Risikoer og trusler mot virksomheten
Sannsynlighet for hendelser, hva skal med og ikke
Kartlegging og vurdering av risikoer og hendelser i egen
virksomhet og hos tredjeparter
Avgrensninger i planen
Forholdet til konfidensialitet og integritet av data ved hendelser
Praktisk bruk av malen i KS Komplett
Vedlikehold av planen
Testfrekvens og testmetoder
Dokumentasjon og distribusjon
Risikoer ved bruk av hjemmekontor og mobile løsninger
Virus og phishing
Nettvett – hva er bra og ikke bra?
Undervisningsform/pedagogisk opplegg
Kurset gjennomføres som forelesning og viser praktisk bruk av malen
for katastrofeplan i KS Komplett.
Oppdatering
Regnskapsfører: 7 timer RF-regelverket/GRFS
Revisor: 7 timer annet
Kursleder
Hans Marius Tessem, seniorrådgiver, NORSIS
Kursleder
Agnes Bergo, daglig leder, Pengedoktoren AS
Kurssteder
Dato
Kurssteder
Dato
Kristiansand
Oslo
Drammen
30. okt
02. nov
20. nov
Stavanger
Marbella
Oslo
15. okt
20. okt
25. nov
|
98 N A R F K U R S 2015
Praktisk lønns- og personalarbeid
Din innsikt i virksomheten gjennom økonomiarbeidet, samt kunnskap om lovpålagte krav innenfor lønn- og personalområdet, bør
benyttes til å gi virksomhetens ledelse gode råd og praktisk bistand i personalforvaltningen. Særlig innenfor SMB-markedet har personalområdet fått liten oppmerksomhet til tross for at det er et svært virksomhetskritisk felt. Kurset tar utgangspunkt i den kompetanse du har ervervet gjennom arbeid i eget selskap og setter denne i system, bl.a. gjennom bruken av tilgjengelige verktøy fra NARF
Ekstra som KS komplett og Pintell.
Målgruppe
Kurset retter seg mot deg som i dag arbeider med regnskap og økonomi, enten som intern ressurs hvor du gjennom økonomifunksjon
vil kunne bidra som rådgiver for egen ledelse ved å kvalitetssikre
personalforvaltningen samt redusere risiko, eller som ekstern ressurs,
hvor du gjennom erfaringsoverføring fra egen praksis vil kunne bli en
verdifull rådgiver og samarbeidspartner for dine kunder.
Kursinnhold
• Rutiner – rutiner i lønnsavdeling og ansvarfordeling mellom
regnskapskontor og kunde
• Arbeidstid og overtid – reglene, overtidsrett, særlig uavhengig
stillinger og ledende stillinger, hjemmekontor og reiser
• Lønn – naturalytelser, firmabil, EKOM-tjenester, forskuddstrekk,
• Pensjon – folketrygden, AFP, tjenestepensjon, skatteregler
– hva «lønner seg»?
• A-ordningen – arbeidsforhold, korreksjoner og avstemming
mellom lønn og regnskap
• Arbeidsgiveravgift – sektorunntak og ambulerende virksomhet
• Reise og kost – tariffavtaler, kostgodtgjørelse i inn- og utland,
nattillegg og bilgodtgjørelse
• Ferie - ferieloven/avtalefestet ferie, feriefritid, feriepenger,
ferieavvikling ved sykdom/permittering/permisjon
• Syk – avtaler, grunnlag sykepenger, arbeidsgiverperioder, fritak og
egenmeldinger
• Syke barn – omsorgspenger, pleiepenger
• Permisjoner – foreldrepermisjon, redusert arbeidstid,
permitteringer og lønnspliktperiode
• Velferdstiltak – bedriftsidrett, arrangement, firmaturer med
overnatting
• Dødsfall – lønn og feriepenger ikke utbetalt før dødsfall
Undervisningsform/pedagogisk opplegg
Forelesning hvor mange av temaene illustreres ved bruk av praktiske eksempler, gjerne fra rettspraksis og konkrete bokettersyn.
Kursdokumentasjonen er fyldig og inneholder maler og sjekklister
du vil ha nytte av. Praktisk bruk av programvare fra Visma og Huldt &
Lillevik vil bli benyttet.
Oppdatering
Regnskapsfører: Revisor: 4 timer skatte- og avgiftsrett
3 timer RF-regelverket/GRFS
4 timer skatt
3 timer annet
Kursledere
Anita Øverby, Office Center ADB AS
Ivar Grøndahl, Huldt & Lillevik AS
Kurssteder
Dato
Trondheim
Stavanger
Kristiansand
Hamar
Strømstad
Oslo
Haugesund
Bergen
14. okt
16. okt
28. okt
29. okt
30. okt
04. nov
06. nov
18. nov
|
N A R F K U R S 2015 99
Praktisk økonomistyring
ved bruk av Excel
Alle næringslivsaktører bør ha et bevisst forhold til den økonomiske utviklingen i egen virksomhet. Det viktigste verktøyet i
så måte er regnskapet. God og relevant regnskapsinformasjon
gir et solid grunnlag for å vurdere hva som går bra, og hva som
kan bli bedre. I dette kurset ser vi på hvordan regnskapsdata kan
brukes som et fundament for videre bearbeiding, og hvilke analyser som er mest relevante. Du vil bli presentert både metodeverk og modeller, satt opp i MS Excel med innebygde formelsett
som du får med hjem. Kurset skal bidra til at du får bedre forståelse for hvordan økonomiske styringsmodeller kan anvendes i
både egen virksomhet og overfor kunder.
Målgruppe
Regnskapsfører som controller
Kursets mål er å bevisstgjøre regnskapsførere om hvilken unik
mulighet hver enkelt har til å delta som støttespiller og pådriver i kundenes verdiskapning, i tillegg til å utføre den ordinære
regnskapsførselen. Det vil også bli satt fokus på forventninger og
ansvar som knytter seg til begrepet «Controller». Kursets innhold
bygger på behovet hos enhver leder til å få bistand til god organisering, tidsriktig rapportering og gode nøkkeltall som måleindikatorer. Kurset gir praktiske eksempler på hvordan du kan utvikle
ditt fokus på verdiskapning for kundene med hovedvekt på området økonomi, finansiering og kvalitetssikring av regnskap slik
at du sammen med selskapet ledelse kan anvende nøkkeltall til
overvåking av lønnsomhet og virksomhetens indre effektivitet.
Kurset er spesielt tilrettelagt for de som ønsker å få bedre forståelse
for hva økonomistyring faktisk er – og hvordan det foregår i praksis.
Det passer også godt for de som har ansvar for å analysere, tolke og
videreformidle økonomisk informasjon til regnskapsinteressenter.
Kurset forutsetter grunnleggende forkunnskaper i MS Excel.
Målgruppe
Kursinnhold
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Følgende hovedtemaer vil bli belyst i kurset:
• Hva er økonomistyring, og hvorfor skal vi drive med det?
• Budsjettering/prognostisering: gjennomgang av budsjett-/
prognostiseringsprosessen (makro, mikro, konkurranse, strategi,
inntekter, kostnader, etc, etc). Rullerende prognose, beyond
budgeting og andre sentrale begreper. Utarbeidelse av
budsjetterings-/prognosemodell i MS Excel.
• Likviditetsstyring: gjennomgang av sentrale områder i
likviditetsstyring, koble mot driftsbudsjett og utarbeidelse av
modell for likviditetsbudsjett
• Beslutningsrelevant informasjon i regnskapene, utarbeidelse av
enkle modeller for sentrale KPI’er
• Prosjekt- og investeringsanalyse: hvordan beregne lønnsomhet i
MS Excel
Undervisningsform/pedagogisk opplegg
Forelesninger med praktiske case i MS Excel. Det forventes at deltagerne deltar aktivt med å synliggjøre relevante eksempler som kan
brukes ved utarbeidelse av MS Excel modeller. Det er en fordel å ha
med egen PC. Det legges opp til plenumsdiskusjoner underveis.
Oppdatering
Regnskapsfører:
Revisor:
4 timer finansregnskap
3 timer annet
4 timer regnskap
3 timer annet
Kurset er for deg som ønsker å lære mer om hvordan du kan bli en
god støttespiller for selskapets ledelse i tillegg til å være regnskapsfører, og hvordan dette kan bli en naturlig del av hverdagen din.
Kursinnhold
Definisjoner og avgrensninger
Personlige egenskaper, forventninger og ansvar som er knyttet
til controllerrollen
Tidsriktig og anvendelig rapportering
Nøkkeltall og rapportering til beslutningstakere
Planlegging og etablering av rutiner for god risikostyring
Vurderingsregler for enkeltposter i balansen
Regnskapspåstander og prinsipper
Budsjetter og prognoser; hva er hensiktsmessig og relevant
Analyser og forslag til tiltak
Scenariobaserte og fremtidsrettede analyser
Kommunikasjon; felles vokabular
Undervisningsform/pedagogisk opplegg
Vi bruker Power Point-presentasjon og flip chart i presentasjonene,
og diskuterer utvalgte tema i smågrupper. Controller er normalt en
integrert rolle i ledergruppen, og deling av erfaring er derfor et selvfølgelig innslag.
Oppdatering
Regnskapsfører:
Revisor: 3 timer finansregnskap
1 time RF-regelverket/GRFS
3 timer annet
3 timer regnskap
4 timer annet
Kursleder
Eli Margrete Stølsvik, daglig leder/autorisert regnskapsfører,
Støkurs Regnskap og Ledelse AS
Kursleder
Eivind A. Norebø, MBA/Administrerende direktør, Bookkeeper AS
Kurssteder
Dato
Sandefjord
Hamar
Gran Canaria
Ålesund
Bodø
Bergen
Oslo
Oslo
12. okt
26. okt
04. nov
10. nov
13. nov
19. nov
23. nov
18. des
|
100 N A R F K U R S 2015
Kurssteder
Dato
Ålesund
Stavanger
Oslo
Bodø
Sandefjord
28. okt
29. okt
03. nov
19. nov
01. des
Regnskapsførerjus 2015
– nærmere kunden
Regnskapsføring for
eiendomsselskaper
Regnskapsbransjen er i stadig endring og preges av at regnskapsfører og regnskapskunde samarbeider stadig nærmere
og mer integrert. Nye IT-løsninger, nye kundeforventninger og
ikke minst stadig økende krav fra omverden påvirker både regnskapstjenestene og avtaleverket. Det er et mål at du som er ekstern regnskapsfører får anledning til å finne enkle og ikke minst
lønnsomme løsninger på de skjerpede krav kundene og samfunnet stiller til dine tjenester. En viktig virkning av de økende krav
til regnskapsfører er et økende krav til regnskapsførers handlemåte. Dette har som konsekvens økt fokus på både erstatningssaker og straffesaker. Kurset setter fokus på konkrete og dagsaktuelle spørsmål fra regnskapsbransjen og setter dem inn i et
rettslig perspektiv.
Kursets målsetning er å skape en grunnleggende forståelse av
drift og regnskapsførsel for eiendomsselskaper i teori og praksis. Kurset vil fokusere på aktuelle områder hvor regnskapsfører
kan bidra som rådgiver for kunden. Kurset går grundig inn på alt
fra regelverk til praktisk regnskapsføring og rapportering, og gir
oversikt over hvilke regnskaps, skatte- og merverdiavgiftsspørsmål som forventes å være relevante i den forbindelse, herunder
sentrale avgiftsregler for utleie av fast eiendom med illustrasjon
av aktuelle risikoområder.
Målgruppe
Kurset retter seg særlig mot deg som jobber med ledelse eller kundekontakt i regnskapsbyrå og vil sette fokus på å forbedre og forenkle
samarbeidet med kunden. Samt deg som søker trygghet gjennom
innsikt i egen rolle. Kurset krever ingen spesielle forkunnskaper, men
forutsetter at du har forståelse og interesse for å klarlegge rettslige
perspektiv på regnskapsførerrollen i 2015.
Kursinnhold
• Gode IT-løsninger erstatter ikke gode kunderelasjoner
– selv om relasjonen endres
• Gjennomgang av avtalemekanismer
• Gode avtaler må tilpasses situasjonen
• Riktig bruk av avtaler – mislighold
• Erfaringer med problemsaker og problemkunder
• Regnskapsmessige utfordringer
• Eksempler på viktige bokføringsmessige utfordringer
• Regnskapsfører og risiko
• Forventningsstyring og kontroll med kunderelasjonen
• Hvilke konkrete krav stiller lovgivning og avtaleverk til
kommunikasjonen?
• Regnskapsfører og straffesaker
Undervisningsform/pedagogisk opplegg
Praktisk rettet forelesning med mange eksempler. Det legges vekt på
at deltakerne skal ha mulighet til å reflektere over egen rolle.
Oppdatering
Regnskapsfører:
Revisor: 5 timer rettslære
2 timer bokføring
2 timer regnskap
5 timer annet
Kursleder
Harald F. Strandenæs, advokat, Advokatfirmaet Strandenæs AS
Målgruppe
Kurset er for deg som jobber med eller har som intensjon å jobbe
med regnskapsføring av eiendomsselskaper. Kurset forutsetter at du
har grunnleggende kunnskaper om regnskap og årsregnskap.
Kursinnhold
•Regnskap
– Regnskapsføring og dokumentasjon
– Oppføring
– Felleskostnader
– Fakturering og indeksjustering
– Avskrivninger og nedskrivninger
– Rapportering til kunde
•Skatt
– Næring- eller kapitalbeskatning
– Avskrivninger
– Formue
– Påkostning vs vedlikehold
– Kjøp av eiendom vs selskap
– Realisasjon
•Merverdiavgift
– Frivillig registrering
– Justeringsreglene
– Fradrag for inngående mva
•Konsernstruktur
•Finansiering
•Kjøpsanalyse
Undervisningsform/pedagogisk opplegg
Forelesning med praktisk vinkling og case. Vi vil følge ett eiendomsselskap fra dets fødsel, ett innholdsrikt liv og til dets avvikling og død.
Oppdatering
Regnskapsfører:
Revisor: 3 timer finansregnskap
1 time bokføring
3 timer skatte-/avgiftsrett
4 timer regnskap
3 timer skatt
Kursleder
Peer Veiby, daglig leder, Veiby Økonomi AS
Kurssteder
Dato
Sandefjord
Oslo
Gran Canaria
Bergen
Trondheim
16. okt
23. okt
04. nov
18. nov
20. nov
Kurssteder
Dato
Bodø
Trondheim
Stavanger
Bergen
Kristiansand
Oslo
28. okt
04. nov
18. nov
01. des
02. des
04. des
|
N A R F K U R S 2015 101
Røde flagg i regnskapet
Skatt 2015
– nyheter og aktuelle temaer
Finansregnskapet er en svært viktig informasjonskilde for eksterne eiere, potensielle investorer og andre regnskapsinteressenter. Rapportering av regnskapstall er imidlertid påvirket
av regnskapsregler, selskapets valg av prinsipper og en rekke
skjønnsmessige estimater. Det er derfor meget viktig at brukeren
av regnskapet er i stand til å forstå konsekvensene av selskapets
vurderinger. Hovedfokus i kurset blir å sette brukeren i stand til å
vurdere kvaliteten på det som rapporteres, og identifisere eventuelle «røde flagg» som kan indikere at regnskapet bevisst eller
ubevisst er utformet slik at regnskapsbrukeren blir villedet.
Du som går på dette kurset skal bli oppdatert på nye skatteregler og andre nyheter på skatteområdet. Du skal få kunnskap
om resultatet av viktige skattedommer og uttalelser og hvordan
skatteetaten ser på ulike problemstillinger. Kurset er et aktualitetskurs hvor du ajourføres på skatteområdet. Endelige temaer
avhenger derfor av hvilke lovendringer som kommer, samt hvilke problemstillinger som siste erfaringer gjør særlig aktuelle.
Emner blir også utvalgt i samarbeid med NARFs fagavdeling på
bakgrunn av hva medlemmene ofte har utfordringer med.
Målgruppe
Kurset retter seg mot deg som har behov for å være oppdatert på
skatteområdet, samt deg som gir råd om skatt og bistår med eller
kontrollerer årsavslutninger. Kurset baserer seg på at deltakerne har
grunnleggende kunnskaper om skatt.
Kurset er relevant for deg som utarbeider og bruker regnskapsinformasjon til å evaluere selskapets drift.
Kursinnhold
•
•
•
•
Hvorfor manipuleres regnskapsinformasjon i praksis?
Hva er en resultatkvalitetsanalyse?
Hvordan identifisere «røde flagg»?
Sjekkliste til å identifisere kritiske regnskapsposter og
avdekke «røde flagg»:
– Unormale regnskapsposter
– Inntekter
– Kundefordringer
– Varelagervurdering
– Valuta og sikringsbokføring
– Balanseføring vs. kostnadsføring
– Avskrivningspolitikk
– Nedskrivning og restrukturering
– Skjønnsmessig fastsatte kostnader
– Garantier, betingede utfall og ikke balanseførte poster
– Pensjonsforpliktelser
– Finansielle instrumenter
Undervisningsform/pedagogisk opplegg
Praktisk vinkling med gjennomgang av caser for belyse «røde flagg»
og hvordan manipulering av regnskapsinformasjon foregår i praksis.
Oppdatering
Regnskapsfører: 7 timer finansregnskap
Revisor: 7 timer regnskap
Målgruppe
Kursinnhold
•
•
•
•
•
•
Skatteplanlegging med bakgrunn i Scheel-utvalgets innstilling
– Om innstillingen
– Hva er sannsynlig resultat?
– Når kommer endringene?
– Hva bør gjøres før endringene?
– Gunstige og ugunstige tilpasninger til endringene
Nye skatteregler
– Herunder nye regler for lønn/naturalytelser
– Statsbudsjettet 2016
Aktuelle dommer og uttalelser
Særlig aktuelle ligningsmessige temaer, herunder
nærstående parter
Aktuelle ligningsavgjørelser
Skattemessige fallgruver
Undervisningsform/pedagogisk opplegg
Foredrag med eksempler og diskusjon om sentrale problemstillinger
Oppdatering
Regnskapsfører:
Revisor:
7 timer skatte-/avgiftsrett
7 timer skatt
Kursleder
Svein Harald Wiik, statsautorisert revisor/partner, BDO
Kursleder
Terje Heskestad, førsteamanuensis/dr. Oecon
Universitetet i Agder/Norges Handelshøgskole/Deloitte
Kurssteder
Dato
Kreta
Stavanger
Strømstad
Hamar
Gran Canaria
Bodø
Ålesund
Drammen
Trondheim
Bergen
Tromsø
Oslo
Oslo
21. sep
13. okt
27. okt
28. okt
01. nov
10. nov
12. nov
17. nov
18. nov
20. nov
23. nov
26. nov
14. des
|
102 N A R F K U R S 2015
Kurssteder
Dato
Kreta
Trondheim
Stavanger
Sandefjord
Ålesund
Strømstad
Tromsø
Oslo
Haugesund
Bergen
Drammen
Gran Canaria
18. sep
12. okt
14. okt
15. okt
19. okt
28. okt
30. okt
02. nov
04. nov
16. nov
19. nov
22. nov
Skatt og regnskap 2015/2016
Kurset gir oppdatering på årets nyheter innen regnskap, skatt og avgift. Vi gjennomgår både nyheter som har virkning for inneværende regnskapsår og nyheter som gjelder neste år. Dette omfatter nye rettsregler, relevante dommer, nyheter i aktuelle skjemaer,
viktige sjekkpunkter som forberedelse til årsoppgjøret og eventuelle sentrale nyheter innenfor selskapsretten for inneværende år.
I tillegg gjennomgås endringer i satser, regnskaps-, skatte- og avgiftsregler i neste års statsbudsjett. Til kurset følger det med en
meget fyldig og god kursdokumentasjon – et praktisk og nyttig oppslagsverk når du trenger det. Oppslagsverket er elektronisk med
direkte linker til ytterligere informasjon fra andre kilder.
Målgruppe
Kurset er særlig tilrettelagt for deg som jobber innenfor SMB-segmentet, men alle som arbeider med
bokføring, utarbeidelse av årsregnskap og ligningsoppgaver vil få et godt utbytte av å delta.
Kursinnhold
Nyheter siste år
• Årets nyheter innenfor regnskap, skatt, merverdiavgift,
selskapsrett mv.
• Viktige punkter for den kommende årsavslutningen
• Endringer i god bokføringsskikk
• Skattesatser og beløpsgrenser for inneværende år
• Sentrale dommer og uttalelser
• Skatteplanlegging – råd og vink
Tidsaktuelle emner
• Hvilke aktuelle emner som blir tatt opp, vil bli avklart nærmere
kursstart og orientert om i eget skriv, samt på www.narf.no under
menyvalget «kurs».
Nyheter i skjemaer
• Kjente nyheter i skjemaer vil bli gjennomgått
Aktualiteter på lønnsområdet
• Nyheter av betydning for lønnsrapporteringen
• Reise og diett – endringer i reiseregulativ mv.
Nyheter for neste år
• Neste års statsbudsjett og dets betydning for regnskaps-,
skatte- og avgiftslovgivningen mv.
• Regelverksendringer gjeldende fra neste år
• Skattesatser og beløpsgrenser for neste år
• Skatteplanlegging – råd og vink
I tillegg vil kursinnholdet tilpasses i forhold til aktuelle uttalelser/
nyheter underveis i året.
Undervisningsform/pedagogisk opplegg
Praktisk rettet forelesning med gjennomgåelse av rettsregler, dommer, standarder og uttalelser. Det oppfordres til dialog og spørsmål.
Oppdatering
Regnskapsfører:
Revisor: 1 time finansregnskap
2 timer bokføring
4 timer skatte-/avgiftsrett
3 timer regnskap
4 timer skatt
Kursleder
Svein Harald Wiik
Statsautorisert revisor, BDO
Roy Kristensen
Høyskolelektor, Handelshøyskolen BI
Kristen Elstad
Statsautorisert revisor, BDO
Kurssteder
Dato
Arendal
Bergen
Oslo
Kristiansand
Bodø
Steinkjer
Tromsø
Asker
Brønnøysund
Drammen
Alta
Mo i Rana
Skien
Ålesund
Oslo
Stavanger
Trondheim
Hamar
Gol
Lillehammer
Harstad
Sarpsborg
Svolvær
Haugesund
Sandefjord
Narvik
Førde
30. nov
30. nov
01. des
01. des
02. des
02. des
03. des
03. des
03. des
04. des
04. des
04. des
11. des
11. des
11. des
14. des
14. des
15. des
15. des
16. des
16. des
17. des
17. des
17. des
18. des
18. des
18. des
2015
2016
Oslo
Bergen
Trondheim
13. jan
14. jan
15. jan
|
N A R F K U R S 2015 103
Skattemessige fradrag i næringsvirksomhet
Flere og flere næringsdrivende velger å etablere virksomhet i aksjeselskaps form. Fradragsregler og andre skattemessige fordeler kan
gjøre dette mer interessant enn det tradisjonelle enkeltpersonforetaket. Kurset tar for seg hvilke fradragsregler/-muligheter som gjelder både for enkeltpersonforetak og aksjeselskaper. På viktige områder sammenligner vi reglene om skattemessig fradrag for hhv. AS
og EPF. Kurset er først og fremst laget for praktikere som ønsker å kunne gi verdifulle råd om gjeldende fradragsregler. Vår ambisjon er
at du etter å ha deltatt på kurset, skal kunne gi helt konkrete råd om hvordan fradragsreglene anvendes best mulig.
Målgruppe
Kurset retter seg mot regnskapsansvarlige som ønsker å være en aktiv rådgiver i egen virksomhet eller for kundene i forhold til reglene
om skattemessig fradrag for næringsvirksomhet. Kurset er også særdeles viktig i forhold til å unngå kostbare resultater ved bokettersyn,
idet det fokuseres på grensene mot ikke fradragsberettigede kostnader. Kurset bør således også være svært relevant for revisorer og
ansatte i skatteetaten som jobber med disse områdene.
Kursinnhold
• Hovedreglene om fradrag for kostnader
• Reglene om fradragsnekt for kontante betalinger over kr 10 000
• Gjennomgang av fradragsreglene for hhv AS og EPF
– Kostutgifter og matbilag
– Reise- og overnattingsutgifter
– Fradrag for bilkostnader
– Velferdstiltak
– Nettverksbygging
– Kundereiser og gaver til forretningsforbindelser
– Telefonutgifter, internett, bredbånd og andre elektroniske
kommunikasjonstjenester
– Egen pensjonsordning for næringsdrivende, herunder OTP
– Leie av lokaler, herunder hjemmekontor, avdelingskontor,
garasje- og lagerleie
– Utdanningsutgifter, studiereiser
– Aviser og tidsskrifter
– Yrkesskadeforsikring/frivillig trygd
– Arbeidstøy
– Behandlingsutgifter, kiropraktor etc.
– Fradrag for pc og annet datautstyr
•Sponsing
• Tap på fordringer
•Skattefunn
• Bevertning, representasjon og smøring
• Fradragsrett for kostnader når virksomheten legges ned
Undervisningsform/pedagogisk opplegg
Forelesning der de aller fleste av temaene blir illustrert gjennom praktiske eksempler, gjerne fra rettspraksis, uttalelser fra Finansdepartementet
og Skattedirektoratet. Kursdokumentasjonen er fyldig og laget for å
kunne brukes som et praktisk oppslagsverk i etterkant av kurset.
Oppdatering
Regnskapsfører:
Revisor:
7 timer skatte-/avgiftsrett
7 timer skatt
Kursleder
Harald Breivik, advokat, Advokathuset Breivik AS
|
104 N A R F K U R S 2015
Kurssteder
Dato
Oslo
Bergen
Trondheim
Tromsø
Ålesund
Kristiansand
21. okt
04. nov
20. nov
24. nov
26. nov
15. des
Skattemessige problemstillinger
knyttet til aksjer og andre verdipapirer
Kursets mål er å gi deltakerne dybdekunnskap vedrørende skattemessig behandling av verdipapirer.
Hovedfokuset vil være knyttet opp mot det å eie og selge verdipapir, samt tilpasninger ved bruk av omorganiseringer.
Vi vil se nærmere på ulike investeringsalternativ, beskatningsmodeller (fritaksmetoden, aksjonærmodell og deltakermodell), samt
praktiske tilpasningsmuligheter. Deltakerne får en innføring i det grunnleggende regelverk og samt en innføring i de mer kompliserte problemstillingene som kan oppstå. Deltakeren vil etter gjennomført kurs være en bedre rådgiver for kunder som foretar investeringer i aksjer og andre verdipapir.
Målgruppe
Dette er kurset for deg som ønsker å kunne bistå kunden på best mulig måte, enten som rådgiver ved å kunne gi gode råd
før en transaksjon gjennomføres, eller som regnskapsfører for å få en korrekt skattemessig behandling. Kurset passer godt for
alle som ønsker å utvikle seg faglig innen skatterett – enten du har stor eller liten erfaring – da både grunnleggende
regelverk og mer avanserte eksempler knyttet til verdipapirer gjennomgås.
Kursinnhold
Vi tar for oss de generelle reglene samt ser nærmere på problemområder og mulige tilpasningsmuligheter knyttet til bl.a. følgende
områder:
• Generelt om finansielle produkter
– Presentasjon av ulike begreper, f.eks shortsalg, FIFU og
realisasjon
– Presentasjon av ulike investeringstyper, herunder aksjer, aksje-,
rente- og hedgefond, opsjoner og andre finansielle instrumenter
– Ulike beskatningsmetoder – løpende eller ved realisasjon
• Spesielt om regler for selskaper
– Fritaksmetoden
– Generelt om regelverket
– Særskilte utfordringer
– Opplysningsplikt
– Klassifisering
– Omstrukturering og organisering
– Bruk av datterselskap
– Fusjon, fisjon og trekantfisjon
– Salg av innmat eller aksjer
– Særlig om fordringer
• Spesielt om regler for privatpersoner/enkeltpersonforetak
– Aksjonærmodellen
– Deltakermodellen
– Arv og gave av verdipapir
– Omdannelse
– Generelt om omdannelsesreglene
– Når er verdipapirhandel virksomhet?
– Når det ved siden av annen næringsvirksomhet eies aksjer mv
Undervisningsform/pedagogisk opplegg
Forelesning med gjennomgang av praktiske eksempler og case. To
forelesere presenterer sammen og dels diskuterer problemstillingene underveis. Det legges opp til fortløpende spørsmål og innspill fra
deltakerne.
Oppdatering
Regnskapsfører:
Revisor: 7 timer skatte-/avgiftsrett
7 timer skatt
Kursleder
Tonje Johnsrud, advokat, og Tore Fritsch, advokat,
Formuesforvaltnings Advokatkontor DA
Kurssteder
Dato
Kristiansand
Trondheim
Oslo
20. okt
26. okt
26. nov
|
N A R F K U R S 2015 105
Skatterådgivning for
virksomheter i endring, utvikling og vekst
De fleste virksomheter starter i det små, gjerne som et enkeltpersonforetak. Du som regnskapsfører og rådgiver for virksomheten må
være rustet til å være en aktiv rådgiver gjennom virksomhetenes endring, utvikling og vekst. Gjennom dette arbeid vil du bidra til verdiskapning i virksomhetene, og skape et godt «kundelim». Kurset tar for seg en virksomhet som går gjennom en utvikling fra å være
et enkeltpersonforetak til å bli et aksjeselskap som er gjenstand for kapitalendringer, utvidelse av virksomhet, investering i andre
selskaper etc. I tillegg til skatt vil også selskapsrettslige forhold bli gjennomgått. Kurset vil også ta for seg praktiske skattespørsmål
som dukker opp i hverdagen, slik som fri bil, sponsing etc. Det vil bli lagt vekt på kildebruk og bruk av rettskilde/dokumentdatabaser.
Målgruppe
Kurset retter seg mot regnskapsførere/rådgivere med erfaring, og som ønsker å bygge kompetanse
for aktivt å kunne bidra i et selskaps utvikling, endring og vekst.
Kursinnhold
• Omdanning fra enkeltpersonforetak til aksjeselskap
•Tingsinnskudd
– Aksjelovens krav
• Økt kapitalbehov
• Opptak av nye aksjonærer
– Behov for aksjonæravtaler/mer omfattende vedtekter
– Lønnsbeskatning
• Utdelinger til aksjonæren
– Utbytte
– Kapitalnedsettelse
– Lån fra selskap til aksjonær
– Tilbakebetaling av innbetalt kapital
•Kundepleie
• Investering i andre selskaper
• Helt eller delvis salg av virksomheten
– Når kan gevinsten skattlegges som lønn?
• Utvalgte temaer
– Leie av kontor i aksjonærens bolig
– Firmabilbeskatning
– Firmahytte, båt etc.
– Sponsoravtaler, herunder avtaler med familiemedlemmer
– Frynsegoder
Undervisningsform/pedagogisk opplegg
Kurset gjennomføres parallelt av to erfarne foredragsholdere som
har bakgrunn fra henholdsvis advokatvirksomhet og regnskapsførerselskap. Det vil bli forelesning med bruk av praktiske eksempler og
av caser fra forelesernes egen praksis. Deltagerne vil også i løpet av
dagen få prøve seg på å løse noen oppgaver.
Oppdatering
Regnskapsfører: Revisor : 5 timer skatte/-avgiftsrett
2 timer rettslære
5 timer skatt
2 timer annet
Kursledere
Ole Morten Huseby, advokat , Advokatfirmaet Haavind
Karl-Asbjørn Kjennerud, daglig leder/autorisert regnskapsfører,
Sparebank 1 Økonomihuset AS.
|
106 N A R F K U R S 2015
Kurssteder
Dato
Bergen
Hamar
Haugesund
Stavanger
Drammen
Tromsø
Oslo
Oslo
20. okt
27. okt
05. nov
13. nov
18. nov
25. nov
27. nov
15. des
Styrearbeid for regnskapsførere
Gode og tilpassede økonomiske rapporter, analyser og prognoser er avgjørende for ethvert styre. Gjennom et tett og målrettet
samarbeid med kundene, enten som styremedlem eller som styrerådgiver, kan regnskapsfører sørge for at styret får nødvendig
økonomisk styringsinformasjon. Regnskapsfører kan også bistå med administrativt arbeid som innkalling til møter, utarbeidelse av
agendaer og oppfølging av ulike tiltak. Kort fortalt; økonomisk rapportering på høyeste nivå, sikre gode beslutningsprosesser, økt
lønnsomhet for både oss og kunden
Målgruppe
Kurset retter seg mot deg som er regnskapsfører og som ønsker å
bistå dine kunder med styrearbeid, både med økonomisk og med
administrativt arbeid. Kurset forutsetter ingen erfaring eller spesielle
forkunnskaper knyttet til styrearbeid da alle relevante lover, metoder
og verktøy vil bli gjennomgått.
Kursinnhold
• Lover, regler og anbefalinger
• Styrets mandat, rolle, oppgave og ansvar
• Regnskapsførers mulige funksjoner
– Styremedlem
– Deltagende rådgiver
– Leverandør av økonomisk informasjon
– Styresekretær
– «Totalleverandør»
•Oppgaver
– Innkalling
– Møteledelse
– Utarbeidelse av økonomiske rapporter, nøkkeltall, prognoser og anbefalinger
– Presentasjon av økonomisk informasjon og råd
– Andre finansielle forhold
– Strategier
– Prosesser
– Protokoll
– Oppfølging av formelle krav
– Oppfølging av operasjonell og strategisk karakter
Undervisningsform/pedagogisk opplegg
Under gjennomføring av kurset vil det bli lagt vekt på samspill med
deltakerne, og det vil oppfordres til innspill og diskusjoner. Det legges videre opp til en praktisk tilnærming med bruk av caser og oppgaver. Videre bli det gjennomgang av sjekklister, dokumenter, veiledere i Pintell.no og andre verktøy.
Oppdatering
Regnskapsfører: Revisor:
4 timer rettslære
2 timer finansregnskap
1 time annet
2 timer regnskap
5 timer annet
Kursleder
Siw Ødegaard, finansdirektør/autorisert regnskapsfører/
Link Mobility Group ASA
Kurssteder
Dato
Tromsø
Oslo
Kristiansand
Stavanger
05. nov
09. nov
11. nov
24. nov
|
N A R F K U R S 2015 107
Sykepenger og foreldrepenger
Kjenner du reglene rundt sykepenger og foreldrepenger godt
nok til å gi dine kunder tilstrekkelig råd og veiledning? På dette
kurset vil du få en oppdatering i arbeidstakers rett til sykepenger. Oppfølging av sykmeldte og riktig beregning av sykepenger
og foreldrepenger er arbeidsgivers ansvar. Vi gir deg oversikt
over regelverket. Du får også en gjennomgang av arbeidsgivers
rett til ytelser og refusjon fra NAV.
Målgruppe
Kurset passer for deg som har behov for en innføring i arbeidsmiljølovens og folketrygdlovens bestemmelser omkring permisjon/lønn
ved fravær grunnet egen sykdom og barn/barnepassers sykdom.
Kursinnhold
De senere år har arbeidsgiver fått et stadig større ansvar for oppfølging av sykmeldte arbeidstakere. Vi gjennomgår hovedpunktene i
oppfølgingsarbeidet, arbeidsgivers og arbeidstakers plikter, samt
mulige tiltak og virkemidler gjennom NAV. Vi ser på hovedreglene
for retten til sykepenger. Du får en grundig gjennomgang av reglene
for vilkår og beregning av sykepenge- og foreldrepengegrunnlag.
Kurset tar også for seg vilkår for foreldrepenger, regler for uttak av
permisjonsperiodene for både mor og far, samt mulighetene for fleksibelt uttak av foreldrepenger gjennom gradert ytelse eller utsettelse
av permisjonsperiode
Sykepenger:
• Alminnelige vilkår for rett til sykepenger
•Sykepengegrunnlaget
•Arbeidsgiverperioden
– Dokumentasjon av sykefravær
– Oppfølging av sykmeldte
– Barn/barnepassers sykdom
Foreldrepenger:
– Fri under svangerskapet
– Sykepenger ved svangerskapsrelatert sykefravær
– Svangerskapspenger
– Omsorgspermisjon for far, fedrekvote m.m.
– Foreldrepenger ved fødsel og adopsjon
– Ferie- og foreldrepermisjon
– Barn og barnepassers sykdom og andre rettigheter
småbarnsforeldre har
Undervisningsform/pedagogisk opplegg
I tillegg til en teoretisk gjennomgang av reglene, vil vi også ha gjennomgang av oppgaver i løpet av kurset slik at du kan lære mer om
hvordan reglene anvendes i praksis.
Oppdatering
Regnskapsfører: 7 timer rettslære
Revisor: 7 timer annet
Utbytte og tilbakebetaling
av innbetalt kapital
Endrede beregningsgrunnlag for utbytte gir nye utfordringer for
styret, regnskapsførere, revisorer og andre rådgivere, bl.a. om
hvilken dokumentasjon som kreves. Nye utbytteregler får også
følger for mulighetene for skattefri tilbakebetaling av innbetalt
kapital. Etter kurset skal du kunne det som er nødvendig for å
beregne og dokumentere maksimalt utbytte og kunne redegjøre for skattemessige konsekvenser. Kurset gir deg også den nødvendige kunnskap for å gjennomføre kapitalnedsettelser.
Målgruppe
Kurset retter seg mot deg som jobber med årsavslutning og/eller gir
råd i forbindelse med utdeling av utbytte og hvordan egenkapitalen
i ulike selskaper bør være, herunder skattemessige problemstillinger.
Kurset egner seg også godt for styremedlemmer i aksjeselskaper.
Kurset baserer seg på at deltakerne har grunnleggende kunnskaper
om årsregnskap.
Kursinnhold:
•Utbytte
– Nye beregningsgrunnlag, med eksempler
– Forsvarlig likviditet, hvilke vurderinger bør styret og
rådgiver gjøre
– Dokumentasjonskrav
– Ansvar for styret og rådgiver
• Hva menes med skattemessig innbetalt kapital
– Beregning og dokumentasjon av innbetalt kapital
•Kapitalnedsettelse
– Praktisk gjennomføring ved nedsettelse av:
– Aksjekapital
– Overkursfond
– Annen innskutt egenkapital
– Gjennomføring av tilbakebetaling
– Dokumenter – kapitalnedsettelse
– Protokollering
– Skattemessig behandling
– Regnskapsmessig behandling, herunder teknisk beregning
Undervisningsform/pedagogisk opplegg
Foredrag med eksempler/oppgaver og diskusjon om sentrale
problemstillinger
Oppdatering:
Regnskapsfører: Revisor:
3,5 timer skatte-/avgiftsrett
3,5 timer rettslære
3,5 timer skatt
3,5 timer annet
Kursleder
Svein Harald Wiik, statsautorisert revisor/partner, BDO.
Kursleder
Erik Engeland, advokat, Advokatene i Hurum
Kurssteder
Dato
Kristiansand
Oslo
Drammen
Tromsø
29. okt
03. nov
16. nov
27. nov
|
108 N A R F K U R S 2015
Kurssteder
Dato
Kreta
Haugesund
Strømstad
Bodø
Hamar
Oslo
19. sep
22. okt
27. okt
29. okt
17. nov
15. des
Verdivurdering av virksomheter
Dette kurset skal gi en praktisk innføring i sentrale metoder og modeller for verdsettelse av virksomheter. Verdivurderinger er nødvendig ved kjøp, salg, emisjon, fisjon/fusjon, finansiering, investeringsbeslutninger, analyser og lignende. I tillegg til å bruke gode
beregningsmodeller er det viktig at grunnlagsdataene er korrekte og pålitelige. Det er ikke nødvendigvis godt nok å basere kalkyler
og modeller på fremlagte regnskap. Vurdering av faktisk lønnsomhet, fremtidig inntjening og verdien av eiendeler/gjeld krever
kvalifisert regnskapsanalyse. Det vil bli lagt spesielt stor vekt på hvordan du bør kvalitetssikre økonomisk informasjon og hvordan
denne informasjonen kan anvendes i modeller for verdsetting.
Målgruppe
Kurset retter seg mot deg som ønsker kunnskap og verktøy for verdivurdering av virksomheter. Enten fordi du ut fra et eierperspektiv
antar å komme i en posisjon hvor kjøp, salg og/eller fusjon kan bli
aktuelt, eller fordi du kan få ansvar for å fremskaffe beslutningsstøtte
til slike prosesser.Kurset forutsetter ingen spesielle forkunnskaper
om verdsettelse da sentrale modeller og teorier vil bli gjennomgått
i detalj.
Kursinnhold
•
•
•
•
•
•
Generelt om verdivurderinger
Forskjellige metoder for verdsetting
– Inntjeningsbaserte modeller
– Markedsbaserte modeller
– Balansebaserte modeller
– Andre modeller
Valg av metode basert på
– Virksomhet
– Verdsettelsens formål
Kvalitetssikring av nødvendig grunnlagsdata
– Struktur og organisering
– Datafangst
– Håndtering av avvik og justeringer
– Analyser
Gjennomføring verdsettingsprosessen
– Eksempler
– Beregninger
Presentasjon av verdifastsettelsen
Undervisningsform/pedagogisk opplegg
Foredrag hvor det oppfordres til innspill og diskusjoner. Det legges
opp til en praktisk tilnærming med bruk av aktuelle caser. Det blir
oppgaver og gruppearbeid basert på relevante virksomheter.
Oppdatering
Regnskapsfører: Revisor:
5 timer finansregnskap
2 timer annet
5 timer regnskap
2 timer annet
Kursleder
Siw Ødegaard, finansdirektør/autorisert regnskapsfører/
Link Mobility Group ASA
Kurssteder
Dato
Oslo
Stavanger
18. nov
25. nov
|
N A R F K U R S 2015 109
Viktig nytt på lønnsområdet
Reglene på lønnsområdet endres hvert eneste år. Det er et vell
av detaljer som den som arbeider med faget forventes å ha full
kontroll over. Målsetningen med kurset er å gi trygghet for at
lønnsarbeidet utføres riktig. Feil på dette området får i mange
tilfeller store økonomiske konsekvenser. Selv om man i hverdagen forsøker å følge med på alle endringer, er det svært lett å
overse ting. Her får du en samlet gjennomgang av alle viktige
endringer. Vi ser også på relevante bindende forhåndsuttalelser,
uttalelser fra Skattedirektoratet og Finansdepartementet og
dommer på lønnsområdet, samt det som er varslet og vedtatt av
endringer for neste år.
Målgruppe
Kurset er laget for deg som arbeider med lønn og lønnsspørsmål,
enten du arbeider i byrå eller som lønnsmedarbeider i privat/offentlig sektor. Dette kurset sikrer at du har fått med deg alle endringene og oppdateringene for 2015. Kurset krever ingen spesielle
forkunnskaper.
Kursinnhold
• Nytt om A-ordningen – erfaringer og nyheter
• Nytt statens reiseregulativ
• Gjeninnføring av kostgodtgjørelser på rutinemessige dagsreiser
• Nye regler om nattillegg
• Endringer i øvrige statlige regulativer
• Skattedirektoratets takseringssatser 2014
• Trekkfri kostgodtgjørelse – Skattedirektoratet
• Firmabilbeskatning – prosentvis inntektstillegg
• Nye satser for firmabiler som faller utenfor den aldersgraderte
prosentligningsmodellen
• Fri kost og losji
• Endret beregning av normrente ved rimelig lån i arbeidsforhold
• Fradragsramme for fagforeningskontingent
• Grunnbeløpet i folketrygden
• Lønnsopplysningsplikt frivillige organisasjoner
• Bindende forhåndsuttalelser og dommer på lønnsområdet
• Varslede endringer for 2016
• Varslet revisjon av skattereglene om naturalytelser
• Sentrale problemstillinger rundt innrapportering på A-melding
Viktige prinsipper og
forutsetninger for skatterådgivning
Kurset gir deg oversikt over en rekke grunnleggende forutsetninger for å hjelpe deg til å bli en aktiv skatterådgiver. Du skal
lære om situasjoner og metoder for å øke verdien av skatterådgivningen du gir til dine kunder. Du får oversikt over aktuelle
kilder til kunnskap om temaer som er aktuelle for rådgivning, og
anvendelse av disse. NB – merk at dette kurset også gikk i 2014
under tittelen «Aktiv skatterådgivning 2014».
Målgruppe
Kurset retter seg mot deg som har en grunnleggende skatterettslig bakgrunn og som ønsker å tilby aktiv skatterådgivning til dine
kunder.
Kursinnhold
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Skatterådgivning er fremtidsrettet.
Økonomisk og politisk utsyn
Scheelutvalget og trender i tiden
Situasjonsbestemt og styrt rådgivning
Regler om skatterådgivning «Klokt… men ikke for smart!»
Verdien av god skatterådgivning
Kilder til kunnskap og bruk av disse
Praktiske caser for forskjellige foretak – skattemodeller
Virksomhetsinntekt – kapitalbeskatning – personinntekt
Fritaksmetode, gevinstbeskatning, selskapsorganisering
Situasjoner der skatterådgivning er vesentlig
Forskjellen mellom proforma og virkelig konstruksjon
Erfaringer fra virkelige saker
Ligningsbehandling og skatteklager
Kunsten å vinne skattesaker
Undervisningsform/pedagogisk opplegg
Kurs med forelesning og mange praktiske eksempler
Oppdatering
Regnskapsfører:
Revisor: 7 timer skatte-/avgiftsrett
7 timer skatt
Kursleder
Harald F. Strandenæs, advokat, Advokatfirmaet Strandenæs MNA
Undervisningsform/pedagogisk opplegg
Forelesning med praktiske eksempler, gjerne fra rettspraksis, uttalelser fra Finansdepartementet og Skattedirektoratet. Kursdokumentasjonen er fyldig og laget for å kunne brukes som et praktisk oppslagsverk i etterkant av kurset.
Oppdatering
Regnskapsfører: 7 timer skatte-/avgiftsrett
Revisor: 7 timer skatt
Kursleder
Harald Breivik, advokat, Advokathuset Breivik AS
Kurssteder
Dato
Oslo
Trondheim
Kristiansand
Bodø
Ålesund
Oslo
Bergen
22. okt
27. okt
05. nov
09. nov
11. nov
25. nov
11. des
|
110 N A R F K U R S 2015
Kurssteder
Dato
Trondheim
Kristiansand
Gran Canaria
Ålesund
Bergen
Oslo
Tromsø
Oslo
14. okt
26. okt
02. nov
09. nov
17. nov
24. nov
27. des
18. des
Nivå 1
Årsoppgjørskurs
Nivå 1 kurs
· Tilrettelegging for årsoppgjøret
· Utarbeidelse av ligningspapirer ANS/DA – NETTKURS
Kursene passer for deg med liten eller ingen erfaring fra årsoppgjør. Kursene tar for seg utarbeidelse av ligningspapirer ved hjelp av
praktiske eksempler. Det gjennomgås hva som må være på plass av
avstemminger og dokumentasjon , samt vurderinger som må foretas. Gjennom deltagelse vil du skaffe deg grunnleggende forståelse
og kanskje bli i stand til selv å utarbeide årsoppgjør for de enk-leste
selskapene.
Nivå 2 kurs
· Årsoppgjør for AS:
– God regnskapsskikk for små foretak – NETTKURS
– Noter og årsberetning for små foretak – NETTKURS
– Skatteberegning og ligningsoppgaver – NETTKURS
– Vurdering og dokumentasjon – NETTKURS
· Årsoppgjør for enkeltpersonforetak
· Årsoppgjør for jord- og skogbruk – NETTKURS
Kursene passer for deg med en grunnleggende forståelse for regnskapsavslut-ning/årsavslutning og hva det innebærer. Disse kurset
går nærmere inn på regnskapsmessige og skat-temessige vurderingsregler. Kurset passer godt i kombinasjon med systemkurs fra
årsoppgjørspro-gramvareleverandørene
Tilrettelegging til årsoppgjøret
Kurset gir en grundig innføring i hva som må avstemmes og dokumenteres før årsoppgjøret utarbeides. Med praktiske eksempler
viser vi hvordan man dokumenterer de enkelte regnskapspostene, periodiserer og kontrollerer disse slik at grunnlaget for det
påfølgende årsoppgjør blir så korrekt som mulig. Målsettingen
er å perfeksjonere kvaliteten på avstemminger og dokumentasjon pr. 31.12. Vi drøfter også planleggingen gjennom vinteren
med samarbeidet mellom saksbehandler-årsoppgjørsprodusent
og revisor for en god framdrift. Videre ser vi på spesielle tema
med stor risiko for feil i regnskapet.
Målgruppe
Kurset er aktuelt for deg som arbeider med eller påvirker kvaliteten i
avstemming og dokumentasjon av regnskaper pr. 31.12. Kurset passer for alle som ønsker å lære om dokumentasjon med tilhørende
avstemminger pr. 31.12. uansett kunnskapsnivå. Som deltaker vil du
få en grundig innføring i hvilke avstemminger, kontroller og dokumentasjoner som er nødvendig for å sikre en korrekt, periodisert og
kvalitetssikret regnskapsleveranse pr. 31.12.
Kursinnhold
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kort om kravene i GRFS
Tilrettelegging av saldobalanse pr. 31.12
Nødvendige vurderinger pr. 31.12
Nødvendige avstemminger og dokumentasjoner
Nødvendige tilleggsopplysninger pr. 31.12
Samhandlingen med kunden på sentrale poster
Kritiske vurderingsposter pr. 31.12
Planlegging og samhandling internt og med revisor
Arbeidsbelastning og fordeling av arbeidsoppgaver
Undervisningsform/pedagogisk opplegg
Nivå 3 kurs
· Årsoppgjør i praksis for AS – 2 dagers kurs
· Årsoppgjør – utvalgte emner – NETTKURS
For deg som har erfaring fra årsoppgjør og ønsker å gå mer i dybden
på ulike problemstillinger knyttet til vurderingsregler og disponering
av overskudd.
Kurset gjennomføres på en praktisk måte, med eksempler på hvordan vi kan gjennomføre dette viktige arbeidet. Gjennom et case vurderer vi en konkret saldobalanse og drøfter hvilke vurderinger som
må gjøres og hvilke dokumentasjoner som må foreligge pr. 31.12.
Noen av de sentrale hjelpefilene sendes kursdeltakeren på mail etter
kurset. I tillegg løfter vi opp noen sentrale temaer under emnet kritiske vurderingsposter hvor regnskapsfører må vise stor aktsomhet i
sine vurderinger pr. 31.12.
Oppdatering
Regnskapsfører:
Revisor:
5 timer bokføring
1 time finansregnskap
1 time RF regelverket/GRFS
6 timer regnskap
1 time annet
Kursleder
Helge Mass Andersen, seniorkonsulent /Autorisert regnskapsfører,
Accountor
Kurssteder
Dato
Kristiansand
Ålesund
Oslo
Sandefjord
Bergen
Stavanger
Tromsø
Trondheim
21. okt
23. okt
27. okt
28. okt
29. okt
30. okt
11. nov
25. nov
|
N A R F K U R S 2015 111
Årsoppgjør for
enkeltpersonforetak
Årsoppgjør i praksis for AS
– 2 dagers kurs
Ved å delta på dette kurset vil du få en grundig gjennomgang av
regelverket som gjelder ved utarbeidelse av årsoppgjør med ligningspapirer for enkeltpersonforetak. Vi gjennomgår hva som
må kontrolleres og dokumenteres. I tillegg går vi gjennom de
mest relevante ligningsskjemaer for enkeltpersonforetak, der vi
i hovedsak vil legge vekt på de poster hvor det erfaringsmessig
gjøres flest feil. Deltakerne skal etter endt kurs være i stand til å
utføre et årsoppgjør på en kvalitativ god måte.
Bli klar til årsoppgjøret! Øk effektiviteten og lønnsomheten!
Kurset gir en gjennomgang av årsoppgjøret fra begynnelse til
slutt. Kurset vil dekke årsoppgjøret for aksjeselskaper og gi deg
bedre forståelse for sammenhengen mellom regnskap og skatt.
Typiske feil som kan oppstå ved utarbeidelse av ligningspapirer
vil bli gjennomgått, samt enkle kontrollteknikker for å unngå
slike feil. I tillegg til de formelle krav ved årsoppgjøret vil det bli
lagt vekt på hvordan du kan redusere tidsbruken og samtidig
opprettholde kvaliteten på årsregnskapet og ligningspapirene.
Kurset vil inneholde en effektiv plan for å sikre fremdriften i et
praktisk årsoppgjør. Kursdokumentasjonen kan benyttes som et
oppslagsverk.
Målgruppe
Kurset passer best for deg som ikke har arbeidet så mye med årsoppgjør for enkeltpersonforetak tidligere. For erfarne deltakere vil kurset
bli en repetisjon og oppfrisking av kunnskap. Dersom det er kommet
nye lover/regler og ligningsskjemaer innenfor emnet, vil disse bli tatt
opp på kurset.
Kursinnhold
• Hva sier God Regnskapsføringsskikk om årsoppgjøret
• Hvem må produsere årsregnskap
• Forberedelse til årsoppgjøret
• Hvilke dokumentasjoner skal finnes i vår oppdrags dokumentasjon i forbindelse med årsoppgjøret
• Valget mellom Næringsoppgave 1 og 2
• Gjennomgang av sjekkliste for de enkelte balanseposter
i årsregnskapet
• Varelager og ukuransnedskriving
• Kundefordringer og tap på krav, skattemessig og
regnskapsmessig
• Anleggsmidler. Utgiftsføring kontra aktivering
• Gjennomgang av reglene for fordel fri bil, og bruk av egen
bil i næring
• Gjennomgang av reglene for kontingenter, gaver, representasjon
og sosiale kostnader
• Gjennomgang av de viktigste ligningsskjemaene
• Med utgangspunkt i et case gjennomgår vi nærings oppgave 1 og 2, personinntektsskjema, avskrivningsskjema,
bilskjema, forskjellsskjema og avstemming av egenkapital.
•Notekrav
Undervisningsform/pedagogisk opplegg
Forelesing med diskusjon og praktiske eksempler. I tillegg vil vi ved et
praktisk case ta utgangspunkt i en saldobalanse, der vi følger tallene
derfra og helt frem til de enkelte ligningsskjemaer.
Oppdatering
Regnskapsfører: Revisor: 3 timer finansregnskap
4 timer skatte-/avgiftsrett
3 timer regnskap
4 timer skatt
Målgruppe
Kurset retter seg mot autoriserte regnskapsførere, revisorer, advokater, saksbehandlere fra skatteetaten og andre som utfører årsoppgjørsarbeid eller har interesse for temaet.
Kursinnhold
•Regnskapsloven
• Formelle krav til årsoppgjøret
• Dokumentasjon av balanseposter
• Regnskapsmessige og skattemessige vurderingsregler for
eiendeler og gjeld
• Permanente forskjeller
• Midlertidige forskjeller – ledelsens vurdering av
skjønnsmessige poster
•Skattekostnad
• Beregning av utbytte og konsernbidrag – herunder maksimalt
utbytte/konsernbidrag
• Lån fra og til aksjonær
•Noter
•Årsberetningen
•Nøkkeltallsberegninger
•Case
Undervisningsform/pedagogisk opplegg
Forelesninger med praktiske eksempler/oppgaver og løsning av oppgaver i plenum. Det vil være to forelesere som sammen vil presentere
stoffet og involvere deltakerne.
Oppdatering
Regnskapsfører:
Revisor:
Kursledere
7 timer finansregnskap
7 timer skatte-/avgiftsrett
7 timer regnskap
7 timer skatt
Lars Angermo og Stian Bringsjord, statsautoriserte revisorer/
autoriserte regnskapsførere, Sant Revisjon AS
Kursleder
Terje Melhus, kvalitetssjef/autorisert regnskapsfører,
Visma Services Norge AS
Kurssteder
Dato
Stavanger
Tromsø
Kristiansand
Oslo
23. feb. 2016
24. feb. 2016
02. mar. 2016
03. mar. 2016
|
112 N A R F K U R S 2015
Kurssteder
Dato
Oslo
Tromsø
Kristiansand
Stavanger
Oslo
Bergen
Trondheim
16.-17. nov
18.-19. nov
25.-26. nov
30. nov - 01. des
02.-03. des
14.-15. des
16.-17. des
Årsregnskap for bedrifter i krise
Målet med kurset er å gjøre deg i stand til å gjenkjenne og håndtere transaksjoner, hendelser og regnskapsposter som du må være
spesielt oppmerksom på ved avleggelse av årsregnskap for bedrifter i økonomisk krise. For bedrifter i en slik situasjon kan det være
mange parter og brukere av regnskapet som har ulike interesser for hvordan regnskapet skal presenteres til omverden. Det vil også
bli belyst hvordan du i praksis skal ivareta andre relevante problemstillinger for bedrifter i økonomisk krise, som vurderinger av
fortsatt drift, håndtering av kreditorer og gjennomføring av avvikling.
Målgruppe
Kurset retter seg mot deg som er ansvarlig for regnskapsføringen i
små og mellomstore virksomheter, enten som ekstern regnskapsfører eller som ansatt i virksomheten, og som ønsker å lære mer om hva
som er viktig å være klar over i forbindelse med avlegges av årsregnskap for bedrifter i økonomisk krise. For å få godt utbytte av kurset
forutsettes det at du har noen års erfaring og har en viss teoretisk
kjennskap til regnskapsregler.
Kursinnhold
Kurset vil ta utgangspunkt i praktiske erfaringer og løsninger sammen
med de teoretiske lov- og forskriftskrav, spesielt knyttet til regnskapsloven/god regnskapsskikk og aksjeloven. Dette er områder du som
regnskapsfører bør kjenne til når det skal avlegges regnskap for bedrifter i økonomisk krise. Kurset vil blant annet ta opp:
• Typiske krisesituasjoner
• Hva er regnskapsmanipulasjon i praksis, identifisering og
avverging
• Viktige krav i aksjeloven, herunder krav til fortsatt drift,
egenkapital og likviditet
• Kritiske transaksjoner (lån/kjøp/salg med nærstående, fiktive
avtaler og transaksjoner, «oppskriving» av eiendeler, garantier og
pantsettelser etc.)
• Skille mellom utøvelse av subjektiv skjønn (estimater) og brudd
på regnskapsregler
• Viktige skjønnsmessige vurderinger (varer, investeringer,
driftsmidler, immaterielle eiendeler, utbyggingskontrakter)
• Restruktureringskostnader; behandling og dokumentasjon
• Avvikling av selskaper; formelle regler og konsekvenser for
balansen
• Håndtering av kreditorer og andre interessenter (bank, investorer,
ansatte, revisor).
• Konkurs; konsekvenser for regnskapsfører og for regnskapet
Undervisningsform/pedagogisk opplegg
Deler av temaene gjennomgås som forelesning med praktiske eksempler. Det legges stor vekt på dialog med kursdeltagere, herunder
gjennom gruppearbeid med case.
Oppdatering
Regnskapsfører:
Revisor:
Kursleder
5 timer finansregnskap
1 time bokføring
1 time rettslære
6 timer regnskap
1 time annet
Ronny Thomas Jenssen, autorisert regnskapsfører/statsautorisert revisor, Fagdirektør & CFO, SpareBank1 Regnskapshuset SMN AS
Kurssteder
Dato
Marbella
Kristiansand
Trondheim
Haugesund
Ålesund
Stavanger
Oslo
22. okt
28. okt
03. nov
06. nov
10. nov
17. nov
24. nov
|
N A R F K U R S 2015 113
Ring oss på:
55 38 77 77
Et moderne regnskapsbyrå
I dag må et regnskapsbyrå ha gode løsninger for å tilfredsstille kravene fra sine kunder:
Tilgang på oppdatert informasjon
uansett når og hvor de er
Gode rapporteringsmuligheter
Kunden ønsker å gjøre mer av jobben selv
Løsninger som gjør at dere kan være
Fakturamottak for kundene
Effektive og brukervennlige løsninger
som holder kundens kostnader til
regnskapsføring lave
Et byrå som kan bistå kundene i valg
knyttet til den økonomiske situasjonen
Uni Micro AS har løsningene som gjør at
byrået kan tilfredsstille disse kravene i dag og
de kravene som kommer i årene fremover.
Å knytte klientene tettere til seg vil være en
suksessfaktor i fremtiden. I tillegg vil det gi
muligheter til å skape ekstra inntekter for
byrået.
Uni Micro AS - unimicro.no Vi har kontorer i Modalen, Bergen, Oslo, Haugesund, Trondheim, Molde og Stavanger
kapittel 6
KURSLEDERE
Agnes Bergo
Eli Margrete Stølsvik
Anita Øverby
Ellen Egenæs
Agnes Bergo er en hyppig brukt foredragsholder, og har i en årrekke vært fast gjesteforeleser for NARF. Hun har bred erfaring innen pensjon og økonomisk rådgivning, og har skrevet
flere lærebøker med tema innen personlig
økonomi. Agnes Bergo driver det uavhengige
rådgivingsselskapet Pengedoktoren AS, et selskap hun startet i 1988.
Anita Øverby er lønnskonsulent i Office Center
ADB AS. Hun er en erfaren kursholder i tillegg
til å være rådgiver og veileder innen lønn
og personalområdet, og ikke minst ekspert i
praktisk bruk av lønn/HR løsningene fra Visma
og Huldt&Lillevik. Med lang erfaring fra kursog konsulentoppdrag innen faget lønn og HR
for små og store bedrifter er Anita kjent for å
presentere temaer på en enkel og lettforståelig måte. Hun har også tatt formell tilleggsutdanning i Lønns- og
Personalarbeid på Høgskolen i Lillehammer.
Ellen Egenæs er autorisert regnskapsfører og
jobber som kvalitetsleder i Tandem Regnskap
AS. Ellen har mange års erfaring fra regnskapsbyråer, også fra eget byrå, og innehar god
kunnskap om hva man må tilrettelegge for å
tilfredsstille kravene for å drive regnskapsbyrå.
Hun har også erfaring som foredragsholder
bl.a. på kurs for nyansatte i regnskapsbyråer
og har også de siste årene vært foredragsholder på NARFs fagdager med fokus på rollen som oppdragsansvarlig
og kvalitet internt i byrå.
Cecilie Dyrnes
Erik Engeland
Cecilie Haavik
Grete F. Stilum
Cecilie Dyrnes er advokat i Arntzen de Besche
Advokatfirma i Oslo. Hun har 15 års erfaring fra
arbeid med MVA og har tidligere jobbet i PwC,
i Skatteetaten og i Tollvesenet. Cecilie har lang
erfaring som foreleser både for regnskapsførere og revisorer. Hun har prosedert avgiftssaker for alle rettsinstanser og fikk møterett
for Høyesterett i 2008. Hun er medredaktør og
medforfatter av boken Praktisk merverdiavgiftsrett som ble utgitt i 2012.
Erik Engeland er advokat og driver sitt eget
advokatfirma. Han er en erfaren kursholder
og har holdt kurs for bedrifter innen personal,
trygderett og lønn siden 1996. Erik har skrevet
oppslagsverk innen sykepenger, trygderett og
arbeidsrett m.m. Han prosederer også saker for
retten innen disse fagområdene.
Cecilie Haavik er advokat og partner i det
internasjonale advokatfirmaet DLA Piper. Hun
har lang erfaring med kontrakter, både inngåelse og tvisteløsning når konflikter oppstår.
Hun bistår også store og små bedrifter ved
innkjøp og anskaffelser, både på kundesiden
og leverandørsiden. Cecilie Haavik brukes mye
som foredragsholder innen flere forskjellige
juridiske temaer, herunder markedsrett og
beskyttelse og håndtering av teknologi.
Grete er forretningsadvokat og partner i
Advokatfirma Brækhus Dege, og arbeider
hovedsakelig med IT og teknologi. Hun bistår
ved kontraktsinngåelse, under prosjektgjennomføring og tvisteløsning. Hun har lang
erfaring fra ulike typer IT-leveranse- og
utviklingsprosjekter, vedlikeholds- og brukerstøtteavtaler, drifts- og skytjenester, samt
lisensiering, digitalisering og e-handel. Hun
bistår også jevnlig klienter i kjøpsrettssaker og
forhandler-/distribusjonsforhold.
Eivind A. Norebø
Gunnar A. Dahl
Eivind A Norebø er administrerende direktør
og partner i Bookkeeper. Han er utdannet ved
Sjøkrigsskolen og holder en MBA fra Herriot
Watt. Eivind har bred erfaring fra ledelse og
økonomistyring, både på strategisk og dagtil-dag nivå. Han har holdt mange ulike kurs i
Excel. Eivind har erfaring som økonomi-/
finansdirektør fra både privat og offentlig
sektor, bl.a. EFTA, Helse Bergen, OCS og
Sparebanken Vest.
|
Eli Margrete Stølsvik er daglig leder i StøKurs
Regnskap og Ledelse AS. Hun har opparbeidet
seg en lang og bred erfaring fra privat sektor
innen regnskap og rådgivning, rutinebygging, revisjon og styrearbeid. Eli har også lang
praksis innen kursdesign og fasilitering for
optimal kunnskapsoverføring, konflikthåndtering og kunderettet kommunikasjon. Hun
holder kurs i regnskapsfaglige strukturer og
vurderinger, risikovurdering, strategivalg og
handlingsplaner.
116 N A R F K U R S 2015
Gunnar er utdannet siviløkonom/MBA og
statsautorisert revisor. Han er gründer og
partner i DHT Corporate Services AS og
har siden 1978 vært tilknyttet Institutt for
Revisjon, Regnskap og Rettsvitenskap ved
NHH. Han har tidligere arbeidet i Arthur
Andersen, Kreditkassen, AS Revisjon og som
partner og leder av Ernst & Young Consulting
og Corporate Finance. Hovedarbeidsområder
er verdivurdering, endringer i eierstruktur, generasjonsskifte i
familiebedrifter, finansiell analyse og verv som sakkyndig i retten i
økonomiske tviste- og straffesaker.
Hans Marius Tessem
Ivar Grøndahl
Harald Breivik
Jan Terje Kaaby
Harald Løvdal
Jørgen Bull
Hans Marius Tessem er seniorrådgiver i Norsk
Senter for informasjonssikring. Hans Marius
har jobbet 15 år med informasjonssikkerhet
blant annet i et eget selskap. Han har også
jobbet med FoU innen systemutvikling i flere
virksomheter. Hans Marius er bachelor i data fra
Høgskolen i Gjøvik og sivilingeniør i industriell
økonomi og teknologiledelse fra NTNU.
Advokat Harald Breivik er innehaver av
Advokathuset Breivik AS. Han har med bakgrunn fra Skattedirektoratet og årelang egen
advokatpraksis opparbeidet en betydelig
spisskompetanse innenfor personbeskatningsområdet. Harald er derfor en foretrukket rådgiver for mange bedrifter og organisasjoner.
I tillegg er Harald en mye benyttet kursholder
innenfor lønn og personbeskatning.
Harald Løvdal er spesialrådgiver virksomhetsstyring i konsulentavdelingen til Sparebank1
Regnskapshuset. Han er statsautorisert revisor
og har lang og solid erfaring som økonomisjef
fra flere ulike bransjer. Harald har også jobbet
flere år som internrevisor, og er en erfaren
kursholder.
Ivar er en erfaren foredragsholder med lang
fartstid innen lønn og personal. Han arbeider
med support/bistand for juridisk avdeling
i Huldt & Lillevik AS, og holder kurs innen
fagområdene lønn/skatt og personal. Ivar er en
engasjerende og dyktig foredragsholder som
med sin lange erfaring med Huldt & Lillevik
produktene og regelverket formidler et komplisert stoff på en enkel og lett forståelig måte.
Jan Terje Kaaby er siviløkonom, statsautorisert revisor og autorisert regnskapsfører.
Etter 13 år som revisor jobber han nå i
fagavdelingen i NARF. Jan Terje fokuserer særlig på områdene bokføring, regnskap og regnskapsførerregler, blant annet
gjennom Bokføringsstandardstyret og
Bransjestandardutvalget for god regnskapsføringsskikk (GRFS). Han er også forfatter av
«Bokføringsloven med kommentarer til lov,
forskrifter og god bokføringsskikk».
Advokat Jørgen Bull har faglig bakgrunn fra
Skattedirektoratet, PwC, Statoil, DLA Piper og
Ernst & Young. Han driver i dag advokatpraksis
sammen med Peer Sandborg. Begge to har
lang og bred erfaring, blant annet med alle
typer problemstillinger og planleggingsmuligheter som dukker opp innenfor det avgiftsrettslige området. I sin felles advokatvirksomhet har de to spesialisert seg på blant annet
kurs, undervisning, rådgivning og klagesaker knyttet til merverdiavgift. Jørgen er en populær og ofte brukt foredragsholder og har
holdt atskillige kurs i forbindelse med alle tidligere jobber.
Harald F. Strandenæs
Karl Jakob Enger
Helge Mass Andersen
Karl-Asbjørn Kjennerud
Harald F. Strandenæs er utdannet Advokat og
Markedsøkonom, spesialisert i forretningsjuridiske emner med bl.a. flere års erfaring fra
Skattedirektoratet. Harald har fulgt regnskapsog revisjonsbransjen tett gjennom mer enn
15 år og har vært med på å lage mange gode
løsninger, både i standarddokumenter (bl.a.
oppdragsavtalen), og ved forhandlinger i og
utenfor retten – alt fra ansvarssaker til kjøp
og salg av byrå og portefølje. Hans fokusområde er rådgivning og
prosedyre i forretningsjus for små og mellomstore bedrifter.
Harald har drevet Advokatfirmaet Strandenæs AS siden 1996.
Helge Mass Andersen er autorisert regnskapsfører, partner og styreleder i Axepta Regnskap
AS. Han har bred erfaring både innen ledelse
og drift av byrå med spesialområde kvalitetssikring og internkontroll. Han har 34 års erfaring fra regnskapsbransjen og har mange år
bak seg som foredragsholder for NARF. Helge
holder kurs innenfor både drift av byrå, praktisk årsoppgjør, tilrettelegging og dokumentasjon, samt internkontroll og kvalitetssikring.
Karl Jakob Enger er partner i Abacus Økonomitjenester AS. Han er autorisert regnskapsfører
og registrert revisor. Han har jobbet som
revisor og som økonomisjef i produksjonsbedrift og jobber nå som «allmennpraktiserende
rådgiver» og oppdragsansvarlig regnskapsfører. Karl Jakob holder kurs om rådgivning og i
GRFS-regelverket. Han er også timelærer ved
NMBU.
Karl-Asbjørn Kjennerud er daglig leder i
SpareBank 1 Økonomihuset AS. Han har lang
og allsidig erfaring fra regnskapsbransjen, og arbeider i dag i hovedsak innenfor området skatt
og regnskap, i tillegg til sin funksjon som daglig
leder. Han er i tillegg medlem av fagutvalget i
NARF, samt fagutvalget for små foretak-NRS8 –
Norsk regnskapsstiftelse. Karl-Asbjørn har lang
erfaring som foredragsholder bl.a for NARF og
han har også undervist i videregående skole.
|
N A R F K U R S 2015 117
Kaare Oftedal
Kaare Oftedal er partner og del av corporateavdelingen i DLA Piper. Oftedal har gjennom
praksis fra Næringsdepartmentet og som advokat opparbeidet seg inngående kunnskap om
norsk selskapslovgivning. Han arbeider i dag i
hovedsak med spørsmål knyttet til selskapsrett
og transaksjoner, med hovedvekt på oppkjøp,
fusjoner, fisjoner, restruktureringer, selskapsdokumentasjon, avtaleforhandlinger, due diligence og aksjonærforhold.
Peer Veiby
Peer Veiby er daglig leder i Veiby økonomi.
Han er revisorutdannet med erfaring fra to
av Norges største revisjonsselskaper, BDO og
PWC. Peer er leder av fagutvalget i NARF og
er medlem i Norges Bokføringsstandardstyre.
Peer er en aktiv foreleser i både Revisorforeningen og NARF. Han har bred bransjekunnskap med hovedfokus på eiendoms- og
investeringsselskaper.
Ronny T. Jenssen
Kristen Elstad
Kristen Elstad er statsautorisert revisor og
partner i BDO AS. Han har praktisert revisjon
i 20 år, og håndtert kunder innen de fleste
bransjer og størrelser. I denne perioden har han
også vært benyttet mye som foredragsholder
innen fagområder revisjon, regnskap, skatt og
merverdiavgift. Han har også vært foreleser ved
Høgskolen i Lillehammer.
Ronny T. Jenssen er CFO og fagdirektør i
Sparebank 1 Regnskapshuset. Han er statsautorisert revisor og autorisert regnskapsfører.
Ronny er også Høgskolelektor II ved Handelshøyskolen i Trondheim, hvor han underviser
både på Bachelor- og Masterprogrammet
knyttet til skatt og finansregnskapet.
Han har bred erfaring fra mange år i revisjonsbransjen, og er en erfaren kursholder.
Roy Kristensen
Lars Angermo
Lars Angermo er siviløkonom og statsautorisert revisor/MBA med bakgrunn fra større
revisjonsselskaper og fra Finanstilsynet. Han
har tidligere jobbet som controller med ansvar
for regnskapsføring og rapportering, han
er p.t. daglig leder og oppdragsansvarlig i
revisjonsselskapet Sant Revisjon AS. Han har
lang erfaring med årsoppgjør og bistand til
små og mellomstore virksomheter, både som
revisor og som konsulent. Han har holdt en rekke kurs for høyskoler,
revisjonsselskaper og andre.
Morten Nilsen
Morten Nilsen er trener i konsulentselskapet
Leading Edge. Han har sin hovedbakgrunn fra
Forsvaret innen fagfeltet Human Resources.
Han har også bygd opp og driftet flere
franchisekjeder. Til daglig jobber han med
prestasjons- og lederutvikling. I tillegg er han
mentaltrener for flere idrettsutøvere. Han
holder kurs innen soft skills og ledelse. Hans
kurs er praktiske og svært nyttige for alle som
har lyst å bli en enda bedre leder.
Ole Morten Huseby
Ole Morten er Partner i Advokatfirmaet
Haavind, forretningsområdet Skatt og avgift.
Han har særlig kompetanse og lang erfaring
innenfor rådgivning vedrørende skatte-,
selskapsrettslige og andre forretningsjuridiske
spørsmål relatert til omstrukturering, kjøp og
salg av virksomhet, fusjoner og fisjoner, etablering av virksomhet, incentivordninger og
generasjonsskifte. Huseby jobber i tillegg med
løpende skatterågivning og bistand ved bokettersyn mv. Han har
vært leder av Advokatforeningens skattelovutvalg og holder kurs og
foredrag i flere sammenhenger.
|
118 N A R F K U R S 2015
Roy Kristensen har ansvar for ARF-spesialiseringen ved Handelshøyskolen BI i Nydalen.
Hans spesialområder er bokføring, regnskap,
skatt, merverdiavgift og god regnskapsføringsskikk, og han har i en rekke år også holdt kurs
innenfor disse emnene. Han har arbeidet som
revisor og spesialrådgiver i Skattedirektoratet
og Økokrim, og har også noen år bak seg som
daglig leder i en mellomstor næringslivsbedrift. Han har sittet i flere offentlige lovutvalg og er medforfatter i
flere lærebøker mv.
Rune Stavenes
Advokat Rune Stavenes er partner i Advokatfirmaet Laastad, Stavenes, Aarseth, Laastad
og Ingebrigtsen i Bergen. Spesialfelt; «de røde
talls jus». Rune innehar 20 års erfaring, han
er bl.a. fast bobestyrer konkurs og skifte for
Bergen og Nordhordland tingretter.
Siw Ødegaard
Siw Ødegaard er finansdirektør i Link Mobility
Group ASA. Hun holder kurs innen økonomistyring, og har vært økonomiekspert i NRK og
flere andre medier. Hun har tidligere arbeidet
som økonomisk rådgiver, økonomisjef og
regnskapsfører. Hun har bred erfaring innen
regnskap, økonomistyring og finans.
Steve Cole
Steve Cole er gründeren bak og leder av
Intelliview AS, der han har utviklet SmartBlikk,
et nettbasert Business Intelligence system for
små og mellomstore bedrifter. Han har spesielt
erfaring innenfor rapportering av økonomisk
informasjon samt analyse av finansielle data
med sikte på bedre økonomisk styring. Cole
holder kurs innenfor disse rådgivningsfeltene
der nettopp rapportering, nøkkeltall og likviditetsstyring står i fokus.
Stian Bringsjord
Tine Solenby
Svein Harald Wiik
Tonje Johnsrud
Stian Bringsjord er siviløkonom og statsautorisert revisor/MBA med bakgrunn fra et større
revisjonsselskap. Han har mange års erfaring
som økonomi- og finansdirektør i større konsern, samt lang erfaring som styremedlem og
styreleder. Stian jobber i dag som styrets leder
og ansvarlig revisor for små og mellomstore
selskaper i Sant Revisjon AS. Stian har han god
oversikt over hvilke utfordringer bedrifter står
ovenfor i sin økonomistyring og dermed de muligheter regnskapsførere har for å kunne tilby tilleggstjenester til sine kunder.
Tine Solenby er autorisert regnskapsfører og
teamleder hos SpareBank1 Økonomihuset AS.
Hun har jobbet i regnskapsbransjen fra begynnelsen av studietiden, og har mange års variert
erfaring innenfor regnskapsfaget. Hun har
ansvar for intern opplæring i Økonomihuset,
og har også holdt eksterne kurs innenfor
GRFS. Tine holder kurs i kvalitetssikring og
oppdragsutførelse.
Svein Harald Wiik er statsautorisert revisor.
Han har jobbet som ansvarlig revisor/partner
siden 1982, nåværende arbeidssted er BDO.
Han har vært og er engasjert i flere kommisjoner, råd og utvalg. Svein Harald er en kompetent kursholder som NARF har benyttet i en
årrekke. Han besitter spesialkompetanse på
bl.a. regnskap, økonomi, selskapsrett, skatt og
merverdiavgift, arv og generasjonsskifte.
Tonje Johnsrud er advokat hos Formuesforvaltnings Advokatkontor DA, der hun i
hovedsak jobber med skatterett, familierett og
arverett. Hun har bred og lang erfaring innen
nevnte fagområder, og har bakgrunn både fra
skatteetaten og Skattebetalerforeningen.
Tonje har mange års erfaring som fordragsholder og har skrevet mange fagartikler,
hovedsakelig om ulike skatterettslige
problemstillinger.
Svein Wiig
Tor Olav Nordtømme
Terje Heskestad
Tore Fritsch
Svein Wiig er statsautorisert revisor og partner
i KPMG. Han har omfattende erfaring fra revisjon og rådgiving for store og mellomstore
bygg- og anleggsvirksomheter og er leder av
KPMGs bransjegruppe i Norge. Svein har lang
erfaring som foredragsholder for NARF, DnR
og Skatteetaten og har skrevet flere fagartikler
om teamet.
Terje Heskestad er siviløkonom og Dr. oecon
fra NHH, spesialområder finansregnskap
og økonomisk styring. Han foreleser ved
Universitetet i Agder, høyere revisorstudiet
(MRR) i finansregnskap ved NHH og Stavanger,
samt på revisorstudiet til Høgskolen i Harstad
og mastergradsstudiene for praktikerne til
NHH (MØST) og NTNU (MTM-studiet). Han jobber også som foreleser og spesialrådgiver for
Deloitte. Han sitter i gruppen som utarbeider og er ansvarlig for den
nasjonale eksamen i årsregnskap for registrerte revisorer i Norge,
og er medforfatter av boken «Kostnads- og inntektsanalyse», som
brukes på flere høyere læringsinstitusjoner i Norge.
Terje Melhus
Terje Melhus er ansatt som kvalitetssjef i Visma
Services Norge AS. Han er utdannet som
registrert revisor, og er autorisert regnskapsfører. Praktiserte som revisor i 15 år, før han
begynte i regnskapsbransjen i 1991. Terje
har vært kvalitetskontrollør for NARF i 6 år,
og sitter nå i Kvalitetskontrollutvalget. Han
er også med i Bransjestandardutvalget, som
har foreslått ny GRFS. I tillegg har han sittet i
Bokføringsstandardstyret siden det ble opprettet. Terje er kursholder
for NARF innenfor områdene han har spisskompetanse; bokføring,
ny GRFS, samt årsoppgjør for enkeltpersonforetak.
Tor Olav Nordtømme er siviløkonom og autorisert regnskapsfører. Til daglig er han å finne
på Handelshøyskolen BI der han jobber med
undervisning og fagutvikling innen økonomistyring, internkontroll og finansregnskap.
Han har bred erfaring gjennom mange år i
regnskapsbyråbransjen og har hatt en rekke
større konsulentoppdrag i ulike bransjer.
Advokat Tore Fritsch er partner i Formuesforvaltnings Advokatkontor DA. Han har
vært tilknyttet Formuesforvaltnings konsernet siden 2005 og var før det 15 år i
Skattebetalerforeningen, de tre siste som
leder. Tore har bred praktisk erfaring innen
områder som skatt, arv og generasjonsskifte.
Som advokat tilknyttet Formuesforvaltning
AS har han også praktisk erfaring knyttet til
realisasjon av aksjer og andre verdipapirer. Han har 25 års erfaring
som kursholder.
Øystein A. Olausen
Øystein Olausen har vært advokat i advokatfirmaet Strandenæs AS MNA siden 1997. Han har
bred erfaring innenfor forretningsjussen og er
mye benyttet innenfor rådgivning, prosedyre
og foredrag når det gjelder arbeidsrett, skatterett og mellommannsrett. Øystein er medforfatter av boken Ligningsforvaltningsrett i praksis (Strandenæs og Olausen) og har tidligere
vært underdirektør i Skattedirektoratet.
|
N A R F K U R S 2015 119
LÆRINGSPROGRAMMER I
BYRÅUTVIKLING
NARF skreddersyr byråinterne programmer innen fagområdene:
KOMMUNIKASJON
LEAN METODIKK
- med fokus på kundelønnsomhet
og gode relasjoner
- med fokus på effektivitet og
kapasitetsutnyttelse
Både innhold og pedagogisk opplegg er spesielt tilrettelagt for regnskapsbyråer.
I tillegg er konseptet fleksibelt og kan utformes etter dine behov og ønsker.
Selve gjennomføringen vil foregå i dine kontorlokaler.
Ta kontakt med oss på telefon 23 35 69 00 eller e-post: [email protected]
hvis du er interessert i å høre mer om hva programmene går ut på.
|
N A R F K U R S 2015 121
Kristin Solberg. Produkt spesialist Akelius Byrå.
Du har vel ikke gått glipp av Akelius Byrå?
Et nytt og moderne system for administrasjon og klienthåndtering, spesielt tilpasset din virksomhet som revisoreller regnskapsbyrå. Det gir både deg og dine medarbeidere
krystallklart overblikk over klienter og alt dere gjør for dem.
Resultatet blir god orden og økt effektivitet. Akelius Byrå
gir deg full kontroll. Det blir enklere å forsikre seg om at alle
lovkrav og regler overholdes og følges. En omfattende klienthåndterings- og CRM-funksjon skaper bedre kundebehandling
og nye forretningsmuligheter.
Arbeidsprosess og integrasjon
I Akelius Byrå kan du enkelt definere de arbeidsprosesser
du ønsker rundt en klient og tilpasse Akelius Byrå til dine
eksisterende arbeidsprosesser. Det gir deg større effektivitet
og bedre rutiner, og dermed minimeres risikoen for feil eller
mangler i klientadministrasjonen.
Akelius Verden – vi står bak deg.
|
122 N A R F K U R S 2015
Akelius Byrå er integrert med Akelius Dokument, Akelius
Skatt, Akelius Årsavslutning og Akelius Revisjon. Disse
programene startes automatisk via Akelius Byrå. Akelius Byrå
er også integrert med Microsoft Office og Outlook.
Akelius Byrå er svært fleksibelt og kan integreres med alle
andre produkter, for eksempel ulike ERP-systemer.
Akelius Byrå er kort sagt det moderne navet og alt du trenger
for å håndtere og administrere dine klienter.
akelius.no
Ring 22 34 60 00 eller
sendt epost på [email protected]
Avstemming av regnskapet er en stor utgiftspost for
mange gjennom mye overtid. Med NARF Avstemming/
FINALE Avstemming får du en programvareløsning som
forenkler og automatiserer arbeidet slik at du slipper
å bruke masse tid på manuell registrering.
Programmet – som er integrert med de fleste økonomi­
systemer på markedet – henter nødvendig data,
avstemmer og overfører disse direkte til riktig sted
i ferdige regnearkmaler. (KS­komplett) Med dette
programmet får du og dine kolleger frigjort mange
kjedelige arbeidstimer som kan benyttes til annen
inntektsbringende aktivitet.
Avstemmingens raske presisjon.
Punktum.
Finales programmer tar over der økonomisystemene stopper, og hjelper deg videre med årsregnskap, noteopplysninger,
ligningsoppgaver, skatteberegning, avstemming, dokumentasjon, analyse- og nøkkeltallrapporter, prognoser, grafer,
perioderapporter, konsernregnskap, avskrivninger, driftsmiddeloversikt, aksjeoversikt, kontantstrømoppstilling m.m.
I tillegg valideres dataene automatisk mens du arbeider, slik at feilføringer avsløres umiddelbart.
Gratis demoversjoner finner du hos www.finale.no.
Finale Systemer as
Tlf.: 4000 2215
SMS Finale til 26112
www.finale.no
e-post: [email protected]
Et selskap i
For kurspåmelding gå til:
Design: Maren K. Areklett, NARF. Trykk: Renessanse Media. Foto: Per-Otto Oppi Christiansen - SaltoDesign
narf.no/kurs
Postadresse: Postboks 99 Sentrum, 0101 Oslo Besøksadresse: Øvre Vollgt 13, 0158 Oslo
Telefon: (+47) 23 35 69 00 Telefaks: (+47) 23 35 69 20
Internett: www.narf.no e-post: [email protected]
www.narf.no

Similar documents