4.klasse - Mykje skole

Transcription

4.klasse - Mykje skole
Hei
Vi er så stolte over de sjarmerende barna som synger så det
ljomer. Takk til alle som kom og så på oss.
4.klasse
Foreldresamtalene fortsetter denne uken. Velkommen! Ta
med skjema. Tidene ligger på nett under lekseplanen.
Skolen kommer til å ha adventsamling hver dag i desember. I
den sammenheng har elevrådet også i år bestemt at vi skal ha
omvendt julekalender. Vi gir penger til ” Røde kors—ferie for
alle” . Alle elevene tar med seg minst 20 kroner innpakket til
kalenderen. En fin ting er å f.eks jobbe litt hjemme og gi ” lønnen” til dette formålet.
Vær beintøff!
Husk trafikkreglene på sykkel og til fots.
Uke 49, 01-.05. desember
Ukens mål:
NORSK
Jeg kan bruke nøkkelord når jeg forteller.
Jeg kan øveordene.
Jeg kan følge en muntlig instruksjon.


Kontaktlærertimen blir fredag kl.11.30– 12.15
Telefonnummeret til vårt arbeidsrom:52 81 24 16. Ring gjerne
om det skulle være noe.
MATTE:
Jeg øver på gangen for å få gangesertifikat.
Jeg kan lage symmetrilinje

Hilsen Sølvy, Line, Tone og Anne
Kontakt oss gjerne :-)
[email protected]
[email protected]
ENGELSK:
Jeg kan de nye familieordene.
Jeg kan lese og oversette leksen.
Ukens Gullregel:
Mandag: 08.30– 12.15
Jeg følger reglene for friminutt
ORDENSELEVER ER : TORBJØRN OG ANDREA
ELEVVAKTER: HJÔRTUR, GABRIEL, ANNA, MALIN OG SOLVEID
HELEN
Tirsdag:
08.30– 14.00
Onsdag:
08.30– 14.00
Torsdag: 08.30- 14.00
Fredag:
08.30– 11.00
Desember
01.
02. Alexander H. 9år
03.
04.
05.
06.
07.
O8. Karita ,9år
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18. Emma, 9år
19. Siste skoledag før jul
20 .
21.
22.
23.
24. Julie ,9 år
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Vi begynner igjen 5. januar!
Timeplan
Øveord: ( kj—lyd)
Ukelekse: gloser, øveord Kirke, kiste, kinn, kino, kikkert,
kiosk, kylling
Mandag: gymtøy ( tog)
Til tirsdag:
Norsk: les teksten ”Øglejegerne” (ark). Finn nøkkelordene i teksten ,og skriv dem i skilpaddeboka di. Du skal kunne fortelle teksten
ved hjelp av nøkkelordene.
Engelsk: les og oversett i lesehefte. Pluss ark
Til onsdag:
Norsk: Les ”De ville og de tamme dyrene” (ark). Svar på spørsmålene. Skriv i skilpaddebok. Husk hele setninger
Matte: multi s. 115
Øv mye på gangeprøven,
kanskje klarer du gangesertifikatet
Svømmetøy ( båt)
Til torsdag:
Norsk: Les Trylling med terning” ( ark). Svar på spørsmålene. Skriv i
skilpaddebok. Husk hele setninger
Matte: multi s.118
Øv mye på gangeprøven,
kanskje klarer du gangesertifikatet
Til fredag
Norsk :Det blir test i øveord: Se øverst på siden. Du skal også kunne
ukens læringsmål. Se på ukeplanen og sjekk deg selv.
Engelsk: Glosetest. Øv på glosene skriftlig og muntlig
timer
mandag
tirsdag
onsdag
torsdag
fredag
1.
samling
Norsk
arbeidsplan
Matematikk
stasjoner
Norsk
stasjoner
morgensamling
Norsk
arbeidsplan
Matematikk
stasjoner
Norsk
stasjoner
Norsk/ samf
Samf/natur
Etikk/rle
Natur/samf
norsk
Svøm/norsk
K og h
5.
matematikk
Svøm/
matematikk
K og h
6.
engelsk
Norsk/mat
Mat/norsk
Gym/
norsk matematik
2.
3.
4.
Gym/
norsk og matematikk
Rle/ eng
Eng/rle
Tante—aunt
Onkel—uncle
Sønn—son
Datter—daughter
Baby—baby
Tvillinger—twins