Praktisk informasjon: Mål for kurset

Transcription

Praktisk informasjon: Mål for kurset
Praktisk informasjon:
Målgruppe: Fremmedspråklige med behov for grunnleggende opplæring i muntlig og skriftlig norsk.
Tid: Onsdagene 11.3., 18.3., 25.3. og 8.4.15 kl. 9.00-15.00.
Sted: Valdres KompetanseVekst, Kongsvegen 71, Leira.
Pris: 3.000,-.
Antall deltakere: 8-14.
Arrangør: Valdres KompetanseVekst.
Kursleder/påmelding: Kari Sandvik, telefon: 46 86 46 98, e-post: [email protected]
Mål for kurset:
Opplæringen skal utvikle arbeidstakernes forståelse og ferdigheter i muntlig og skriftlig norsk Etter
gjennomført kurs skal deltakeren kunne kommunisere enkelt i kjente sammenhenger, oppfatte
hovedinnholdet i beskjeder og instruksjoner, og bruker enkle strategier for kommunikasjon.
Deltakeren skal kunne lese og skrive korte og kjente tekster man møter ofte.
Opplæringen vil foregå på norsk med engelsk som hjelpespråk i begynnelsen. Metodisk blir
opplæringen lagt opp med fellesundervisning, gruppearbeid og individuelle oppgaver. Muntlig trening
med rollespill og praksisøvelser er sentralt. Språktemaer vil ta utgangspunkt i deltakernes yrkesroller
og arbeidsoppgaver. Det legges også opp til at deltakerne skal få en bredere arbeidslivskunnskap ved å
lære av hverandre.
Bedre norskferdigheter øker arbeidsgleden og serviceevnen!
Velkommen til kurs!
24 TIMERS GRUNNKURS I NORSK
PÅMELDINGSSKJEMA
Navn:
Telefon:
Adresse:
E-postadresse:
Opprinnelsesland:
Bakgrunnskunnskap i norsk:
 Ingen kunnskap i norsk
 Forstår litt norsk
 Snakker noe norsk
 Har gått på norskkurs. Varighet: ………..
 Snakker bra norsk.
Arbeidsplass:
Telefon:
Arbeidsgiver:
E-postadresse:
Kursleder/påmelding:
Kari Sandvik
Valdres KompetanseVekst as
Kongsvegen 71
2920 LEIRA I VALDRES
Telefon: 46 86 46 98,
E-post: [email protected]

Similar documents