Biogass - Scania

Transcription

Biogass - Scania
Biogass
Ren naturkraft
John Melby
AGA AS
Page 1
Avfall blir ressurs!
Inn
Avløpsslam
Matavfall
Slakteriavfall
Gjødsel
Vekstavfall
Ut
Biogass
Biogjødsel
Page 2
”Mindset”
Page 3
Distribusjonsformer for Biogass
Produksjon av
biogass
Gassrør
On-site supply
Pipeline
Filling station
Kompressor og dispenser
Transport I flytende form
Komprimert på gassflasker
Page 4
Transport av komprimert Biogass på ”krok-flak”
Bare for korte avstander……
Page 5
Flytende Biogass LBG
EGE, nytt anlegg på Romerike fra 2013
Flytende Biogass
Fakta om LBG
- Lang radius - 6 ganger
volumet av CBG på en
transport
- Back-up er LNG
- Gir lavt metanslipp < 0,5%
- Effektiv energiutnyttelse
Oppgradring -25-50%
LBG mot kompresjon
-30%
Distribusjon
-80%
Tanking
-75%
Page 6
Fredrikstad Biogass AS (Startet 2001, AGA med i 2008)
FREVAR KF (Nytt anlegg fra 2013)
Page 7
Biogass fra avløps – anlegg
(VAV Bekkelaget fra 2010)
Biogass kan komme fra mange
Kilder.
Anlegg som Bekkelaget renseanlegg i Oslo er ”lette” å starte med
Biogass fra denne type systemer
i Norge kan erstatte ca 30 millioner
liter drivstoff per år
Energioptimering kan frigjøre store
mengder Biogass til transportformål
fra slamanlegg.
Page 8
Romerike Biogassanlegg (RBG; Oslo kommune EGE)
Flytende Biogass (LBG), 4,5 MNm3/år fra 2013
Page 9
Oppstart 2014
Biogassbiler fra 2013
Page 10
Biogass, tilgjengelighet
I Sverige samarbeider vi med oljeselskapene
som Statoil, Shell, OKQ8 og Tanka.
I Norge er oljeselskapene foreløpig mer
tilbakeholdne og vi bygger hovedsaklige egne
stasjoner, både kundespesifikke og fullt
kommersielt
Mest flåtekunder innen renovasjon og buss
Ca 300 store kjøretøyer i daglig virke nå
Page 11
Første Biogasstasjon med LNG back-up i Oslo.
Veolia Miljø på Haraldrudveien 33
Page 12
Veolia Miljø og Reno Norden
64 renovasjonsbiler på Biogass i Oslo
Mai 2010
Page 13
Biogasstasjon på Alnabru i Oslo
Transportsentralen
Page 14
Biogassbusser i Oslo fra juli 2010
Tankstasjon i Lommedalen
Page 15
Ny Biogasstasjon ved broa i Fredrikstad 2011
(Nesten 10 år etter den første på Øra)
Page 16
Møller Bil
Billingstad 2012
Page 17
Møller Bil på Billingstad
Biogass-lastebil
Page 18
Første generasjon….
Mange tror at det fortsatt er slik
Page 19
Gassbusser i dag.
Nettbuss Østfold, nedre Glomma reg. ca 90 busser fra
1-7-13
Page 20
Posten & Bring
Page 21
Nobina Buss 2012
Østre Akervei i Oslo 51 store leddbusser
Page 22
Effektiv styring av Biogasstasjonene
Styres ”remote” via web og smart-telefoner
Page 23
Mulig utvikling av AGA-stasjoner i Norden innen 3-5 år
Konkrete planer for AGA i Norden
-
6-10 stasjoner i Oslo
2-3 stasjoner i Asker
2-4 stasjoner i Fredrikstad
1-3 stasjoner i Sarpsborg
1 stasjon i Lillehammer
1-2 stasjoner i Hønefoss
1-2 stasjoner i Larvik
1-2 stasjoner i Tønsberg
3-4 stasjoner i Trondheim
25 stasjoner i Stockholmsomr.
1-2 stasjoner i Karlstad
1-2 stasjoner i Sundsvall
1-2 stasjoner i Ørebro
1-4 stasjoner i Göteborg
Totalt ca 46 Biogasstasjoner
Page 24
Konklusjon for rasjonell og lønnsom utbygging av
infrastruktur, og markeder for biogass som drivstoff i
Norge
Kilder
1. Bygg ut slamanlegg med en størrelse over 1 MNm3 ferdig Biogass per år. CBG (ca 30 MNm3/år)
2. Jobb parallelt med å bygge ut for matavfall og industriavfall, bruk kjent teknologi..
3. Landbruksavfall, stort potensial, men mange kokker… tar tid…
4. Ikke kjør for store satsninger.. For stor risiko og vanskelig å få til finansiering
Infrastruktur
1. Kjent teknologi utviklet i Norden, ikke kjøp for ”billig”
2. L-CNG back-up og ”brobygger” for at kjøretøyflåter kan fases inn i forhold til anbud
3. Saktefylling på flåter for større kjøretøy med hurtig fyllingsmulighet (distribusjon)
4. Biogass på bensinstasjoner
Marked
1. Kjøpere innenfor vare-distribusjon og persontransport må etterspørre fornybart drivstoff, lange kontrakter
2. Flåte-kunder, gjør det ”lett” for kunden, totalansvar, gass - utstyr, kjente variabler
3. Allmenn tilgjengelighet lenger frem i tid
Generelt
1. Respekt for aktører og roller, hva skal vi være ”gode” på.
Page 25
Biogass i Sverige
Sverige har over 100 pumpestasjoner og målsettingen er
over 500 pumpestasjoner.
Flere enn 40.000 biler på dette drivstoffet, og det er
utbygget et omfattende nett for gasstanking.
AGA har ca 25% markedsandel og vokser kraftig bl.a
på forsyning til flåtekunder
Stasjoner i drift
Planlagte stasjoner
Page 26
”Biogass alliansen” med muligheter for samspill
Page 27
Ta kontakt for
”Klima alliansen”!
John Melby
Tel. 23 17 72 00
[email protected]
Page 28